БИБЛИЯ  И  ЕВАНГЕЛИЕ

 

ЗА  БЪЛГАРИЯ

 

La BIBLE et l'Évangile pour la BULGARIE — BIBLE and Gospel for Bulgaria,

 

ВЕБСИТ :

Un site pour la diffusion de l'évangile en Bulgare pour la diffusion de l'enseignement Biblique en Bulgare

 

БИБЛИЯ

Texte de la BIBLE — Text of the Bible

 http://software77.com/onlinebibles/bulgarian/  

 

ДОБРАТА ВЕСТ  — Кинги за евангелизиция

Évangélisation — Gospel outreach

 От погублението към Славата .doc [200 Ko]    От погублението към Славата .htm [234 Ko]

 Да вярваме на Бога .doc [46 Ko]    Да вярваме на Бога .htm [37 Ko]

 Вярата в Исус Христос .doc [56 Ko]    Вярата в Исус Христос .htm [41 Ko]  

 Краят на Света .doc [52 Ko]    Краят на Света .htm [38 Ko]

 Господ Исус ще се завърне скоро .doc [46 Ko]    Господ Исус ще се завърне скоро .htm [44 Ko]

 Ще умреш… а после ? .doc [43 Ko]    Ще умреш… а после ? .htm [39 Ko]

 Ти накъде си се упътил ? .doc [50 Ko]    Ти накъде си се упътил ? .htm [36 Ko]

 Що е Истина ? .doc [51 Ko]    Що е Истина ? .htm [37 Ko]

 Едно Божие послание до вас .doc [46 Ko]    Едно Божие послание до вас .htm [35 Ko]

 

 

БИБЛЕЙСКИ  КОМЕНТАРИ

Commentaire Journalier du Nouveau Testament — Daily comments on New Testament

 ЕЖЕДНЕВЕН КОМЕНТАР КЪМ НОВИЯ ЗАВЕТ .pdf [ 11.3 Mo]

 ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ПЪРВА КИНГА МОИСЕЕВА :  БИТИЕ .doc  [ 1.19 Mo]    БИТИЕ .htm  [ 3.6 Mo]    БИТИЕ .zip    —   Г. Х. МАКИНТОШ

 

ЖИВОТЪТ  НА  ХРИСТИЯНИНА

Vie chrétienne — Christian life

 Събрани в Името на Господ Исус Христос .doc [92 Ko]    Събрани в Името на Господ Исус Христос .htm [85 Ko]

 ДА ВЪРВИМ ВЕДНО ИСУС ХРИСТОС .doc [624   Ko]    ДА ВЪРВИМ ВЕДНО ИСУС ХРИСТОС .htm [1625   Ko]   —   Г. Л. ХЕЙИКООП

 

РАЗЛИЧНИ  СЮЖЕТИ

Sujets divers — Various topics

 Двете Природи .doc [102 Ko]   Двете Природи .htm [229 Ko]

 Библията̣ и̣ окултизмът .doc [92 Ko]    Библията̣ и̣ окултизмът .htm [92 Ko]

Vous pouvez écrire à courrier@bibliq.org

 Site hébergé par « 1&1 Internet SARL, 7 place de la Gare, 57200 Sarreguemines, France »