[ Page principale | Commentaires | La Bible ]

 

NUMERI

SAU A PATRA CARTE A LUI MOISE

 

(Deuteronom 8.15; 32.9-14. Neemia 9.19-21.)

 

Numărătoarea Israeliţilor.

 

1

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise īn pustia Sinai, īn cortul īntīlnirii, īn cea dintīi zi a lunii a doua, īn al doilea an după ieşirea lor din ţara Egiptului. El a zis:

2.           „Faceţi numărătoarea īntregei adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd pe cap numele tuturor bărbaţilor,

3.           dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei din Israel cari sīnt īn stare să poarte armele; să le faceţi numărătoarea după cetele lor, tu şi Aaron.

4.           Să fie cu voi cīte un bărbat de fiecare seminţie, căpetenie a casei părinţilor săi.

5.           Iată numele bărbaţilor cari vor fi īmpreună cu voi.

              Pentru Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur;

6.           pentru Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

7.           pentru Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;

8.           pentru Isahar: Netaneel, fiul lui Ţuar;

9.           pentru Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10.         pentru fiii lui Iosif, - pentru Efraim: Elişama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamliel, fiul lui Pedahţur;

11.         pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni;

12.         pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;

13.         pentru Aşer: Paguiel, fiul lui Ocran;

14.         pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel;

15.         pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan.

16.         Aceştia sīnt cei ce au fost aleşi de adunare, mai marii seminţiilor părinţilor lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17.         Moise şi Aaron au luat pe bărbaţii aceştia cari fuseseră chemaţi pe nume,

18.         şi au strīns toată adunarea, īn cea dintīi zi a lunii a doua. I-au trecut īn cărţile cari cuprindeau spiţa neamului, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd pe cap numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus.

19.         Moise a făcut numărătoarea īn pustia Sinai, cum īi poruncise Domnul.

20.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Ruben, īntīiul născut al lui Israel, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd pe cap numele tuturor bărbaţilor, dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

21.         bărbaţii din seminţia lui Ruben ieşiţi la numărătoare, au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Simeon, după familiile lor, după casele părinţilor lor; le-au făcut numărătoarea, numărīnd pe cap numele tuturor bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, toţi cei īn stare să poarte armele:

23.         bărbaţii din seminţia lui Simeon ieşiţi la numărătoare, au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Gad, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

25.         bărbaţii din seminţia lui Gad ieşiţi la numărătoare, au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

26.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Iuda, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

27.         bărbaţii din seminţia lui Iuda ieşiţi la numărătoare, au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Isahar, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

29.         bărbaţii din seminţia lui Isahar, ieşiţi la numărătoare, au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.

30.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Zabulon, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

31.         bărbaţii din seminţia lui Zabulon ieşiţi la numărătoare, au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32.         Au trecut īn cărţile neamului dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

33.         bărbaţii din seminţia lui Efraim ieşiţi la numărătoare, au fost patruzeci de mii cinci sute.

34.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Manase, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

35.         bărbaţii din seminţia lui Manase ieşiţi la numărătoare, au fost treizeci şi două de mii două sute.

36.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Beniamin, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

37.         bărbaţii din seminţia lui Beniamin ieşiţi la numărătoare, au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

38.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Dan, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

39.         bărbaţii din seminţia lui Dan ieşiţi la numărătoare, au fost şasezeci şi două de mii şapte sute.

40.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Aşer, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

41.         bărbaţii din seminţia lui Aşer, ieşiţi la numărătoare, au fost patruzeci şi una de mii cinci sute.

42.         Au trecut īn cărţile neamului pe fiii lui Neftali, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărīnd numele bărbaţilor dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, pe toţi cei īn stare să poarte armele:

43.         bărbaţii din seminţia lui Neftali ieşiţi la numărătoare, au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

44.         Aceştia sīnt aceia a căror numărătoare a fost făcută de Moise şi Aaron, şi de cei doisprezece bărbaţi, mai mari ai lui Israel; era cīte un bărbat pentru fiecare din casele părinţilor lor.

45.         Toţi aceia dintre copiii lui Israel ieşiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor, dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, toţi aceia din Israel cari erau īn stare să poarte armele,

46.         toţi cei ieşiţi la numărătoare, au fost şase sute trei mii cincisute cinci zeci.

 

Deosebirea Leviţilor.

 

47.         Leviţii, după seminţia părinţilor lor, n'au intrat īn numărătoarea aceasta.

48.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

49.         „Să nu faci numărătoarea seminţiei lui Levi, şi să nu-i numeri capetele īn mijlocul celorlalţi copii ai lui Israel.

50.         Dă īn grija Leviţilor cortul īntīlnirii, toate uneltele lui şi tot ce ţine de el. Ei vor duce cortul şi toate uneltele lui, vor face slujba īn el, şi vor tăbărī īn jurul cortului.

51.         Cīnd va porni cortul, Leviţii să-l desfacă; şi cīnd se va opri cortul, Leviţii să-l īntindă; iar străinul care se va apropia de el, să fie pedepsit cu moartea.

52.         Copiii lui Israel să tăbărască fiecare īn tabăra lui, fiecare līngă steagul lui, după cetele lor.

53.         Dar Leviţii să tăbărască īn jurul cortului īntīlnirii, pentru ca să nu izbucnească mīnia Mea īmpotriva adunării copiilor lui Israel; şi Leviţii să aibă paza cortului īntīlnirii.“

54.         Copiii lui Israel au făcut īntocmai după toate poruncile, pe cari le dăduse lui Moise Domnul; aşa au făcut.

 

Aşezarea taberilor.

 

2

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis:

2.           „Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare līngă steagul lui, subt semnele casei părinţilor lui; să tăbărască īn faţa şi īmprejurul cortului īntīlnirii.

3.           La răsărit, tabăra lui Iuda, cu steagul ei, şi cu oştirile sale. Acolo să tăbărască mai marele fiilor lui Iuda, Nahşon, fiul lui Aminadab,

4.           cu oştirea lui, alcătuită din şaptezeci şi patru de mii şase sute de oameni, ieşiţi la numărătoare.

5.           Līngă el să tăbărască seminţia lui Isahar, şi mai marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Ţuar,

6.           cu oştirea lui, alcătuită din cincizeci şi patru de mii patru sute de oameni, ieşiţi la numărătoare;

7.           apoi seminţia lui Zabulon, şi mai marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,

8.           cu oştirea lui, alcătuită din cincizeci şi şapte de mii patru sute de oameni, ieşiţi la numărătoare.

9.           Toţi cei din tabăra lui Iuda, ieşiţi la numărătoare, sīnt o sută optzeci şi şase de mii patru sute de bărbaţi, după oştirea lor. Ei să pornească cei dintīi.

10.         La miazăzi, tabăra lui Ruben, cu steagul ei, şi cu oştirile ei. Acolo să tăbărască mai marele fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur,

11.         cu oştirea lui, alcătuită din patruzeci şi şase de mii cinci sute de bărbaţi, ieşiţi la numărătoare.

12.         Līngă el să tăbărască seminţia lui Simeon şi mai marele fiilor lui Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai,

13.         cu oştirea lui, alcătuită din cincizeci şi nouă de mii trei sute de oameni, ieşiţi la numărătoare;

14.         apoi seminţia lui Gad, şi mai marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel,

15.         cu oştirea lui, alcătuită din patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci de oameni, ieşiţi la numărătoare.

16.         Toţi cei din tabăra lui Ruben, ieşiţi la numărătoare, sīnt o sută cincizeci şi unu de mii patru sute cincizeci de oameni, după oştirile lor. Ei să pornească īn al doilea rīnd.

17.         Apoi va porni cortul īntīlnirii, īmpreună cu tabăra Leviţilor, aşezată īn mijlocul celorlalte tabere. Pe drum vor ţinea şirul īn care au tăbărīt, fiecare la rīndul lui, după steagul lui.

18.         La apus, tabăra lui Efraim, cu steagul său, şi cu oştirile sale. Acolo să tăbărască mai marele fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud,

19.         cu oştirea lui, alcătuită din patruzeci de mii cinci sute de oameni, ieşiţi la numărătoare.

20.         Līngă el să tăbărască seminţia lui Manase şi mai marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur,

21.         cu oştirea lui, alcătuită din treizeci şi două de mii două sute de oameni, ieşiţi la numărătoare;

22.         apoi seminţia lui Beniamin şi mai marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,

23.         cu oştirea lui, alcătuită din treizeci şi cinci de mii patru sute de oameni, ieşiţi la numărătoare.

24.         Toţi cei din tabăra lui Efraim, ieşiţi la numărătoare, sīnt o sută opt mii o sută de oameni, după oştirile lor. Ei să pornească īn al treilea rīnd.

25.         La miază noapte, tabăra lui Dan, cu steagul ei, şi cu oştirile ei. Acolo să tăbărască mai marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amişadai,

26.         cu oştirea lui, alcătuită din şasezeci şi două de mii şapte sute de oameni, ieşiţi la numărătoare.

27.         Līngă el să tăbărască seminţia lui Aşer şi mai marele fiilor lui Aşer. Paguiel, fiul lui Ocran,

28.         cu oştirea lui, alcătuită din patruzeci şi unu de mii cinci sute de oameni, ieşiţi la numărătoare;

29.         apoi seminţia lui Neftali, şi mai marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,

30.         cu oştirea lui, alcătuită din cincizeci şi trei de mii patru sute de oameni, ieşiţi la numărătoare.

31.         Toţi cei din tabăra lui Dan, ieşiţi la numărătoare, sīnt o sută cincizeci şi şapte de mii şase sute de oameni. Ei să pornească cei din urmă, după steagul lor.

32.         Aceştia sīnt copiii lui Israel ieşiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor. Toţi cei ieşiţi la numărătoare, şi cari au alcătuit taberile, după oştirile lor, au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci.

33.         Leviţii, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul' n'au intrat la numărătoare īn mijlocul copiilor lui Israel.

34.         Şi copiii lui Israel au făcut īntocmai după toate poruncile, pe cari le dăduse lui Moise Domnul. Aşa tăbărau ei, după steagurile lor; şi astfel porneau la drum, fiecare după familia lui, după casa părinţilor lui.

 

Familia lui Aaron.

 

3

 

1.           Iată sămīnţa lui Aaron şi a lui Moise, pe vremea cīnd a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai.

2.           Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab, īntīiul născut, Abihu, Eleazar şi Itamar.

3.           Acestea sīnt numele fiilor lui Aaron, cari au primit ungerea preoţească, şi cari au fost īnchinaţi īn slujba preoţiei.

4.           Nadab şi Abihu au murit īnaintea Domnului, cīnd au adus īnaintea Domnului foc străin, īn pustia Sinai; ei n'aveau fii. Eleazar şi Itamar au īmplinit slujba preoţiei, īn faţa tatălui lor Aaron.

 

Slujba Leviţilor.

 

5.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

6.           „Apropie seminţia lui Levi, şi pune-o īnaintea preotului Aaron, ca să fie īn slujba lui.

7.           Ei să aibă grijă de tot ce este dat īn paza lui şi de tot ce este poruncit īntregii adunări, īnaintea cortului īntīlnirii: să facă slujba cortului.

8.           Să aibă grijă de toate uneltele cortului īntīlnirii, şi de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului.

9.           Să dai pe Leviţi lui Aaron şi fiilor lui; ei să-i fie daţi lui īn totul, din partea copiilor lui Israel.

10.         Pe Aaron şi pe fiii lui să-i pui să păzească slujba preoţiei lor; iar străinul care se va apropia, să fie pedepsit cu moartea.“

11.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

12.         „Iată că am luat pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, īn locul tuturor īntīilor născuţi, cari se nasc īntăi dintre copiii lui Israel; şi Leviţii vor fi ai Mei.

13.         Căci orice īntīi născut este al Meu; īn ziua cīnd am lovit pe toţi īntīii născuţi din ţara Egiptului, Mi-am īnchinat Mie pe toţi īntīii născuţi din Israel, atīt din oameni cīt şi din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sīnt Domnul.“

 

Familiile Leviţilor.

 

14.         Domnul a vorbit lui Moise, īn pustia Sinai, şi a zis:

15.         „Fă numărătoarea copiilor lui Levi, după casele părinţilor lor, după familiile lor; şi anume, fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească, dela vīrsta de o lună īn sus.

16.         Moise le-a făcut numărătoarea, după porunca Domnului, īntocmai cum poruncise.

17.         Iată cari sīnt fiii lui Levi, după numele lor: Gherşon, Chehat şi Merari. -

18.         Iată numele fiilor lui Gherşon,după familiile lor: Libni şi Şimei.

19.         Iată fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel;

20.         şi fiii lui Merari, după familiile lor: Mahli şi Muşi. Acestea sīnt familiile lui Levi, după casele părinţilor lor.

21.         Din Gherşon se pogoară familia lui Libni şi familia lui Şimei, alcătuind familiile Gherşoniţilor.

22.         Cei ieşiţi la numărătoare, cīnd au numărat pe toţi bărbaţii dela vīrsta de o lună īn sus, au fost şapte mii cinci sute.

23.         Familiile Gherşoniţilor tăbărau īnapoia cortului la apus.

24.         Căpetenia casei părinteşti a Gherşoniţilor era Elisaf, fiul lui Lael.

25.         Īn ce priveşte cortul īntīlnirii, īn grija fiilor lui Gherşon era dat: cortul şi acoperişul cortului, īnvelitoarea acoperişului cortului şi perdeaua de la uşa cortului īntīlnirii;

26.         apoi pīnzele curţii şi perdeaua de la poarta curţii cortului dejur īmprejurul cortului şi altarului, şi toate funiile pentru slujba cortului.

27.         Din Chehat se pogoară familia Amramiţilor, familia Iţehariţilor, familia Hebroniţilor şi familia Uzieliţilor, alcătuind familiile Chehatiţilor.

28.         Numărīnd pe toţi bărbaţii dela vīrsta de o lună īn sus, s'au  găsit opt mii şase sute de bărbaţi, īnsărcinaţi cu īngrijirea sfīntului locaş.

29.         Familiile fiilor lui Chehat tăbărau īn partea de miazăzi a cortului.

30.         Căpetenia casei părinteşti a familiilor Chehatiţilor era Eliţafan, fiul lui Uziel.

31.         Īn grija lor au dat chivotul, masa, sfeşnicul, altarele, uneltele sfīntului locaş, cu cari īşi făceau slujba, perdeaua dinlăuntru, şi tot ce ţine de ea.

32.         Căpetenia căpeteniilor Leviţilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privigherea asupra celor īnsărcinaţi să īngrijească de sfīntul locaş.

33.         Din Merari se pogoară familia lui Mahli şi familia lui Muşi, alcătuind familiile Merariţilor.

34.         Cei ieşiţi la numărătoare, cīnd au numărat pe toţi bărbaţii de la vīrsta de o lună īn sus, au fost şase sute de mii două sute.

35.         Căpetenia casei părinteşti a familiilor lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihail. Ei tăbărau īn partea de miazănoapte a cortului.

36.         Īn paza şi grija fiilor lui Merari au dat: scīndurile cortului, drugii, stīlpii şi picioarele lor, toate uneltele şi tot ce ţine de ele;

37.         apoi stīlpii curţii de jur īmprejur, picioarele lor, ţăruşii lor şi funiile lor.

38.         Moise, Aaron şi fiii lui tăbărau īnaintea cortului, la răsărit, īnaintea cortului īntīlnirii, spre răsăritul soarelui; ei aveau să īndeplinească la sfīntul locaş, tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel; iar străinul care se va apropia, să fie pedepsit cu moartea.

39.         Toţi Leviţii a căror numărătoare au făcut-o Moise şi Aaron, după porunca Domnului, după familiile lor, toţi bărbaţii, dela vīrsta de o lună īn sus, au fost douăzeci şi două de mii.

 

Răscumpărarea īntīilor născuţi.

 

40.         Domnul a zis lui Moise: „Fă numărătoarea tuturor īntīilor născuţi de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, dela vīrsta de o lună īn sus, şi numără-i după numele lor.

41.         Să iei pe Leviţi pentru Mine, Domnul, īn locul tuturor īntīilor născuţi din copiii lui Israel, şi vitele Leviţilor īn locul tuturor īntīilor născuţi din vitele copiilor lui Israel!“

42.         Moise a făcut numărătoarea tuturor īntīilor născuţi dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i-o dăduse Domnul.

43.         Toţi īntīii născuţi de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut-o, numărīndu-le numele, dela vīrsta de o lună īn sus, au fost douăzeci şi două de mii două sute şapte zeci şi trei.

44.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

45.         „Ia pe Leviţi īn locul tuturor īntīilor născuţi din copiii lui Israel, şi vitele Leviţilor īn locul vitelor lor; şi Leviţii vor fi ai Mei. Eu sīnt Domnul.

46.         Pentru răscumpărarea celor două sute şaptezeci şi trei, cari trec peste numărul Leviţilor, dintre īntīii născuţi ai copiilor lui Israel,

47.         să iei cīte cinci sicli de cap, după siclul sfīntului locaş, care este de douăzeci de ghere.

48.         Să dai argintul acesta lui Aaron şi fiilor lui, pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul Leviţilor.“

49.         Moise  a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpăraţi de Leviţi;

50.         a luat argintul īntīilor născuţi din copiii lui Israel: o mie trei sute şasezeci şi cinci de sicli, după siclul sfīntului locaş.

51.         Şi Moise a dat argintul de răscumpărare lui Aaron şi fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

 

Slujbele Chehatiţilor.

 

4

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis:

2.           „Numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinţilor lor,

3.           dela vīrsta de treizeci de ani īn sus, pīnă la vīrsta de cincizeci de ani, pe toţi cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul īntīlnirii.

4.           Iată slujbele fiilor lui Chehat, īn cortul īntīlnirii: ele privesc Locul prea sfīnt.

5.           La pornirea taberii, Aaron şi fiii lui să vină să dea jos perdeaua dinlăuntru, şi să acopere cu ea chivotul mărturiei;

6.           să pună deasupra ei o īnvelitoare de piele de viţel de mare, şi să īntindă pe deasupra un covor făcut īn īntregime din materie albastră; apoi să pună drugii chivotului.

7.           Să īntindă un covor albastru peste masa pīnilor pentru punerea īnainte, şi deasupra să pună străchinile, căţuile, ceştile şi potirele pentru jertfele de băutură; deasupra să fie şi pīnea care se pune necurmat īnaintea Domnului;

8.           peste toate aceste lucruri să īntindă un covor cărmiziu, şi să-l acopere cu o īnvelitoare de piele de viţel de mare; apoi să pună drugii mesei.

9.           Să ia un covor albastru, şi să acopere sfeşnicul, candelele lui, mucările lui, cenuşarele lui şi toate vasele lui pentru untdelemn, cari se īntrebuinţează pentru slujba lui;

10.         să-l pună cu toate uneltele lui īntr'o īnvelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-l pună pe targă.

11.         Peste altarul de aur să īntindă un covor albastru, şi să-l acopere cu o īnvelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii.

12.         Să ia apoi toate uneltele īntrebuinţate pentru slujbă īn sfīntul locaş, şi să le pună īntr'un covor albastru, şi să le acopere cu o īnvelitoare de piele de viţel de mare; apoi să le pună pe targă.

13.         Să ia cenuşa din altar, şi să īntindă peste altar un covor de purpură;

14.         să pună deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigăile pentru cărbuni, furculiţele, lopeţile, ligheanele, toate uneltele altarului, şi deasupra să īntindă o īnvelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii.

15.         Dupăce Aaron şi fiii lui vor isprăvi de acoperit sfīntul locaş şi toate uneltele sfīntului locaş, fiii lui Chehat să vină, la pornirea taberii, ca să le ducă; dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea sīnt lucrurile pe cari au să le ducă fiii lui Chehat din cortul īntīlnirii.

16.         Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă subt privigherea lui untdelemnul pentru sfeşnic, tămīia mirositoare, darul de pīne de toate zilele şi untdelemnul pentru ungere; să aibă īn grija lui tot cortul şi tot ce cuprinde el, sfīntul locaş şi uneltele lui.“

17.         Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis:

18.         „Să nu cumva să puneţi neamul familiilor Chehatiţilor īn primejdie să fie nimicit din mijlocul Leviţilor.

19.         Iată ce să faceţi pentru ei, ca să trăiască şi să nu moară cīnd se vor apropia de Locul prea sfīnt: Aaron şi fiii lui să vină, şi să pună pe fiecare din ei la slujba şi sarcina lui.

20.         Să nu intre ei să īnvelească lucrurile sfinte, ca să nu moară.“

 

Slujbele Gherşoniţilor.

 

21.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

22.         „Numără şi pe fiii lui Gherşon, după casele părinţilor lor, după familiile lor;

23.         şi anume, să faci numărătoarea, īncepīnd dela vīrsta de treizeci de ani īn sus pīnă la vīrsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sīnt īn stare să īmplinească vreo slujbă īn cortul īntīlnirii.

24.         Iată slujbele familiilor Gherşoniţilor, slujba pe care vor trebui s'o facă şi ce vor trebui să ducă.

25.         Să ducă covoarele cortului şi cortul īntīlnirii, īnvelitoarea lui şi īnvelitoarea de piele de viţel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la uşa cortului īntīlnirii;

26.         pīnzele curţii şi perdeaua dela uşa porţii curţii, dejur īmprejurul cortului şi altarului, funiile lor şi toate uneltele cari ţin de ele. Şi ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri.

27.         Īn slujbele lor, fiii Gherşoniţilor să fie subt poruncile lui Aaron şi fiilor lui, pentru tot ce vor duce şi pentru toată slujba pe care vor trebui s'o facă; īn grija lor să daţi tot ce au de dus.

28.         Acestea sīnt slujbele familiilor fiilor Gherşoniţilor īn cortul īntīlnirii, şi ce au ei de păzit subt cīrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

 

Slujbele fiilor lui Merari.

 

29.         Să faci numărătoarea fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor;

30.         şi anume, să faci numărătoarea, īncepīnd dela vīrsta de treizeci de ani īn sus pīnă la vīrsta de cinci zeci de ani, a tuturor celor ce sīnt īn stare să facă vreo slujbă īn cortul īntīlnirii.

31.         Iată ce este dat īn grija lor şi ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul īntīlnirii: scīndurile cortului, drugii lui, stīlpii lui, picioarele lui;

32.         stīlpii curţii de jur īmprejur, picioarele lor, ţăruşii lor, funiile lor, toate uneltele cari ţin de ei şi tot ce este rīnduit pentru slujba lor. Să spuneţi pe nume lucrurile cari sīnt date īn grija lor şi pe cari le au ei de purtat.

33.         Acestea sīnt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe cari au să le facă ei īn cortul īntīlnirii, subt cīrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.“

34.         Moise, Aaron şi mai marii adunării au făcut numărătoarea fiilor Chehatiţilor, după familiile lor şi după casele părinţilor lor,

35.         şi anume a tuturor acelora cari, dela vīrsta de treizeci de ani īn sus, pīnă la vīrsta de cincizeci de ani, erau īn stare să facă vreo slujbă īn cortul īntīlnirii.

36.         Cei ieşiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost două mii şapte sute cinci zeci.

37.         Aceştia sīnt cei ieşiţi la numărătoare din familiile Chehatiţilor, toţi cei ce făceau vreo slujbă īn cortul īntīlnirii; Moise şi Aaron le-au făcut numărătoarea, după porunca Domnului dată prin Moise.

38.         Fiii lui Gherşon ieşiţi la numărătoare, după familiile lor şi după casele părinţilor lor,

39.         dela vīrsta de treizeci de ani īn sus pīnă la vīrsta de cincizeci de ani, şi anume toţi cei ce erau īn stare să facă vreo slujbă īn cortul īntīlnirii,

40.         cei ieşiţi la numărătoare, după familiile lor, după casele părinţilor lor, au fost două mii şase sute treizeci.

41.         Aceştia sīnt cei ieşiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Gherşon, toţi cei ce făceau vreo slujbă īn cortul īntīlnirii; Moise şi Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului.

42.         Cei ieşiţi la numărătoare dintre familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor,

43.         dela vīrsta de treizeci de ani īn sus pīnă la vīrsta de cincizeci de ani, toţi cei ce erau īn stare să facă vreo slujbă īn cortul īntīlnirii,

44.         cei ieşiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost trei mii două sute.

45.         Aceştia sīnt cei ieşiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Merari; Moise şi Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise.

46.         Toţi aceia dintre Leviţi a căror numărătoare au făcut-o Moise, Aaron şi mai marii lui Israel, după familiile lor şi după casele părinţilor lor,

47.         dela vīrsta de treizeci de ani īn sus pīnă la vīrsta de cinci zeci de ani, toţi cei ce erau īn stare să facă vreo slujbă şi să ducă cortul īntīlnirii,

48.         toţi cei ieşiţi la numărătoare, au fost opt mii cincisute optzeci.

49.         Le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise, arătīnd fiecăruia slujba pe care trebuia s'o facă şi ce trebuia să ducă; le-au făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.

 

Izgonirea celor necuraţi.

 

5

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2.           „Porunceşte copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros, şi pe oricine are o lepădare de sămīnţă, sau este īntinat prin atingerea de un mort.

3.           Fie bărbaţi fie femei, să-i scoateţi afară din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra īn mijlocul căreia Īmi am Eu locuinţa.“

4.           Copiii lui Israel au făcut aşa, şi i-au scos afară din tabără; cum poruncise lui Moise Domnul, aşa au făcut copiii lui Israel.

 

Despăgubirea pentru furt.

 

5.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

6.           „Spune copiilor lui Israel: Cīnd un bărbat sau o femeie va păcătui īmpotriva aproapelui său, făcīnd o călcare de lege faţă de Domnul, şi se va face astfel vinovat,

7.           să-şi mărturisească păcatul, şi să dea īnapoi īn īntregime preţul lucrului cīştigat prin mijloace necinstite, adăugīnd a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat.

8.           Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia īnapoi lucrul cīştigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se īntoarcă la Domnul, la preot, afară de berbecele adus ca jertfă de ispăşire cu care se va face ispăşire pentru cel vinovat.

9.           Orice dar ridicat din lucrurile īnchinate Domnului de copiii lui Israel, să fie al preotului, căruia īi sīnt aduse.

10.         Lucrurile īnchinate Domnului vor fi ale preotului: tot ce i se va da preotului, al lui să fie.“

 

Apa de gelozie.

 

11.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

12.         „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: Dacă păcătuieşte nevasta cuiva faţă de bărbatul ei, şi-i este necredincioasă;

13.         dacă altul se culcă cu ea, şi lucrul este ascuns de bărbatul ei; dacă ea s'a pīngărit īn ascuns, fără să fie vreun martor īmpotriva ei, şi fără să fie prinsă asupra faptului; -

14.         şi dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui, care s'a pīngărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui, care nu s'a pīngărit; -

15.         omul acela să-şi aducă nevasta la preot, şi, ca dar de mīncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr'o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea, şi să nu pună tămīie pe ea, căci acesta este un dar de mīncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descopere o fărădelege.

16.         Preotul s'o apropie, şi s'o pună să stea īn picioare īnaintea Domnului.

17.         Preotul să ia apă sfīntă īntr'un vas de pămīnt; să ia ţărīnă de pe podeala cortului şi s'o pună īn apă.

18.         Preotul să pună pe femeie să stea īn picioare īnaintea Domnului; să descopere capul femeii, şi să-i pună īn mīni darul de mīncare adus pentru descoperire, darul de mīncare adus pentru gelozie; preotul să aibă īn mīnă apele amare aducătoare de blestem.

19.         Preotul să pună pe femeie să jure, şi să-i zică: «Dacă niciun om nu s'a culcat cu tine, şi dacă, fiind subt puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut dela el ca să te pīngăreşti cu altul, să nu-ţi facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem!

20.         Dar dacă, fiind subt puterea bărbatului tău, te-ai abătut dela el şi te-ai pīngărit, şi dacă un alt om decīt bărbatul tău s'a culcat cu tine, -

21.         şi preotul să pună pe femeie să jure cu un jurămīnt de blestem, şi să-i zică: «Domnul să te facă să ajungi de blestem şi de urgie īn mijlocul poporului tău, făcīnd să ţi se usuce coapsa şi să ţi se umfle pīntecele,

22.         şi apele acestea aducătoare de blestem să intre īn măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle pīntecele şi să ţi se usuce coapsa!» Şi femeia să zică: «Amin! Amin!»

23.         Preotul să scrie blestemurile acestea īntr'o carte, apoi să le şteargă cu apele cele amare.

24.         Şi să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem; şi apele aducătoare de blestem vor intra īn ea şi-i vor pricinui amărăciunea.

25.         Preotul să ia din mīnile femeii darul de mīncare adus pentru gelozie, să legene darul īntr'o parte şi īntr'alta īnaintea Domnului, şi să-l aducă pe altar.

26.         Apoi preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, şi să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apele.

27.         Dupăce īi va da să bea apele, dacă ea s'a pīngărit şi a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra īn ea, şi-i vor pricinui amărăciunea; pīntecele i se va umfla, coapsa i se va usca, şi femeia aceasta va fi de blestem īn mijlocul poporului ei.

28.         Dar dacă femeia nu s'a pīngărit şi este curată, va rămīnea neatinsă, şi va avea copii.

29.         Aceasta este legea asupra geloziei, pentru īmprejurarea cīnd o femeie, care este subt puterea bărbatului ei, se abate şi se pīngăreşte,

30.         şi pentru īmprejurarea cīnd un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuieli asupra nevestei lui: preotul s'o pună să stea īn picioare īnaintea Domnului, şi să-i facă īntocmai după legea aceasta.

31.         Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea īşi va lua pedeapsa nelegiuirii ei.“

 

Legea Nazireatului.

 

6

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2.           „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: «Cīnd un bărbat sau o femeie se va despărţi de ceilalţi, făcīnd o juruinţă de nazireat1, ca să se īnchine Domnului,

3.           să se ferească de vin şi de băutură īmbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură īmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri, şi să nu mănīnce struguri proaspeţi nici uscaţi.

4.           Īn tot timpul nazireatului lui, să nu mănīnce nimic care vine din viţă, dela sīmburi pīnă la pieliţa strugurelui.

5.           Īn tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui; pīnă la īmplinirea zilelor pentru cari s'a īnchinat Domnului, va fi sfīnt; să-şi lase părul să crească īn voie.

6.           Īn tot timpul cīt s'a făgăduit Domnului prin jurămīnt, să nu se apropie de un mort;

7.           să nu se pīngărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a sorei sale, căci poartă pe cap īnchinarea Dumnezeului lui.

8.           Īn tot timpul nazireatului, să fie īnchinat Domnului.

9.           Dacă moare cineva de moarte năpraznică līngă el, şi capul lui īnchinat se face astfel necurat, să-şi radă capul īn ziua curăţirii, şi anume să şi-l radă a şaptea zi.

10.         Īn ziua a opta, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la uşa cortului īntīlnirii.

11.         Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispăşire, iar pe celalt ca ardere de tot, şi să facă pentru el ispăşirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-şi sfinţească apoi capul chiar īn ziua aceea.

12.         Să īnchine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte, şi să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentrucă nazireatul lui a fost pīngărit.

 

După isprăvirea nazireatului.

 

13.         Iată legea nazireului. Īn ziua cīnd se va īmplini vremea nazireatului lui, să fie adus la uşa cortului īntīlnirii.

14.         Ca dar, să aducă Domnului: un miel de un an fără cusur, pentru arderea de tot, o oaie de un an şi fără cusur pentru jertfa de ispăşire, şi un berbece fără cusur, pentru jertfa de mulţămire;

15.         un coş cu azimi, turte făcute din floarea făinii, frămīntată cu untdelemn, şi plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, īmpreună cu darul de mīncare şi jertfa de băutură obicinuite.

16.         Preotul să aducă aceste lucruri īnaintea Domnului şi să aducă jertfa lui de ispăşire şi arderea de tot;

17.         să pregătească berbecele ca jertfă de mulţămire Domnului, īmpreună cu coşul cu azimi, şi să pregătească şi darul lui de mīncare şi jertfa lui de băutură.

18.         Nazireul să-şi radă, la uşa cortului īntīlnirii, capul īnchinat Domnului; să ia părul capului său īnchinat Domnului, şi să-l pună pe focul care este subt jertfa de mulţămire.

19.         Preotul să ia spata dreaptă fiartă a berbecelui, o turtă nedospită din coş, şi o plăcintă nedospită; şi să le pună īn mīnile Nazireului, după ce acesta şi-a ras capul īnchinat Domnului.

20.         Preotul să le legene īntr'o parte şi īntr'alta īnaintea Domnului: acesta este un lucru sfīnt, care este al preotului, īmpreună cu pieptul legănat şi spata adusă ca jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin.

21.         Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruinţa de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de ce-i vor īngădui mijloacele lui. Să īmplinească tot ce este poruncit pentru juruinţa pe care a făcut-o, după legea nazireatului.“

 

Binecuvīntarea.

 

22.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

23.         „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, şi spune-le: «Aşa să binecuvīntaţi pe copiii lui Israel, şi să le ziceţi:

24.         «Domnul să te binecuvinteze, şi să te păzească!

25.         Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se īndure de tine!

26.         Domnul să-Şi īnalţe Faţa peste tine, şi©să-ţi dea pacea!

27.         Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu īi voi binecuvīnta.“

 

Darurile căpeteniilor seminţiilor.

 

7

 

1.           Cīnd a isprăvit Moise de aşezat cortul, l-a uns şi l-a sfinţit īmpreună cu toate uneltele lui, precum şi altarul cu toate uneltele lui; le-a uns şi le-a sfinţit.

2.           Atunci mai marii lui Israel, căpeteniile caselor părinţilor lor, şi-au adus darurile lor: aceştia erau mai marii seminţiilor, cari luaseră parte la numărătoare.

3.           Ei şi-au adus ca dar īnaintea Domnului: şase cară acoperite şi doisprezece boi, adică un car la două căpetenii, şi un bou de fiecare căpetenie; şi le-au adus īnaintea cortului.

4.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

5.           „Ia dela ei aceste lucruri, şi să le īntrebuinţezi pentru slujba cortului īntīlnirii; să le dai Leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.“

6.           Moise a luat carăle şi boii, şi le-a dat Leviţilor.

7.           A dat două cară şi patru boi fiilor lui Gherşon, după cum cereau slujbele lor;

8.           a dat patru cară şi opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, subt cīrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

9.           Dar n'a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentrucă, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri.

 

Darurile pentru tīrnosirea altarului.

 

10.         Căpeteniile şi-au adus darurile pentru tīrnosirea altarului, īn ziua cīnd l-au uns; căpeteniile şi-au adus darurile īnaintea altarului.

11.         Domnul a zis lui Moise: „Căpeteniile să vină unul cīte unul, şi anume fiecare īn cīte o zi deosebită, ca să-şi aducă darul pentru tīrnosirea altarului.“

12.         Cel ce şi-a adus darul īn ziua īntīi, a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda.

13.         El a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

14.         o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămīie,

15.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

16.         un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

17.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşon, fiul lui Aminadab.

18.         A doua zi, şi-a adus darul Netaneel, fiul lui Ţuar, căpetenia lui Isahar.

19.         El a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli,după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

20.         o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămīie;

21.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

22.         un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

23.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Ţuar.

24.         A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,

25.         a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

26.         o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămīie;

27.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

28.         un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

29.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.

30.         A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur,

31.         a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

32.         o căţuie de aur de zece sicli plină cu tămīie;

33.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

34.         un ţap pentru jertfa de ispăşire;

35.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Şedeur.

36.         A cincea zi, capetenia fiilor lui Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai,

37.         a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

38.         o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămīie;

39.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

40.         un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

41.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mīncare al lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

42.         A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel,

43.         a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

44.         o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămīie;

45.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

46.         un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

47.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.

48.         A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud,

49.         a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

50.         o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămīie;

51.         un viţel,un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot:

52.         un ţap, pentru jertfa de ispăşire:

53.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elişama, fiul lui Amihud.

54.         A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur,

55.         a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

56.         o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămīie;

57.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

58.         un ţap pentru jertfa de ispăşire;

59.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahţur.

60.         A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,

61.         a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şapte zeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

62.         o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămīie;

63.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

64.         un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

65.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.

66.         A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amişadai,

67.         a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

68.         o căţuie de aur, plină cu tămīie;

69.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

70.         un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

71.         şi pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.

72.         A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Aşer, Paguiel, fiul lui Ocran,

73.         a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

74.         o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămīie;

75.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

76.         un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

77.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran.

78.         A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,

79.         a adus: o farfurie de argint īn greutate de o sută treizeci de sicli, un lighian de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfīntului locaş, amīndouă pline cu floare de făină, frămīntată cu untdelemn, pentru darul de mīncare;

80.         o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămīie;

81.         un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;

82.         un ţap, pentru jertfa de ispăşire;

83.         şi, pentru jertfa de mulţămire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.

84.         Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru tīrnosirea altarului, īn ziua cīnd l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece ligheane de argint, douăsprezece căţuii de aur;

85.         fiecare farfurie de argint cīntărea o sută treizeci de sicli, şi fiecare lighian cīntărea şaptezeci de sicli, aşa că argintul acestor unelte se ridica īn totul la două mii patru sute de sicli, după siclul sfīntului locaş.

86.         Au fost douăsprezece căţui de aur pline cu tămīie, cīte zece sicli căţuia, după siclul sfīntului locaş; aurul căţuiilor se ridica īn totul la o sută douăzeci de sicli.

87.         Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mīncare obicinuite, doisprezece ţapi, pentru jertfa de ispăşire.

88.         Toate dobitoacele pentru jertfa de mulţămire: douăzeci şi patru de boi, şasezeci de berbeci, şasezeci de ţapi, şasezeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru tīrnosirea altarului, după ce l-au uns.

89.         Cīnd intra Moise īn cortul īntīlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispăşirii care era aşezat pe chivotul mărturiei, īntre cei doi heruvimi. Şi vorbea cu Domnul.

 

Aşezarea candelelor.

 

8

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2.           „Vorbeşte lui Aaron, şi spune-i: Cīnd vei aşeza candelele īn sfeşnic, cele şapte candele vor trebui să lumineze īn partea dinainte a sfeşnicului.“

3.           Aaron a făcut aşa; a aşezat candelele īn partea dinainte a sfeşnicului, cum poruncise lui Moise Domnul.

4.           Sfeşnicul era de aur bătut; atīt piciorul cīt şi florile lui, erau de aur bătut. Moise făcuse sfeşnicul după chipul, pe care i-l arătase Domnul.

 

Īnchinarea Leviţilor.

 

5.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

6.           „Ia pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, şi curăţeşte-i.

7.           Iată cum să-i curăţeşti: Stropeşte-i cu apă ispăşitoare; să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-şi spele hainele, şi să se curăţească.

8.           Să ia apoi un viţel, cu darul de mīncare obicinuit, făcut din floare de făină, frămīntată cu untdelemn; şi să mai iei un alt viţel pentru jertfa de ispăşire.

9.           Să apropii pe Leviţi īnaintea cortului īntīlnirii, şi să strīngi toată adunarea copiilor lui Israel.

10.         Să apropii pe Leviţi īnaintea Domnului; şi copiii lui Israel să-şi pună mīnile pe Leviţi.

11.         Aaron să legene pe Leviţi īntr'o parte şi īntr'alta īnaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel; şi să fie īnchinaţi astfel īn slujba Domnului.

12.         Leviţii să-şi pună mīnile pe capul viţeilor, şi să aduci unul ca jertfă de ispăşire, şi altul ca ardere de tot, ca să faci ispăşire pentru Leviţi.

13.         Să pui pe Leviţi īn picioare īnaintea lui Aaron şi īnaintea fiilor lui, şi să-i legeni īntr'o parte şi īntr'alta, ca un dar legănat  Domnului.

14.         Aşa să desparţi pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel; şi Leviţii vor fi ai Mei.

15.         După aceea, Leviţii să vină să facă slujba īn cortul īntīlnirii. Astfel să-i curăţeşti şi să-i legeni īntr'o parte şi īntr'alta, ca un dar legănat.

16.         Căci ei Īmi sīnt daţi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine īn locul īntīilor născuţi, din toţi īntīii născuţi ai copiilor lui Israel.

17.         Căci orice īntīi născut al copiilor lui Israel este al Meu, atīt din oameni cīt şi din dobitoace; Mie Mi i-am īnchinat īn ziua cīnd am lovit pe toţi īntīii născuţi īn ţara Egiptului.

18.         Şi Eu am luat pe Leviţi īn locul tuturor īntīilor născuţi ai copiilor lui Israel.

19.         Am dat pe Leviţi īn totul lui Aaron şi fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel īn cortul īntīlnirii, să facă ispăşire pentru copiii lui Israel, şi astfel copiii lui Israel să nu fie loviţi cu nici o urgie, cīnd se vor apropia de sfīntul locaş.“

20.         Moise, Aaron şi toată adunarea copiilor lui Israel, au făcut cu Leviţii tot ce poruncise lui Moise Domnul despre Leviţi; aşa au făcut copiii lui Israel cu ei.

21.         Leviţii s'au curăţit, şi şi-au spălat hainele. Aaron i-a legănat īntr'o parte şi īntr'alta, ca un dar  legănat īnaintea Domnului, şi a făcut ispăşire pentru ei, ca să-i curăţească.

22.         După aceea, Leviţii au venit să-şi facă slujba īn cortul īntīlnirii, īn faţa lui Aaron şi a fiilor lui. Īntocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la Leviţi, aşa s'a făcut cu ei.

 

Timpul cīt trebuie să slujească Leviţii.

 

23.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

24.         „Iată legea privitoare la Leviţi. Dela vīrsta de douăzeci şi cinci de ani īn sus, orice Levit va intra īn slujba cortului īntīlnirii ca să īndeplinească o slujbă acolo.

25.         Dela vīrsta de cincizeci de ani īncolo, să iasă din slujbă, şi să nu mai slujească.

26.         Va putea să ajute pe fraţii lui īn cortul īntīlnirii, să păzească ce le este dat īn grijă; dar să nu mai facă slujbă. Aşa să faci cu Leviţii īn ce priveşte slujbele lor.“

 

Paştele īn pustia Sinai.

 

9

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, īn pustia Sinai, īn luna īntīi a anului al doilea, după ieşirea lor din ţara Egiptului. Şi a zis:

2.           „Copiii lui Israel să prăznuiască Paştele la vremea hotărītă.

3.           Să le prăznuiţi la vremea hotărītă, īn a patrusprezecea zi a lunii acesteia, seara1; să le prăznuiţi după toate legile, şi după toate poruncile privitoare la ele.“

4.           Moise a vorbit copiilor lui Israel, să prăznuiască Paştele.

5.           Şi au prăznuit Paştele īn a patrusprezecea zi a lunii īntīi, seara1, īn pustia Sinai; copiii lui Israel au făcut īntocmai după toate poruncile, pe cari le dăduse lui Moise Domnul.

6.           S'a īntīmplat că nişte oameni, fiind necuraţi din pricină că se atinseseră de un mort, nu puteau prăznui Paştele īn ziua aceea. Ei s'au īnfăţişat īn aceeaş zi īnaintea lui Moise şi īnaintea lui Aaron.

7.           Şi oamenii aceia au zis lui Moise: „Noi sīntem necuraţi din pricina unui mort; de ce să fim nevoiţi să nu ne aducem la vremea hotărītă darul cuvenit Domnului īn mijlocul copiilor lui Israel?“

8.           Moise le-a răspuns: „Aşteptaţi să văd ce vă porunceşte Domnul.“

9.           Şi Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

10.         „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: «Dacă cineva dintre voi sau dintre urmaşii voştri este necurat din pricina unui mort, sau este īntr'o călătorie lungă, totuş să prăznuiască Paştele īn cinstea Domnului.

11.         Şi, să le prăznuiască īn luna a doua, īn ziua a patrusprezecea, seara1; să le mănīnce cu azimi şi ierburi amare.

12.         Să nu lase din ele nimic pīnă a doua zi dimineaţa, şi să nu frīngă niciun os din ele. Să le prăznuiască după toate poruncile privitoare la Paşte.

13.         Dacă cineva nu este necurat, nici nu este īn călătorie, şi totuş nu prăznuieşte Paştele, sufletul acela să fie nimicit din poporul lui; pentru că n'a adus darul cuvenit Domnului la vremea hotărītă, omul acela să-şi ia pedeapsa pentru păcatul lui.

14.         Dacă un străin, care locuieşte īntre voi, prăznuieşte Paştele Domnului, să se ţină de legile şi poruncile privitoare la Paşte. Aceeaş lege să fie īntre voi, pentru străin ca şi pentru băştinaş.“

 

Norul.

 

15.         Īn ziua cīnd a fost aşezat cortul, norul a acoperit locaşul cortului īntīlnirii; şi, de seara pīnă dimineaţa deasupra cortului era ca īnfăţişarea unui foc.

16.         Totdeauna era aşa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea īnfăţişarea unui foc.

17.         Cīnd se ridica norul de pe cort, porneau şi copiii lui Israel; şi acolo unde se oprea norul, tăbărau şi copiii lui Israel.

18.         Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului şi tăbărau după porunca Domnului; tăbărau atīta vreme cīt rămīnea norul deasupra cortului.

19.         Cīnd norul rămīnea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului, şi nu porneau.

20.         Cīnd norul rămīnea mai puţine zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului, şi porneau după porunca Domnului.

21.         Dacă norul se oprea de seara pīnă dimineaţa, şi se ridica dimineaţa, atunci porneau şi ei. Dacă norul se ridica după o zi şi o noapte, atunci porneau şi ei.

22.         Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile, sau o lună, sau un an, copiii lui Israel rămīneau tăbărīţi, şi nu porneau; şi cīnd se ridica, porneau şi ei.

23.         Tăbărau după porunca Domnului, şi porneau după porunca Domnului; ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise.

 

Trīmbiţele de argint.

 

10

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2.           „Fă-ţi două trīmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberilor.

3.           Cīnd se va suna cu ele, toată adunarea să se strīngă la tine, la uşa cortului īntīlnirii.

4.           Cīnd se va suna numai cu o trīmbiţă, să se strīngă la tine căpeteniile, mai marii peste miile lui Israel.

5.           Cīnd veţi suna cu vīlvă, să pornească ceice tăbărăsc la răsărit;

6.           cīnd veţi suna a doua oară cu vīlvă, să pornească ceice tăbărăsc la miază-zi: pentru plecarea lor, să se sune cu vīlvă.

7.           Cīnd va fi vorba de strīngerea adunării, să sunaţi, dar să nu sunaţi cu vīlvă.

8.           Din trīmbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege vecinică pentru voi şi pentru urmaşii voştri.

9.           Cīnd veţi merge la război, īn ţara voastră, īmpotriva vrăjmaşului care va lupta īmpotriva voastră, să sunaţi cu vīlvă din trīmbiţe, şi Domnul, Dumnezeul vostru, Īşi va aduce aminte de voi, şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.

10.         Īn zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre, şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trīmbiţe, cīnd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţămire; şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă aminte de voi. Eu sīnt Domnul, Dumnezeul vostru.“

 

Plecarea din Sinai.

 

11.         Īn ziua a douăsprezecea a lunii a doua a anului al doilea, s'a ridicat norul de pe cortul īntīlnirii.

12.         Şi copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai după taberile lor. Norul s'a oprit īn pustia Paran.

13.         Această īntīie plecare au făcut-o după porunca Domnului dată prin Moise.

14.         Īntăi a pornit steagul taberii fiilor lui Iuda, īmpreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Iuda era mai mare Nahşon, fiul lui Aminadab;

15.         peste oştirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar;

16.         peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon, era Eliab, fiul lui Helon.

17.         Cīnd a fost desfăcut cortul, au pornit īntăi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari, ducīnd cortul.

18.         Apoi a pornit steagul taberii lui Ruben, īmpreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Ruben era mai mare Eliţur, fiul lui Şedeur;

19.         peste oştirea seminţiei fiilor lui Simeon, era Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

20.         peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel.

21.         Apoi au pornit Chehatiţii, ducīnd sfīntul locaş; pănă la venirea lor ceilalţi īntinseseră cortul.

22.         Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Efraim, īmpreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Efraim era mai mare Elişama, fiul lui Amihud;

23.         peste oştirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur;

24.         peste oştirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.

25.         Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Dan, īmpreună cu oştirile lui: ei erau coada tuturor taberilor. Peste oştirea lui Dan era mai mare Ahiezer, fiul lui Amişadai;

26.         peste oştirea seminţiei fiilor lui Aşer era Paguiel, fiul lui Ocran;

27.         peste oştirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.

28.         Acesta a fost şirul īn care au pornit copiii lui Israel, după oştirile lor; aşa au plecat.

 

Moise şi socrul său.

 

29.         Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: «Eu vi-l voi da.» Vino cu noi, şi īţi vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel.“

30.         Hobab i-a răspuns: „Nu pot să merg; ci mă voi duce īn ţara mea şi īn locul meu de naştere.“

31.         Şi Moise a zis:„Nu ne părăsi, te rog; fiindcă tu cunoşti locurile unde putem să tăbărīm īn pustie; deci tu să ne fii călăuză.

32.         Şi dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele, pe care ni-l va face Domnul.“

33.         Ei au plecat dela muntele Domnului, şi au mers trei zile; chivotul legămīntului Domnului a pornit īnaintea lor, şi a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă.

34.         Norul Domnului era deasupra lor īn timpul zilei, cīnd porneau din tabără.

35.         Cīnd pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-Te, Doamne, ca să se īmprăştie vrăjmaşii Tăi, şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!“

36.         Iar cīnd īl aşezau, zicea: „Īntoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!“

 

Focul Domnului.

 

11

 

1.           Poporul a cīrtit īn gura mare īmpotriva Domnului, zicīnd că-i merge rău. Cīnd a auzit Domnul, S'a mīniat. S'a aprins īntre ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberii.

2.           Poporul a strigat către Moise. Moise s'a rugat Domnului, şi focul s'a stins.

3.           Locului aceluia i-au pus numele Tabeera (Ardere), pentrucă se aprinsese focul Domnului printre ei.

 

Prepeliţele.

 

4.           Adunăturii de oameni, cari se aflau īn mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar şi copiii lui Israel au īnceput să plīngă, şi să zică: „Cine ne va da carne să mīncăm?

5.           Ne aducem aminte de peştii pe cari-i mīncam īn Egipt, şi cari nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, de praji, de ceapă şi de usturoi.

6.           Acum ni s'a uscat sufletul: nu mai este nimic! Ochii noştri nu văd decīt mana aceasta.“

7.           Mana semăna cu grăuntele de coriandru, şi la vedere era ca bedeliumul.

8.           Poporul se risipea şi o strīngea, o măcina la rīşniţă, sau o pisa īntr'o piuă; o fierbea īn oală, şi făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu untdelemn.

9.           Cīnd cădea roua noaptea īn tabără, cădea şi mana.

10.         Moise a auzit pe popor plīngīnd, fiecare īn familia lui şi la uşa cortului lui. Mīnia Domnului s'a aprins cu tărie. Moise s'a īntristat,

11.         şi a zis Domnului: „Pentru ce mīhneşti Tu pe robul Tău, şi pentru ce n'am căpătat eu trecere īnaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor īntreg?

12.         Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut, ca să-mi zici:«Poartă-l la sīnul tău, cum poartă doica pe copil,» pīnă īn ţara pe care ai jurat părinţilor lui că i-o vei da?

13.         De unde să iau carne, ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plīng la mine, zicīnd:«Dă-ne carne ca să mīncăm!»

14.         Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine.

15.         Decīt să Te porţi aşa cu mine, mai bine omoară-mă, Te rog, dacă mai am vreo trecere īnaintea Ta, ca să nu-mi mai văd nenorocirea.“

16.         Domnul a zis lui Moise: „Adună la Mine şaptezeci de bărbaţi, dintre bătrīnii lui Israel, din cei pe cari-i cunoşti ca bătrīni ai poporului şi cu putere asupra lor; adu-i la cortul īntīlnirii, şi să se īnfăţişeze acolo īmpreună cu tine.

17.         Eu Mă voi pogorī, şi īţi voi vorbi acolo; voi lua din duhul care este peste tine, şi-l voi pune peste ei ca să poarte īmpreună cu tine sarcina poporului, şi să n'o porţi tu singur.

18.         Să spui poporului: «Sfinţiţi-vă pentru mīne, şi aveţi să mīncaţi carne, fiindcă aţi plīns īn auzul Domnului, şi aţi zis: «Cine ne va da carne să mīncăm? Căci noi o duceam bine īn Egipt!» Domnul vă va da carne, şi veţi mīnca.

19.         Aveţi să mīncaţi carne, nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici două zeci de zile,

20.         ci o lună īntreagă, pīnă vă va ieşi pe nări, şi vă veţi scīrbi de ea, pentrucă n'aţi ascultat de Domnul care este īn mijlocul vostru, şi pentrucă aţi plīns īnaintea Lui, zicīnd: «Pentruce am ieşit noi oare din Egipt?.“

21.         Moise a zis: „Şase sute de mii de oameni cari merg pe jos alcătuiesc poporul īn mijlocul căruia sīnt eu, şi Tu zici: «Le voi da carne, şi vor mīnca o lună īntreagă!»

22.         Putem tăia oare atītea oi şi atīţia boi, ca să ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toţi peştii mării, ca să le ajungă?“

23.         Domnul a răspuns lui Moise: „Nu cumva s'a scurtat oare mīna Domnului? Vei vedea acum dacă ceeace ţi-am spus se va īntīmpla sau nu.“

24.         Moise a ieşit, şi a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat şaptezeci de bărbaţi din bătrīnii poporului, şi i-a pus īn jurul cortului.

25.         Domnul S'a pogorīt īn nor, şi a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el, şi l-a pus peste cei şaptezeci de bătrīni. Şi de īndată ce duhul s'a aşezat peste ei, au īnceput să proorocească; dar după aceea n'au mai proorocit.

26.         Doi oameni, unul numit Eldad, şi altul Medad, rămăseseră īn tabără, şi duhul s'a aşezat şi peste ei; căci erau dintre cei scrişi, măcar că nu se duseseră la cort. Şi au īnceput să proorocească şi ei īn tabără.

27.         Un tīnăr a alergat şi a dat de ştire lui Moise, zicīnd: „Eldad şi Medad proorocesc īn tabără.“

28.         Şi Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereţa lui, a luat cuvīntul, şi a zis: „Domnule Moise, opreşte-i.“

29.         Moise i-a răspuns: „Eşti gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din prooroci, şi Domnul să-Şi pună Duhul Lui peste ei!“

30.         Apoi Moise s'a īntors īn tabără, el şi bătrīnii lui Israel.

31.         Domnul a făcut să sufle de peste mare un vīnt, care a adus prepeliţe, şi le-a răspīndit peste tabără cale cam de o zi īntr'o parte şi cale cam de o zi de cealaltă parte īn jurul taberii. Aveau o īnălţime de aproape doi coţi dela faţa pămīntului.

32.         Īn tot timpul zilei aceleia şi toată noaptea, şi toată ziua următoare, poporul s'a sculat şi a strīns prepeliţe; cel ce strīnsese cel mai puţin avea zece omeri. Ei şi le-au īntins īn jurul taberii.

33.         Pe cīnd carnea era īncă īn dinţii lor, fără să fie mestecată, Domnul S'a aprins de mīnie īmpotriva poporului; şi Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare.

34.         Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele lăcomiei), pentrucă acolo au īngropat pe poporul apucat de poftă.

35.         Dela Chibrot-Hataava, poporul a plecat la Haţerot, şi s'a oprit la Haţerot.

 

Lepra Mariei.

 

12

 

1.           Maria şi Aaron au vorbit īmpotriva lui Moise din pricina femeii etiopiane pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană.

2.           Şi au zis: „Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?“ Şi Domnul a auzit-o.

3.           Moise īnsă era un om foarte blīnd, mai blīnd decīt orice om de pe faţa pămīntului.

4.           Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron şi Mariei: „Duceţi-vă, cīteşi trei la cortul īntīlnirii.“ Şi s-au dus cīteşi trei.

5.           Domnul S'a pogorīt īn stīlpul de nor, şi a stătut la uşa cortului. A chemat pe Aaron şi pe Maria, şi ei s'au apropiat amīndoi.

6.           Şi a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Cīnd va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui īntr'o vedenie  sau īi voi vorbi īntr-un vis.

7.           Nu tot aşa este īnsă cu robul Meu Moise. El este credincios īn toată casa Mea.

8.           Eu īi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de īnţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v'aţi temut deci să vorbiţi īmpotriva robului Meu, īmpotriva lui Moise?“

9.           Domnul S'a aprins de mīnie īmpotriva lor. Şi a plecat.

10.         Norul s'a depărtat de pe cort. Şi iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s'a īntors spre Maria; şi iată că ea avea lepră.

11.         Atunci Aaron a zis lui Moise: „Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca nişte nechibzuiţi, şi de care ne-am făcut vinovaţi!“

12.         Să nu fie Maria ca un copii născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă cīnd iese din pīntecele mamei lui“!

13.         Moise a strigat către Domnul, zicīnd: „Dumnezeule, Te rog, vindecă-o!“

14.         Şi Domnul a zis lui Moise: „Dacă ar fi scuipat-o tatăl ei īn obraz, n'ar fi fost ea oare de ocară timp de şapte zile? Să fie īnchisă deci şapte zile afară din tabără; după aceea, să fie primită īn tabără.“

15.         Maria a fost īnchisă şapte zile afară din tabără. Şi poporul n'a pornit, pănă ce a intrat din nou Maria īn tabără.

16.         După aceea, poporul a plecat din Haţerot, şi a tăbărīt īn pustia Paran.

 

Cele douăsprezece iscoade trimese īn Canaan.

 

13

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2.           „Trimete nişte oameni să iscodească ţara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimeţi cīte un om pentru fiecare din seminţiile părinţilor lor, toţi să fie dintre fruntaşii lor.“

3.           Moise i-a trimes din pustia Paran, după porunca Domnului; toţi oamenii aceştia erau căpetenii ale copiilor lui Israel.

4.           Iată numele lor: pentru seminţia lui Ruben: Şamua, fiul lui Zacur;

5.           pentru seminţia lui Simeon: Şafat, fiul lui Hori;

6.           pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

7.           pentru seminţia lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif;

8.           pentru seminţia lui Efraim: Hosea, fiul lui Nun;

9.           pentru seminţia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu;

10.         pentru seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi;

11.         pentru seminţia lui Iosif, seminţia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi;

12.         pentru seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;

13.         pentru seminţia lui Aşer: Setur, fiul lui Micael;

14.         pentru seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;

15.         pentru seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.

16.         Acestea sīnt numele bărbaţilor, pe cari i-a trimes Moise să iscodească ţara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua.

17.         Moise i-a trimes să iscodească ţara Canaanului. El le-a zis: „Mergeţi de aici spre miazăzi, şi apoi să vă suiţi pe munte.

18.         Vedeţi ţara, vedeţi cum este ea, cum este poporul care o locuieşte, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr;

19.         vedeţi cum este ţara īn care locuieşte: dacă este bună sau rea; cum sīnt cetăţile īn cari locuieşte: dacă sīnt deschise sau īntărite;

20.         cum este pămīntul: dacă este gras sau sterp, dacă sīnt sau nu copaci pe el. Fiţi cu inimă, şi luaţi cu voi roade din ţară.“ Era pe vremea cīnd īncep să se coacă strugurii.

21.         Ei s'au suit, şi au iscodit ţara, dela pustia Ţin pīnă la Rehob, pe drumul care duce la Hamat.

22.         S'au suit pe la miazăzi, şi au mers pīnă la Hebron, unde se aflau Ahiman, Şeşai şi Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu şapte ani īnainte de cetatea Ţoan din Egipt.

23.         Au ajuns pīnă la valea Eşcol; acolo au tăiat o ramură de viţă cu un strugur, şi l-au dus cīte doi cu ajutorul unei prăjini, au luat şi rodii şi smochine.

24.         Locul acela l-au numit valea Eşcol (Strugure), din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel.

25.         S'au īntors dela iscodirea ţării după patruzeci de zile īmplinite,

26.         Au plecat şi au ajuns la Moise şi la Aaron, şi la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades, īn pustia Paran. Le-au adus ştiri, lor şi īntregei adunări, şi le-au arătat roadele ţării.

27.         Iată ce au istorisit lui Moise: „Ne-am dus īn ţara īn care ne-ai trimes. Cu adevărat, este o ţară īn care curge lapte şi miere, şi iată-i roadele.

28.         Dar poporul care locuieşte īn ţara aceasta este puternic, cetăţile sīnt īntărite şi foarte mari. Ba īncă am văzut acolo şi pe fiii lui Anac.

29.         Amaleciţii locuiesc ţinutul dela miază-zi; Iebusiţii şi Amoriţii locuiesc muntele; şi Cananiţii şi Hetiţii locuiesc līngă mare şi dealungul Iordanului.“

30.         Caleb a potolit poporul, care cīrtea īmpotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim, şi să punem mīna pe ţară, căci vom fi biruitori!“

31.         Dar bărbaţii cari fuseseră īmpreună cu el au zis: „Nu putem să ne suim īmpotriva poporului acestuia, căci este mai tare decīt noi.“

32.         Şi au īnegrit īnaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: „Ţara pe care am străbătut-o, ca s'o iscodim, este o ţară care mănīncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe cari i-am văzut acolo sīnt oameni de statură īnaltă.

33.         Apoi am mai văzut īn ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, cari se trag din neamul uriaşilor: īnaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.“

 

Patruzeci de ani īn pustie.

 

14

 

1.           Toată adunarea a ridicat glasul şi a īnceput să ţipe. Şi poporul a plīns īn noaptea aceea.

2.           Toţi copiii lui Israel au cīrtit īmpotriva lui Moise şi Aaron, şi toată adunarea le-a zis: „De ce n'om fi murit noi īn ţara Egiptului, sau de ce n'om fi murit īn pustia aceasta?

3.           Pentruce ne duce Domnul īn ţara aceasta, īn care vom cădea ucişi de sabie, iar nevestele noastre şi copilaşii noştri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne īntoarcem īn Egipt?“

4.           Şi au zis unul altuia: „Să ne alegem o căpetenie, şi să ne īntoarcem īn Egipt.“

5.           Moise şi Aaron au căzut cu faţa la pămīnt, īn faţa īntregei adunări a copiilor lui Israel care era strīnsă la o laltă.

6.           Şi, dintre cei ce iscodiseră ţara, Iosua, fiul lui Nun, şi Caleb, fiul lui Iefune, şi-au rupt hainele,

7.           şi au vorbit astfel īntregei adunări a copiilor lui Israel: „Ţara pe care am străbătut-o noi ca s'o iscodim, este o ţară foarte bună, minunată.

8.           Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce īn ţara aceasta, şi ne-o va da: este o ţară īn care curge lapte şi miere.

9.           Numai, nu vă răzvrătiţi īmpotriva Domnului, şi nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci īi vom mīnca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei!“

10.         Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, cīnd slava Domnului s'a arătat peste cortul īntīlnirii, īnaintea tuturor copiilor lui Israel.

11.         Şi Domnul a zis lui Moise: „Pīnă cīnd Mă va nesocoti poporul acesta? Pīnă cīnd nu va crede el īn Mine, cu toate minunile pe cari le fac īn mijlocul lui?

12.         De aceea, īl voi lovi cu ciumă, şi-l voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare şi mai puternic decīt el.“

13.         Moise a zis Domnului: „Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea Ta.

14.         Şi vor spune locuitorilor ţării aceleia. Ei ştiau că Tu, Domnul, eşti īn mijlocul poporului acestuia; că Te arătai īn chip văzut, Tu, Domnul; că norul Tău stă peste el; că Tu mergi īnaintea lui ziua īntr'un stīlp de nor, şi noaptea īntr'un stīlp de foc.

15.         Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile, cari au auzit vorbindu-se de Tine, vor zice:

16.         «Domnul n'avea putere să ducă pe poporul acesta īn ţara pe care jurase că i-o va da: de aceea l-a omorīt īn pustie!»

17.         Acum, să se arate puterea Domnului īn mărimea ei, cum ai spus cīnd ai zis:

18.         «Domnul este īncet la mīnie şi bogat īn bunătate, iartă fărădelegea şi răsvrătirea; dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor īn copii pīnă la al treilea şi la al patrulea neam.

19.         Iartă dar fărădelegea poporului acestuia, după mărimea īndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt pīnă aici.“

20.         Şi Domnul a spus: „Iert cum ai cerut.

21.         Dar cīt este de adevărat că Eu sīnt viu şi că slava Domnului va umplea tot pămīntul,

22.         atīt este de adevărat că toţi ceice au văzut cu ochii lor slava Mea, şi minunile pe cari le-am făcut īn Egipt şi īn pustie, şi totuş M'au ispitit de zece ori acum, şi n'au ascultat glasul Meu,

23.         toţi aceia nu vor vedea ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da, şi anume, toţi cei ce M'au nesocotit, n'o vor vedea.

24.         Iar pentrucă robul Meu Caleb a fost īnsufleţit de un alt duh, şi a urmat īn totul calea Mea, īl voi face să intre īn ţara īn care s'a dus, şi urmaşii lui o vor stăpīni.

25.         Amaleciţii şi Canaaniţii locuiesc valea aceasta: deci mīne, īntoarceţi-vă, şi plecaţi īn pustie, pe calea care duce spre Marea Roşie.“

26.         Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron ,şi a zis:

27.         „Pīnă cīnd voi lăsa această rea adunare să cīrtească īmpotriva Mea? Am auzit cīrtirile copiilor lui Israel, cari cīrteau īmpotriva Mea.

28.         Spune-le: «Pe viaţa Mea!» zice Domnul, «că vă voi face īntocmai cum aţi vorbit īn auzul urechilor Mele.

29.         Trupurile voastre moarte vor cădea īn pustia aceasta. Voi toţi, a căror numărătoare s'a făcut, numărīndu-vă dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, şi cari aţi cīrtit īmpotriva Mea,

30.         nu veţi intra īn ţara pe care jurasem că vă voi da-o s'o locuiţi, afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.

31.         Pe copilaşii voştri īnsă, despre cari aţi zis că vor fi de jaf, īi voi face să intre īn ea, ca să cunoască ţara pe care aţi nesocotit-o voi.

32.         Iar cīt despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea īn pustie.

33.         Şi copiii voştri vor rătăci patruzeci de ani īn pustie, şi vor ispăşi astfel păcatele voastre, pīnă ce toate trupurile voastre moarte vor cădea īn pustie.

34.         După cum īn patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi: şi veţi şti atunci ce īnseamnă să-Mi trag Eu mīna de la voi.

35.         Eu, Domnul, am vorbit! Īn adevăr, aşa voi face acestei rele adunări, care s'a unit īmpotriva Mea; vor fi nimiciţi īn pustia aceasta şi īn ea vor muri.“

36.         Bărbaţii pe cari īi trimesese Moise să iscodească ţara, şi cari, la īntoarcerea lor, făcuseră ca toată adunarea să cīrtească īmpotriva lui, īnegrind ţara;

37.         oamenii aceştia, cari īnegriseră ţara, au murit acolo īnaintea Domnului, loviţi de o moarte năpraznică.

38.         Numai Iosua, fiul lui Nun, şi Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viaţă dintre oamenii aceia cari se duseseră să iscodească ţara.

 

Neascultarea poporului pedepsit.

 

39.         Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel; şi poporul a fost īntr'o mare jale.

40.         S'au sculat dis de dimineaţă a doua zi, şi s'au suit pe vīrful muntelui, zicīnd: „Iată-ne! sīntem gata să ne suim īn locul de care a vorbit Domnul, căci am păcătuit.“

41.         Moise a zis: „Pentruce călcaţi porunca Domnului? Nu veţi izbuti.

42.         Nu vă suiţi, căci Domnul nu este īn mijlocul vostru! Nu căutaţi să fiţi bătuţi de vrăjmaşii voştri.

43.         Căci Amaleciţii şi Cananiţii sīnt īnaintea voastră, şi veţi cădea ucişi de sabie; odată ce v'aţi abătut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi.“

44.         Ei s'au īndărătnicit şi s'au suit pe vīrful muntelui; dar chivotul legămīntului şi Moise n'au ieşit din mijlocul taberii.

45.         Atunci s'au pogorīt Amaleciţii şi Cananiţii, cari locuiau pe muntele acela, i-au bătut, şi i-au tăiat īn bucăţi pīnă la Horma.

 

Legi asupra jertfelor.

 

15

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2.           „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le:

              «Cīnd veţi intra īn ţara pe care v'o dau ca să vă aşezaţi locuinţele īn ea,

3.           şi veţi aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie o ardere de tot, fie o jertfă adusă pentru īmplinirea unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie, sau la sărbătorile voastre, ca să faceţi din cirezile sau turmele voastre un miros plăcut Domnului, -

4.           cel ce īşi va aduce darul său Domnului să aducă Domnului ca dar de mīncare a zecea parte dintr'o efă de floare de făină frămīntată īntr'un sfert de hin de untdelemn;

5.           iar vin pentru jertfa de băutură la arderea de tot sau la jertfă, să aducă un sfert de hin de fiecare miel.

6.           Pentru un berbece, să aduci ca dar de mīncare două zecimi de efă din floarea făinii frămīntată īntr'o treime de hin de untdelemn,

7.           şi să faci o jertfă de băutură de o treime de hin de vin, ca dar de mīncare de un miros plăcut Domnului.

8.           Dacă aduci un viţel, fie ca ardere de tot, fie ca jertfă pentru īmplinirea unei juruinţe, sau ca jertfă de mulţămire Domnului,

9.           să aduci ca dar de mīncare, īmpreună cu viţelul, trei zecimi de efă din floarea făinii, frămīntată īntr'o jumătate de hin de untdelemn,

10.         şi să faci o jertfă de băutură de o jumătate de hin de vin: aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

11.         Aşa să se facă pentru fiecare bou, pentru fiecare berbece, pentru fiecare miel sau ied.

12.         După numărul vitelor, aşa să faceţi pentru fiecare, după numărul lor.

13.         Aşa să facă lucrurile acestea orice băştinaş, cīnd va aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

14.         Dacă un străin care locuieşte la voi, sau care se va găsi īn viitor īn mijlocul vostru, aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s'o aducă īn acelaş fel ca voi.

15.         Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atīt pentru voi cīt şi pentru străinul care locuieşte īn mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmaşii voştri: cu străinul să fie ca şi cu voi, īnaintea Domnului.

16.         O singură lege şi o singură poruncă să fie atīt pentru voi cīt şi pentru străinul care locuieşte printre voi.“

 

Pīrga plămădelii.

 

17.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

18.         „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le:

              «Cīnd veţi intra īn ţara īn care vă voi duce,

19.         şi cīnd veţi mīnca pīne din ţara aceea, să luaţi īntīi un dar ridicat pentru Domnul.

20.         Ca dar ridicat să aduceţi o turtă din pīrga plămădelii voastre; s'o aduceţi cum aduceţi darul care se ia īntīi din arie.

21.         Din pīrga plămădelii voastre să luaţi īntīi un dar ridicat pentru Domnul din neam īn neam.

 

Păcatele fără voie.

 

22.         Dacă păcătuiţi fără voie, şi nu păziţi toate poruncile pe cari le-a făcut cunoscut lui Moise Domnul,

23.         tot ce v'a poruncit Domnul prin Moise, din ziua cīnd a dat Domnul porunci şi mai tīrziu din neam īn neam;

24.         dacă păcatul a fost făcut fără voie, şi fără să ştie adunarea, toată adunarea să aducă un viţel ca ardere de tot de un miros plăcut Domnului, īmpreună cu darul său de mīncare şi cu jertfa sa de băutură, după rīnduielile aşezate; să mai aducă şi un ţap ca jertă de ispăşire.

25.         Preotul să facă ispăşire pentru toată adunarea copiilor lui Israel şi li se va ierta; căci au păcătuit fără voie, şi şi-au adus darul lor, o jertfă  mistuită de foc īn cinstea Domnului şi o jertfă de ispăşire īnaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-au săvīrşit fără voie.

26.         Se va ierta īntregei adunări a copiilor lui Israel, şi străinului care locuieşte īn mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie.

27.         Dacă unul singur a păcătuit fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat.

28.         Preotul să facă ispăşire pentru cel ce a păcătuit fără voie īnaintea Domnului; cīnd va face ispăşire pentru el, i se va ierta.

29.         Atīt pentru băştinaşul dintre copiii lui Israel, cīt şi pentru străinul care locuieşte īn mijlocul lor, să fie aceeaş lege, cīnd va păcătui fără voie.

30.         Dar dacă cineva, fie băştinaş fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul: acela va fi nimicit din mijlocul poporului său,

31.         căci a nesocotit cuvīntul Domnului, şi a călcat porunca Lui; va fi nimicit şi īşi va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui.

 

Pedepsirea omului pentru călcarea Sabatului.

 

32.         Cīnd erau copiii lui Israel īn pustie, au găsit pe un om strīngīnd lemne īn ziua Sabatului.

33.         Cei ce-l găsiseră strīngīnd lemne, l-au adus la Moise, la Aaron şi la toată adunarea.

34.         L-au aruncat īn temniţă, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă.

35.         Domnul a zis lui Moise: „Omul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără.“

36.         Toată adunarea l-a scos afară din tabără şi l-a ucis cu pietre; şi a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.

 

Ciucurii dela veşminte.

 

37.         Domnul a zis lui Moise:

38.         „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le să-şi facă, din neam īn neam, un ciucure la colţurile veşmintelor lor, şi să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colţurile veşmintelor.

39.         Cīnd veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el, şi să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să le īmpliniţi şi să nu urmaţi după poftele inimilor voastre şi după poftele ochilor voştri, ca să vă lăsaţi tīrīţi la curvie.

40.         Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le īmpliniţi, şi să fiţi sfinţi pentru Dumnezeul vostru.

41.         Eu sīnt Domnul, Dumnezeul vostru, care v'am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru.“

 

Core, Datan şi Abiram.

 

16

 

1.           Core, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s'a răsculat īmpreună cu Datan şi Abiram, fiii lui Eliab, şi On, fiul lui Pelet, cīteşi trei fiii lui Ruben.

2.           S'au răsculat īmpotriva lui Moise, īmpreună cu două sute

              cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntaşii adunării, din ceice erau chemaţi la sfat, şi cari erau oameni cu nume.

3.           Ei s'au adunat īmpotriva lui Moise şi Aaron, şi le-au zis: „Destul! căci toată adunarea, toţi sīnt sfinţi, şi Domnul este īn mijlocul lor. Pentruce vă ridicaţi voi mai pesus de adunarea Domnului?“

4.           Cīnd a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu faţa la pămīnt.

5.           A vorbit lui Core şi la toată ceata lui, şi a zis: „Mīne, Domnul va arăta cine este al Lui şi cine este sfīnt, şi-l va lăsa să se apropie de El; va lăsa să se apropie de El pe acela pe care-l va alege.

6.           Iată ce să faceţi. Luaţi cădelniţe, Core şi toată ceata lui.

7.           Mīne, puneţi foc īn ele, şi puneţi tămīie pe el īnaintea Domnului. Acela pe care-l va alege Domnul, va fi sfīnt. Destul, copiii lui Levi.“

8.           Moise a zis lui Core: „Ascultaţi dar, copiii lui Levi!

9.           Prea puţin lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v'a ales din adunarea lui Israel, lăsīndu-vă să vă apropiaţi de El, ca să fiţi īntrebuinţaţi la slujba cortului Domnului, şi să vă īnfăţişaţi īnaintea adunării ca să-i slujiţi?

10.         V'a lăsat să vă apropiaţi de El, pe tine, şi pe toţi fraţii tăi, pe copiii lui Levi, şi acum mai voiţi şi preoţia!

11.         De aceea te aduni tu şi ceata ta īmpotriva Domnului! Căci cine este Aaron, ca să cīrtiţi īmpotriva lui?“

12.         Moise a trimes să cheme pe Datan şi pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: „Nu ne suim.

13.         N'ajunge că ne-ai scos dintr'o ţară, unde curge lapte şi miere, ca să ne faci să murim īn pustie, de vrei să mai şi stăpīneşti peste noi?

14.         Ce bine ne-ai mai dus īntr'o ţară unde curge lapte şi miere, şi ce bine ne-ai mai dat īn stăpīnire ogoare şi vii! Crezi că poţi să iei ochii oamenilor? Nu ne suim!“

15.         Moise s'a mīniat foarte tare, şi a zis Domnului: „Nu căuta la darul lor. Nu le-am luat nici măcar un măgar, şi n'am făcut rău niciunuia din ei.“

16.         Moise a zis lui Core: „Tu şi toată ceata ta, mīne să fiţi īnaintea Domnului, tu şi ei, īmpreună cu Aaron.

17.         Luaţi-vă fiecare cădelniţa lui, puneţi tămīie īn ea, şi aduceţi fiecare īnaintea Domnului cădelniţa lui: două sute cincizeci de cădelniţe; tu şi Aaron, să vă luaţi şi voi fiecare cădelniţa lui.“

18.         Şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc īn ea, au pus tămīie īn foc, şi au stătut la uşa cortului īntīlnirii, īmpreună cu Moise şi Aaron.

19.         Şi Core a chemat toată adunarea īmpotriva lui Moise şi Aaron, la uşa cortului īntīlnirii. Atunci slava Domnului s'a arătat īntregei adunări.

20.         Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis:

21.         „Despărţiţi-vă din mijlocul acestei adunări, şi-i voi topi īntr'o clipă.“

22.         Ei au căzut cu feţele la pămīnt, şi au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup! Un singur om a păcătuit, şi să Te mīnii īmpotriva īntregei adunări?“

23.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

24.         „Vorbeşte adunării, şi spune-i: «Daţi-vă la o parte din preajma locuinţei lui Core, Datan şi Abiram!“

25.         Moise s'a sculat, şi s'a dus la Datan şi Abiram; şi bătrīnii lui Israel au mers după el.

26.         A vorbit adunării, şi a zis: „Depărtaţi-vă de corturile acestor oameni răi, şi nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu periţi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.“

27.         Ei s'au depărtat din preajma locuinţei lui Core, Datan şi Abiram. Datan şi Abiram au ieşit afară, şi au stătut la uşa corturilor lor, cu nevestele, copiii şi pruncii lor.

28.         Moise a zis: „Iată cum veţi cunoaşte că Domnul m'a trimes să fac toate aceste lucruri, şi să nu lucrez din capul meu.

29.         Dacă oamenii aceştia vor muri cum mor toţi oamenii şi dacă vor avea aceeaş soartă ca toţi oamenii, nu m'a trimes Domnul;

30.         dar dacă Domnul va face un lucru ne mai auzit, dacă pămīntul īşi va deschide gura ca să-i īnghită cu tot ce au, aşa īncīt se vor pogorī de vii īn locuinţa morţilor, - atunci veţi şti că oamenii aceştia au hulit pe Domnul.“

31.         Pe cīnd isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pămīntul de subt ei s'a despicat īn două.

32.         Pămīntul şi-a deschis gura, şi i-a īnghiţit, pe ei şi casele lor, īmpreună cu toţi oamenii lui Core şi toate averile lor.

33.         Şi s'au pogorīt astfel de vii īn locuinţa morţilor, ei şi tot ce aveau; pămīntul i-a acoperit de tot, şi au perit din mijlocul adunării.

34.         Tot Israelul, care era īn jurul lor, cīnd au ţipat ei, a fugit; căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne īnghită pămīntul!“

35.         Un foc a ieşit dela Domnul, şi a mistuit pe cei două sute cinci zeci de oameni cari aduceau tămīia.

36.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

37.         „Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelniţele din foc şi să lepede focul din ele, căci sīnt sfinţite.

38.         Cu cădelniţele acestor oameni cari au păcătuit şi au ispăşit păcatul cu viaţa lor, să se facă nişte plăci īntinse, cu cari să se acopere altarul. Fiindcă au fost aduse īnaintea Domnului şi sīnt sfinţite, să slujească de aducere aminte copiilor lui Israel.

39.         Preotul Eleazar a luat cădelniţele de aramă, pe cari le aduseseră cei arşi, şi a făcut din ele nişte plăci pentru acoperirea altarului.

40.         Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru ca niciun străin, care nu este din neamul lui Aaron, să nu se apropie să aducă tămīie īnaintea Domnului, şi să nu i se īntīmple ca lui Core şi cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise.

 

O nouă răzvrătire a poporului.

 

41.         A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cīrtit īmpotriva lui Moise şi īmpotriva lui Aaron, zicīnd: „Voi aţi omorīt pe poporul Domnului!“

42.         Pe cīnd se strīngea adunarea īmpotriva lui Moise şi īmpotriva lui Aaron, şi pe cīnd īşi īndreptau privirile spre cortul īntīlnirii, iată că l-a acoperit norul, şi s'a arătat slava Domnului.

43.         Atunci Moise şi Aaron au venit īnaintea cortului īntīlnirii.

44.         Şi Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

45.         „Daţi-vă la o parte din mijlocul acestei adunări, şi-i voi topi īntr'o clipă!“ Ei au căzut cu feţele la pămīnt;

46.         şi Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc īn ea de pe altar, pune tămīie īn ea, du-te repede la adunare, şi fă ispăşire pentru ei; căci a izbucnit mīnia Domnului, şi a īnceput urgia.“

47.         Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, şi a alergat īn mijlocul adunării; şi iată că īncepuse urgia printre popor. El a tămīiat şi a făcut ispăşire pentru norod.

48.         S'a aşezat īntre cei morţi şi īntre cei vii, şi urgia a īncetat.

49.         Patrusprezece mii şapte sute de inşi au murit de urgia aceasta, afară de ceice muriseră din pricina lui Core.

50.         Aaron s'a īntors la Moise, la uşa cortului īntīlnirii. Urgia īncetase.

 

Toiagul lui Aaron.

 

17

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2.           „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi ia dela ei un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege din partea căpeteniilor lor, după casele părinţilor lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui;

3.           şi să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi; căci va fi cīte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinţilor lor.

4.           Să le pui īn cortul īntīlnirii, īnaintea mărturiei, unde Mă īntīlnesc cu voi.

5.           Bărbatul pe care-l voi alege, va fi acela al cărui toiag va īnflori, şi voi pune capăt dinaintea Mea cīrtirilor pe cari le ridică īmpotriva voastră copiii lui Israel.“

6.           Moise a vorbit copiilor lui Israel; şi toate căpeteniile lor i-au dat cīte un toiag, fiecare căpetenie cīte un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege. Toiagul lui Aaron era īn mijlocul toiegelor lor.

7.           Moise a pus toiegele īnaintea Domnului, īn cortul mărturiei.

8.           A doua zi, cīnd a intrat Moise īn cortul mărturiei, iatăcă toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, īnverzise, făcuse muguri, īnflorise, şi copsese migdale.

9.           Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele, şi le-a dus tuturor copiilor lui Israel, ca să le vadă şi să-şi ia fiecare toiagul lui.

10.         Domnul a zis lui Moise: „Pune toiagul lui Aaron īnapoi īnaintea mărturiei, şi să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiţi, ca să pui astfel capăt īnaintea Mea cīrtirilor lor, şi să nu moară.“

11.         Moise a făcut aşa; a făcut īntocmai după porunca pe care i-o dăduse Domnul.

12.         Copiii lui Israel au zis lui Moise: „Iată că murim, perim, perim cu toţii!

13.         Oricine se apropie de cortul Domnului, moare. Va trebui oare să murim cu toţii?“

 

Preoţii şi Leviţii.

 

18

 

1.           Domnul a zis lui Aaron: „Tu şi fiii tăi, şi casa tatălui tău cu tine, să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute īn sfīntul locaş; tu şi fiii tăi īmpreună cu tine, să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute īn īmplinirea slujbei voastre preoţeşti.

2.           Apropie de asemenea de tine, pe fraţii tăi, seminţia lui Levi, seminţia tatălui tău, ca să fie legaţi de tine şi să-ţi slujească, atunci cīnd tu, şi fiii tăi īmpreună cu tine, veţi fi īnaintea cortului īntīlnirii.

3.           Ei să păzească ce le vei porunci tu şi cele privitoare la tot cortul; dar să nu se apropie nici de uneltele sfīntului locaş, nici de altar, ca să nu muriţi, şi ei şi voi.

4.           Ei să se alipească de tine, şi să păzească tot ce priveşte cortul īntīlnirii pentru toată slujba cortului. Niciun străin să nu se apropie de voi.

5.           Să păziţi cele privitoare la sfīntul locaş şi altar, ca să nu mai fie mīnie īmpotriva copiilor lui Israel.

6.           Iată că am luat pe fraţii voştri Leviţii, din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii cari sunt daţi Domnului: ei vă sīnt īncredinţaţi vouă īn dar, ca să facă slujba cortului īntīlnirii.

7.           Tu, şi fiii tăi, īmpreună cu tine, să păziţi slujbele preoţiei voastre īn tot ce priveşte altarul şi tot ce este dincolo de perdeaua din lăuntru: aceasta este slujba pe care o veţi face. Vă dau īn dar slujba preoţiei. Străinul care se va apropia, va fi omorīt.“

 

Īntreţinerea preoţilor.

 

8.           Domnul a zis lui Aaron: „Iată, din toate lucrurile pe cari Mi le īnchină copiii lui Israel, īţi dau pe cele cari Īmi sīnt aduse prin ridicare; ţi le dau, ţie şi fiilor tăi, ca drept al ungerii, printr'o lege vecinică.

9.           Iată ce va fi al tău dintre lucrurile prea sfinte cari nu sīnt mistuite de foc: toate darurile din jertfele lor de mīncare, toate jertfele lor de ispăşire, şi toate jertfele pentru vină, pe cari Mi le vor aduce; lucrurile acestea prea sfinte să fie ale tale şi ale fiilor tăi.

10.         Să le mīncaţi īntr'un loc prea sfīnt; orice bărbat să mănīnce din ele; să le priviţi ca sfinte.

11.         Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe cari le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare şi legănīndu-le īntr'o parte şi īn alta, ţi le dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale īmpreună cu tine, printr'o lege vecinică. Oricine va fi curat īn casa ta să mănīnce din ele.

12.         Īţi dau cele dintīi roade pe cari le vor aduce Domnului: tot ce va fi mai bun din untdelemn, tot ce va fi mai bun din must şi grīu.

13.         Cele dintīi roade ale pămīntului lor, pe cari le vor aduce Domnului, să fie ale tale. Oricine va fi curat īn casa ta să mănīnce din ele.

14.         Tot ce va fi īnchinat Domnului prin făgăduinţă īn Israel, să fie al tău.

15.         Orice īntīi născut din orice trup, pe care-l vor aduce Domnului, atīt din oameni cīt şi din dobitoace, să fie al tău. Numai, să laşi să se răscumpere īntīiul născut al omului, şi să laşi să se răscumpere şi īntīiul născut al unui dobitoc necurat.

16.         Să laşi să se răscumpere īntăii născuţi ai oamenilor, dela vīrsta de o lună, după preţuirea ta, cu preţul de cinci sicli de argint, după siclul sfīntului locaş, care este de douăzeci de ghere.

17.         Dar să nu laşi să se răscumpere īntīiul născut al vacii, nici īntīiul născut al oii, nici īntīiul născut al caprei: acestea sīnt lucruri  sfinte. Sīngele lor să-l stropeşti pe altar, şi să le arzi grăsimea: aceasta va fi o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

18.         Carnea lor să fie a ta, ca şi pieptul care se leagănă īntr'o parte şi īn alta şi ca şi spata dreaptă.

19.         Īţi dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale īmpreună cu tine, printr'o lege vecinică, toate darurile sfinte pe cari le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legămīnt de necălcat şi pe vecie īnaintea Domnului, pentru tine şi pentru sămīnţa ta īmpreună cu tine.“

 

Īntreţinerea Leviţilor.

 

20.         Domnul a zis lui Aaron: „Tu să n'ai nici o moştenire īn ţara lor, şi să n'ai nici o parte de moşie īn mijlocul lor. Eu sīnt moştenirea şi partea ta de moşie, īn mijlocul copiilor lui Israel.

21.         Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială īn Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului īntīlnirii.

22.         Copiii lui Israel să nu se mai apropie de cortul īntīlnirii, ca să nu se facă vinovaţi de vreun păcat şi să moară.

23.         Ci Leviţii să facă slujba cortului īntīlnirii, şi să rămīnă īncărcaţi cu fărădelegile lor. Ei să n'aibă nici o moştenire īn mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege vecinică printre urmaşii voştri.

24.         Leviţilor le dau de moştenire zeciuelile pe cari le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare; de aceea zic cu privire la ei: „Să n'aibă nici o moştenire īn mijlocul copiilor lui Israel.“

 

Darul Leviţilor din ce primesc.

 

25.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

26.         „Să vorbeşti Leviţilor, şi să le spui:«Cīnd veţi primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v'o dau din partea lor, ca moştenire a voastră, să luaţi īntīi din ea un dar pentru Domnul, şi anume: a zecea parte din zeciuială;

27.         şi darul vostru vi se va socoti ca grīul care se ia īntīi din arie şi ca mustul care se ia īntīi din teasc.

28.         Astfel să luaţi şi voi īntīi un dar pentru Domnul, din toate zeciuielile pe cari le veţi primi de la copiii lui Israel, şi să daţi preotului Aaron darul pe care-l veţi lua īntīi din ele pentru Domnul.

29.         Din toate darurile cari vi se vor da, să luaţi īntīi toate darurile pentru Domnul; din tot ce va fi mai bun, să luaţi īntīi partea īnchinată Domnului.

30.         Să le spui: «După ce veţi lua din ele partea cea mai bună, zeciuiala va fi socotită Leviţilor ca venitul de la arie şi ca venitul de la teasc.

31.         Să-l mīncaţi īntr'un loc oarecare, voi şi casa voastră; căci aceasta este plata voastră pentru slujba pe care o faceţi īn cortul īntīlnirii.

32.         Nu vă veţi face vinovaţi pentru aceasta de niciun păcat, dacă veţi lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veţi pīngări darurile sfinte ale copiilor lui Israel, şi nu veţi muri.“

 

Vaca roşie, apa de curăţire.

 

19

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis:

2.           „Iată ce porunceşte legea pe care a dat-o Domnul, zicīnd: «Vorbeşte copiilor lui Israel să-ţi aducă o vacă roşie, fără pată, fără vreun cusur trupesc, şi care să nu fi fost pusă la jug.

3.           S'o daţi preotului Eleazar; el s'o scoată din tabără, şi să fie junghiată īnaintea lui.

4.           Preotul Eleazar să ia cu degetul din sīngele vacii, şi să stropească de şapte ori īnaintea cortului īntīlnirii.

5.           Vaca să fie arsă subt ochii lui; să-i ardă pielea, carnea şi sīngele, īmpreună cu baliga.

6.           Preotul să ia lemn de cedru, isop şi cīrmīz, şi să le arunce īn mijlocul flăcărilor cari vor mistui vaca.

7.           Preotul să-şi spele hainele, şi să-şi scalde trupul īn apă; apoi să intre iarăş īn tabără, şi să fie necurat pīnă seara.

8.           Celce va arde vaca, să-şi spele hainele īn apă, şi să-şi scalde trupul īn apă; şi să fie necurat pīnă seara.

9.           Un om curat să strīngă cenuşa vacii, şi s'o pună īntr'un loc curat afară din tabără; s'o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curăţire. Aceasta este o apă de ispăşire.

10.         Celce va strīnge cenuşa vacii, să-şi spele hainele, şi să fie necurat pīnă seara. Aceasta să fie o lege vecinică atīt pentru copiii lui Israel cīt şi pentru străinul care locuieşte īn mijlocul lor.

11.         Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de şapte zile.

12.         Să se cureţe cu apa aceasta a treia zi şi a şaptea zi, şi va fi curat; dar, dacă nu se curăţeşte a treia zi şi a şaptea zi, nu va fi curat.

13.         Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, şi nu se va curăţi, pīngăreşte cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s'a stropit peste el apa de curăţire, este necurat, şi necurăţia lui este īncă peste el.

14.         Iată legea cīnd va muri un om īntr'un cort: oricine va intra īn cort, şi oricine se va afla īn cort, va fi necurat şapte zile.

15.         De asemenea, orice vas descoperit, care nu va avea un capac bine strīns pe el, va fi necurat.

16.         Oricine se va atinge, pe cīmp, de un om ucis de sabie, sau de un mort, sau de oase omeneşti, sau de vre un mormīnt, va fi necurat timp de şapte zile.

17.         Pentru cel necurat, să se ia cenuşă dela jertfa de ispăşire care a fost arsă, şi să toarne peste ea apă de izvor īntr'un vas.

18.         Un om curat să ia isop, şi să-l moaie īn apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii cari sīnt acolo, pe cel ce s'a atins de oase omeneşti, sau de vreun om ucis, sau de vreun mort, sau de vreun mormīnt.

19.         Cel curat să stropească pe cel necurat, a treia zi şi a şaptea zi, şi să-l curăţe īn ziua a şaptea. Să-şi spele hainele, şi să se scalde īn apă; şi seara, va fi curat.

20.         Un om care va fi necurat, şi nu se va curăţi, va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat sfīntul locaş al Domnului; fiindcă n'a fost stropită peste el apa de curăţire, este necurat.

21.         Aceasta să fie o lege vecinică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţire, să-şi spele hainele, şi cel ce se va atinge de apa de curăţire, să fie necurat pīnă seara.

22.         Orice lucru de care se va atinge cel necurat, va fi necurat; şi cine se va atinge de el, să fie necurat pīnă seara.“

 

Moartea Mariei. Apele dela Meriba. Pedepsirea lui Moise.

 

20

 

1.           Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns īn pustia Ţin īn luna īntīi. Şi poporul s'a oprit la Cades. Acolo a murit şi a fost īngropată Maria.

2.           Adunarea n'avea apă. Şi s'au răsculat īmpotriva lui Moise şi īmpotriva lui Aaron.

3.           Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: „Ce bine ar fi fost să fi murit noi, cīnd au murit fraţii noştri īnaintea Domnului!

4.           Pentruce aţi adus adunarea Domnului īn pustia aceasta, ca să murim īn ea, noi şi vitele noastre?

5.           Pentruce ne-aţi scos din Egipt, şi ne-aţi adus īn acest loc rău, unde nu este nici loc de sămănat, nici smochin, nici viţă, nici rodiu, nici apă de băut?“

6.           Moise şi Aaron au plecat dela adunare şi s'au dus la uşa cortului īntīlnirii. Au căzut cu faţa la pămīnt, şi li s'a arătat slava Domnului.

7.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

8.           „Ia toiagul, şi cheamă adunarea, tu şi fratele tău Aaron. Să vorbiţi stīncii acesteia īn faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi astfel apă din stīncă, şi să adăpi adunarea şi vitele lor.“

9.           Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum īi poruncise Domnul.

10.         Moise şi Aaron au chemat adunarea īnaintea stīncii. Şi Moise le-a zis: „Ascultaţi, răsvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stīnca aceasta?“

11.         Apoi Moise a ridicat mīna, şi a lovit stīnca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă din belşug, aşa īn cīt a băut şi adunarea, şi au băut şi vitele.

12.         Atunci Domnul a zis lui Moise: „Pentrucă n'aţi crezut īn Mine, ca să Mă sfinţiţi īnaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta īn ţara pe care i-o dau.“

13.         Acestea sīnt apele Meriba (Ceartă), unde s'au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfinţit īntre ei.

 

Edomiţii şi Israeliţii.

 

14.         Dela Cades, Moise a trimes nişte soli la īmpăratul Edomului, ca să-i spună: „Aşa vorbeşte fratele tău Israel. Tu ştii toate suferinţele prin cari am trecut.

15.         Părinţii noştri s'au pogorīt īn Egipt, şi am locuit acolo multă vreme. Dar Egiptenii ne-au chinuit, pe noi şi pe părinţii noştri.

16.         Am strigat către Domnul, şi El ne-a auzit glasul. A trimes un Īnger, şi ne-a scos din Egipt. Şi iată că sīntem la Cades, cetate care se află la marginea ţinutului tău.

17.         Lasă-ne să trecem prin ţara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii, şi nici nu vom bea apă din fīntīni; vom merge pe drumul īmpărătesc, fără să ne abatem la dreapta sau la stīnga, pīnă vom trece de ţinutul tău.“

18.         Edom i-a răspuns: „Să nu cumva să treci pela mine, căci altfel īţi voi ieşi īnainte cu sabia.“

19.         Copiii lui Israel i-au zis: „Vom merge pe drumul cel mare; şi, dacă vom bea din apa ta, eu şi turmele mele, īţi voi plăti preţul; nu-ţi cer altceva decīt să trec cu picioarele!“

20.         El a răspuns: „Să nu cumva să treci!“ Şi Edom i-a eşit īnainte cu multă gloată şi cu mīnă tare.

21.         Astfel Edom n'a vrut să lase pe Israel să treacă prin ţinutul lui. Şi Israel s'a abătut dela el.

 

Moartea lui Aaron. Eleazar.

 

22.         Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat dela Cades, şi a ajuns la muntele Hor.

23.         Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron, līngă muntele Hor, la hotarele ţării lui Edom:

24.         Aaron are să fie adăugat la poporul lui; căci nu va intra īn ţara pe care o dau copiilor lui Israel, pentrucă v'aţi īmpotrivit poruncii Mele, la apele Meriba.

25.         Ia pe Aaron şi pe fiul său Eleazar, şi suie-i pe muntele Hor.

26.         Desbracă pe Aaron de veşmintele lui, şi īmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui şi va muri.“

27.         Moise a făcut ce-i poruncise Domnul. S'au suit pe muntele Hor, īn faţa īntregei adunări.

28.         Moise a desbrăcat pe Aaron de veşmintele lui, şi a īmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aaron a murit acolo, pe vīrful muntelui. Moise şi Eleazar s'au pogorīt de pe munte.

29.         Toată adunarea a văzut că Aaron murise, şi toată casa lui Israel a plīns pe Aaron treizeci de zile.

 

Israeliţii īn luptă cu Cananiţii.

 

21

 

1.           Īmpăratul Aradului, un Cananit, care locuia la miazăzi, a auzit că Israel vine pe drumul Atarim. El s'a luptat īmpotriva lui Israel şi a luat mai mulţi prinşi de război.

2.           Atunci Israel a făcut Domnului o juruinţă, şi a zis: „Dacă vei da pe poporul acesta īn mīnile mele, īi voi nimici cu desăvīrşire cetăţile.“

3.           Domnul a auzit glasul lui Israel, şi a dat pe Cananiţi īn mīnile lui. Israeliţii i-au nimicit cu desăvīrşire, pe ei şi cetăţile lor; şi locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplină).

 

Şerpii īnfocaţi.

 

4.           Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a perdut răbdarea pe drum

5.           şi a vorbit īmpotriva lui Dumnezeu şi īmpotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim īn pustie? Căci nu este nici pīne, nici apă, şi ni s'a scīrbit sufletul de această hrană proastă.“

6.           Atunci Domnul a trimes īmpotriva poporului nişte şerpi īnfocaţi, cari au muşcat poporul, aşa īncīt au murit mulţi oameni īn Israel.

7.           Poporul a venit la Moise, şi a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit īmpotriva Domnului, şi īmpotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.“ Moise s'a rugat pentru popor.

8.           Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe īnfocat, şi spīnzură-l de o prăjină; oricine este muşcat, şi va privi spre el, va trăi.“

9.           Moise a făcut un şarpe de aramă, şi l-a pus īntr'o prăjină; şi oricine era muşcat de un şarpe, şi privea spre şarpele de aramă, trăia.

 

Alte călătorii ale Israeliţilor.

 

10.         Copiii lui Israel au plecat, şi au tăbărīt la Obot.

11.         Au plecat din Obot, şi au tăbărīt la Iie-Abarim, īn pustia din faţa Moabului, spre răsăritul soarelui.

12.         De acolo au plecat, şi au tăbărīt īn valea Zered.

13.         De acolo au plecat şi au tăbărīt dincolo de Arnon, care curge prin pustie, ieşind din ţinutul Amoriţilor; căci Arnonul face hotarul Moabului, īntre Moab şi Amoriţi.

14.         De aceea se zice īn cartea Războaielor Domnului:

              „Vaheb īn Sufa,

              Şivoaiele Arnonului,

15.         Şi scurgerile şivoaielor,

              Cari se īntind īnspre Ar şi se ating cu hotarul lui Moab.“

16.         De acolo s'au dus la Beer (Fīntīnă). La această fīntīnă Domnul a zis lui Moise: „Strīnge poporul, şi le voi da apă.“

17.         Atunci a cīntat Israel cīntarea aceasta:

              „Ţīşneşte, fīntīnă! Cīntaţi īn cinstea ei!

18.         Fīntīna, pe care au săpat-o căpeteniile,

              Pe care au săpat-o mai marii poporului,

              Cu toiagul de cīrmuire, cu toiegele lor!“

              Din pustia aceasta s'au dus la Matana;

19.         din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot;

20.         din Bamot, la valea din cīmpia Moabului, īn vīrful muntelui Pisga, care caută spre pustie.

 

Sihon şi Og.

 

21.         Israel a trimes soli la Sihon, īmpăratul Amoriţilor, ca să-i spună:

22.         „Lasă-mă să trec prin ţara ta; nu vom intra nici īn ogoare, nici īn vii, şi nu vom bea apă din fīntīni; vom ţinea drumul īmpărătesc, pīnă vom trece de ţinutul tău.“

23.         Sihon n'a īngăduit lui Israel să treacă prin ţinutul lui. Sihon a strīns tot poporul, şi a ieşit īnaintea lui Israel, īn pustie. A venit la Iahaţ, şi s'a luptat īmpotriva lui Israel.

24.         Israel l-a bătut cu ascuţişul săbiei şi i-a cucerit ţara dela Arnon pīnă la Iaboc, pīnă la hotarul copiilor lui Amon; căci hotarul copiilor lui Amon era īntărit.

25.         Israel a luat toate cetăţile acelea, şi s'a aşezat īn toate cetăţile Amoriţilor, īn Hesbon şi īn toate satele de prin īmprejurimi.

26.         Căci Hesbonul era cetatea lui Sihon, īmpăratul Amoriţilor. El pornise cu război īmpotriva īmpăratului dinainte al Moabului, şi-i luase toată ţara pīnă la Arnon.

27.         De aceea zic poeţii: „Veniţi la Hesbon!

              Să se zidească din nou şi să se īntărească cetatea lui Sihon.

28.         Căci a ieşit un foc din Hesbon,

              O flacără din cetatea lui Sihon,

              Şi a mistuit pe Ar-Moab,

              Pe locuitorii īnălţimilor Arnonului.

29.         Vai de tine, Moab!

              Eşti pierdut, poporul lui Chemoş!

              El a făcut pe fiii lui fugari,

              Şi pe fetele lui le-a dat roabe

              Lui Sihon, īmpăratul Amoriţilor.

30.         Noi am aruncat cu săgeţile asupra lor:

              Din Hesbon pīnă la Dibon totul este nimicit;

              Am pustiit pīnă la Nofah,

              Care se īntinde pīnă la Medeba.“

31.         Israel s'a aşezat astfel īn ţara Amoriţilor.

32.         Moise a trimes să iscodească Iaezerul. Au luat satele cari ţineau de el, şi au isgonit pe Amoriţii cari erau īn ele.

33.         Au schimbat apoi drumul, şi s'©au suit pe drumul care duce la Basan. Og, īmpăratul Basanului, le-a ieşit īnainte, cu tot poporul lui, ca să lupte īmpotriva lor la Edrei.

34.         Domnul a zis lui Moise: „Nu te teme de el; căci īl dau īn mīnile tale, pe el şi tot poporul lui, şi toată ţara lui; să-i faci cum ai făcut lui Sihon, īmpăratul Amoriţilor, care locuia la Hesbon.“

35.         Şi ei l-au bătut, pe el şi pe fiii lui, şi tot poporul lui, de n'au lăsat să scape unul măcar, şi au pus mīna pe ţara lui.

 

Balac trimete după Balaam.

 

22

 

1.           Copiii lui Israel au pornit, şi au tăbărīt īn şesurile Moabului, dincolo de Iordan, īn faţa Ierihonului.

2.           Balac, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce făcuse Israel Amoriţilor.

3.           Şi Moab a rămas foarte īngrozit īn faţa unui popor atīt de mare la număr; l-a apucat groaza īn faţa copiilor lui Israel.

4.           Moab a zis bătrīnilor lui Madian: „Mulţimea aceasta are să īnghită tot ce este īn jurul nostru, cum paşte boul verdeaţa de pe cīmp.“ Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci īmpărat al Moabului.

5.           El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Rīu (Eufrat), īn ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme, şi să-i spună: „Iată, un popor a ieşit din Egipt; acopere faţa pămīntului, şi s'a aşezat īn faţa mea.

6.           Vino, te rog, să-mi blastămi pe poporul acesta, căci este mai puternic decīt mine; poate că aşa, īl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvintezi tu este binecuvīntat, şi pe cine blastămi tu este blăstămat.“

7.           Bătrīnii lui Moab şi bătrīnii lui Madian au plecat, avīnd cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam, şi i-au spus cuvintele lui Balac.

8.           Balaam le-a zis: „Rămīneţi aici peste noapte, şi vă voi da răspuns, după cum īmi va spune Domnul.“ Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam.

9.           Dumnezeu a venit la Balaam, şi a zis: „Cine sīnt oamenii aceştia pe cari-i ai la tine?“

10.         Balaam a răspuns lui Dumnezeu: „Balac, fiul lui Ţipor, īmpăratul Moabului, i-a trimes să-mi spună:

11.         „Iată, un popor a ieşit din Egipt, şi acopere faţa pămīntului; vino dar, şi blastămă-l; poate că aşa īl voi putea bate, şi-l voi izgoni.“

12.         Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei; şi nici să nu blastămi poporul acela, căci este binecuvīntat.“

13.         Balaam s'a sculat dimineaţa, şi a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă īnapoi īn ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.“

14.         Şi mai marii Moabului s'au sculat, s'au īntors la Balac, şi i-au spus: „Balaam n'a vrut să vină cu noi.“

 

Măgăriţa lui Balaam vorbeşte.

 

15.         Balac a trimes din nou mai multe căpetenii mai cu vază decīt cele dinainte.

16.         Au ajuns la Balaam, şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Balac, fiul lui Ţipor: «Nu mai pune piedici, şi vino la mine;

17.         căci īţi voi da multă cinste, şi voi face tot ce-mi vei spune; numai vino, te rog, şi blastămă-mi poporul acesta!“

18.         Balaam, a răspuns şi a zis slujitorilor lui Balac: „Să-mi dea Balac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, şi tot n'aş putea să fac  niciun lucru, fie mic fie mare, īmpotriva poruncii Domnului, Dumnezeului meu.

19.         Totuş vă rog, rămīneţi aici la noapte, şi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.“

20.         Dumnezeu a venit la Balaam īn timpul nopţii, şi i-a zis: „Fiindcă oamenii aceştia au venit să te cheme, scoală-te, şi du-te cu ei; dar să faci numai ce-ţi voi spune.“

21.         Balaam s'a sculat dimineaţa, a pus şaua pe măgăriţă, şi a plecat cu căpeteniile lui Moab.

22.         Dumnezeu S'a aprins de mīnie, pentrucă plecase. Şi Īngerul Domnului S'a aşezat īn drum, ca să i se īmpotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, şi cei doi slujitori ai lui erau cu el.

23.         Măgăriţa a văzut pe Īngerul Domnului stīnd īn drum, cu sabia scoasă din teacă īn mīnă, s'a abătut din drum, şi a luat-o pe cīmp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s'o aducă la drum.

24.         Īngerul Domnului S'a aşezat īntr'o cărare dintre vii, şi de fiecare parte a cărării era cīte un zid.

25.         Măgăriţa a văzut pe Īngerul Domnului; s'a strīns spre zid, şi a strīns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou.

26.         Īngerul Domnului a trecut mai departe, şi S'a aşezat īntr'un loc unde nu era chip să te īntorci nici la dreapta nici la stīnga.

27.         Măgăriţa a văzut pe Īngerul Domnului, şi s'a culcat subt Balaam. Balaam s'a aprins de mīnie, şi a bătut măgăriţa cu un băţ.

28.         Domnul a deschis gura măgăriţei, şi ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de  m'ai bătut de trei ori?“

29.         Balaam a răspuns măgăriţei: „Pentrucă ţi-ai bătut joc de mine; dacă aş avea o sabie īn mīnă, te-aş ucide pe loc.“

30.         Măgăriţa a zis lui Balaam:„Nu sīnt eu oare măgăriţa ta, pe care ai călărit īn tot timpul pīnă īn ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?“ Şi el a răspuns: „Nu.“

31.         Domnul a deschis ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Īngerul Domnului stīnd īn drum, cu sabia scoasă īn mīnă. Şi s'a plecat, şi s'a aruncat cu faţa la pămīnt.

32.         Īngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau īmpotrivă, căci drumul pe care mergi, este un drum care duce la perzare, īnaintea Mea.

33.         Măgăriţa M'a văzut, şi s'a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s'ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aş fi omorīt, iar pe ea aş fi lăsat-o vie.“

34.         Balaam a zis Īngerului Domnului: „Am păcătuit, căci nu ştiam că te-ai aşezat īnaintea mea īn drum; şi acum, dacă nu găseşti că e bine ce fac eu, mă voi īntoarce.“

35.         Īngerul Domnului a zis lui Balaam: „Du-te cu oamenii aceştia; dar să spui numai cuvintele pe cari ţi le voi spune Eu.“ Şi Balaam a plecat īnainte cu căpeteniile lui Balac.

 

Īntīmpinarea lui Balaam.

 

36.         Balac a auzit că vine Balaam, şi i-a ieşit īnainte pīnă la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat.

37.         Balac a zis lui Balaam: „N'am trimes eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n'ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ţi dau cinste?“

38.         Balaam a răspuns lui Balac: „Iată că am venit la tine; acum, īmi va fi oare īngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe cari mi le va pune Dumnezeu īn gură.“

39.         Balaam a mers cu Balac, şi au ajuns la Chiriat-Huţot.

40.         Balac a jertfit boi şi oi, şi a trimes din ei lui Balaam şi căpeteniilor cari erau cu el.

41.         Dimineaţa, Balac a luat pe Balaam, şi l-a suit pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor.

 

Balaam binecuvintează.

 

23

 

1.           Balaam a zis lui Balac: „Zideşte-mi aici şapte altare, şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci.“

2.           Balac a făcut cum spusese Balaam ; şi Balac şi Balaam au adus cīte un viţel şi cīte un berbece pe fiecare altar.

3.           Balaam a zis lui Balac: „Stai līngă arderea ta de tot, şi eu mă voi depărta de ea; poate că Domnul īmi va ieşi īnainte; şi ce-mi va descoperi, īţi voi spune.“ Şi s'a dus pe un loc īnalt.

4.           Dumnezeu a venit īnaintea lui Balaam; şi Balaam I-a zis: „Am ridicat şapte altare, şi pe fiecare altar am adus cīte un viţel şi cīte un berbece.“

5.           Domnul a pus cuvinte īn gura lui Balaam, şi a zis: „Īntoarce-te la Balac, şi aşa să-i vorbeşti.“

6.           Balaam s'a īntors la Balac; şi iată că Balac stătea līngă arderea lui de tot, el şi toate căpeteniile Moabului.

7.           Balaam şi-a rostit proorocia, şi a zis:

              „Balac m'a adus din Aram (Mesopotamia).

              Īmpăratul Moabului m'a chemat din munţii Răsăritului, zicīnd:

              «Vino, şi blastămă-mi pe Iacov!

              Vino, şi defaimă-mi pe Israel!»

8.           Cum să blastăm eu pe cel ce nu-l blastămă Dumnezeu?

              Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul?

9.           Īl văd din vīrful stīncilor,

              Īl privesc de pe īnălţimea dealurilor:

              Este un popor care locuieşte deoparte,

              Şi nu face parte dintre neamuri.

10.         Cine poate să numere pulberea lui Iacov, Şi să spună numărul unui sfert din Israel?

              O, de aş muri de moartea celor neprihăniţi,

              Şi sfīrşitul meu să fie ca al lor!“

 

Balaam binecuvintează a doua oară.

 

11.         Balac a zis lui Balaam: „Ce mi-ai făcut? Te-am luat să blestemi pe vrăjmaşul meu, şi iată că tu-l binecuvintezi!“

12.         El a răspuns, şi a zis: „Nu trebuie oare să spun ce-mi pune Domnul īn gură?“

13.         Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine īn alt loc, de unde īl poţi vedea; căci aici nu vezi decīt o parte din el, nu-l vezi īntreg. Şi de acolo să mi-l blastămi.“

14.         L-a dus īn cīmpul Ţofim, spre vīrful muntelui Pisga; a zidit şapte altare, şi a adus cīte un viţel şi un berbece pe fiecare altar.

15.         Balaam a zis lui Balac: „Stai aici, līngă arderea ta de tot, şi eu mă voi duce īnaintea lui Dumnezeu.“

16.         Domnul a venit īnaintea lui Balaam; i-a pus cuvinte īn gură, şi a zis: „Īntoarce-te la Balac, şi aşa să-i vorbeşti.“

17.         Balaam s'a īntors la el; şi iată că Balac stătea līngă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: „Ce ţi-a spus Domnul?“

18.         Balaam şi-a rostit proorocia, şi a zis:

              „Scoală-te, Balac, şi ascultă!

              Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor!

19.         Dumnezeu nu este un om ca să mintă,

              Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.

              Ce a spus, oare nu va face?

              Ce a făgăduit oare, nu va īmplini?

20.         Iată că am primit poruncă să binecuvintez.

              Da, El a binecuvīntat, şi eu nu pot īntoarce.

21.         El nu vede nici o fărădelege īn Iacov,

              Nu vede nici o răutate īn Israel.

              Domnul, Dumnezeul lui, este cu el,

              El este Īmpăratul lui, veselia lui.

22.         Dumnezeu i-a scos din Egipt,

              Tăria Lui este pentru el ca a bivolului.

23.         Descīntecul nu poate face nimic īmpotriva lui Iacov,

              Nici vrăjitoria īmpotriva lui Israel;

              Acum se poate spune despre Iacov şi Israel:

              Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu!

24.         Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică, Şi se ridică īntocmai ca un leu;

              Nu se culcă pīnă ce n'a mīncat prada,

              Şi n'a băut sīngele celor ucişi.“

 

Balaam prooroceşte iarăş bine.

 

25.         Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvīnta!“

26.         Balaam a răspuns, şi a zis lui Balac: „Nu ţi-am spus că voi face tot ce va spune Domnul?“

27.         Balac a zis lui Balaam: „Vino, te rog, te voi duce īntr'un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!“

28.         Balac a dus pe Balaam pe vīrful muntelui Peor, care este cu faţa spre pustie.

29.         Balaam a zis lui Balac: „Zideşte-mi aici şapte altare, şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci!“

30.         Balac a făcut cum zisese Balaam, şi a adus cīte un viţel şi cīte un berbece pe fiecare altar.

 

24

 

1.           Balaam a văzut că Domnul găseşte cu cale să binecuvinteze pe Israel, şi n'a mai alergat ca īn celelalte rīnduri la descīntece; ci şi-a īntors faţa spre pustie.

2.           Balaam a ridicat ochii, şi a văzut pe Israel tăbărīt īn corturi, după seminţiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el.

3.           Balaam şi-a  rostit proorocia, şi a zis:

              „Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor,

              Omul cu ochii deschişi,

4.           Celce aude cuvintele lui Dumnezeu,

              Celce vede vedenia Celui Atotputernic,

              Celce cade cu faţa la pămīnt, şi ai cărui ochi sīnt deschişi:

5.           „Ce frumoase sīnt corturile tale, Iacove!

              Locuinţele tale, Israele!

6.           Ele se īntind ca nişte văi,

              Ca nişte grădini līngă un rīu,

              Ca nişte copaci de aloe pe cari i-a sădit Domnul,

              Ca nişte cedri pe līngă ape.

7.           Apa curge din găleţile lui,

              Şi sămīnţa lui este udată de ape mari.

              Īmpăratul lui se īnalţă mai pe sus de Agag, Şi īmpărăţia lui ajunge puternică.

8.           Dumnezeu l-a scos din Egipt,

              Tăria lui este ca a bivolului pentru el.

              El nimiceşte neamurile cari se ridică īmpotriva lui,

              Le sfarmă oasele, şi le prăpădeşte cu săgeţile lui.

9.           Īndoaie genunchii, se culcă īntocmai ca un leu,

              Ca o leoaică:

              Cine-l va scula?

              Binecuvīntat să fie oricine te va binecuvīnta,

              Şi blestemat să fie oricine te va blestema!“

10.         Balac s'a aprins de mīnie īmpotriva lui Balaam; a bătut din mīni, şi a zis lui Balaam: „Eu te-am chemat să-mi blestemi vrăjmaşii, şi iată că de trei ori tu i-ai binecuvīntat!

11.         Fugi acum, şi du-te acasă! Spusesem că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a īmpedecat s'o primeşti.“

12.         Balaam a răspuns lui Balac: „Eh! n'am spus eu oare solilor pe cari mi i-ai trimes,

13.         că dacă mi-ar da Balac chiar şi casa lui plină cu argint şi cu aur, tot n'aş putea să fac dela mine īnsumi nici bine nici rău īmpotriva poruncii Domnului, ci voi spune īntocmai ce va zice Domnul?

14.         Şi acum iată că mă duc la poporul meu. Vino, şi-ţi voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău īn vremile cari vor urma.“

 

Steaua din Iacov.

 

15.         Balaam şi-a rostit proorocia, şi a zis:

              „Aşa zice Balaam, fiul lui Beor,

              Aşa zice omul care are ochii deschişi,

16.         Aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu,

              Cel ce cunoaşte planurile Celui Prea Īnalt,

              Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic,

              Cel ce cade cu faţa la pămīnt şi ai cărui ochi sīnt deschişi:

17.         Īl văd, dar nu acum,

              Īl privesc, dar nu de aproape.

              O stea răsare din Iacov,

              Un toiag de cīrmuire se ridică din Israel.

              El străpunge laturile Moabului,

              Şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set.

18.         Se face stăpīn pe Edom,

              Se face stăpīn pe Seir, vrăjmaşii lui.

              Israel face fapte mari.

19.         Cel ce se naşte din Iacov domneşte ca stăpīnitor,

              Şi pierde pe cei ce scapă din cetăţi.“

20.         Balaam a văzut pe Amalec, şi a rostit următoarea proorocie:

              „Amalec este cel dintīi dintre neamuri,

              Dar īntr'o zi va fi nimicit.“

21.         Balaam a văzut pe Cheniţi, şi a rostit următoarea proorocie:

              „Locuinţa ta este tare de tot,

              Şi cuibul tău este pus pe stīncă.

22.         Dar Cain va fi pustiit,

              Pīnă ce te va lua prins Asur.“

23.         Balaam a rostit următoarea proorocie:

              „Vai! cine va mai putea trăi cīnd va face Dumnezeu acest lucru?

24.         Dar nişte corăbii vor veni din Chitim,

              Vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber,

              Şi la urmă vor fi nimicite şi ele.“

25.         Balaam s'a sculat, a plecat, şi s'a īntors acasă. Balac a plecat şi el acasă.

 

Īnchinarea la idoli.

 

25

 

1.           Israel locuia īn Sitim; şi poporul a īnceput să se dea la curvie cu fetele lui Moab.

2.           Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor;  şi poporul a mīncat,  şi s'a īnchinat pīnă la pămīnt īnaintea  dumnezeilor lor.

3.           Israel s'a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S'a aprins de mīnie īmpotriva lui Israel.

4.           Domnul a zis lui Moise: „Strīnge pe toate căpeteniile poporului, şi spīnzură pe cei vinovaţi īnaintea Domnului īn faţa soarelui, pentru ca să se īntoarcă dela Israel mīnia aprinsă a Domnului.“

5.           Moise a zis judecătorilor lui Israel: „Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui cari s'au lipit de Baal-Peor.“

6.           Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o Madianită, subt ochii lui Moise şi subt ochii īntregii adunări a copiilor lui Israel, pe cīnd plīngeau la uşa cortului īntīlnirii.

7.           La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s'a sculat din mijlocul adunării, şi a luat o suliţă īn mīnă.

8.           S'a luat după omul acela din  Israel pīnă īn cortul lui, i-a străpuns prin pīntece pe amīndoi: atīt pe bărbatul acela din Israel, cīt şi pe femeea aceea. Şi a īncetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel.

9.           Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea.

10.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

11.         „Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mīnia Mea dela copiii lui Israel, prin rīvna pe care a avut-o pentru Mine īn mijlocul lor; şi n'am nimicit, īn mīnia Mea, pe copiii lui Israel.

12.         De aceea să spui că īnchei cu el un legămīnt de pace.

13.         Acesta va fi pentru el şi pentru sămīnţa lui după el legămīntul unei preoţii vecinice, pentrucă a fost plin de rīvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru copiii lui Israel.“

14.         Bărbatul acela din Israel, care a fost ucis īmpreună cu Madianita, se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părinteşti a Simeoniţilor.

15.         Femeia care a fost ucisă, se numea Cozbi, fata lui Ţur, căpetenia seminţiilor ieşite dintr'o casă părintească din Madian.

 

Omorīrea Madianiţilor.

 

16.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

17.         „Priviţi pe Madianiţi ca vrăjmaşi, şi ucideţi-i;

18.         căci şi ei vi s'au arătat vrăjmaşi, amăgindu-vă prin vicleşugurile lor, īn fapta lui Peor, şi īn fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă īn ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.“

 

A doua numărătoare.

 

26

 

1.           Īn urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise şi lui Eleazar, fiul preotului Aaron:

2.           „Faceţi numărătoarea īntregei adunări a copiilor lui Israel, dela vīsta de douăzeci de ani īn sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel cari sīnt īn stare să poarte armele.“

3.           Moise şi preotul Eleazar le-au vorbit īn cīmpia Moabului, līngă Iordan, īn faţa Ierihonului. Şi au zis:

4.           „Să se facă numărătoarea, dela vīrsta de douăzeci de ani īn sus, cum poruncise lui Moise şi copiilor lui Israel Domnul, cīnd au ieşit din ţara Egiptului.“

5.           Ruben, īntīiul născut al lui Israel.

              Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia Enohiţilor; Palu, din care se coboară familia Paluiţilor;

6.           Heţron, din care se coboară familia Heţroniţilor; Carmi, din care se pogoară familia Carmiţilor.

7.           Acestea sīnt familiile Rubeniţilor: cei ieşiţi la numărătoare au fost patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci. -

8.           Fiii lui Palu au fost: Eliab.

9.           Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan şi Abiram. Datan acesta şi Abiram acesta au fost din ceice erau chemaţi la adunare, şi cari s'au răsculat īmpotriva lui Moise şi Aaron, īn adunarea lui Core, cīnd cu răscoala lor īmpotriva Domnului.

10.         Pămīntul şi-a deschis gura, şi i-a īnghiţit īmpreună cu Core, cīnd au murit ceice se adunaseră, şi cīnd a mistuit focul pe cei două sute cinci zeci de oameni: ei au slujit poporului ca pildă.

11.         Fiii lui Core, n'au murit.

12.         Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel se pogoară familia Nemueliţilor; din Iamin, familia Iaminiţilor; din Iachin, familia Iachiniţilor;

13.         din Zerah, familia Zerahiţilor; din Saul, familia Sauliţilor.

14.         Acestea sīnt familiile Simeoniţilor: douăzeci şi două de mii două sute.

15.         Fiii lui Gad, după familiile lor: din Ţefon se pogoară familia Ţefoniţilor; din Haghi, familia Haghiţilor; din Şuni, familia Şuniţilor;

16.         din Ozni, familia Ozniţilor; din Eri, familia Eriţilor;

17.         din Arod, familia Arodiţilor; din Areli, familia Areliţilor.

18.         Acestea sīnt familiile fiilor lui Gad, după cei ieşiţi la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute.

19.         Fiii lui Iuda: Er şi Onan; dar Er şi Onan au murit īn ţara Canaanului.

20.         Iată fiii lui Iuda, după familiile lor: din Şela se pogoară familia Şelaniţilor; din Pereţ, familia Pereţiţilor; din Zerah, familia Zerahiţilor.

21.         Fiii lui Pereţ au fost: Heţron, din care se pogoară familia Heţroniţilor; Hamul, din care se pogoară familia Hamuliţilor.

22.         Acestea sīnt familiile lui Iuda, după numărătoarea lor: şaptezeci şi şase de mii cinci sute.

23.         Fiii lui Isahar, după familiile lor: din Tola se pogoară familia Tolaiţilor; din Puva, familia Puviţilor;

24.         din Iaşub, familia Iaşubiţilor; din Şimron, familia Şimroniţilor.

25.         Acestea sīnt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: şasezeci şi patru de mii trei sute.

26.         Fiii lui Zabulon, după familiile lor: din Sered se pogoară familia Serediţilor; din Elon, familia Eloniţilor; din Iahleel, familia Iahleeliţilor.

27.         Acestea sīnt familiile Zabuloniţilor, după numărătoarea lor: şasezeci de mii cinci sute.

28.         Fiii lui Iosif, după familiile lor: Manase şi Efraim.

29.         Fiii lui Manase: din Machir se pogoară familia Machiriţilor. - Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se pogoară familia Galaadiţilor.

30.         Iată fiii lui Galaad: Iezer, din care se pogoară familia Iezeriţilor; Helec, familia Helechiţilor;

31.         Asriel, familia Asrieliţilor; Sihem, familia Sihemiţilor;

32.         Şemida, familia Şemidaiţilor; Hefer, familia Heferiţilor.

33.         Ţelofhad, fiul lui Hefer, n'a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui  Ţelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.

34.         Acestea sīnt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci şi două de mii şapte sute.

35.         Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Şutelah se pogoară familia Şutelahiţilor; din Becher, familia Becheriţilor; din Tahan, familia Tahaniţilor.

36.         Iată fiii lui Şutelah: din Eran se pogoară familia Eraniţilor.

37.         Acestea sīnt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci şi două de mii cinci sute.

              Aceştia sīnt fiii lui Iosif, după familiile lor.

38.         Fiii lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se pogoară familia Belaiţilor; din Aşbel, familia Aşbeliţilor; din Ahiram, familia Ahiramiţilor;

39.         din Şufam, familia Şufamiţilor; din Hufam, familia Hufamiţilor. -

40.         Fiii lui Bela au fost: Ard şi Naaman. Din Ard se pogoară familia Ardiţilor; din Naaman, familia Naamaniţilor.

41.         Aceştia sīnt fiii lui Beniamin, după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii şase sute.

42.         Iată fiii lui Dan, după familiile lor: din Şuham se pogoară familia Şuhamiţilor. Acestea sīnt familiile lui Dan, după familiile lor.

43.         Toate familiile Şuhamiţilor, după numărătoarea lor: şasezeci şi patru de mii patru sute.

44.         Fiii lui Aşer, după familiile lor: din Imna se pogoară familia Imniţilor; din Işvi, familia Işviţilor; din Beria, familia Beriiţilor. -

45.         Din fiii lui Beria se pogoară: din Heber, familia Heberiţilor; din Malchiel, familia Malchieliţilor.

46.         Numele fetei lui Aşer era Serah.

47.         Acestea sīnt familiile fiilor lui Aşer, după numărătoarea lor: cinci zeci şi trei de mii patru sute.

48.         Fiii lui Neftali, după familiile lor: din Iahţeel se pogoară familia Iahţeeliţilor; din Guni, familia Guniţilor;

49.         din Ieţer, familia Ieţeriţilor; din Şilem, familia Şilemiţilor.

50.         Acestea sīnt familiile lui Neftali, după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii patru sute.

51.         Aceştia sīnt cei ieşiţi la numărătoare dintre copiii lui Israel: şase sute una de mii şapte sute treizeci.

52.         Domnul a vorbit lui Moise, şi i-a zis:

53.         „Ţara să se īmpartă īntre ei, ca să fie moştenirea lor, după numărul numelor.

54.         Celor ce sīnt īn număr mai mare să le dai o parte mai mare, şi celor ce sīnt īn număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieşiţi la numărătoare.

55.         Dar īmpărţirea ţării să se facă prin sorţi; s'o ia īn stăpīnire după numele seminţiilor părinţilor lor.

56.         Ţara să fie īmpărţită prin sorţi īntre cei ce sīnt īn mare număr şi īntre cei ce sīnt īn mic număr.

 

Numărătoarea Leviţilor.

 

57.         Iată Leviţii a căror numărătoare s'a făcut după familiile lor: din Gherşon se pogoară familia Gherşoniţilor; din Chehat, familia Chehatiţilor; din Merari, familia Merariţilor. -

58.         Iată familiile lui Levi: familia Libniţilor, familia Hebroniţilor, familia Mahliţilor, familia Muşiţilor, familia Coriţilor. Chehat a născut pe Amram.

59.         Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s'a născut lui Levi, īn Egipt; ea a născut lui Amram: pe Aaron, pe Moise, şi pe Maria, sora lor.

60.         Lui Aaron i s'au născut: Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar.

61.         Nadab şi Abihu au murit, cīnd au adus īnaintea Domnului foc străin.

62.         Cei ieşiţi la numărătoare, toţi bărbaţii dela vīrsta de o lună īn sus, au fost de douăzeci şi trei de mii. Ei n'au fost cuprinşi īn numărătoarea copiilor lui Israel, pentrucă nu li s'a dat moştenire īn mijlocul copiilor lui Israel.

63.         Aceştia sīnt aceia dintre copiii lui Israel  a căror numărătoare au făcut-o Moise şi preotul Eleazar īn cīmpia Moabului, līngă Iordan, īn faţa Ierihonului.

64.         Īntre ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise şi preotul Aaron īn pustia Sinai.

65.         Căci Domnul zisese: „Vor muri īn pustie, şi nu va rămīnea niciunul din ei, afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.“

 

Legea asupra moştenirilor.

 

27

 

1.           Fetele lui Ţelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, şi ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa,

2.           s'au apropiat şi s'au īnfăţişat īnaintea lui Moise, īnaintea preotului Eleazar, īnaintea mai marilor şi īnaintea īntregei adunări, la uşa cortului īntīlnirii. Ele au zis:

3.           „Tatăl nostru a murit īn pustie; el nu era īn mijlocul cetei celor ce s'au răsvrătit īmpotriva Domnului, īn mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru păcatul lui, şi n'a avut fii.

4.           Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentrucă n'a avut fii? Dă-ne şi nouă deci o moştenire īntre fraţii tatălui nostru.“

5.           Moise a adus pricina lor īnaintea Domnului.

6.           Şi Domnul a zis lui Moise:

7.           „Fetele lui Ţelofhad au dreptate. Să le dai de moştenire o moşie īntre fraţii tatălui lor, şi să treci asupra lor moştenirea tatălui lor.

8.           Iar copiilor lui Israel, să le vorbeşti şi să  le spui: „Cīnd un om va muri fără să le lase fii, să treceţi moştenirea lui asupra fetei lui.

9.           Dacă n'are nici o fată, moştenirea lui s'o daţi fraţilor lui.

10.         Dacă n'are nici fraţi, moştenirea lui s'o daţi fraţilor tatălui său.

11.         Şi dacă nici tatăl lui n'are fraţi, moştenirea lui s'o daţi rudei celei mai apropiate din familia lui, şi ea s'o stăpīnească. Aceasta să fie o lege şi un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.“

 

Iosua urmaş lui Moise.

 

12.         Domnul a zis lui Moise: „Suie-te pe muntele acesta Abarim, şi priveşte ţara pe care am dat-o copiilor lui Israel.

13.         S'o priveşti, dar şi tu vei fi adăugat la poporul tău, cum a fost adăogat fratele tău Aaron;

14.         pentrucă v'aţi īmpotrivit poruncii Mele, īn pustia Ţin, cīnd cu cearta adunării, şi nu M'aţi sfinţit īnaintea lor cu prilejul apelor.“ (Acestea sīnt apele de ceartă, la Cades, īn pustia Ţin.)

15.         Moise a vorbit Domnului, şi a zis:

16.         „Domnul, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să rīnduiască peste adunare un om

17.         care să iasă īnaintea lor, şi să intre īnaintea lor, care să-i scoată afară şi să-i vīre īnăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca nişte oi cari n'au păstor.“

18.         Domnul a zis lui Moise: „Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat īn care este Duhul Meu, şi să-ţi pui mīna peste el.

19.         Să-l aşezi īnaintea preotului Eleazar şi īnaintea īntregii adunări, şi să-i dai porunci subt ochii lor.

20.         Să-l faci părtaş la dregătoria ta, pentruca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte.

21.         Să se īnfăţişeze īnaintea preotului Eleazar, care să īntrebe pentru el judecata lui Urim īnaintea Domnului; şi Iosua, toţi copiii lui Israel, īmpreună cu el, şi toată adunarea, să iasă după porunca lui Eleazar şi să intre după porunca lui.

22.         Moise a făcut cum īi poruncise Domnul. A luat pe Iosua, şi l-a pus īnaintea preotului Eleazar şi īnaintea īntregii adunări.

23.         Şi-a pus mīnile peste el, şi i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.

 

Jertfa zilnică.

 

28

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2.           „Porunceşte copiilor lui Israel, şi spune-le: «Să aveţi grijă să-Mi aduceţi la vremea hotărītă, darul Meu de mīncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, cari Īmi sīnt de un plăcut miros.»

3.           Să le spui: «Iată jertfa mistuită de foc pe care o veţi aduce Domnului: īn fiecare zi, cīte doi miei de un an fără cusur, ca ardere de tot necurmată.

4.           Să aduci un miel dimineaţa, şi celalt miel seara1;

5.           iar, ca dar de mīncare, să aduci a zecea parte dintr'o efă de floarea făinii, frămīntată īntr'un sfert de hin de untdelemn de măsline sfărīmate.

6.           Aceasta este arderea de tot necurmată, care a fost adusă la muntele Sinai; o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

7.           Jertfa de băutură să fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de băutură de vin s'o faci Domnului īn locul sfīnt.

8.           Al doilea miel să-l aduci seara1, ca un dar de mīncare şi o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un miros plăcut Domnului.

 

Jertfele de Sabat şi de lună nouă.

 

9.           Īn ziua Sabatului, să aduceţi doi miei de un an fără cusur, şi ca dar de mīncare, două zecimi de efă din floarea făinii, frămīntată cu untdelemn, īmpreună cu jertfa de băutură.

10.         Aceasta este arderea de tot pentru fiecare zi de Sabat, afară de arderea de tot necurmată şi jertfa ei de băutură.

11.         La īnceputul lunilor voastre, să aduceţi ca ardere de tot Domnului: doi viţei, un berbece, şi şapte miei de un an fără cusur;

12.         şi, ca dar de mīncare pentru fiecare viţel, trei zecimi de efă din floarea făinii, frămīntată cu untdelemn; ca dar de mīncare pentru berbece, să aduceţi două zecimi de efă din floarea făinii, frămīntată cu untdelemn;

13.         ca dar de mīncare pentru fiecare miel, să aduceţi o zecime de efă din floarea făinii, frămīntată cu untdelemn. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

14.         Jertfele de băutură să fie de o jumătate de hin de vin pentru un viţel, a treia parte dintr'un hin pentru un berbece, şi un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea de tot pentru īnceputul lunii, īn fiecare lună, īn toate lunile anului.

15.         Să se aducă Domnului un ţap, ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată şi jertfa ei de băutură.

 

Jertfele de Paşte.

 

16.         Īn luna īntīi, īn ziua a patrusprezecea a lunii, vor fi Paştele Domnului.

17.         Ziua a cincisprezecea a acestei luni să fie o zi de sărbătoare. Timp de şapte zile să se mănīnce azimi.

18.         Īn ziua dintīi, să fie o adunare sfīntă: să nu faceţi nici o lucrare de slugă īn ea.

19.         Să aduceţi ca ardere de tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viţei, un berbece, şi şapte miei de un an fără cusur.

20.         Să mai adăugaţi şi darul lor de mīncare din floarea făinii, frămīntată cu untdelemn, trei zecimi de efă pentru un viţel, două zecimi pentru un berbece,

21.         şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

22.         Să aduceţi un ţap ca jertfă de ispăşire, ca să facă ispăşire pentru voi.

23.         Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea de tot de dimineaţă, care este o ardere de tot necurmată.

24.         să le aduceţi īn fiecare zi, timp de şapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Să fie aduse afară de arderea de tot necurmată şi jertfa ei de băutură.

25.         Īn ziua a şaptea să aveţi o adunare sfīntă: să nu faceţi nici o lucrare de slugă īn ea.

 

Jertfele de Rusalii.

 

26.         Īn ziua celor dintīi roade, cīnd veţi aduce Domnului un dar de mīncare, la sărbătoarea īncheierii săptămīnilor (Cincizecimea), să aveţi o adunare sfīntă; să nu faceţi nici o lucrare de slugă īn ea.

27.         Să aduceţi ca ardere de tot, de un miros plăcut Domnului: doi viţei, un berbece, şi şapte miei de un an.

28.         Să mai adăugaţi darul lor de mīncare din floarea făinii, frămīntată cu untdelemn, cīte trei zecimi de fiecare viţel, două zecimi pentru berbece,

29.         şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

30.         Să aduceţi şi un ţap, ca să facă ispăşire pentru voi.

31.         Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea de tot necurmată şi darul ei de mīncare. Mieii să fie fără cusur, şi să adăugaţi şi jertfele lor de băutură.

 

Jertfe īn ziua trīmbiţei.

 

29

 

1.           Īn luna a şaptea, īn cea dintīi zi a lunii, să aveţi o adunare sfīntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită īntre voi cu sunet de trīmbiţă.

2.           Să aduceţi ca ardere de tot, de un miros plăcut Domnului, un viţel, un berbece, şi şapte miei de un an fără cusur.

3.           Să mai adăugaţi şi darul lor de mīncare din floarea făinii, frămīntată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbece,

4.           şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

5.           Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, ca să facă ispăşire pentru voi.

6.           Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea de tot şi darul ei de mīncare din fiecare lună, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mīncare, şi jertfele de băutură, cari se adaugă la ele, după rīnduielile aşezate. Acestea sīnt nişte jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului.

 

Jertfe pentru ziua īmpăcării.

 

7.           Īn ziua a zecea a acestei luni a şaptea, să aveţi o adunare sfīntă, şi să vă smeriţi sufletele; atunci să nu faceţi nicio lucrare.

8.           Să aduceţi ca ardere de tot, de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbece, şi şapte miei de un an fără cusur.

9.           Să mai adăugaţi şi darul lor de mīncare din floarea făinii, frămīntată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbece,

10.         şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

11.         Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de jertfa de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată cu darul ei de mīncare, şi jertfele de băutură obicinuite.

 

Jertfele pentru sărbătoarea Colibelor.

 

12.         Īn ziua a cincisprezecea a lunii a şaptea, să aveţi o adunare sfīntă; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Să prăznuiţi o sărbătoare īn cinstea Domnului, timp de şapte zile.

13.         Să aduceţi ca ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: treisprezece viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur.

14.         Să mai adăugaţi şi darul lor de mīncare din floarea făinii, frămīntată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci,

15.         şi o zecime pentru fiecare din cei patrusprezece miei.

16.         Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mīncare şi jertfa sa de băutură.

17.         A doua zi, să aduceţi doisprezece viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur,

18.         īmpreună cu darul lor de mīncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rīnduielile aşezate.

19.         Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mīncare şi jertfele de băutură.

20.         A treia zi, să aduceţi unsprezece viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur,

21.         īmpreună cu darul lor de mīncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rīnduielile aşezate.

22.         Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mīncare şi jertfa de băutură.

23.         A patra zi, să aduceţi zece viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur,

24.         īmpreună cu darul lor de mīncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rīnduielile aşezate.

25.         Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mīncare şi jertfa de băutură.

26.         Īn ziua a cincea, să aduceţi nouă  viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur,

27.         īmpreună cu darul lor de mīncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rīnduielile aşezate.

28.         Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mīncare şi jertfa de băutură.

29.         Īn ziua a şasea, să aduceţi opt viţei, doi berbeci şi patrusprezece miei de un an fără cusur,

30.         īmpreună cu darul lor de mīncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rīnduielile aşezate.

31.         Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mīncare şi jertfele de băutură.

32.         Īn ziua a şaptea, să aduceţi şapte viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur,

33.         īmpreună cu darul lor de mīncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după rīnduielile aşezate.

34.         Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mīncare şi jertfă de băutură.

35.         Īn ziua a opta, să aveţi o adunare de sărbătoare: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.

36.         Să aduceţi ca ardere de tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbece, şi şapte miei de un an fără cusur,

37.         īmpreună cu darul lor de mīncare şi jertfele lor de băutură pentru viţel, berbece şi miei, după numărul lor, după rīnduielile aşezate.

38.         Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mīncare şi jertfa de băutură.

39.         Acestea sīnt jertfele pe cari să le aduceţi Domnului la sărbătorile voastre, afară de arderile voastre de tot, de darurile voastre de mīncare şi de jertfele voastre de băutură, şi de jertfele voastre de mulţămire, ca īmplinire a unei juruinţe sau ca daruri de bună voie.“

40.         Moise a spus copiilor lui Israel tot ce-i poruncise Domnul.

 

Lege asupra juruinţelor.

 

30

 

1.           Moise a vorbit căpeteniilor seminţiilor copiilor lui Israel, şi a zis: „Iată ce porunceşte Domnul.

2.           Cīnd un om va face o juruinţă Domnului, sau un jurămīnt prin care se va lega printr'o făgăduială, să nu-şi calce cuvīntul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieşit din gură.

 

Juruinţa femeilor.

 

3.           Cīnd o femeie va face o juruinţă Domnului şi se va lega printr'o făgăduială, īn tinereţa ei şi īn casa tatălui ei,

4.           şi tatăl ei va afla de juruinţa pe care a făcut-o ea şi de făgăduiala cu care s'a legat, - dacă nu-i zice nimic īn ziua cīnd află de juruinţa ei, toate juruinţele ei vor fi primite, şi orice făgăduială cu care s'a legat ea, va fi primită;

5.           dar dacă tatăl ei nu-i dă voie īn ziua cīnd ia cunoştinţă de juruinţa ei, toate juruinţele ei şi toate făgăduielile cu cari se va fi legat ea, nu vor avea nici o tărie; şi Domnul o va ierta, pentrucă nu i-a dat voie tatăl ei.

6.           Cīnd se va mărita, după ce a făcut juruinţe sau după ce s'a legat printr'un cuvīnt ieşit de pe buzele ei,

7.           şi bărbatul ei va lua cunoştinţă de lucrul acesta, şi nu-i va zice nimic īn ziua cīnd va lua cunoştinţă de ele, juruinţele ei vor rămīnea īn picioare; şi făgăduielile cu cari se va fi legat ea vor rămīnea īn picioare;

8.           dar dacă bărbatul ei nu-i dă voie īn ziua cīnd ia cunoştinţă de juruinţa ei, el va desfiinţa juruinţa pe care a făcut-o şi cuvīntul scăpat de pe buzele ei, cu care s'a legat ea; şi Domnul o va ierta.

9.           Juruinţa unei femei văduve sau despărţite de bărbat, făgăduinţa cu care se va fi legat ea, va rămīnea īn picioare pentru ea.

10.         Cīnd o femeie, fiind īncă īn casa bărbatului ei, va face juruinţe sau se va lega cu vreun jurămīnt,

11.         şi bărbatul ei va afla de lucru acesta, - dacă nu-i zice nimic şi n'o opreşte, toate juruinţele ei vor rămīnea īn picioare, şi toate făgăduinţele prin cari se va fi legat ea, vor rămīnea īn picioare;

12.         dar dacă bărbatul ei nu le primeşte īn ziua cīnd află de ele, orice juruinţă şi orice făgăduială ieşite de pe buzele ei nu vor avea nici un preţ, bărbatul ei nu le-a primit; şi Domnul o va ierta.

13.         Bărbatul ei poate īntări şi bărbatul ei poate desfiinţa orice juruinţă, orice jurămīnt cu care se leagă ea ca să-şi mīhnească sufletul.

14.         Şi anume, dacă nu-i zice nimic zi de zi, după ce află de lucrul acesta, el īntăreşte astfel toate juruinţele şi toate făgăduielile cu cari s'a legat ea; le īntăreşte pentru că nu i-a zis nimic īn ziua cīnd a aflat de ele.

15.         Dar dacă nu le primeşte, după ce a trecut ziua īn care le-a aflat, va fi vinovat de păcatul nevestei lui.“

16.         Acestea sīnt legile pe cari le-a dat lui Moise Domnul, ca să aibă putere īntre un bărbat şi nevasta lui, īntre un tată şi fata lui,  cīnd ea este īn tinereţă şi acasă la tatăl ei.

 

Biruinţa asupra Madianiţilor.

 

31

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2.           „Răsbună pe copiii lui Israel īmpotriva Madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău.“

3.           Moise a vorbit poporului şi a zis: „Īnarmaţi dintre voi nişte bărbaţi pentru oştire, şi să meargă īmpotriva Madianului, ca să aducă la īndeplinire răzbunarea Domnului īmpotriva Madianului.

4.           Să trimeteţi la oaste cīte o mie de oameni de seminţie, din toate seminţiile lui Israel.“

5.           Au luat dintre miile lui Israel cīte o mie de oameni de seminţie, adică douăsprezece mii de oameni īnarmaţi pentru oaste.

6.           Moise a trimes la oaste pe aceşti o mie de oameni de seminţie, şi a trimes cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte şi trīmbiţele răsunătoare.

7.           Au īnaintat īmpotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul; şi au omorīt pe toţi bărbaţii.

8.           Īmpreună cu toţi ceilalţi, au omorīt şi pe īmpăraţii Madianului: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, cei cinci īmpăraţi ai Madianului; au ucis cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor.

9.           Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile Madianiţilor cu pruncii lor, şi le-au jăfuit toate vitele, toate turmele şi toate bogăţiile.

10.         Le-au ars toate cetăţile pe cari le locuiau şi toate ocoalele lor.

11.         Au luat toată prada şi toate jafurile de oameni şi dobitoace;

12.         şi pe cei prinşi, prada şi jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar, şi adunării copiilor lui Israel, cari erau tăbărīţi īn cīmpia Moabului, līngă Iordan, īn faţa Ierihonului.

13.         Moise, preotul Eleazar, şi toţi mai marii adunării, le-au ieşit īnainte, afară din tabără.

14.         Şi Moise s'a mīniat pe căpeteniile oştirii, pe căpeteniile peste o mie şi pe căpeteniile peste o sută, cari se īntorceau dela război.

15.         El le-a zis: „Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate femeile?

16.         Iată, ele sīnt acelea cari, după cuvīntul lui Balaam, au tīrīt pe copiii lui Israel să păcătuiască īmpotriva Domnului, īn fapta lui Peor; şi atunci a izbucnit urgia īn adunarea Domnului.

17.         Acum, dar, omorīţi pe orice prunc de parte bărbătească, şi omorīţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcīndu-se cu el;

18.         dar lăsaţi cu viaţă pentru voi toţi pruncii de parte femeiască şi pe toate fetele cari n'au cunoscut īmpreunarea cu un bărbat.

 

Curăţirea căpeteniilor şi ostaşilor.

 

19.         Iar voi, tăbărīţi şapte zile afară din tabără; toţi aceia dintre voi cari au ucis pe cineva, şi toţi cei ce s'au atins de vre un mort, să se cureţe a treia şi a şaptea zi, ei şi cei prinşi de voi.

20.         Să curăţiţi deasemenea orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră şi orice unealtă de lemn.“

21.         Preotul Eleazar a zis ostaşilor, cari se duseseră la război: „Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul.

22.         Aurul, argintul, arama, ferul, cositorul şi plumbul,

23.         orice lucru care poate suferi focul, să-l treceţi prin foc ca să se curăţească. Dar tot ce nu poate suferi focul, să fie curăţit cu apa de curăţire; să-l treceţi prin apă.

24.         Să vă spălaţi hainele īn ziua a şaptea şi veţi fi curaţi; apoi, veţi putea intra īn tabără.“

 

Īmpărţirea prăzii.

 

25.         Domnul a zis lui Moise:

26.         „Fă, īmpreună cu preotul Eleazar şi cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni fie dobitoace.

27.         Īmparte prada īntre luptătorii cari s'au dus la oaste şi īntre toată adunarea.

28.         Să iei īntīi din partea ostaşilor cari s'au dus la oaste o dare pentru Domnul, şi anume: unul din cinci sute, atīt din oameni cīt şi din boi, măgari şi oi.

29.         Să le luaţi din jumătatea cuvenită lor, şi să le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul.

30.         Şi din jumătatea care se cuvine copiiilor lui Israel să iei unul din cincizeci, atīt din oameni cīt şi din boi, măgari şi oi, din orice dobitoc; şi să le dai Leviţilor, cari păzesc cortul Domnului.“

31.         Moise şi preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul.

32.         Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi,

33.         şaptezeci şi două de mii de boi,

34.         şasezeci şi una de mii de măgari,

35.         şi treizeci şi două de mii de suflete, adică femei cari nu cunoscuseră īmpreunarea cu un bărbat.

36.         Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste, a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,

37.         din cari şase sute şaptezeci şi cinci au fost luaţi ca dare Domnului;

38.         treizeci şi şase de mii de boi, din cari şaptezeci şi doi luaţi ca dare Domnului;

39.         treizeci de mii cinci sute de măgari, din cari şasezeci şi unu luaţi ca dare Domnului;

40.         şi şasesprezece mii de inşi, din cari treizeci şi doi luaţi ca dare Domnului.

41.         Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum īi poruncise Domnul.

42.         Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărţit-o Moise de a bărbaţilor cari merseseră la oaste,

43.         şi care era partea adunării, a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,

44.         treizeci şi şase de mii de boi,

45.         treizeci de mii cinci sute de măgari,

46.         şi şasesprezece mii de suflete.

47.         Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atīt din oameni cīt şi din dobitoace; şi le-a dat Leviţilor, cari păzesc cortul Domnului, după cum īi poruncise Domnul.

48.         Căpeteniile oştirii, căpeteniile peste o mie şi căpeteniile peste o sută, s'au apropiat de Moise,

49.         şi i-au zis: „Robii tăi au făcut socoteala ostaşilor cari erau subt poruncile noastre, şi nu lipseşte niciun om dintre noi.

50.         Noi aducem deci, ca dar Domnului, fiecare ce a găsit ca scule de aur, şi anume: lănţişoare, brăţări, inele, cercei şi salbe, ca să se facă ispăşire pentru sufletele noastre īnaintea Domnului.“

51.         Moise şi preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate īn aur.

52.         Tot aurul, pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie şi căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, cīntărea şasesprezece mii şapte sute cincizeci de sicli.

53.         Oamenii din oaste au păstrat fiecare pentru sine prada pe care o făcuse.

54.         Moise şi preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie şi dela căpeteniile peste o sută, şi l-au adus īn cortul īntīlnirii, ca aducere aminte pentru copiii lui Israel īnaintea Domnului.

 

Galaadul dat lui Gad şi Ruben.

 

32

 

1.           Fiii lui Ruben şi fiii lui Gad aveau o mare mulţime de vite, şi au văzut că ţara lui Iaezer şi ţara Galaadului erau un loc bun pentru vite.

2.           Atunci fiii lui Gad, şi fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar şi la mai marii adunării, şi le-au zis:

3.           „Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo şi Beon,

4.           ţara aceasta pe care a lovit-o Domnul īnaintea adunării lui Israel, este un loc bun pentru vite, şi robii tăi au vite.“

5.           Apoi au adăugat:„Dacă am căpătat trecere īnaintea ta, să se dea ţara aceasta īn stăpīnirea robilor tăi, şi să nu ne treci peste Iordan.“

6.           Moise a răspuns fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben: „Fraţii voştri să meargă oare la război, şi voi să rămīneţi aici?

7.           Pentru ce voiţi să muiaţi inima copiilor lui Israel şi să-i faceţi să nu treacă īn ţara pe care le-o dă Domnul?

8.           Aşa au făcut şi părinţii voştri cīnd i-am trimes din Cades-Barnea să iscodească ţara.

9.           S'au suit pīnă la valea Eşcol, şi, după ce au iscodit ţara, au muiat inima copiilor lui Israel, şi i-au făcut să nu intre īn ţara pe care le-o dădea Domnul.

10.         Şi Domnul S'a aprins de mīnie īn ziua aceea, şi a jurat zicīnd:

11.         «Oamenii aceştia cari s'au suit din Egipt, de la vīrsta de douăzeci de ani īn sus, nu vor vedea ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, căci n'au urmat īn totul calea Mea,

12.         afară de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, şi Iosua, fiul lui Nun, cari au urmat īn totul calea Domnului.

13.         Domnul S'a aprins de mīnie īmpotriva lui Israel, şi i-a făcut să rătăcească īn pustie timp de patruzeci de ani, pīnă la stingerea īntregului leat de oameni care făcuseră rău īnaintea Domnului.

14.         Şi iată că voi luaţi locul părinţilor voştri, ca nişte odrasle de oameni păcătoşi, ca să faceţi pe Domnul să Se aprindă şi mai tare de mīnie īmpotriva lui Israel.

15.         Căci, dacă vă īntoarceţi de la El, El va lăsa mai departe pe Israel să rătăcească īn pustie, şi veţi aduce perderea poporului acestuia īntreg.“

16.         Ei s'au apropiat de Moise, şi au zis: „Vom face aici ocoale pentru vitele noastre şi cetăţi pentru pruncii noştri:

17.         apoi ne vom īnarma īn grabă şi vom merge īnaintea copiiilor lui Israel, pīnă īi vom duce īn locul care le este rīnduit; şi pruncii noştri vor locui īn aceste cetăţi īntărite, din pricina locuitorilor ţării acesteia.

18.         Nu ne vom īntoarce īn casele noastre mai īnainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpīnire pe moştenirea lui,

19.         şi nu vom stăpīni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentrucă noi ne vom avea moştenirea noastră dincoace de Iordan, la răsărit.“

20.         Moise le-a zis: „Dacă faceţi aşa, dacă vă īnarmaţi ca să luptaţi īnaintea Domnului,

21.         dacă toţi aceia dintre voi cari se vor īnarma trec Iordanul īnaintea Domnului, pīnă ce va izgoni pe vrăjmaşii Lui dinaintea Lui,

22.         şi dacă vă veţi īntoarce īnapoi numai după ce ţara va fi supusă īnaintea Domnului, - atunci veţi fi fără vină īnaintea Domnului şi īnaintea lui Israel, şi ţinutul acesta va fi moşia voastră īnaintea Domnului.

23.         Dar dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi īmpotriva Domnului, şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.

24.         Zidiţi cetăţi pentru pruncii voştri şi ocoale pentru vitele voastre, şi faceţi ce aţi spus cu gura voastră.“

25.         Fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au zis lui Moise: „Robii tăi vor face tot ce porunceşte domnul nostru.

26.         Pruncii noştri, nevestele, turmele noastre şi toate vitele noastre, vor rămīnea īn cetăţile Galaadului;

27.         iar robii tăi, toţi īnarmaţi pentru război, vor merge să se lupte īnaintea Domnului, cum zice domnul nostru.“

28.         Moise a dat porunci cu privire la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul lui Nun, şi capilor de familie din seminţiile copiilor lui Israel.

29.         El le-a zis: „Dacă fiii lui Gad şi fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, īnarmaţi cu toţii ca să lupte īnaintea Domnului, după ce ţara va fi supusă īnaintea voastră, să le daţi īn stăpīnire ţinutul Galaadului.

30.         Dar dacă nu vor merge īnarmaţi īmpreună cu voi, să se aşeze īn mijlocul vostru īn ţara Canaanului.“

31.         Fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au răspuns: „Vom face tot ce a spus robilor tăi Domnul.

32.         Vom trece īnarmaţi īnaintea Domnului īn ţara Canaanului; dar noi să ne avem moştenirea noastră dincoace de Iordan.“

 

Luarea īn stăpīnire a Galaadului.

 

33.         Moise a dat fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben, şi la jumătate din seminţia lui Manase, fiul lui Iosif, īmpărăţia lui Sihon, īmpăratul Amoriţilor, şi īmpărăţia lui Og, īmpăratul Basanului, ţara cu cetăţile ei, cu ţinuturile cetăţilor ţării de jur īmprejur.

34.         Fiii lui Gad au zidit Dibonul, Atarotul, Aroerul,

35.         Atrot-Şofan, Iaezer, Iogbeha,

36.         Bet-Nimra şi Bet-Haran,cetăţi īntărite, şi au făcut staule pentru turme.

37.         Fiii lui Ruben au zidit Hesbonul, Eleale, Chiriataim,

38.         Nebo şi Baal-Meon , ale căror nume au fost schimbate, şi Sibma, şi au pus alte nume cetăţilor pe cari le-au zidit.

39.         Fiii lui Machir, fiul lui Manase, au mers īmpotriva Galaadului, şi au pus mīna pe el; au izgonit pe Amoriţii cari erau acolo.

40.         Moise a dat Galaadului lui Machir, fiul lui Manase, care s'a aşezat acolo.

41.         Iair, fiul lui Manase, a pornit şi el, şi a luat tīrgurile, şi le-a numit tīrgurile lui Iair.

42.         Nobah a pornit şi el şi a luat Chenatul īmpreună cu cetăţile cari ţineau de el, şi l-a numit Nobah, după numele lui.

 

Popasurile Israeliţilor.

 

33

 

1.           Iată popasurile copiilor lui Israel cari au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, subt povăţuirea lui Moise şi lui Aaron.

2.           Moise a scris călătoriile lor din popas īn popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor.

3.           Au pornit din Ramses īn luna īntīi, īn ziua a cincisprezecea a lunii īntīi. A doua zi după Paşte, copiii lui Israel au ieşit gata de luptă īn faţa tuturor Egiptenilor,

4.           īn timp ce Egiptenii īşi īngropau pe toţi īntīii lor născuţi, pe cari-i lovise Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar şi pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui.

5.           Copiii lui Israel au pornit din Ramses şi au tăbărīt la Sucot.

6.           Au pornit din Sucot, şi au tăbărīt la Etam, care este la marginea pustiei.

7.           Au pornit din Etam, s'au īntors īnapoi la Pi-Hahirot, faţă īn faţă cu Baal-Ţefon, şi au tăbărīt īnaintea Migdolului.

8.           Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului, şi au trecut prin mijlocul mării īn spre pustie; au făcut un drum de trei zile īn pustia Etamului, şi au tăbărīt la Mara.

9.           Au pornit dela Mara, şi au ajuns la Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici: acolo au tăbărīt.

10.         Au pornit din Elim, şi au tăbărīt līngă marea Roşie.

11.         Au pornit dela marea Roşie, şi au tăbărīt īn pustia Sin.

12.         Au pornit din pustia Sin, şi au tăbărīt la Dofca.

13.         Au pornit din Dofca, şi au tăbărīt la Aluş.

14.         Au pornit din Aluş, şi au tăbărīt la Refidim, unde poporul n'a găsit apă de băut.

15.         Au pornit din Refidim, şi au tăbărīt īn pustia Sinai.

 

Dela Sinai la Cades.

 

16.         Au pornit din pustia Sinai, şi au tăbărīt la Chibrot-Hataava.

17.         Au pornit dela Chibrot-Hataava, şi au tăbărīt la Haţerot.

18.         Au pornit din Haţerot, şi au tăbărīt la Ritma.

19.         Au pornit dela Ritma, şi au tăbărīt la Rimon-Pereţ.

20.         Au pornit din Rimon-Pereţ, şi au tăbărīt la Libna.

21.         Au pornit din Libna, şi au tăbărīt la Risa.

22.         Au pornit din Risa, şi au tăbărīt la Chehelata.

23.         Au pornit din Chehelata, şi au tăbărīt la muntele Şafer.

24.         Au pornit dela muntele Şafer, şi au tăbărīt la Harada.

25.         Au pornit din Harada, şi au tăbărīt la Machelot.

26.         Au pornit din Machelot, şi au tăbărīt la Tahat.

27.         Au pornit din Tahat, şi au tăbărīt la Tarah.

28.         Au pornit din Tarah, şi au tăbărīt la Mitca.

29.         Au pornit din Mitca, şi au tăbărīt la Haşmona.

30.         Au pornit din Haşmona, şi au tăbărīt la Moserot.

31.         Au pornit din Moserot, şi au tăbărīt la Bene-Iaacan.

32.         Au pornit din Bene-Iaacan, şi au tăbărīt la Hor-Ghidgad.

33.         Au pornit din Hor-Ghidgad, şi au tăbărīt la Iotbata.

34.         Au pornit din Iotbata, şi au tăbărīt la Abrona.

35.         Au pornit din Abrona, şi au tăbărīt la Eţion-Gheber.

36.         Au pornit din Eţion-Gheber, şi au tăbărīt īn pustia Ţin, adică la Cades.

 

Dela Cades la cīmpia Moabului.

 

37.         Au pornit din Cades, şi au tăbărīt la muntele Hor, la marginea ţării Edomului.

38.         Preotul Aaron s'a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; şi a murit acolo, īn al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, īn luna a cincea, īn cea dintīi zi a lunii.

39.         Aaron era īn vīrstă de o sută douăzeci şi trei de ani cīnd a murit pe muntele Hor.

40.         Īmpăratul Aradului, Cananitul, care locuia īn partea de miazăzi a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.

41.         Au pornit dela muntele Hor, şi au tăbărīt la Ţalmona.

42.         Au pornit din Ţalmona, şi au tăbărīt la Punon.

43.         Au pornit din Punon, şi au tăbărīt la Obot.

44.         Au pornit din Obot, şi au tăbărīt la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.

45.         Au pornit din Iie-Abarim, şi au tăbărīt la Dibon-Gad:

46.         Au pornit din Dibon-Gad, şi au tăbărīt la Almon-Diblataim.

47.         Au pornit din Almon-Diblataim, şi au tăbărīt la munţii Abarim, īnaintea muntelui Nebo.

48.         Au pornit dela munţii Abarim, şi au tăbărīt īn cīmpia  Moabului, līngă Iordan, īn faţa Ierihonului.

49.         Au tăbărīt līngă Iordan, dela Bet-Ieşimot pīnă la Abel-Sitim, īn cīmpia Moabului.

 

Cananiţii trebuiesc nimiciţi.

 

50.         Domnul a vorbit lui Moise īn cīmpia Moabului, līngă Iordan īn faţa Ierihonului. Şi a zis:

51.         „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: «Dupăce veţi trece Iordanul şi veţi intra īn ţara Canaanului,

52.         să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dărīmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate, şi să le nimiciţi toate īnălţimile pentru jertfe.

53.         Să luaţi ţara īn stăpīnire, şi să vă aşezaţi īn ea; căci Eu v'am dat ţara aceasta, ca să fie moşia voastră.

54.         Să īmpărţiţi ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sīnt īn număr mai mare, să le daţi o parte mai mare, şi celor ce sīnt īn număr mai mic, să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpīnească ce-i va cădea la sorţi; s'o luaţi īn stăpīnire, după seminţiile părinţilor voştri.

55.         Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe cari īi veţi lăsa, vă vor fi ca nişte spini īn ochi şi ca nişte ghimpi īn coaste: vă vor fi vrăjmaşi īn ţara īn care veţi merge să vă aşezaţi.

56.         Şi vă voi face şi vouă cum hotărīsem să le fac lor.“

 

Hotarele Canaanului.

 

34

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

2.           „Dă porunca aceasta copiilor lui Israel, şi spune-le: «Cīnd veţi intra īn ţara Canaanului, ţara aceasta va fi moştenirea voastră, ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le:

3.           Hotarul din partea de miazăzi va īncepe din pustia Ţin, līngă Edom. Astfel, hotarul vostru de miază zi va īncepe dela marginea mării Sărate, spre răsărit;

4.           se va īntoarce la miază zi de īnălţimea Acrabim, va trece prin Ţin, şi se va īntinde pīnă la miazăzi de  Cades-Barnea; va urma mai departe prin Haţar-Adar, şi va trece spre Aţmon:

5.           dela Aţmon, se va īntoarce pīnă la pīrīul Egiptului, şi va ieşi la mare.

6.           Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana): aceasta va fi hotarul vostru la apus.

7.           Iată care va fi hotarul vostru spre miază-noapte: īncepīnd dela Marea cea Mare să trageţi hotarul pīnă la muntele Hor;

8.           dela muntele Hor, să-l trageţi prin Hamat, şi să ajungă pīnă la Ţedad;

9.           să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Haţar-Enan: acesta să vă fie hotarul īnspre miază noapte.

10.         Să vă trageţi hotarul spre răsărit dela Haţar-Enan pīnă la Şefam;

11.         să se pogoare din Şefam spre Ribla, la răsărit de Ain; se va pogorī, şi se va īntinde dealungul mării Chineret (Ghenezaret), la răsărit;

12.         se va pogorī iarăş spre Iordan, ca să ajungă la marea Sărată. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur īmprejur.“

13.         Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel, şi a zis: „Aceasta este ţara pe care o veţi īmpărţi prin sorţi, şi pe care a poruncit Domnul s'o dea celor nouă seminţii şi jumătate.

14.         Căci seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părinteşti, şi seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au luat moştenirea.

15.         Aceste două seminţii şi jumătate şi-au luat moştenirea dincoace de Iordan, īn faţa Ierihonului, īn spre răsărit.“

 

Cum şi prin cine să se īmpartă ţara.

 

16.         Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

17.         „Iată numele bărbaţilor cari vor īmpărţi ţara īntre voi: preotul Eleazar, şi Iosua, fiul lui Nun.

18.         Să mai luaţi cīte o căpetenie din fiecare seminţie, ca să facă īmpărţirea ţării.

19.         Iată numele bărbaţilor acestora. Pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

20.         pentru seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;

21.         pentru seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;

22.         pentru seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli;

23.         pentru fiii lui Iosif, - pentru seminţia fiilor lui Manase: căpetenia Haniel, fiul lui Efod; -

24.         şi pentru seminţia fiilor lui Efraim: căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan;

25.         pentru seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac;

26.         pentru seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan;

27.         pentru  seminţia fiilor lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi;

28.         pentru seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.“

29.         Aceştia sīnt aceia cărora le-a poruncit Domnul să īmpartă ţara Canaanului īntre copiii lui Israel.

 

Cetăţile Leviţilor.

 

35

 

1.           Domnul a vorbit lui Moise, īn cīmpia Moabului, līngă Iordan, īn faţa Ierihonului. Şi a zis:

2.           „Porunceşte copiilor lui Israel, să dea Leviţilor, din moştenirea pe care o vor avea, nişte cetăţi īn cari să poată locui. Să mai daţi Leviţilor  şi un loc gol īmprejurul acestor cetăţi.

3.           Cetăţile să fie ale lor, ca să locuiască īn ele; iar locurile goale să fie pentru vitele lor, pentru averile lor şi pentru toate dobitoacele lor.

4.           Locurile goale din jurul cetăţilor pe cari le veţi da Leviţilor, să aibă, īncepīnd dela zidul cetăţii īn afară, o mie de coţi de jur īmprejur.

5.           Să măsuraţi afară din cetate, două mii de coţi īn partea de răsărit, două mii de coţi īn partea de miazăzi, două mii de coţi īn partea de apus, şi două mii de coţi īn partea de miază noapte, aşa īn cīt cetatea să fie la mijloc. Acestea să fie locurile goale din jurul cetăţilor lor.

6.           Dintre cetăţile pe cari le veţi da Leviţilor, şase să fie cetăţi de scăpare unde va putea să fugă ucigaşul, şi afară de acestea, să le mai daţi alte patruzeci şi două de cetăţi.

7.           Toate cetăţile pe cari le veţi da Leviţilor să fie patruzeci şi opt de cetăţi, īmpreună cu locurile lor goale.

8.           Cetăţile pe cari le veţi da din moşiile copiilor lui Israel să fie date mai multe de cei ce au mai multe, şi mai puţine de ceice au mai puţine; fiecare să dea Leviţilor din cetăţile lui după moştenirea pe care o va avea.“

 

Cetăţile de scăpare.

 

9.           Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:

10.         „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: «Cīnd veţi trece Iordanul şi veţi intra īn ţara Canaanului,

11.         să vă alegeţi nişte cetăţi cari să vă fie cetăţi de scăpare, unde să poată scăpa ucigaşul care va omorī pe cineva fără voie.

12.         Aceste cetăţi să vă slujească drept cetăţi de scăpare īmpotriva răzbunătorului sīngelui, pentruca ucigaşul să nu fie omorīt īnainte de a se īnfăţişa īn faţa adunării ca să fie judecat.

13.         Din  cetăţile pe cari le veţi da, şase să vă fie cetăţi de scăpare.

14.         Să daţi trei cetăţi dincoace de Iordan, şi trei cetăţi īn ţara Canaanului: acestea să vă fie cetaţi de scăpare.

15.         Aceste şase cetăţi să fie cetăţi de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străin şi pentru celce locuieşte īn mijlocul vostru: acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie.

16.         Dacă un om loveşte pe aproapele său cu o unealtă de fer, şi acesta moare, este un ucigaş: ucigaşul să fie pedepsit cu moartea.

17.         Dacă-l loveşte cu o piatră pe care o ţine īn mīnă, de care poate muri, şi moare, este un ucigaş: ucigaşul să fie pedepsit cu moartea.

18.         Dacă-l loveşte cu vreo unealtă de lemn pe care o ţine īn mīnă, de care poate muri, şi moare, este un ucigaş; ucigaşul să fie pedepsit cu moartea.

19.         Răzbunătorul sīngelui să omoare pe ucigaş; cīnd īl va īntīlni, să-l omoare.

20.         Dacă un om īmpinge pe aproapele său din ură, sau dacă-l pīndeşte şi arungă ceva asupra lui şi moare,

21.         sau dacă-l loveşte cu mīna din vrăjmăşie, şi moare, cel ce l-a lovit să fie pedepsit cu moartea; este un ucigaş: răzbunătorul sīngelui să omoare pe ucigaş, cīnd īl va īntīlni.

22.         Dar dacă un om īmpinge pe aproapele lui fără veste şi nu din vrăjmăşie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pīndit,

23.         sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care-i poate pricinui moartea, şi moare, fără să-l urască şi fără să caute să-i facă rău:

24.         Iată legile după cari va judeca adunarea īntre cel ce l-a lovit şi răzbunătorul sīngelui.

25.         Adunarea va izbăvi pe ucigaş din mīna răzbunătorului sīngelui, şi-l va face să se īntoarcă īn cetatea de scăpare unde fugise. Să locuiască acolo pīnă la moartea marelui preot care este uns cu untdelemn sfīnt.

26.         Dacă ucigaşul iese din hotarul cetăţii de scăpare unde fugise,

27.         şi dacă răzbunătorul sīngelui īl īntīlneşte afară din hotarul cetăţii de scăpare şi ucide pe ucigaş, nu va fi vinovat de omor.

28.         Căci ucigaşul trebuia să locuiască īn cetatea lui de scăpare pīnă la moartea marelui preot; şi după moartea marelui preot, putea să se īntoarcă la moşia lui.

29.         Iată poruncile de drept pentru voi şi pentru urmaşii voştri, īn toate locurile īn cari veţi locui.

 

Pedeapsa pentru omor.

 

30.         Dacă un om omoară pe cineva, ucigaşul să fie omorīt, pe mărturia martorilor. Un singur martur nu va fi deajuns ca să fie osīndit cineva la moarte.

31.         Să nu primiţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaş vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea.

32.         Să nu primiţi răscumpărare pentru cel ce trebue să fugă īn cetatea lui de scăpare, ca să se īntoarcă să locuiască īn ţară pīnă la moartea preotului.

33.         Să nu pīngăriţi ţara unde veţi fi, căci sīngele celui nevinovat pīngăreşte ţara; şi ispăşirea sīngelui vărsat īn ţară nu se va putea face decīt prin sīngele celui ce-l va vărsa.

34.         Să nu pīngăriţi deci ţara īn care veţi merge să locuiţi, şi īn mijlocul căreia voi locui şi Eu, căci Eu sīnt Domnul, care locuieşte īn mijlocul copiilor lui Israel.“

 

Măritarea fiicelor moştenitoare.

 

36

 

1.           Căpeteniile familiei lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s'au apropiat şi au vorbit īnaintea lui Moise şi īnaintea mai marilor peste casele părinteşti ale copiilor lui Israel.

2.           Ei au zis: „Domnule, ţie ţi-a poruncit Domnul să dai copiilor lui Israel ţara ca moştenire prin sorţi. Tu, domnule, ai primit deasemenea poruncă de la Domnul ca moştenirea fratelui nostru Ţelofhad, s'o dai fetelor lui.

3.           Dar dacă ele se mărită după unul din fiii altei seminţii a copiilor lui Israel, moştenirea lor va fi ştearsă din moştenirea părinţilor noştri, şi adăugată la a seminţiei din care vor face parte; şi astfel moştenirea care ne-a căzut nouă la sorţi se va micşora.

4.           Şi cīnd va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moştenirea lor va rămīnea adăugată la a seminţiei din care vor face parte, şi va fi ştearsă astfel din moştenirea seminţiei părinţilor noştri.“

5.           Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului, şi a zis: „Seminţia fiilor lui Iosif are dreptate.

6.           Iată ce porunceşte Domnul cu privire la fetele lui Ţelofhad: să se mărite după cine vor vrea, numai să se mărite īntr'o familie din seminţia părinţilor lor.

7.           Nici o moştenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminţie la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se ţină lipit de moştenirea seminţiei părinţilor lui.

8.           Şi orice fată, care are o moştenire īn seminţiile copiilor lui Israel, să se mărite după cineva dintr'o familie din seminţia tatălui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-şi aibă moştenirea părinţilor săi.

9.           Nici o moştenire să nu treacă de la o seminţie la alta, ci seminţiile copiilor lui Israel să se ţină fiecare de moştenirea sa.“

10.         Fetele lui Ţelofhad au făcut īntocmai după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.

11.         Mahla, Tirţa, Hogla, Milca şi Noa, fetele lui Ţelofhad, s-au măritat după fiii unchilor lor;

12.         s'au măritat īn familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, şi moştenirea lor a rămas īn seminţia familiei tatălui lor.

13.         Acestea sīnt poruncile şi legile pe cari le-a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel, īn cīmpia Moabului, līngă Iordan, īn faţa Ierihonului.