[ Page principale | Commentaires | La Bible ]

 

EZRA

 

(Psalmul 85. 2-4)

 

Porunca lui Cir.- Īntoarcerea din robie.

 

1

 

1.           Īn cel dintīi an al lui Cir, īmpăratul Perşilor, ca să se īmplinească cuvīntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, īmpăratul Perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea aceasta īn toată īmpărăţia lui:

 

2.           Aşa vorbeşte Cir, īmpăratul Perşilor: „Domnul, Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate īmpărăţiile pămīntului, şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim īn Iuda.

 

3.           Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el, şi să se suie la Ierusalim īn Iuda şi să zidească acolo Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu,care locuieşte la Ierusalim.

 

4.           Ori unde locuiesc rămăşiţe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere, şi vite, pe līngă daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, care este la Ierusalim!“

5.           Capii de familie din Iuda şi Beniamin, preoţii şi Leviţii, şi anume toţi aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s'au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului.

 

6.           Şi toţi cei dimprejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite, şi lucruri scumpe, afară de toate darurile de bună voie.

7.           Īmpăratul Cir a dat īnapoi uneltele Casei Domnului, pe cari le luase Nebucadneţar din Ierusalim şi le pusese īn casa dumnezeului său.

 

8.           Cir, īmpăratul Perşilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui Şeşbaţar (Zorobabel), voevodul lui Iuda.

 

9.           Iată-le numărul: treizeci de lighene de aur, o mie de lighene de argint, douăzeci şi nouă de cuţite,

10.         treizeci de potire de aur, patrusute zece potire de argint de mīna a doua, şi o mie de alte unelte.

11.         Toate lucrurile de aur şi de argint erau īn număr de cinci mii patru sute. Şeşbaţar a adus tot din Babilon la Ierusalim, īmpreună cu cei ce s'au īntors din robie.

 

Numărul Israeliţilor īntorşi īn ţara lui Iuda.

 

2

 

1.           Iată oamenii din ţară, cari s'au īntors din robie, şi anume aceia pe cari īi luase Nebucadneţar, īmpăratul Babilonului, robi la Babilon, şi cari s'au īntors la Ierusalim şi īn Iuda, fiecare īn cetatea lui.

 

2.           Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana.

              Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:

3.           fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;

4.           fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;

5.           fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci;

 

6.           fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi lui Ioab, două mii opt sute doisprezece;

 

7.           fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;

8.           fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci;

9.           fiii lui Zacai, şapte sute şase zeci;

10.         fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi;

11.         fiii lui Bebai, şase sute două zeci şi trei;

12.         fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi;

13.         fiii lui Adonicam, şase sute şase zeci şi şase;

14.         fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase;

15.         fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru;

16.         fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;

17.         fiii lui Beţai; trei sute douăzeci şi trei;

18.         fiii lui Iora, o sută doisprezece;

19.         fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei;

20.         fiii lui Ghibar, nouăzeci şi cinci;

21.         fiii lui Betleem, o sută douăzeci şi trei;

22.         oamenii din Netofa, cincizeci şi şase;

23.         oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;

24.         fiii lui Azmavet, patruzeci şi doi;

25.         fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei;

26.         fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu;

27.         oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;

28.         oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei;

29.         fiii lui Nebo, cincizeci şi doi;

30.         fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase;

31.         fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;

 

32.         fiii lui Harim, treisute douăzeci;

33.         fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci;

34.         fiii Ierihonului, trei sute patru zeci şi cinci;

35.         fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci.

36.         Preoţi: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouăsute şaptezeci şi trei;

 

37.         fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi;

 

38.         fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;

 

39.         fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.

 

40.         Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, şaptezeci şi patru.

41.         Cīntăreţi: fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt.

42.         Fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi o sută treizeci şi nouă.

43.         Slujitorii Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

 

44.         fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon

45.         fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,

46.         fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan,

47.         fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia.

48.         fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam.

49.         fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,

50.         fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim,

51.         fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

52.         fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,

53.         fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

54.         fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.

55.         Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,

 

56.         fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel.

57.         fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami.

58.         Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci şi doi.

 

59.         Iată ceice au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adan, din Imer şi cari n'au putut să-şi arate casa lor părintească şi neamul, ca să facă dovada că erau din Israel.

60.         Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi.

61.         Şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.

 

62.         Şi-au căutat īnsemnarea īn cărţile spiţelor de neam, dar n'au găsit-o. De aceea, au fost īndepărtaţi dela preoţie,

 

63.         şi dregătorul le-a spus să nu mănīnce lucruri prea sfinte, pīnă cīnd un preot va īntreba pe Urim şi Tumim.

 

64.         Toată adunarea era de patruzeci şi două de mii trei sute şasezeci de inşi,

 

65.         afară de robii şi roabele lor, īn număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Īntre ei se aflau două sute de cīntăreţi şi cīntăreţe.

66.         Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catīri,

67.         patru sute treizeci şi cinci de cămile, şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.

68.         Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului īn Ierusalim, au adus daruri de bună voie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s'o aşeze din nou pe locul unde fusese.

 

69.         Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, şasezeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint, şi o sută de haine preoţeşti.

 

70.         Preoţii şi Leviţii, oamenii din popor, cīntăreţii, uşierii şi slujitorii Templului s'au aşezat īn cetăţile lor. Tot Israelul a locuit īn cetăţile lui.

 

 

Altarul arderilor.

 

3

 

1.           Cīnd a venit luna a şaptea, copiii lui Israel erau īn cetăţile lor. Atunci poporul s'a strīns ca un singur om la Ierusalim.

2.           Iosua, fiul lui Ioţadac, cu fraţii săi preoţii şi Zorobabel, fiul lui Şealtiel, cu fraţii săi, s'au sculat şi au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris īn Legea lui Moise, omul lui Dumnezeu.

3.           Au aşezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele ţării, şi au adus arderi de tot Domnului, arderile de tot de dimineaţă şi de seară.

 

4.           Au prăznuit sărbătoarea corturilor, cum este scris, şi au adus zi de zi arderi de tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi.

 

5.           După aceea au adus arderea de tot necurmată, arderile de tot pentru fiecare lună nouă şi pentru toate sărbătorile īnchinate Domnului, afară de cele pe cari le aducea fiecare, ca daruri de bună voie Domnului.

 

6.           Din cea dintīi zi a lunii a şaptea, au īnceput să aducă Domnului arderi de tot. Īnsă temeliile Templului Domnului nu erau īncă puse.

7.           Au dat argint cioplitorilor de piatră şi tīmplarilor, şi merinde, băuturi şi untdelemn Sidonienilor şi Tirienilor, ca să aducă pe mare pīnă la Iafo lemne de cedru din Liban, după īnvoirea dată de Cir, īmpăratul Perşilor.

 

 

Punerea temeliilor Templului.

 

8.           Īn al doilea an dela venirea lor la Casa lui Dumnezeu la Ierusalim, īn luna a doua, Zorobabel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, cu ceilalţi fraţi ai lor, preoţi şi Leviţi, şi toţi ceice se īntorseseră din robie la Ierusalim, s'au pus pe lucru şi au īnsărcinat pe Leviţii dela douăzeci de ani īn sus să vegheze asupra lucrărilor Casei Domnului.

 

9.           Şi Iosua, cu fiii şi fraţii săi, Cadmiel, cu fiii săi, fiii lui Iuda, fiii lui Henadad, cu fiii şi fraţii lor Leviţii, s'au pregătit toţi, ca un om, să vegheze asupra celor ce lucrau la casa lui Dumnezeu.

 

10.         Cīnd au pus lucrătorii temeliile Templului Domnului, au aşezat pe preoţi īn veşminte, cu trīmbiţe, şi pe Leviţi, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rīnduiala lui David, īmpăratul lui Israel.

 

11.         Cīntau, mărind şi lăudīnd pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci īndurarea Lui pentru Israel ţine īn veac!“ Şi tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudīnd pe Domnul, pentrucă puneau temeliile Casei Domnului.

 

12.         Dar mulţi din preoţi şi Leviţi, şi din capii de familii mai īn vīrstă, cari văzuseră casa dintīi, plīngeau tare, cīnd se puneau supt ochii lor temeliile casei acesteia. Mulţi alţii īşi arătau bucuria prin strigăte,

 

13.         aşa īncīt nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plīnsetelor poporului; căci poporul scotea mari strigăte, al căror sunet se auzea de departe.

 

Amīnarea zidirii Templului.

 

4

 

1.           Vrăjmaşii lui Iuda şi Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un Templu Domnului, Dumnezeului lui Israel.

 

2.           Au venit la Zorobabel şi la capii de familii, şi le-au zis: „Să zidim şi noi cu voi; căci, şi noi chemăm ca şi voi pe Dumnezeul vostru, şi-I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon, īmpăratul Asiriei, care ne-a adus aici.“

 

3.           Dar Zorobabel, Iosua, şi ceilalţi capi ai familiilor lui Israel, le-au răspuns: „Nu se cuvine să zidiţi īmpreună cu noi Casa Dumnezeului nostru; ci noi singuri o vom zidi Domnului, Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit īmpăratul Cir, īmpăratul Perşilor.“

 

4.           Atunci oamenii ţării au muiat inima poporului lui Iuda; l-au īnfricoşat ca să-l īmpedece să zidească,

 

5.           şi au mituit cu preţ de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Aşa a fost tot timpul vieţii lui Cir, īmpăratul Perşilor, pīnă la domnia lui Dariu, īmpăratul Perşilor.

6.           Supt domnia lui Asuerus, la īnceputul domniei lui, au scris o pīră īmpotriva locuitorilor din Iuda şi din Ierusalim.

7.           Şi pe vremea lui Artaxerxe, Bişlam, Mitredat, Tabeel, şi ceilalţi tovarăşi de slujbă ai lor, au scris lui Artaxerxe, īmpăratul Perşilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice şi tălmăcită īn limba aramaică.

8.           Dregătorul Rehum şi logofătul Şimşai au scris īmpăratului Artaxerxe scrisoarea următoare la Ierusalim.

9.           Dregătorul Rehum, logofătul Şimşai, şi ceilalţi tovarăşi de slujbă ai lor, cei din Din, din Arfarsatac, din Tarpel, din Afaras, din Erec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam,

 

10.         şi celelalte popoare pe cari le-a mutat marele şi vestitul Osnapar şi le-a aşezat īn cetatea Samariei, şi īn celelalte locuri de dincoace de Rīu, şi aşa mai departe.

11.         Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimes-o īmpăratului Artaxerxe:

              „Robii tăi, oamenii de dincoace de Rīu, şi aşa mai departe ...

12.         Să ştie īmpăratul că Iudeii plecaţi dela tine şi veniţi printre noi la Ierusalim zidesc din nou cetatea aceea răzvrătită şi rea, īi ridică zidurile şi-i dreg temeliile.

13.         Să ştie dar īmpăratul că, dacă se va zidi cetatea aceasta şi i se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici drept de trecere, şi vistieria īmpărătească va suferi din pricina aceasta.

 

14.         Şi, fiindcă noi mīncăm sarea curţii domneşti şi nu ne şade bine să vedem pe īmpărat păgubit, trimitem īmpăratului aceste ştiri.

15.         Să se facă cercetări īn cartea cronicilor părinţilor tăi; şi vei găsi şi vei vedea īn cartea cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare īmpăraţilor şi ţinuturilor, şi că s'au dedat la răscoală īncă din vremuri străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta.

16.         Facem cunoscut īmpăratului că dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta, şi dacă i se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpīnire dincoace de Rīu.“

17.         Iată răspunsul trimes de īmpărat dregătorului Rehum, logofătului Şimşai, şi celorlalţi tovarăşi ai lui de slujbă, cari locuiau la Samaria şi īn alte locuri de cealaltă parte a Rīului.

              „Sănătate, şi aşa mai departe.

18.         Scrisoarea pe care ne-aţi trimes-o a fost cetită īntocmai īnaintea mea.

19.         Am dat poruncă să se facă cercetări; şi s'a găsit că din vremuri vechi cetatea aceasta s'a răsculat īmpotriva īmpăraţilor, şi s'a dedat la răscoală şi la răzvrătire.

20.         Au fost la Ierusalim īmpăraţi puternici, stăpīni peste toată ţara de dincolo de Rīu, şi cărora li se plătea bir, dare, şi drept de trecere pe drum.

 

21.         Ca urmare, porunciţi să īnceteze lucrările oamenilor acelora, şi să nu se mai zidească cetatea aceasta pīnă ce nu vor avea o īnvoire din partea mea.

22.         Vedeţi să nu vă abateţi dela porunca aceasta, ca să nu crească răul acela spre paguba īmpăraţilor.“

23.         Īndată ce s'a citit cuprinsul scrisorii īmpăratului Artaxerxe īnaintea lui Rehum, īnaintea logofătului Şimşai, şi īnaintea tovarăşilor lor de slujbă, s'au dus īn grabă la Ierusalim la Iudei, şi i-au oprit cu silă şi cu putere dela lucrările lor.

24.         Atunci s'a oprit lucrarea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim, şi a fost oprită pīnă īn anul al doilea al domniei lui Dariu, īmpăratul Perşilor.

 

Zidirea Templului īncepe iarăş.

 

5

 

1.           Proorocii: Hagai, proorocul, şi Zaharia, fiul lui Ido, au proorocit Iudeilor cari erau īn Iuda şi la Ierusalim, īn Numele Dumnezeului lui Israel.

 

2.           Atunci Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, s'au sculat şi au īnceput zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Şi īmpreună cu ei erau şi proorocii lui Dumnezeu cari-i ajutau.

 

3.           Īn aceeaş vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de Rīu, Şetar-Boznai, şi tovarăşii lor de slujbă au venit la ei şi le-au vorbit aşa: „Cine v'a dat īnvoire să zidiţi casa aceasta şi să ridicaţi zidurile acestea?“

 

4.           Ei le-au mai zis: „Cari sīnt numele oamenilor cari zidesc clădirea aceasta?“

 

5.           Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrīnilor Iudeilor. Şi au lăsat să meargă īnainte lucrările pīnă la trimeterea unei īnştiinţări către Dariu, şi pīnă la primirea unei scrisori dela el īn această privinţă.

 

6.           Iată cuprinsul scrisorii trimese īmpăratului Dariu de Tatnai, dregătorul de dincoace de Rīu, de Şetar-Boznai, şi tovarăşii lor din Afarsac, cari locuiau dincoace de Rīu.

 

7.           I-au trimes o scrisoare cu următorul cuprins:

              „Către īmpăratul Dariu, sănătate!

8.           Să ştie īmpăratul că ne-am dus īn ţinuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zideşte din pietre cioplite, şi īn pereţi se pune lemn; lucrul merge repede şi izbuteşte īn mīnile lor.

9.           Am īntrebat pe bătrīni, şi le-am vorbit aşa: «Cine v'a dat īnvoire să zidiţi casa aceasta şi să ridicaţi zidurile acestea?»

 

10.         Le-am cerut şi numele lor ca să ţi le facem cunoscut, şi am pus īn scris numele oamenilor cari sīnt īn fruntea lor.

11.         Iată răspunsul pe care ni l-au dat: «Noi sīntem slujitorii Dumnezeului cerurilor şi al pămīntului, şi zidim din nou casa care fusese zidită acum mulţi ani. Un mare īmpărat al lui Israel o zidise şi o isprăvise.

 

12.         Dar, dupăce părinţii noştri au mīniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat īn mīnile lui Nebucadneţar, īmpăratul Babilonului, Haldeianul, care a nimicit casa aceasta şi a luat pe popor rob la Babilon.

 

13.         Totuş, īn cel dintīi an al lui Cir, īmpăratul Babilonului, īmpăratul Cir a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu.

 

14.         Şi chiar īmpăratul Cir a scos din templul din Babilon uneltele de aur şi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe cari le luase Nebucadneţar din Templul dela Ierusalim şi le dusese īn templul din Babilon, le-a dat īn mīna aşa zisului Şeşbaţar, pe care l-a pus dregător,

 

15.         şi i-a zis: «Ia uneltele acestea, du-te de le pune īn Templul din Ierusalim, şi să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era.»

16.         Acest Şeşbaţar a venit dar, şi a pus temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci pīnă acum se zideşte ea, şi nu s'a isprăvit.»

 

17.         Acum, dacă īmpăratul găseşte cu cale, să se facă cercetări īn casa vistieriilor īmpăratului la Babilon, ca să vadă dacă s'a dat din partea īmpăratului Cir o poruncă pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimeată īmpăratul voinţa lui asupra acestui lucru.

 

 

Porunca lui Dariu.

 

6

 

1.           Atunci īmpăratul Dariu a dat poruncă să se facă cercetări īn casa scrisorilor unde se puneau vistieriile īn Babilon.

 

2.           Şi s'a găsit la Ahmeta, capitala ţinutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte:

3.           - „Īn anul īntīi al domniei īmpăratului Cir, īmpăratul Cir a dat această poruncă privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim: «Casa să fie zidită iarăş, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe, şi să aibă temelii tari. Să aibă o īnălţime de şasezeci de coţi, o lăţime de şasezeci de coţi,

4.           trei rīnduri de pietre cioplite şi un rīnd de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa īmpăratului.

 

5.           Mai mult, uneltele de aur şi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe cari le luase Nebucadneţar din Templul dela Ierusalim şi le adusese la Babilon, să fie date īnapoi, duse īn Templul din Ierusalim la locul unde erau, şi puse īn Casa lui Dumnezeu.“ -

 

6.           Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de Rīu, Şetar-Boznai, şi tovarăşii voştri de slujbă din Afarsac, cari locuiţi dincolo de Rīu, depărtaţi-vă de locul acesta.

 

7.           Lăsaţi să meargă īnainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu; dregătorul Iudeilor şi bătrīnii Iudeilor s'o zidească iarăş pe locul unde era.

8.           Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veţi avea de făcut faţă de aceşti bătrīni ai Iudeilor, pentru zidirea acestei Case a lui Dumnezeu: cheltuielile, luate din averile īmpăratului venite din birurile de dincolo de Rīu, să fie plătite īndată oamenilor acestora, ca să nu īnceteze lucrul.

9.           Lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot ale Dumnezeului cerurilor, viţei, berbeci şi miei, grīu, sare, vin şi untdelemn, să li se dea, la cerere, preoţilor din Ierusalim, zi de zi, şi fără nicio lipsă,

10.         ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor, şi să se roage pentru viaţa īmpăratului şi a fiilor lui.

 

11.         Şi iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta: să se scoată din casa lui o bīrnă, s'o ridice ca să fie spīnzurat pe ea, şi casa să i se prefacă īntr'o grămadă de gunoi.

 

12.         Dumnezeul care a pus să locuiască īn locul acela Numele Lui să răstoarne pe orice īmpărat şi pe orice popor, care ar īntinde mīna să calce cuvīntul meu, ca să nimicească această Casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Dariu, am dat porunca aceasta. Să fie īmplinită īntocmai.»

 

13.         Tatnai, dregătorul de dincoace de Rīu, Şetar-Boznai, şi tovarăşii lor de slujbă, au īmplinit īntocmai porunca aceasta pe care le-a trimes-o īmpăratul Dariu.

14.         Şi bătrīnii Iudeilor au zidit cu izbīndă, după proorocirile proorocului Hagai, şi ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit şi au isprăvit, după porunca Dumnezeului lui Israel, şi după porunca lui Cir, lui Dariu, şi lui Artaxerxe, īmpăratul Perşilor.

 

15.         Casa a fost isprăvită īn ziua a treia a lunii Adar, īn al şaselea an al domniei īmpăratului Dariu.

 

Sfinţirea Templului.

 

16.         Copiii lui Israel, preoţii şi Leviţii, şi ceilalţi fii ai robiei, au făcut cu bucurie sfinţirea acestei Case a lui Dumnezeu.

 

17.         Au adus, pentru sfinţirea acestei Case a lui Dumnezeu, o sută de viţei, două sute de berbeci, patru sute de miei, şi, ca jertfe ispăşitoare pentru tot Israelul, doisprezece ţapi, după numărul seminţiilor lui Israel.

 

18.         Au pus pe preoţi, după cetele lor, şi pe Leviţi, după īmpărţirile lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris īn cartea lui Moise.

 

19.         Fiii robiei au prăznuit Paştele īn a patrusprezecea zi a lunii īntīi.

 

20.         Preoţii şi Leviţii se curăţiseră cu toţii, aşa că toţi erau curaţi; au jertfit Paştele pentru toţi fiii robiei, pentru fraţii lor preoţii, şi pentru ei īnşişi.

 

21.         Copiii lui Israel, īntorşi din robie, au mīncat Paştele, īmpreună cu toţi cei ce se depărtaseră de necurăţia neamurilor ţării şi cari s'au unit cu ei ca să caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

 

22.         Au prăznuit cu bucurie şapte zile sărbătoarea azimilor, căci Domnul īi īnveselise, făcīnd pe īmpăratul Asiriei să-i sprijinească īn lucrarea Casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

 

 

Venirea lui Ezra la Ierusalim.

 

7

 

1.           După aceste lucruri, supt domnia lui Artaxerxe, īmpăratul Perşilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia,

 

2.           fiul lui Şalum, fiul lui Ţadoc, fiul lui Ahitub,

3.           fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot,

4.           fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi,

5.           fiul lui Abişua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot.

6.           Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit īn Legea lui Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel. Şi, fiindcă mīna Domnului, Dumnezeului său, era peste el, īmpăratul i-a dat tot ce ceruse.

 

7.           Mulţi din copiii lui Israel, din preoţi şi din Leviţi, din cīntăreţi, din uşieri, şi din slujitorii Templului, au venit şi ei la Ierusalim, īn al şaptelea an al īmpăratului Artaxerxe.

 

8.           Ezra a venit la Ierusalim īn a cincea lună a anului al şaptelea al īmpăratului.

9.           Plecase din Babilon īn ziua īntīi a lunii īntīia, şi a ajuns la Ierusalim īn ziua īntīi a lunii a cincea, mīna bună a Dumnezeului său fiind peste el.

 

10.         Căci Ezra īşi pusese inima să adīncească şi să īmplinească Legea Domnului, şi să īnveţe pe oameni īn mijlocul lui Israel legile şi poruncile.

 

11.         Iată cuprinsul scrisorii date de īmpăratul Artaxerxe preotului şi cărturarului Ezra, care īnvăţa poruncile şi legile Domnului cu privire la Israel:

12.         „Artaxerxe, īmpăratul īmpăraţilor, către Ezra, preotul şi cărturarul iscusit īn Legea Dumnezeului cerurilor, şi aşa mai departe:

 

13.         Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoţii şi din Leviţii lui, cari se află īn īmpărăţia mea, şi cari vor să plece cu tine la Ierusalim.

14.         Tu eşti trimes de īmpăratul şi de cei şapte sfetnici ai lui să cercetezi īn Iuda şi Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău, care este īn mīnile tale,

 

15.         şi să duci argintul şi aurul pe care īmpăratul şi sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuinţă este la Ierusalim,

 

16.         tot argintul şi aurul pe care-l vei găsi īn tot ţinutul Babilonului, şi darurile de bunăvoie făcute de popor şi preoţi pentru Casa Dumnezeului lor la Ierusalim.

 

17.         Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viţei, berbeci, miei, şi ce trebuie pentru darurile de mīncare şi jertfele de băutură, şi să le aduci pe altarul Casei Dumnezeului vostru la Ierusalim.

 

18.         Cu celalt argint şi aur să faceţi ce veţi crede de cuviinţă, tu şi fraţii tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru.

19.         Pune īnaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele cari-ţi vor fi īncredinţate pentru slujba Casei Dumnezeului tău.

20.         Să scoţi din casa vistieriilor īmpăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe cari le vei avea de făcut cu privire la Casa Dumnezeului tău.

21.         Eu, īmpăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de Rīu să dea īndată lui Ezra, preot şi cărturar iscusit īn Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere,

22.         pīnă la o sută de talanţi de argint, o sută de cori de grīu, o sută de baţi de vin, o sută de baţi de untdelemn, şi sare cītă va vrea.

23.         Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă īntocmai pentru Casa Dumnezeului cerurilor, pentruca să nu vie mīnia Lui asupra īmpărăţiei, asupra īmpăratului şi asupra fiilor săi.

24.         Vă facem cunoscut că nu puteţi pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere, peste niciunul din preoţi, din Leviţi, din cīntăreţi, din uşieri, din slujitorii Templului şi din slujitorii acestei Case a lui Dumnezeu.

25.         Şi tu, Ezra, după īnţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători şi dregători cari să facă dreptate la tot poporul de dincolo de Rīu, tuturor celorce cunosc legile Dumnezeului tău; şi fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc.

 

26.         Oricine nu va păzi īntocmai Legea Dumnezeului tău şi legea īmpăratului, să fie osīndit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniţă.“

27.         Binecuvīntat să fie Domnul, Dumnezeul părinţilor noştri, care a pregătit inima īmpăratului ca să slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim,

 

28.         şi a īndreptat asupra mea bunăvoinţa īmpăratului, a sfetnicilor săi, şi a tuturor căpeteniilor puternice ale lui! Īntărit de mīna Domnului, Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strīns pe căpeteniile lui Israel, ca să plece cu mine.

 

 

Tovarăşii lui Ezra.

 

8

 

1.           Iată capii de familii şi spiţele de neam ale celor ce s'au suit cu mine din Babilon, supt domnia īmpăratului Artaxerxe.

2.           Din fiii lui Fineas, Gherşom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuş,

 

3.           din fiii lui Şecania; din fiii lui Pareoş, Zaharia, şi cu el o sută cincizeci de bărbaţi īnscrişi;

 

4.           din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zeraria, şi cu el două sute de bărbaţi;

5.           din fiii lui Şecania, fiul lui Iahaziel, şi cu el trei sute de bărbaţi;

6.           din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, şi cu el cincizeci de bărbaţi;

7.           din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, şi cu el şaptezeci de bărbaţi;

8.           din fiii lui Şefatia, Zebadia, fiul lui Micael, şi cu el optzeci de mii de bărbaţi;

9.           din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, şi cu el douăsute optsprezece bărbaţi;

10.         din fiii lui Şelomit, fiul lui Iosifia, şi cu el o sută şasezeci de bărbaţi;

11.         din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, şi cu el douăzeci şi opt de bărbaţi;

12.         din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, şi cu el o sută zece bărbaţi;

13.         din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le: Elifelet, Ieiel şi Şemaia, şi cu ei şasezeci de bărbaţi;

14.         din fiii lui Bigvai, Utai şi Zabud, şi cu ei şaptezeci de bărbaţi.

15.         I-am strīns la rīul care curge spre Ahava, şi am tăbărīt acolo trei zile. Am căutat īntre popor şi preoţi, şi n'am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi.

 

16.         Atunci am trimes să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Şemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia şi Meşulam, şi pe īnvăţătorii Ioiarib şi Elnatan.

17.         I-am trimes la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, şi am pus īn gura lor ce trebuiau să spună lui Ido şi fraţilor săi slujitori ai Templului cari erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru.

18.         Şi, fiindcă mīna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, şi cu el pe fiii şi fraţii lui, īn număr de optsprezece;

 

19.         pe Haşabia, şi cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, fraţii săi şi fiii lor, īn număr de douăzeci;

20.         şi dintre slujitorii Templului, pe cari David şi căpeteniile īi puseseră īn slujba Leviţilor, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toţi numiţi pe nume.

 

21.         Acolo, la rīul Ahava, am vestit un post de smerire īnaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem dela El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri, şi pentru tot ce era al nostru.

 

22.         Mi-era ruşine să cer īmpăratului o oaste de īnsoţire şi călăreţi, ca să ne ocrotească īmpotriva vrăjmaşului pe drum, căci spusesem īmpăratului: „Mīna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mīnia Lui sīnt peste toţi cei ce-L părăsesc.“

 

23.         Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat.

 

24.         Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoţi, pe Şerabia, Haşabia, şi zece din fraţii lor.

25.         Am cīntărit īnaintea lor argintul, aurul, şi uneltele, date īn dar pentru Casa Dumnezeului nostru de īmpărat, sfetnicii şi căpeteniile lui, şi de toţi cei din Israel cari se aflau acolo.

 

26.         Am dat īn mīnile lor şase sute cincizeci de talanţi de argint, unelte de argint de o sută de talanţi, o sută de talanţi de aur,

27.         douăzeci de pahare de aur de o mie de darici, şi două vase de aramă frumoasă poleită, tot atīt de scumpă ca aurul.

28.         Apoi le-am zis: „Sīnteţi īnchinaţi Domnului. Vasele acestea sīnt lucruri sfinte, şi argintul şi aurul acestea sīnt un dar de bună voie făcut Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri.

 

29.         Fiţi cu ochii īn patru, şi luaţi lucrurile acestea supt paza voastră, pīnă le veţi cīntări īnaintea căpeteniilor preoţilor şi īnaintarea Leviţilor, şi īnaintarea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, īn cămările Casei Domnului.“

30.         Şi preoţii şi Leviţii au luat greutatea argintului, aurului şi vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, īn Casa Dumnezeului nostru.

31.         Am plecat dela rīul Ahava, ca să ne ducem la Ierusalim, īn a douăsprezecea zi a lunii īntīia. Mīna Dumnezeului nostru a fost peste noi, şi ne-a păzit de loviturile vrăjmaşului şi de orice piedică pe drum.

 

32.         Am ajuns la Ierusalim, şi ne-am odihnit acolo trei zile.

 

33.         Īn ziua a patra, am cīntărit īn Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul şi vasele, pe cari le-am īncredinţat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, şi īmpreună cu ei Leviţii Iozabad, fiul lui Iosua, şi Noadia, fiul lui Binui.

 

34.         Fiind cercetate toate după număr şi greutate, au pus atunci īn scris greutatea tuturor.

35.         Fiii robiei, īntorşi din robie, au adus, ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece viţei pentru tot Israelul, nouăzeci şi şase de berbeci, şaptezeci şi şapte de miei, şi doisprezece ţapi, ca jertfe ispăşitoare, toate ca ardere de tot Domnului.

 

36.         Au dat poruncile īmpăratului dregătorilor īmpăratului şi cīrmuitorilor de dincoace de Rīu, cari au ajutat pe popor şi casa lui Dumnezeu.

 

 

Rugăciunea lui Ezra.

 

9

 

1.           După ce s'a sfīrşit lucrul acesta, căpeteniile s'au apropiat de mine, şi au zis: „Poporul lui Israel, preoţii şi Leviţii nu s'au despărţit de popoarele acestor ţări, şi au făcut urīciunile lor, ale Cananiţilor, Hetiţilor, Fereziţilor, Iebusiţilor, Amoniţilor, Moabiţilor, Egiptenilor şi Amoriţilor.

 

2.           Căci şi-au luat neveste din fetele lor pentru ei şi pentru fiii lor, şi au amestecat neamul sfīnt cu popoarele ţărilor acestora. Şi căpeteniile şi dregătorii au fost cei dintīi cari au săvīrşit păcatul acesta.“

 

3.           Cīnd am auzit lucrul acesta, mi-am sfīşiat hainele şi mantaua, mi-am smuls părul din cap şi perii din barbă, şi am stat jos mīhnit.

 

4.           Atunci s'au strīns la mine toţi ceice se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Şi eu, am stat jos mīhnit, pīnă la jertfa de seară.

 

5.           Apoi, īn clipa jertfei de seară, m'am sculat din smerirea mea, cu hainele şi mantaua sfīşiate, am căzut īn genunchi, am īntins mīnile spre Domnul, Dumnezeul meu, şi am zis:

 

6.           „Dumnezeule, sīnt uluit, şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s'au īnmulţit deasupra capetelor noastre, şi greşelile noastre au ajuns pīnă la ceruri.

 

7.           Din zilele părinţilor noştri, am fost foarte vinovaţi pīnă īn ziua de azi, şi din pricina fărădelegilor noastre am fost daţi, noi, īmpăraţii noştri şi preoţii noştri, īn mīnile īmpăraţilor străini, pradă săbiei, robiei, jafului, şi ruşinii care ne acopere astăzi faţa.

 

8.           Şi totuş Domnul, Dumnezeul nostru, S'a īndurat de noi, lăsīndu-ne cīţiva oameni scăpaţi, şi dīndu-ne un adăpost īn locul Lui cel sfīnt, ca să ne lumineze ochii şi să ne dea puţină răsuflare īn mijlocul robiei noastre.

 

9.           Căci sīntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit īn robia noastră. A īndreptat spre noi bunăvoinţa īmpăraţilor Perşilor şi ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru, şi să-i dregem dărīmăturile, făcīndu-ne astfel rost de un loc de adăpost īn Iuda şi la Ierusalim.

 

10.         Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale,

11.         pe cari ni le poruncisei prin robii Tăi proorocii, zicīnd: „Ţara īn care intraţi s'o stăpīniţi este o ţară īntinată de necurăţiile popoarelor din aceste ţinuturi, de urīciunile cu cari au umplut-o, dela un capăt la altul, cu necurăţiile lor.

 

12.         Să nu daţi deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luaţi pe fetele lor de neveste pentru fiii voştri, şi să nu vă pese niciodată nici de propăşirea lor nici de bună starea lor. Īn chipul acesta veţi ajunge tari, veţi mīnca cele mai bune roade ale ţării, şi o veţi lăsa pe veci moştenire fiilor voştri.“

 

13.         După tot ce mi s'a īntīmplat din pricina faptelor rele şi marilor greşeli pe cari le-am făcut, măcar că, Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fărădelegile noastre, se cuvine ca, acum, cīnd ne-ai păstrat pe aceşti oameni scăpaţi,

 

14.         să īncepem iarăş să călcăm poruncile Tale, şi să ne īncuscrim cu aceste popoare urīcioase? N'ar izbucni atunci iarăş mīnia Ta īmpotriva noastră, pīnă acolo īncīt ne-ar nimici, fără să lase nici rămăşiţă nici robi izbăviţi?

 

15.         Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu eşti drept; căci astăzi noi sīntem o rămăşiţă de robi izbăviţi. Iată-ne īnaintea Ta ca nişte vinovaţi, şi din această pricină nu putem sta īnaintea Ta.“

 

 

Trimeterea femeilor străine.

 

10

 

1.           Pe cīnd sta Ezra, plīngīnd şi cu faţa la pămīnt īnaintea Casei lui Dumnezeu, şi făcea această rugăciune şi mărturisire, se strīnsese la el o mulţime foarte mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei şi copii, şi poporul vărsa multe lăcrămi.

 

2.           Atunci Şecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvīntul şi a zis lui Ezra: „Am păcătuit īmpotriva Dumnezeului nostru, ducīndu-ne la femei străine cari fac parte din popoarele ţării. Dar Israel n'a rămas fără nădejde īn această privinţă.

 

3.           Să facem acum un legămīnt cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei şi a copiilor lor, după părerea domnului meu şi a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Şi facă-se după Lege.

 

4.           Scoală-te, căci treaba aceasta te priveşte. Noi vom fi cu tine. Īmbărbătează-te şi lucrează.“

 

5.           Ezra s'a sculat, şi a pus pe căpeteniile preoţilor, Leviţilor şi īntregului Israel, să jure că vor face ce se spusese. Şi ei au jurat.

 

6.           Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu, şi s'a dus īn odaia lui Iohanan, fiul lui Eliaşib. Cīnd a intrat, n'a mīncat pīne şi n'a băut apă, pentrucă era mīhnit din pricina păcatului fiilor robiei.

 

7.           S'a dat de veste īn Iuda şi la Ierusalim că toţi fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim,

8.           şi că, după părerea căpeteniilor şi bătrīnilor, oricui nu va veni īn trei zile i se vor lua averile, şi el īnsuş va fi izgonit din adunarea fiilor robiei.

9.           Toţi bărbaţii lui Iuda şi Beniamin s'au strīns la Ierusalim īn trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurīnd din pricina īmprejurării aceleia şi de ploaie.

 

10.         Preotul Ezra s'a sculat şi le-a zis: „Aţi păcătuit luīnd femei străine, şi aţi făcut pe Israel şi mai vinovat.

11.         Mărturisiţi-vă acum greşala īnaintea Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri, şi faceţi voia Lui! Despărţiţi-vă de popoarele ţării şi de femeile străine.“

 

12.         Toată adunarea a răspuns cu glas tare: „Trebuie să facem cum ai zis!

13.         Dar poporul este īn mare număr, vremea este ploioasă, şi nu poate să rămīnă afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sīnt mulţi printre noi cari au păcătuit īn privinţa aceasta.

14.         Să rămīnă dar toate căpeteniile noastre īn locul īntregei adunări. Şi toţi cei din cetăţile noastre, cari s'au īnsurat cu femei străine, să vină la timpuri hotărīte, cu bătrīnii şi judecătorii din fiecare cetate, pīnă se va abate dela noi mīnia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina īntīmplării acesteia.“

 

15.         Ionatan, fiul lui Asael, şi Iahzia, fiul lui Ticva, ajutaţi de Meşulam, şi de Levitul Şabtai, au fost singurii īmpotriva acestei păreri,

16.         pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra, şi capi de familii după casele lor părinteşti, toţi numiţi pe nume, şi au stătut īn ziua īntīi a lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta.

17.         Īn ziua īntīi a lunii īntīia, au isprăvit cu toţi bărbaţii cari se īnsuraseră cu femei străine.

18.         Īntre fiii preoţilor, s'au găsit unii cari se īnsuraseră cu femei străine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi dintre fraţii săi: Maaseia, Eliezer, Iarib şi Ghedalia, cari s'au īndatorat,

19.         dīnd mīna, să-şi izgonească nevestele şi să aducă un berbece ca jertfă pentru vină;

 

20.         din fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia;

21.         din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Ozia;

22.         din fiii lui Paşhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad şi Eleasa.

23.         Dintre Leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda şi Eliezer.

24.         Dintre cīntăreţi: Eliaşib.

              Dintre uşieri: Şalum, Telem şi Uri.

25.         Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareoş, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia şi Benaia;

26.         din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot şi Ilie;

27.         dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabat şi Aziza;

28.         dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai şi Atlai;

29.         dintre fiii lui Bani: Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Şeal şi Ramot;

30.         dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui şi Manase;

31.         dintre fiii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon,

32.         Beniamin, Maluc şi Şemaria;

33.         dintre fiii lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei;

34.         dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel,

35.         Benaia, Bedia, Cheluhu,

36.         Vania, Meremot, Eliaşib,

37.         Matania, Matnai, Iaasai,

38.         Bani, Binui, Şimei,

39.         Şelemia, Natan, Adaia,

40.         Macnadbai, Şaşai, Şarai,

41.         Azareel, Şelemia, Şemaria,

42.         Şalum, Amaria şi Iosif;

43.         dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel şi Benaia.

44.         Toţi aceştia luaseră femei străine, şi mulţi avuseseră copii cu ele.