[ Page principale | Commentaires | La Bible ]

 

NEEMIA

 

(Isaia 58.         12.)

 

Rugăciunea lui Neemia.

 

1

 

1.           Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hacalia.

              Īn luna Chişleu, īn al douăzecilea an, pe cīnd eram īn capitala Susa,

2.           a venit Hanani, unul din fraţii mei, şi cīţiva oameni din Iuda. I-am īntrebat despre Iudeii scăpaţi cari mai rămăseseră din robie, şi despre Ierusalim.

3.           Ei mi-au răspuns: „Ceice au mai rămas din robie sīnt acolo īn ţară, īn cea mai mare nenorocire şi ocară; zidurile Ierusalimului sīnt dărīmate, şi porţile sīnt arse de foc.“

4.           Cīnd am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plīns, şi m'am jălit multe zile. Am postit şi m'am rugat īnaintea Dumnezeului cerurilor,

5.           şi am zis:

              „Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi īnfricoşat, Tu care ţii legămīntul Tău şi eşti plin de īndurare faţă de ceice Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!

6.           Să ia aminte urechea Ta şi ochii să-Ţi fie deschişi: ascultă rugăciunea pe care ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi īmpotriva Ta; căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit.

7.           Te-am supărat, şi n'am păzit poruncile Tale, legile şi orīnduirile, pe cari le-ai dat robului Tău Moise.

8.           Adu-Ţi aminte de cuvintele acestea pe cari le-ai dat robului Tău Moise să le spună: „Cīnd veţi păcătui, vă voi risipi printre popoare;

9.           dar dacă vă veţi īntoarce la Mine, şi dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi īmplini, atunci, chiar dacă veţi fi izgoniţi la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna şi vă voi aduce iarăş īn locul pe care l-am ales ca să locuiască Numele Meu acolo.“

10.         Ei sīnt robii Tăi şi poporul Tău, pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare şi prin mīna Ta cea tare.

11.         Ah! Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău, şi la rugăciunea robilor Tăi, cari vor să se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbīndă robului Tău, şi fă-l să capete trecere īnaintea omului acestuia!“ Pe atunci eram paharnicul īmpăratului.

 

Neemia la Ierusalim.

 

2

 

1.           Īn luna Nisan, anul al douăzecilea al īmpăratului Artaxerxe, pe cīnd vinul era īnaintea lui, am luat vinul şi l-am dat īmpăratului. Niciodată nu fusesem trist īnaintea lui.

2.           Īmpăratul mi-a zis: „Pentru ce ai faţa tristă? Totuş nu eşti bolnav; nu poate fi decīt o īntristare a inimii.“ Atunci m'a apucat o mare frică,

3.           şi am răspuns īmpăratului: „Trăiască īmpăratul īn veac! Cum să n'am faţa tristă, cīnd cetatea īn care sīnt mormintele părinţilor mei este nimicită şi porţile ei sīnt arse de foc?"

4.           Şi īmpăratul mi-a zis: „Ce ceri?“ Eu m'am rugat Dumnezeului cerurilor,

5.           şi am răspuns īmpăratului: „Dacă găseşte cu cale īmpăratul, şi dacă robul tău īi este plăcut, trimete-mă īn Iuda, la cetatea mormintelor părinţilor mei, ca s'o zidesc din nou.“

6.           Īmpăratul, līngă care şedea şi īmpărăteasa, mi-a zis atunci: „Cīt va ţinea călătoria ta, şi cīnd te vei īntoarce?“ Īmpăratul a găsit cu cale să mă lase să plec, şi i-am hotărīt o vreme.

7.           Apoi am zis īmpăratului: „Dacă găseşte īmpăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de Rīu, ca să mă lase să trec şi să intru īn Iuda,

8.           şi o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii īmpăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porţile cetăţuiei de līngă casă, pentru zidul cetăţii, şi pentru casa īn care voi locui.“ Īmpăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mīna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine.

9.           M'am dus la dregătorii de dincolo de Rīu, şi le-am dat scrisorile īmpăratului, care pusese să mă īnsoţească nişte mai mari ai oastei şi nişte călăreţi.

10.         Sanhalat, Horonitul, şi Tobia, slujitorul Amonit, cīnd au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel.

 

Neemia īmbărbătează pe popor.

 

11.         Am ajuns la Ierusalim, şi am rămas acolo trei zile.

12.         După aceea, m'am sculat noaptea cu cīţiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu īn inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream.

13.         Am ieşit noaptea pe poarta văii, şi m'am īndreptat spre izvorul balaurului şi spre poarta gunoiului, uitīndu-mă cu băgare de seamă la zidurile dărīmate ale Ierusalimului şi la porţile lui arse de foc.

14.         Am trecut pela poarta izvorului şi pela iazul īmpăratului, şi nu era loc pe unde să treacă vita care era supt mine.

15.         M'am suit noaptea pe la pīrău, şi m'am uitat iarăş, cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii, şi astfel m'am īntors.

16.         Dregătorii nu ştiau unde fusesem, şi ce făceam. Pīnă īn clipa aceea nu spusesem nimic Iudeilor, nici preoţilor, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din ceice vedeau de treburi.

17.         Le-am zis atunci: „Vedeţi starea nenorocită īn care sīntem! Ierusalimul este dărīmat, şi porţile sīnt arse de foc. Veniţi să zidim iarăş zidul Ierusalimului, şi să nu mai fim de ocară!“

18.         Şi le-am istorisit cum mīna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine, şi ce cuvinte īmi spusese īmpăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm, şi să zidim!“ Şi s'au īntărit īn această hotărīre bună.

19.         Sanbalat, Horonitul, Tobia, slujitorul Amonit, şi Gheşem, Arabul, fiind īnştiinţaţi, şi-au bătut joc de noi şi ne-au dispreţuit. Ei au zis: „Ce faceţi voi acolo? Vă răsculaţi īmpotriva īmpăratului?“

20.         Şi eu le-am răspuns: „Dumnezeul cerurilor ne va da izbīnda. Noi, robii Săi, ne vom scula şi vom zidi; dar voi, n'aveţi nici parte, nici drept, nici aducere aminte īn Ierusalim.“

 

Dregerea zidurilor Ierusalimului.

 

3

 

1.           Marele preot Eliaşib s'a sculat īmpreună cu fraţii săi, preoţii, şi au zidit poarta oilor. Au sfinţit-o, şi i-au pus uşile; au sfinţit-o dela turnul Mea, pīnă la turnul lui Hananeel.

2.           Alături de Eliaşib au zidit şi oamenii din Ierihon; alături de el a zidit şi Zacur, fiul lui Imri.

3.           Fiii lui Senaa au zidit poarta peştilor. Au acoperit-o cu scīnduri, şi i-au pus uşile, īncuietorile şi zăvoarele.

4.           Alături de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; alături de ei a lucrat Meşulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meşezabeel; alături de ei a lucrat Ţadoc, fiul lui Baana;

5.           alături de ei au lucrat Tecoiţii, ai căror fruntaşi nu s'au supus īn slujba Domnului.

6.           Ioiada, fiul lui Paseah, şi Meşulam, fiului lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scīnduri, şi i-au pus uşile, īncuietorile şi zăvoarele.

7.           Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul, şi oamenii din Gabaon şi Miţpa, pīnă la scaunul dregătorului de dincoace de rīul Eufrat;

8.           alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, şi alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au īntărit Ierusalimul pīnă la zidul cel lat.

9.           Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ţinutul Ierusalimului.

10.         Alături de ei a lucrat, īn faţa casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, şi alături de el a lucrat Hatuş, fiul lui Haşabnia.

11.         O altă parte a zidului şi turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, şi de Haşub, fiul lui Pahat-Moab.

12.         Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Şalum, fiul lui Haloheş, mai marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului.

13.         Hanun şi locuitorii Zanoahului au dres poarta văii. Au zidit-o, şi i-au pus uşile, īncuietorile şi zăvoarele. Ei au făcut o mie de coţi de zid pīnă la poarta gunoiuluui.

14.         Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ţinutul Bet-Hacheremului, a dres poarta gunoiului. A zidit-o, şi i-a pus uşile, īncuietorile şi zăvoarele.

15.         Şalun, fiul lui Col-Hoze, mai marele peste ţinutul Miţpa, a dres poarta izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scīnduri, şi i-a pus uşile, īncuietorile şi zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe līngă grădina īmpăratului, pīnă la treptele cari pogoară din cetatea lui David.

16.         După el Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumătate din ţinutul Bet-Ţurului, a lucrat la dregerea zidului pīnă īn faţa mormintelor lui David, pīnă la iazul care fusese zidit, şi pīnă la casa vitejilor.

17.         După el au lucrat Leviţii, Rehum, fiul lui Bani, şi alături de el a lucrat, pentru ţinutul său, Haşabia, mai marele peste jumătate din ţinutul Cheila.

18.         După el au lucrat fraţii lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumătate din ţinutul Cheila;

19.         şi alături de el Ezer, fiul lui Iosua, mai marele Miţpei, a dres o altă parte a zidului, īn faţa suişului casei armelor, īn unghi.

20.         După el Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu rīvnă o altă parte, dela unghi pīnă la poarta casei marelui preot Eliaşib.

21.         După el Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, a dres o altă parte, dela poarta casei lui Eliaşib, pīnă la capătul casei lui Eliaşib.

22.         După el au lucrat preoţii din īmprejurimile Ierusalimului.

23.         După ei Beniamin şi Haşub au lucrat īn dreptul casei lor. După ei Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat līngă casa lui.

24.         După el Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă parte, dela casa lui Azaria pīnă la unghi şi pīnă la colţ.

25.         Palal, fiul lui Uzai, a lucrat īn faţa unghiului şi īn faţa turnului de sus care iese īnainte din casa īmpăratului, līngă curtea temniţei. După el a lucrat Pedaia, fiul lui Pareoş.

26.         Slujitorii Templului, cari locuiesc pe deal, au lucrat pīnă īn dreptul porţii apelor, la răsărit, şi pīnă īn dreptul turnului care iese īn afară.

27.         După el Tecoiţii au dres o altă parte, īn dreptul turnului celui mare, care iese īnafară pīnă la zidul dealului.

28.         Deasupra porţii cailor, preoţii au lucrat fiecare īnaintea casei lui.

29.         După ei Ţadoc, fiul lui Imer, a lucrat īnaintea casei lui. După el a lucrat Şemaia, fiul lui Şecania,păzitorul porţii dela răsărit.

30.         După el Hanania, fiul lui Şelemia, şi Hanun, al şaselea fiu al lui Ţalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei Meşulam, fiul lui Berechia, a lucrat īn faţa odăii lui.

31.         După el Malchia, dintre argintari, a lucrat pīnă la casele slujitorilor Templului şi negustorilor, īn dreptul porţii Mifcad, şi pīnă la odaia de sus din colţ.

32.         Argintarii şi negustorii au lucrat īntre odaia de sus din colţ şi poarta oilor.

 

Lucrările urmează.

 

4

 

1.           Cīnd a auzit Sanbalat că zidim iarăş zidul, s'a mīniat şi s'a supărat foarte tare. Şi-a bătut joc de Iudei,

2.           şi a zis īnaintea fraţilor săi şi īnaintea ostaşilor Samariei: „La ce lucrează aceşti Iudei neputincioşi? Oare vor fi lăsaţi să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viaţă unor pietre īnmormīntate supt mormane de praf şi arse de foc?“

3.           Tobia, Amonitul, era līngă el, şi a zis: „Să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, le va dărīma zidul lor de piatră.“

4.           „Ascultă, Dumnezeul nostru, cum sīntem batjocoriţi! Fă să cadă ocările lor asupra capului lor, şi dă-i pradă pe un pămīnt unde să fie robi.

5.           Nu le ierta fărădelegea, şi păcatul lor să nu fie şters dinaintea Ta; căci au necăjit pe cei ce zidesc.“

6.           Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni pīnă la jumătate din īnălţimea lui. Şi poporul lucra cu inimă.

7.           Dar Sanbalat, Tobia, Arabii, Amoniţii şi Asdodiţii, s'au supărat foarte tare cīnd au auzit că dregerea zidurilor īnainta şi că spărturile īncepeau să se astupe.

8.           S'au unit toţi īmpreună ca să vină īmpotriva Ierusalimului, şi să-i facă stricăciuni.

9.           Ne-am rugat Dumnezeului nostru, şi am pus o strajă zi şi noapte ca să ne apere īmpotriva loviturilor lor.

10.         Īnsă Iuda zicea: „Puterile celor ce duc poverile slăbesc, şi dărīmăturile sīnt multe; nu vom putea să zidim zidul.“

11.         Şi vrăjmaşii noştri ziceau: „Nu vor şti şi nu vor vedea nimic pīnă vom ajunge īn mijlocul lor; īi vom ucide şi vom face astfel să īnceteze lucrarea.“

12.         Şi Iudeii, cari locuiau līngă ei, au venit de zece ori şi ne-au īnştiinţat despre toate locurile pe unde veneau la noi.

13.         De aceea am pus, īn locurile cele mai de jos, dinapoia zidului, şi īn locurile tari, poporul pe familii, i-am aşezat pe toţi cu săbiile, suliţele şi arcurile lor.

14.         M'am uitat, şi sculīndu-mă, am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi īnfricoşat, şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi fetele voastre, pentru nevestele voastre, şi pentru casele voastre!“

15.         Cīnd au auzit vrăjmaşii noştri că am fost īnştiinţaţi, Dumnezeu le-a nimicit planul, şi ne-am īntors cu toţii la zid, fiecare la lucrarea lui.

16.         Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar celalaltă jumătate era īnarmată cu suliţe, cu scuturi, cu arcuri şi cu platoşe. Căpeteniile erau īnapoia īntregei case a lui Iuda.

17.         Ceice zideau zidul, şi cei ce duceau sau īncărcau poverile, cu o mīnă lucrau, iar cu alta ţineau arma.

18.         Fiecare din ei, cīnd lucra, īşi avea sabia īncinsă la mijloc. Cel ce suna din trīmbiţă stătea līngă mine.

19.         Am zis mai marilor, dregătorilor, şi celuilalt popor: „Lucrarea este mare şi īntinsă, şi noi sīntem risipiţi pe zid, departe unii de alţii.

20.         La sunetul trīmbiţei, să vă strīngeţi la noi, spre locul de unde o veţi auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi.“

21.         Aşa făceam lucrarea: jumătate din noi stīnd cu suliţa īn mīnă din zorii zilei pīnă la ivirea stelelor.

22.         Īn acelaş timp, am mai zis poporului: „Fiecare să petreacă noaptea īn Ierusalim cu slujitorul lui; noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm.“

23.         Şi nu ne-am desbrăcat de haine, nici eu, nici fraţii mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă, cari erau subt porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă.

 

Plīngerile poporului.

 

5

 

1.           Din partea oamenilor din popor şi din partea nevestelor lor s'au ridicat mari plīngeri īmpotriva fraţilor lor Iudei.

2.           Unii ziceau: „Noi, fiii noştri şi fetele noastre, sīntem mulţi; să ni se dea grīu ca să mīncăm şi să trăim.“

3.           Alţii ziceau: „Punem zălog ogoarele, viile şi casele noastre, ca să avem grīu īn timpul foametei.“

4.           Alţii ziceau: „Am īmprumutat argint punīnd zălog ogoarele şi viile noastre pentru birul īmpăratului.

5.           Şi totuş carnea noastră este ca şi carnea fraţilor noştri, copiii noştri sīnt ca şi copiii lor; şi iată, supunem la robie pe fiii noştri şi pe fetele noastre, şi multe din fetele noastre au şi fost supuse la robie; sīntem fără putere, căci ogoarele şi viile noastre sīnt ale altora.“

6.           M'am supărat foarte tare cīnd le-am auzit plīngerile şi cuvintele acestea.

7.           Am hotărīt să mustru pe cei mari şi pe dregători, şi le-am zis: „Ce! voi īmprumutaţi cu camătă fraţilor voştri?“ Şi am strīns īn jurul meu o mare mulţime,

8.           şi le-am zis: „Noi am răscumpărat, după puterea noastră, pe fraţii noştri Iudei, vīnduţi neamurilor; şi voi să vindeţi pe fraţii voştri? Şi īncă nouă să ne fie vīnduţi?“ Ei au tăcut, ne avīnd ce să răspundă.

9.           Apoi am zis: „Ce faceţi voi nu este bine. N'ar trebui să umblaţi īn frica Dumnezeului nostru, ca să nu fiţi de ocara neamurilor vrăjmaşe nouă?

10.         Şi eu, şi fraţii mei şi slujitorii mei, le-am īmprumutat argint şi grīu. Să le lăsăm dar datoria aceasta!

11.         Daţi-le īnapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii şi casele, şi a suta parte din argintul, din grīul, din mustul şi din untdelemnul, pe care l-aţi cerut dela ei ca dobīndă.“

12.         Ei au răspuns: „Le vom da īnapoi, şi nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis.“ Atunci am chemat pe preoţi, īnaintea cărora i-am pus să jure că īşi vor ţinea cuvīntul.

13.         Şi mi-am scuturat mantaua, zicīnd: „Aşa să scuture Dumnezeu afară din Casa Lui şi de averile lui pe orice om care nu-şi va ţinea cuvīntul, şi aşa să fie scuturat omul acela şi lăsat cu mīnile goale!“ Toată adunarea a zis: „Amin.“ Şi au lăudat pe Domnul. Şi poporul s'a ţinut de cuvīnt.

 

Neemia ca dregător.

 

14.         Din ziua cīnd m'a pus īmpăratul dregător peste ei īn ţara lui Iuda, dela al douăzecilea an pīnă la al treizeci şi doilea an al īmpăratului Artaxerxe, timp de doisprezece ani, nici eu, nici fraţii mei n'am trăit din veniturile cuvenite dregătorului.

15.         Īnainte de mine, cei dintīi dregători īmpovărau poporul, şi luau dela el pīne şi vin, afară de cei patruzeci de sicli de argint; chiar şi slujitorii lor apăsau poporul. Eu n'am făcut aşa, din frică de Dumnezeu.

16.         Ba, mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n'am cumpărat niciun ogor, şi toţi slujitorii mei erau la lucru.

17.         Aveam la masă o sută cincizeci de oameni, Iudei şi dregători, afară de ceice veneau la noi din neamurile deprimprejur.

18.         Mi se pregătea īn fiecare zi un bou, şase berbeci aleşi, şi păsări, şi la fiecare zece zile se pregătea din belşug tot vinul care era de trebuinţă. Cu toate acestea, n'am cerut veniturile cuvenite dregătorului, pentrucă lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia.

19.         Adu-Ţi aminte de mine, spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta!

 

Noi piedici.

 

6

 

1.           Nu pusesem īncă uşile porţilor cīnd Sanbalat, Tobia, Gheşem, Arabul, şi ceilalţi vrăjmaşi ai noştri au auzit că zidisem zidul şi că n'a mai rămas nicio spărtură.

2.           Atunci Sanbalat şi Gheşem au trimes să-mi spună: „Vino, şi să ne īntīlnim īn satele din valea Ono. Īşi puseseră de gīnd să-mi facă rău.

3.           Le-am trimes soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut, şi nu pot să mă pogor; cīt timp l-aş lăsa ca să vin la voi, lucrul ar īnceta.“

4.           Mi-au făcut īn patru rīnduri aceeaş cerere, şi le-am dat acelaş răspuns.

5.           Sanbalat mi-a trimes solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ţinea īn mīnă o scrisoare deschisă.

6.           Īn ea era scris: „Se răspīndeşte zvonul printre popoare, şi Gaşmu spune că tu şi Iudeii aveţi de gīnd să vă răsculaţi, şi că īn acest scop zideşti zidul. Se zice că tu vei ajunge īmpăratul lor,

7.           şi că ai pus chiar prooroci, ca să te numească la Ierusalim īmpărat al lui Iuda. Şi acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoştinţa īmpăratului. Vino dar, şi să ne sfătuim īmpreună.“

8.           Am trimes următorul răspuns lui Sanbalat: „Ce ai spus tu īn scrisoare nu este; tu dela tine le născoceşti!“

9.           Toţi oamenii aceştia voiau să ne īnfricoşeze, şi īşi ziceau: „Li se va muia inima, şi lucrarea nu se va face.“

              Acum, Dumnezeule, īntăreşte-mă!

10.         M'am dus la Şemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel. El se īnchisese, şi a zis: „Haidem īmpreună īn Casa lui Dumnezeu, īn mijlocul Templului, şi să īnchidem uşile Templului: căci vin să te omoare, şi au să vină noaptea să te omoare.“

11.         Eu am răspuns: „Un om ca mine să fugă? Şi care om ca mine ar putea să intre īn Templu şi să trăiască? Nu voi intra!“

12.         Şi am cunoscut că nu Dumnezeu īl trimetea. Ci a proorocit aşa pentru mine, fiindcă Sanbalat şi Tobia īi dăduseră argint.

13.         Şi cīştigīndu-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem, şi că am să urmez sfaturile lui şi să fac un păcat. Ei s'ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume, ca să mă umple de ocară.

14.         Adu-Ţi aminte, Dumnezeule, de Tobia şi de Sanbalat, şi de faptele lor! Adu-Ţi aminte şi de Noadia, proorociţa, şi de ceilalţi prooroci cari căutau să mă sperie!

15.         Zidul a fost isprăvit īn a douăzeci şi cincea zi a lunii Elul, īn cincizeci şi două de zile.

16.         Cīnd au auzit toţi vrăjmaşii noştri, s'au temut toate popoarele dimprejurul nostru; s'au smerit foarte mult, şi au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru.

17.         Īn vremea aceea erau unii fruntaşi din Iudeia, cari trimeteau deseori scrisori lui Tobia şi primeau şi ei scrisori dela el.

18.         Căci mulţi din Iuda erau legaţi cu el prin jurămīnt, pentrucă era ginerile lui Şecania, fiul lui Arah, şi fiul său Iohanan luase pe fata lui Meşulam, fiul lui Berechia.

19.         Vorbeau bine de el chiar īn faţa mea, şi-i spuneau cuvintele mele. Tobia trimetea scrisori ca să mă īnfricoşeze.

 

Numărul Israeliţilor īntorşi supt Zorobabel.

 

7

 

1.           După ce s'a zidit zidul şi am pus uşile porţilor, au fost puşi īn slujbele lor uşierii, cīntăreţii şi Leviţii.

2.           Am poruncit fratelui meu Hanani, şi lui Hanania, căpetenia cetăţuii Ierusalimului, om care īntrecea pe mulţi prin credincioşia şi prin frica lui de Dumnezeu,

3.           şi le-am zis: „Să nu se deschidă porţile Ierusalimului īnainte de căldura soarelui, şi uşile să fie īnchise cu īncuietorile, īn faţa voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, īnaintea casei lui.“

4.           Cetatea era īncăpătoare şi mare, dar popor era puţin īn ea, şi casele nu erau zidite.

5.           Dumnezeul meu mi-a pus īn inimă gīndul să adun pe mai mari, pe dregători şi poporul, ca să-i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră īntīi din robie, şi am văzut scris īn ea cele ce urmează.

6.           Iată pe cei din ţară cari s'au īntors din robie, din aceia pe cari īi luase robi Nebucadneţar, īmpăratul Babilonului, şi cari s'au īntors la Ierusalim şi īn Iuda, fiecare īn cetatea lui.

7.           Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana.

              Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:

8.           fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;

9.           fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;

10.         fiii lui Arah, şase sute cincizeci şi doi;

11.         fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece;

12.         fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;

13.         fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci;

14.         fiii lui Zacai, şapte sute şasezeci;

15.         fiii lui Binui, şase sute patruzeci şi opt;

16.         fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt;

17.         fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi;

18.         fiii lui Adonicam, şase sute şase zeci şi şapte;

19.         fiii lui Bigvai, două mii şase zeci şi şapte;

20.         fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci;

21.         fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;

22.         fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt;

23.         fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru;

24.         fiii lui Harif, o sută doisprezece;

25.         fiii lui Gabaon, nouăzeci şi cinci;

26.         oamenii din Betleem şi din Netofa, o sută optzeci şi opt;

27.         oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;

28.         oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi;

29.         oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei;

30.         oamenii din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu;

31.         oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;

32.         oamenii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;

33.         oamenii din celalt Nebo, cincizeci şi doi;

34.         fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;

35.         fiii lui Harim, trei sute douăzeci;

36.         fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci;

37.         fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi unu;

38.         fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.

39.         Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, nouă sute şapte zeci şi trei;

40.         fiii lui Imer, o mie cinci zeci şi doi;

41.         fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;

42.         fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.

43.         Leviţi: fiii lui Iosua şi lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, şaptezeci şi patru.

44.         Cīntăreţi: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt.

45.         Uşieri: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt.

46.         Slujitori ai Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

47.         fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,

48.         fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,

49.         fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,

50.         fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda,

51.         fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,

52.         fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefişim,

53.         fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

54.         fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,

55.         fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

56.         fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.

57.         Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,

58.         fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,

59.         fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon.

60.         Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci şi doi.

61.         Iată pe ceice au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon, şi din Imer, şi cari n'au putut să-şi arate casa părintească şi neamul, ca dovadă că erau din Israel.

62.         Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi.

63.         Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.

64.         Şi-au căutat cartea spiţelor neamului lor, dar n'au găsit-o. De aceea au fost daţi afară din preoţie,

65.         şi dregătorul le-a spus să nu mănīnce din lucrurile prea sfinte pīnă nu va īntreba un preot pe Urim şi Tumim.

66.         Adunarea īntreagă era de patruzeci şi două de mii trei sute şasezeci de inşi,

67.         afară de robii şi roabele lor, īn număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci şi cinci de cīntăreţi şi cīntăreţe.

68.         Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catīri,

69.         patru sute treizeci şi cinci de cămile, şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.

70.         Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veşminte preoţeşti.

71.         Capii de familie au dat īn vistieria lucrării douăzeci de mii de darici de aur şi două mii douăsute de mine de argint.

72.         Celalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint, şi şasezeci şi şapte de veşminte preoţeşti.

73.         Preoţii şi Leviţii, uşierii, cīntăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului şi tot Israelul s'au aşezat īn cetăţile lor

 

Citirea Legii.

 

8

 

1.           Cīnd a venit luna a şaptea, copiii lui Israel erau īn cetăţile lor.

              Atunci tot poporul s'a strīns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porţii apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel.

2.           Şi preotul Ezra a adus Legea īnaintea adunării, alcătuită din bărbaţi şi femei şi din toţi cei ce erau īn stare s'o īnţeleagă. Era īntīia zi a lunii a şaptea.

3.           Ezra a citit īn carte de dimineaţă pīnă la amează, pe locul deschis dinaintea porţii apelor, īn faţa bărbaţilor şi femeilor şi īn faţa celor ce erau īn stare s'o īnţeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la cetirea cărţii Legii.

4.           Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn, ridicat cu prilejul acesta. Līngă el, la dreapta, stăteau Matitia, Şema, Anaia, Urie, Hilchia şi Maaseia, şi la stīnga: Pedaia, Mişael, Malchia, Haşum, Haşbadana, Zaharia şi Meşulam.

5.           Ezra a deschis cartea īnaintea īntregului popor, căci stătea mai sus de cīt tot poporul. Şi cīnd a deschis-o, tot poporul s'a sculat.

6.           Ezra a binecuvīntat pe Domnul, Dumnezeul cel mare, şi tot poporul a răspuns ridicīnd mīnile: „Amin! Amin!“ Şi s'au plecat şi s'au īnchinat īnaintea Domnului, cu faţa la pămīnt.

7.           Iosua, Bani, Şerebia, Iamin, Acub, Şabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, şi Leviţii, lămureau poporului Legea, şi fiecare stătea la locul lui.

8.           Ei citeau desluşit īn cartea Legii lui Dumnezeu, şi-i arătau īnţelesul, ca să-i facă să īnţeleagă ce citiseră.

 

Prăznuirea sărbătorii corturilor.

 

9.           Dregătorul Neemia, preotul şi cărturarul Ezra, şi Leviţii cari īnvăţau pe popor, au zis īntregului popor: „Ziua aceasta este īnchinată Domnului, Dumnezeului vostru; să nu vă bociţi şi să nu plīngeţi!“ Căci tot poporul plīngea cīnd a auzit cuvintele Legii.

10.         Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mīncaţi cărnuri grase şi beţi băuturi dulci, şi trimeteţi cīte o parte şi celor ce n'au nimic pregătit, căci ziua aceasta este īnchinată Domnului nostru; nu vă mīhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.“

11.         Leviţii potoleau pe tot poporul, zicīnd: „Tăceţi, căci ziua aceasta este sfīntă; nu vă mīhniţi!“

12.         Şi tot poporul s'a dus să mănīnce şi să bea. Şi au trimes cīte o parte şi altora, şi s'au veselit mult. Căci īnţeleseseră cuvintele cari li se tīlcuiseră.

13.         A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoţii şi Leviţii, s'au strīns la cărturarul Ezra, ca să audă tīlcuirea cuvintelor Legii.

14.         Şi au găsit scris īn Lege că Domnul poruncise prin Moise, că fiii lui Israel trebuie să locuiască īn corturi, īn timpul sărbătorii lunii a şaptea.

15.         Atunci au trimes să răspīndească vestea aceasta īn toate cetăţile lor şi la Ierusalim: „Duceţi-vă la munte şi aduceţi ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic, şi ramuri de copaci stufoşi, ca să faceţi corturi, cum este scris.“

16.         Atunci poporul s'a dus şi a adus ramuri, şi au făcut corturi pe acoperişul caselor lor, īn curţile lor, īn curţile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porţii apelor şi pe locul deschis dela poarta lui Efraim.

17.         Toată adunarea celor ce se īntorseseră din robie a făcut corturi şi au locuit īn aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, pīnă īn ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel aşa ceva. Şi a fost foarte mare veselie.

18.         Au citit īn cartea Legii lui Dumnezeu īn fiecare zi, din cea dintīi zi pīnă la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea şapte zile, şi a fost o adunare de sărbătoare īn ziua a opta, cum este poruncit.

 

 Postul şi mărturisirea păcatelor.

 

9

 

1.           Īn a douăzeci şi patra zi a aceleiaş luni, copiii lui Israel s'au adunat, īmbrăcaţi īn saci şi presăraţi cu ţărīnă, pentru ţinerea unui post.

2.           Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se de toţi străinii, au venit şi şi-au mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor.

3.           După ce au şezut jos, au cetit īn cartea Legii Domnului, Dumnezeului lor, a patra parte din zi; şi altă a patra parte din zi şi-au mărturisit păcatele şi s'au īnchinat īnaintea Domnului, Dumnezeului lor.

4.           Iosua, Bani, Cadmiel, Şebania, Buni, Şerebia, Bani şi Chenani s'au suit pe scaunul Leviţilor şi au strigat cu glas tare către Domnul, Dumnezeul lor.

5.           Şi Leviţii Iosua, Cadmiel, Bani, Haşabnia, Şerebia, Hodia, Şebania şi Petahia, au zis:

              „Sculaţi-vă şi binecuvīntaţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din vecinicie īn vecinicie!

              „Binecuvīntat să fie Numele Tău cel slăvit, care este mai pe sus de orice binecuvīntare şi de orice laudă!

6.           Tu, Doamne, numai Tu, ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi pămīntul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se īnchină īnaintea Ta.

7.           Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur din Haldeia, şi i-ai pus numele Avraam.

8.           Tu ai găsit inima lui credincioasă īnainta Ta, ai făcut legămīnt cu el, şi ai făgăduit că vei da seminţei lui ţara Cananiţilor, Hetiţilor, Amoriţilor, Fereziţilor, Iebusiţilor şi Ghirgasiţilor. Şi Ţi-ai ţinut cuvīntul, căci eşti drept.

9.           Tu ai văzut necazul părinţilor noştri īn Egipt, şi le-ai auzit strigătele la Marea Roşie.

10.         Ai făcut semne şi minuni īmpotriva lui Faraon, īmpotriva tuturor slujitorilor lui şi īmpotriva īntregului popor din ţara lui, pentrucă ştiai cu cītă īngīmfare se purtaseră faţă de părinţii noştri, şi Ţi-ai arătat slava Ta cum se vede astăzi.

11.         Ai despărţit marea īnaintea lor, şi au trecut pe uscat prin mijlocul mării: dar ai prăbuşit īn adīnc, ca o piatră īn fundul apelor, pe cei ce-i urmăreau.

12.         I-ai călăuzit ziua printr'un stīlp de nor, şi noaptea printr'un stīlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze.

13.         Te-ai pogorīt pe muntele Sinai, le-ai vorbit din īnălţimea cerurilor, şi le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, īnvăţături şi orīnduiri minunate.

14.         Le-ai făcut cunoscut Sabatul Tău cel sfīnt, şi le-ai dat prin robul Tău Moise, porunci, īnvăţături şi o lege.

15.         Le-ai dat, dela īnălţimea cerurilor, pīne, cīnd le era foame, şi ai scos apă din stīncă, atunci cīnd le era sete. Şi le-ai spus să intre īn stăpīnirea ţării pe care jurasei că le-o vei da.

16.         Dar părinţii noştri s'au īngīmfat şi şi-au īnţepenit grumazul. N'au urmat poruncile Tale,

17.         n'au vrut să asculte, şi au dat uitării minunile pe cari le făcusei pentru ei. Şi-au īnţepenit grumazul; şi, īn răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie ca să se īntoarcă īn robia lor. Dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu gata să ierţi, īndurător şi milostiv, īncet la mīnie şi bogat īn bunătate.

              Şi nu i-ai părăsit,

18.         nici chiar atunci cīnd şi-au făcut un viţel turnat, şi au zis: „Iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt!“ şi s'au dedat la mari ocări faţă de Tine.

19.         Īn īndurarea Ta fără margini, nu i-ai părăsit īn pustie, şi stīlpul de nor n'a īncetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stīlpul de foc să le lumineze noaptea drumul, pe care aveau să-l urmeze.

20.         Le-ai dat Duhul Tău cel bun, ca să-i facă īnţelepţi; n'ai īndepărtat mana Ta dela gura lor, şi le-ai dat apă să-şi potolească setea.

21.         Patruzeci de ani, ai avut grijă să-i hrăneşti īn pustie, şi n'au dus lipsă de nimic, hainele nu li s'au īnvechit, şi picioarele nu li s'au umflat.

22.         Le-ai dat īn mīnă īmpărăţii şi popoare, ale căror ţinuturi le-ai īmpărţit īntre ei, şi au stăpīnit ţara lui Sihon, īmpăratul Hesbonului, şi ţara lui Og, īmpăratul Basanului.

23.         Le-ai īnmulţit fiii ca stelele cerurilor, şi i-ai adus īn ţara despre care spusesei părinţilor lor că au s'o ia īn stăpīnire.

24.         Şi fiii lor au intrat şi au luat ţara īn stăpīnire; ai smerit īnaintea lor pe locuitorii ţării, Cananiţii, şi i-ai dat īn mīnile lor, īmpreună cu īmpăraţii şi popoarele ţării, ca să le facă ce le place.

25.         Au ajuns stăpīni pe cetăţi īntărite şi pe pămīnturi roditoare; au stăpīnit case pline de tot felul de bunătăţi, puţuri săpate, vii, măslini, şi pomi roditori din belşug; au mīncat, s'au săturat, s'au īngrăşat, şi au trăit īn desfătări, prin bunătatea Ta cea mare.

26.         Totuş, ei s'au răsculat şi s'au răzvrătit īmpotriva Ta. Au aruncat Legea Ta la spatele lor, au ucis pe proorocii Tăi, cari-i rugau ferbinte să se īntoarcă la Tine, şi s'au dedat la mari ocări faţă de Tine.

27.         Atunci i-ai lăsat īn mīnile vrăjmaşilor lor, cari i-au apăsat. Dar, īn vremea necazului lor, au strigat către Tine; şi Tu i-ai auzit dela īnălţimea cerurilor, şi, īn īndurarea Ta cea mare, le-ai dat izbăvitori cari i-au scăpat din mīnile vrăjmaşilor lor.

28.         Cīnd au avut odihnă, au īnceput iarăş să facă rău, īnaintea Ta. Atunci i-ai lăsat īn mīnile vrăjmaşilor lor, cari i-au stăpīnit. Dar, din nou au strigat către Tine; şi Tu i-ai auzit dela īnălţimea cerurilor, şi, īn marea Ta īndurare, i-ai izbăvit de mai multe ori.

29.         I-ai rugat fierbinte să se īntoarcă la Legea Ta; dar ei au stăruit īn īngīmfarea lor, n'au ascultat de poruncile Tale, au păcătuit īmpotriva orīnduirilor Tale, cari fac viu pe celce le īmplineşte, Ţi-au īntors spatele cu īndărătnicie, şi-au īnţepenit grumazul, şi n'au ascultat.

30.         I-ai īngăduit astfel mulţi ani, le-ai dat īnştiinţări prin Duhul tău, prin prooroci, şi tot n'au luat aminte. Atunci i-ai dat īn mīnile unor popoare străine.

31.         Dar, īn marea Ta īndurare, nu i-ai nimicit, şi nu i-ai părăsit, căci Tu eşti un Dumnezeu milostiv şi īndurător.

32.         Şi acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic şi īnfricoşat, Tu care Īţi ţii legămīntul Tău de īndurare, nu privi ca puţin lucru toate suferinţele prin cari am trecut noi, īmpăraţii noştri, căpeteniile noastre, preoţii noştri, proorocii noştri, părinţii noştri şi tot poporul Tău, din vremea īmpăraţilor Asiriei pīnă īn ziua de azi.

33.         Tu ai fost drept īn tot ce ni s'a īntīmplat, căci Te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău.

34.         Īmpăraţii noştri, căpeteniile noastre, preoţii noştri, şi părinţii noştri n'au păzit Legea, şi n'au dat ascultare nici poruncilor, nici īnştiinţărilor pe cari li le dădeai.

35.         Cīnd erau stăpīni, īn mijlocul multelor binefaceri pe cari li le dădeai, īn ţara īntinsă şi roditoare, pe care le-o dădusei, nu Ţi-au slujit şi nu s'au abătut dela faptele lor rele.

36.         Şi astăzi, iată-ne robi! Iată-ne robi pe pămīntul pe care l-ai dat părinţilor noştri, pentruca să se bucure de roadele şi de bunurile lui!

37.         El īşi īnmulţeşte roadele pentru īmpăraţii cărora ne-ai supus, din pricina păcatelor noastre; ei stăpīnesc după plac asupra trupurilor noastre şi asupra vitelor noastre, şi sīntem īntr'o mare strīmtorare!“

 

Īnoirea legămīntului.

 

38.         Pentru toate acestea, noi am īncheiat un legămīnt, pe care l-am făcut īn scris. Şi căpeteniile noastre, Leviţii noştri şi preoţii noştri şi-au pus pecetea pe el.

 

10

 

1.           Iată pe cei ce şi-au pus pecetea: Dregătorul Neemia, fiul lui Hacalia Zedechia,

2.           Seraia, Azaria, Ieremia,

3.           Paşhur, Amaria, Malchia,

4.           Hatuş, Şebania, Maluc,

5.           Harim, Meremot, Obadia,

6.           Daniel, Ghineton, Baruc,

7.           Meşulam, Abia, Miiamin,

8.           Maazia, Bilgai, Şemaia, preoţi.

9.           Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel,

10.         şi fraţii lor, Şebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan,

11.         Mica, Rehob, Haşabia,

12.         Zacur, Şerebia, Şebania,

13.         Hodia, Bani, Beninu.

14.         Căpeteniile poporului: Pareoş, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,

15.         Buni, Azgad, Bebai,

16.         Adonia, Bigvai, Adin,

17.         Ater, Ezechia, Azur,

18.         Hodia, Haşum, Beţai,

19.         Harif, Anatot, Nebai,

20.         Magpiaş, Meşulam Hezir,

21.         Meşezabeel, Ţadoc, Iadua,

22.         Pelatia,Hanan, Anaia,

23.         Hosea, Hanania, Haşub,

24.         Haloheş, Pilha, Şobec,

25.         Rehum, Haşabna, Maaseia,

26.         Ahia, Hanan, Anan,

27.         Maluc, Harim, Baana.

28.         Cealaltă parte a poporului, preoţii, Leviţii, uşierii, cīntăreţii, slujitorii Templului, şi toţi ceice se despărţiseră de popoarele străine, ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii şi fetele lor, toţi cei ce aveau cunoştinţă şi pricepere,

29.         s'au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurămīnt şi au jurat să umble īn Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească şi să īmplinească toate poruncile Domnului, Stăpīnului nostru, orīnduirile şi legile Lui.

30.         Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele ţării şi să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noştri;

31.         să nu cumpărăm nimic, īn ziua Sabatului, şi īn zilele de sărbătoare, dela popoarele ţării cari ar aduce de vīnzare īn ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, şi să lăsăm nelucrat pămīntul īn anul al şaptelea şi să nu cerem plata nici unei datorii.

 

Hotărīri pentru īntreţinerea slujbei.

 

32.         Am luat asupra noastră īndatorirea să dăm a treia parte dintr'un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru,

33.         pentru pīnile pentru punerea īnaintea Domnului, pentru darul de mīncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile īnchinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel, şi pentru tot ce se face īn Casa Dumnezeului nostru.

34.         Am tras la sorţi, preoţi, Leviţi şi popor, pentru lemnele cari trebuiau aduse pe fiecare an, ca dar, la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părinteşti, la vremi hotărīte, ca să fie ars pe altarul Domnului, Dumnezeului nostru, cum este scris īn Lege.

35.         Am hotărīt să aducem īn fiecare an la Casa Domnului cele dintīi roade ale pămīntului nostru şi cele dintīi roade din toate roadele tuturor pomilor;

36.         să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoţilor cari fac slujba īn Casa Dumnezeului nostru, pe īntīii născuţi ai fiilor noştri şi ai vitelor noastre, cum este scris īn Lege, pe īntīii născuţi ai vacilor şi oilor noastre;

37.         să aducem preoţilor, īn cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintīi roade din plămădeală şi darurile noastre de mīncare din roadele tuturor pomilor din must şi din untdelemn; şi să dăm zeciuială din pămīntul nostru Leviţilor, cari trebuie s'o ia ei īnşişi īn toate cetăţile aşezate pe pămīnturile pe cari le lucrăm.

38.         Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu Leviţii cīnd vor ridica zeciuiala; şi Leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, īn cămările casei vistieriei.

39.         Căci copiii lui Israel şi fiii lui Levi vor aduce īn cămările acestea darurile de grīu, de must şi de untdelemn; acolo sīnt uneltele sfīntului locaş, şi acolo stau preoţii cari fac slujba, uşierii şi cīntăreţii. Astfel ne-am hotărīt să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru.

 

Īmpărţirea noilor locuitori.

 

11

 

1.           Căpeteniile poporului s'au aşezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţ, pentruca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim īn cetatea sfīntă, iar ceilalţi să locuiască īn cetăţi.

2.           Poporul a binecuvīntat pe toţi cei ce au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim.

3.           Iată căpeteniile ţinutului cari s'au aşezat la Ierusalim. Īn cetăţile lui Iuda, fiecare s'a aşezat īn moşia lui, īn cetatea lui Israel, preoţii şi Leviţii, slujitorii Templului, şi fiii robilor lui Solomon.

4.           La Ierusalim s'au aşezat unii din fiii lui Iuda şi din fiii lui Beniamin. - Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereţ,

5.           şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Şiloni.

6.           Toţi fiii lui Pereţ cari s'au aşezat la Ierusalim, au fost patru sute şasezeci şi opt de oameni viteji. -

7.           Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,

8.           şi după el, Gabai şi Salai, nouăsute douăzeci şi opt.

9.           Ioel, fiul lui Zieri, era căpetenia lor; şi Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii.

10.         Din preoţi: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,

11.         Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu,

12.         şi fraţii lor cari făceau slujba Casei, opt sute douăzeci şi doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia,

13.         şi fraţii săi, capii caselor părinteşti, două sute patruzeci şi doi; şi Amaşai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer,

14.         şi fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci şi opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor.

15.         Din Leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, fiul lui Buni,

16.         Şabetai şi Iozabad, īnsărcinaţi cu treburile de afară ale Casei lui Dumnezeu, şi făcīnd parte din căpeteniile Leviţilor;

17.         Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cīnta lauda la rugăciune, şi Bacbuchia, al doilea din fraţii săi, şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.

18.         Toţi Leviţii din cetatea sfīntă erau două sute optzeci şi patru.

19.         Şi uşierii: Acub, Talmon, şi fraţii lor, păzitorii porţilor, o sută şapte zeci şi doi.

20.         Cealaltă parte din Israel, din preoţi, şi din Leviţi, s'au aşezat īn toate cetăţile lui Iuda, fiecare īn moşia lui.

21.         Slujitorii Templului s'au aşezat pe deal, şi aveau de căpetenii pe Ţiha şi Ghişpa.

22.         Căpetenia Leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cīntăreţii īnsărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu;

23.         căci era o poruncă a īmpăratului cu privire la cīntăreţi, şi li se dădea o parte hotărītă pe fiecare zi.

24.         Petahia, fiul lui Meşezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregătorul īmpăratului pentru toate treburile poporului.

25.         Cīt despre sate şi cīmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s'au aşezat la Chiriat-Arba şi īn locurile cari ţin de el, la Dibon şi īn locurile cari ţin de el, Iecabţeel şi īn satele cari ţin de el,

26.         la Ieşua, la Molada, la Bet-Palet,

27.         La Haţar-Şual, la Beer-Şeba şi īn locurile cari ţin de ea,

28.         la Ţiclag, la Mecona şi īn locurile cari ţin de ea,

29.         la En-Rimon, la Ţorea, la Iarmut,

30.         la Zanoah, la Adulam, şi īn satele cari ţin de el, la Lachis şi īn ţinutul lui, la Azeca şi īn locurile cari ţin de el. S'au aşezat astfel dela Beer-Şeba pīnă la valea lui Hinom.

31.         Fiii lui Beniamin s'au aşezat, dela Gheba la Micmaş, la Aia, la Betel şi īn locurile cari ţin de el,

32.         la Anatot, la Nob, la Hanania,

33.         la Haţor, la Rama, la Ghitaim,

34.         la Hadid, la Ţeboim, la Nebalat,

35.         la Lod, şi la Ono, valea lucrătorilor.

36.         Au fost unii Leviţi cari s'au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.

 

Numărătoarea preoţilor şi Leviţilor.

 

12

 

1.           Iată preoţii şi Leviţii cari s'au īntors cu Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezra,

2.           Amaria, Maluc, Hatuş,

3.           Şecania, Rehum, Meremot,

4.           Ido, Ghinetoi, Abia,

5.           Miiamin, Maadia, Bilga,

6.           Şemaia, Ioiarib, Iedaia,

7.           Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceştia au fost căpeteniile preoţilor şi a fraţilor lor, pe vremea lui Iosua. -

8.           Leviţi: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care cīrmuia īmpreună cu fraţii săi cīntarea laudelor;

9.           Bacbuchia şi Uni, cari īşi īmplineau slujbele līngă fraţii lor.

10.         Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliaşib, Eliaşib a născut pe Ioiada,

11.         Ioiada a născut pe Ionatan, şi Ionatan a născut pe Iadua.

12.         Iată, cari erau pe vremea lui Ioiachim, preoţii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania;

13.         pentru Ezra, Meşulam; pentru Amaria, Iohanan;

14.         pentru Meluchi, Ionatan, pentru Şebania, Iosif;

15.         pentru Harim, Adna; pentru Meraioat, Helcai;

16.         pentru Ido, Zaharia, pentru Ghineton, Meşulam;

17.         pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin şi Moadia, Piltai;

18.         pentru Bilga, Şamua; pentru Şemaia, Ionatan;

19.         pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi;

20.         pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber;

21.         pentru Hilchia, Haşabia; pentru Iedaia, Netaneel.

22.         Pe vremea lui Eliaşib, lui Ioiada, lui Iohanan şi lui Iadua, Leviţii, capi de familii, şi preoţii, au fost scrişi, supt domnia lui Dariu, Persanul.

23.         Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scrişi īn cartea Cronicilor pīnă pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliaşib.

24.         Căpeteniile Leviţilor, Haşabia, Şerebia, şi Iosua, fiul lui Cadmiel, şi fraţii lor īmpreună cu ei, stīnd unii īn faţa altora, erau īnsărcinaţi să mărească şi să laude pe Domnul, după rīnduiala lui David, omul lui Dumnezeu.

25.         Matania, Bacbuchia, Obadia, Meşulam, Talmon şi Acub, uşieri, făceau de strajă la cămările dela porţi.

26.         Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi pe vremea lui Neemia, dregătorul, şi pe vremea preotului şi cărturarului Ezra.

 

Sfinţirea zidurilor.

 

27.         La sfinţirea zidurilor Ierusalimului, au chemat pe Leviţi din toate locurile īn cari locuiau, şi i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfinţirea şi sărbătoarea cu laude şi cīntări, īn sunet de chimvale, alăute şi arfe.

28.         Fiii cīntăreţilor s'au strīns din īmprejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului,

29.         din Bet-Ghilgal, şi din ţinutul Ghebei şi din Azmavet; căci cīntăreţii īşi zidiseră sate īmprejurul Ierusalimului.

30.         Preoţii şi Leviţii s'au curăţit, şi au curăţit şi pe popor, porţile şi zidul.

31.         Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda, şi am făcut două coruri mari. Cel dintīi a pornit pe partea dreaptă a zidului, spre poarta gunoiului.

32.         Īn urma acestui cor mergeau Hosea şi jumătate din căpeteniile lui Iuda,

33.         Azaria, Ezra, Meşulam,

34.         Iuda, Beniamin, Şemaia, şi Ieremia,

35.         unii din fiii preoţilor cu trīmbiţe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,

36.         şi fraţii săi, Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda şi Hanani, cu instrumentele de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era īn fruntea lor.

37.         La poarta izvorului, s'au suit drept īnainte pe treptele cetăţii lui David pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, pīnă la poarta apelor, spre răsărit.

38.         Al doilea cor a pornit spre stīnga. Īn urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trecīnd pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers pīnă la zidul cel lat;

39.         apoi pe deasupra porţii lui Efraim, pedeasupra porţii celei vechi, pe deasupra porţii peştilor, pe deasupra turnului lui Hananeel şi pe deasupra turnului Mea, pīnă la poarta oilor. Şi s'au oprit la poarta temniţei.

40.         Cele două coruri s'au oprit īn Casa lui Dumnezeu; şi tot aşa şi eu şi dregătorii cari erau cu mine,

41.         şi preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trīmbiţe,

42.         şi Maaseia, Şemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam şi Ezer. Cīntăreţii şi-au īnălţat glasul, cīrmuiţi de Izrahia.

43.         Īn ziua aceea s'au adus multe jertfe, şi a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau şi femeile şi copiii, şi strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau pīnă departe.

 

Aşezarea dregătorilor Templului.

 

44.         Īn ziua aceea, s'au rīnduit oameni cari să privegheze asupra odăilor cari slujeau de cămări pentru darurile de mīncare, cele dintīi roade şi zeciuieli. Ei au fost īnsărcinaţi să adune īn ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărīte de Lege preoţilor şi Leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii şi Leviţii erau la locul lor,

45.         păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu şi a curăţirilor. Cīntăreţii şi uşierii īşi īmplineau şi ei slujbele, după rīnduiala lui David şi a fiului său Solomon.

46.         Căci odinioară, pe vremea lui David şi lui Asaf, erau căpetenii peste cīntăreţi şi cīntări de laudă şi de mulţămire īn cinstea lui Dumnezeu.

47.         Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel şi Neemia, părţile cuvenite cīntăreţilor şi uşierilor, zi de zi; au dat Leviţilor lucrurile sfinţite, iar Leviţii au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinţite cuvenite lor.

 

Călcarea de lege a lui Eliaşib.

 

13

 

1.           Īn vremea aceea, s'a cetit īn faţa poporului īn cartea lui Moise, şi s'a găsit scris că Amonitul şi Moabitul nu trebuiau să intre niciodată īn adunarea lui Dumnezeu,

2.           pentrucă nu veniseră īnaintea copiilor lui Israel cu pīne şi apă, şi pentrucă tocmiseră īmpotriva lor cu preţ de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul īn binecuvīntare.

3.           Cīnd au auzit Legea, au deosebit din Israel pe toţi străinii.

4.           Īnainte de aceasta, preotul Eliaşib, care era pus peste cămările Casei Dumnezeului nostru, şi rudă cu Tobia,

5.           pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai īnainte darurile de mīncare, tămīia, uneltele, zeciuiala din grīu, din must, şi din untdelemn, părţile rīnduite pentru Leviţi, cīntăreţi şi uşieri, şi darurile ridicate pentru preoţi.

6.           Eu nu eram la Ierusalim cīnd s'au petrecut toate acestea, căci mă īntorsesem la īmpărat īn al treizeci şi doilea an al lui Artaxerxe, īmpăratul Babilonului. La sfīrşitul anului am căpătat de la īmpărat īnvoire

7.           să mă īntorc la Ierusalim, şi am văzut răul pe care-l făcuse Eliaşib, pregătind o cămară pentru Tobia, īn curţile Casei lui Dumnezeu.

8.           Mi-a părut foarte rău, şi am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia.

9.           Apoi am poruncit să se curăţească odăile, şi am pus iarăş īn ele uneltele Casei lui Dumnezeu, darurile de mīncare şi tămīia.

 

Zeciuielile aduse din nou.

 

10.         Am auzit deasemenea că părţile Leviţilor nu li se dăduseră, şi că Leviţii şi cīntăreţii, īnsărcinaţi cu slujba, fugiseră fiecare īn ţinutul lui.

11.         Am mustrat pe dregători, şi am zis: „Pentruce a fost părăsită Casa lui Dumnezeu?“ Şi am strīns pe Leviţi şi pe cīntăreţi, şi i-am pus iarăş īn slujba lor.

12.         Atunci tot Iuda a adus īn cămări zeciuiala din grīu, din must şi din untdelemn.

13.         Am dat cămările īn grija preotului Şelemia, cărturarului Ţadoc, şi lui Pedaia, unul din Leviţi, şi le-am adaos şi pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sīnt credinicoşi. Ei au fost īnsărcinaţi să facă īmpărţirile cuvenite fraţilor lor.

14.         Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri, şi nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru Casa Dumnezeului meu şi pentru lucrurile cari trebuiesc păzite īn ea!

 

Sfinţirea Sabatului.

 

15.         Pe vremea aceasta am văzut īn Iuda nişte oameni călcīnd la teasc īn ziua Sabatului, aducīnd snopi, īncărcīnd măgarii cu vin, struguri şi smochine, şi cu tot felul de lucruri, şi aducīndu-le la Ierusalim īn ziua Sabatului. Şi i-am mustrat chiar īn ziua cīnd īşi vindeau mărfurile.

16.         Mai erau şi nişte Tirieni, aşezaţi īn Ierusalim, cari aduceau peşte şi tot felul de mărfuri, şi le vindeau fiilor lui Iuda īn ziua Sabatului şi īn Ierusalim.

17.         Am mustrat pe mai marii lui Iuda, şi le-am zis: „Ce īnsemnează această faptă rea pe care o faceţi, pīngărind ziua Sabatului?

18.         Oare n'au lucrat aşa părinţii voştri, şi nu din pricina aceasta a trimes Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta? Şi voi aduceţi din nou mīnia Lui īmpotriva lui Israel, pīngărind Sabatul!“

19.         Apoi am poruncit să se īnchidă porţile Ierusalimului īnainte de Sabat, de īndată ce le va ajunge umbra, şi să nu se deschidă decīt după Sabat. Şi am pus cīţiva din slujitorii mei la porţi, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri īn ziua Sabatului.

20.         Şi aşa negustorii şi vīnzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea odată şi de două ori afară din Ierusalim.

21.         I-am mustrat, şi le-am zis: „Pentruce staţi noaptea īnaintea zidului? Dacă veţi mai face īncă odată lucrul acesta, voi pune mīna pe voi.“ Din clipa aceea, n'au mai venit īn timpul Sabatului.

22.         Am poruncit şi Leviţilor să se curăţească, şi să vină să păzească porţile, ca să sfinţească ziua Sabatului.

              Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, şi pentru aceste lucruri, şi ocroteşte-mă după marea Ta īndurare!

 

Mustrarea pentru femeile străine.

 

23.         Tot pe vremea aceea, am văzut pe nişte Iudei, cari īşi luaseră neveste Asdodiene, Amonite şi Moabite.

24.         Jumătate din fiii lor vorbeau limba asdodiană, şi nu ştiau să vorbească limba evreiască; nu cunoşteau decīt limba cutărui sau cutărui popor.

25.         I-am mustrat, şi i-am blestemat; am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul, şi i-am pus să jure īn Numele lui Dumnezeu, zicīnd: „Să nu vă daţi fetele după fiii lor, şi să nu luaţi fetele lor de neveste nici pentru fiii voştri, nici pentru voi.

26.         Oare nu īn aceasta a păcătuit Solomon, īmpăratul lui Israel? Nu era alt īmpărat ca el, īn mulţimea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui, şi Dumnezeu īl pusese īmpărat peste tot Israelul. Totuş, femeile străine l-au tīrīt şi pe el īn păcat.

27.         Şi acum trebuie să auzim despre voi că săvīrşiţi o nelegiuire atīt de mare şi că păcătuiţi īmpotriva Dumnezeului nostru, luīnd neveste străine?“

28.         Unul din fiii lui Ioiada, fiul marelui preot Eliaşib, era ginerele lui Sanbalat, Horonitul. L-am izgonit dela mine.

29.         Adu-Ţi aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoţia şi legămīntul īncheiat de preoţi şi Leviţi.

30.         I-am curăţit de orice străin, şi am pus rīnduială īn tot ce trebuiau să păzească preoţii şi Leviţii, fiecare īn slujba lui,

31.         īn ce privea atīt darul lemnelor la vremi hotărīte, cīt şi cele dintīi roade.

              Adu-Ţi aminte de mine, spre bine, Dumnezeule!