[ Page principale | Commentaires | La Bible ]

 

EPISTOLA  LUI  PAVEL

CĂTRE  EFESENI

 

1

 

1.           Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii cari sīnt īn Efes şi credincioşii īn Hristos Isus:

2.           Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos.

3.           Binecuvīntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvīntat cu tot felul de binecuvīntări duhovniceşti, īn locurile cereşti, īn Hristos.

4.           Īn El, Dumnezeu ne-a ales īnainte de īntemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană īnaintea Lui, dupăce, īn dragostea Lui,

5.           ne-a rīnduit mai dinainte să fim īnfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale,

6.           spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat īn Prea Iubitul Lui.

7.           Īn El avem răscumpărarea, prin sīngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,

8.           pe care l-a răspīndit din belşug peste noi, prin orice fel de īnţelepciune şi de pricepere;

9.           căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise īn Sine īnsuş,

10.         ca să-l aducă la īndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş īntr'unul īn Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pămīnt.

11.         Īn El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rīnduiţi mai dinainte, după hotărīrea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,

12.         ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit īn Hristos.

13.         Şi voi, după ce aţi auzit cuvīntul adevărului (Evanghelia mīntuirii voastre), aţi crezut īn El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfīnt, care fusese făgăduit,

14.         şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cīştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

15.         De aceea şi eu, de cīnd am auzit despre credinţa īn Domnul Isus care este īn voi, şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,

16.         nu īncetez să aduc mulţămiri pentru voi, cīnd vă pomenesc īn rugăciunile mele.

17.         Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de īnţelepciune şi de descoperire, īn cunoaşterea Lui,

18.         şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui īn sfinţi,

19.         şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,

20.         pe care a desfăşurat-o īn Hristos, prin faptul că L-a īnviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, īn locurile cereşti,

21.         mai pe sus de orice domnie, de orice stăpīnire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai īn veacul acesta, ci şi īn cel viitor.

22.         El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,

23.         care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul īn toţi.

 

2

 

1.           Voi eraţi morţi īn greşelile şi īn păcatele voastre,

2.           īn cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum īn fiii neascultării.

3.           Īntre ei eram şi noi toţi odinioară, cīnd trăiam īn poftele firii noastre pămīnteşti, cīnd făceam voile firii pămīnteşti şi ale gīndurilor noastre, şi eram din fire copii ai mīniei, ca şi ceilalţi.

4.           Dar Dumnezeu, care este bogat īn īndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,

5.           măcar că eram morţi īn greşelile noastre, ne-a adus la viaţă īmpreună cu Hristos (prin har sīnteţi mīntuiţi).

6.           El ne-a īnviat īmpreună, şi ne-a pus să şedem īmpreună īn locurile cereşti, īn Hristos Isus,

7.           ca să arate īn veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, īn bunătatea Lui faţă de noi īn Hristos Isus.

8.           Căci prin har aţi fost mīntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.

9.           Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

10.         Căci noi sīntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi īn Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm īn ele.

11.         De aceea voi, cari altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi īmprejur de către aceia cari se cheamă tăiaţi īmprejur, şi cari sīnt tăiaţi īmprejur īn trup de mīna omului:

12.         aduceţi-vă aminte că īn vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie īn Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu īn lume.

13.         Dar acum, īn Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sīngele lui Hristos.

14.         Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul dela mijloc care-i despărţea,

15.         şi, īn trupul Lui, a īnlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, īn orīnduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie īn El īnsuş un singur om nou, făcīnd astfel pace;

16.         şi a īmpăcat pe cei doi cu Dumnezeu īntr'un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.

17.         El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.

18.         Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, īntr'un Duh.

19.         Aşa dar, voi nu mai sīnteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sīnteţi īmpreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

20.         fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

21.         Īn El toată clădirea, bine īnchegată, creşte ca să fie un Templu sfīnt īn Domnul.

22.         Şi prin El şi voi sīnteţi zidiţi īmpreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

 

3

 

1.           Iată de ce eu, Pavel, īntemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor ...

2.           (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi.

3.           Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei īn puţine cuvinte.

4.           Citindu-le, vă puteţi īnchipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,

5.           care n'a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor īn celelalte veacuri, īn felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.

6.           Că adică Neamurile sīnt īmpreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaş făgăduinţă īn Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,

7.           al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.

8.           Da, mie, care sīnt cel mai neīnsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos,

9.           şi să pun īn lumină īnaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri īn Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;

10.         pentruca domniile şi stăpīnirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, īnţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,

11.         după planul vecinic, pe care l-a făcut īn Hristos Isus, Domnul nostru.

12.         Īn El avem, prin credinţa īn El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu īncredere.

13.         Vă rog iarăş să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră).

14.         ... Iată dece, zic, īmi plec genunchii īnaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,

15.         din care īşi trage numele orice familie, īn ceruri şi pe pămīnt,

16.         şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă īntăriţi īn putere, prin Duhul Lui, īn omul din lăuntru,

17.         aşa īncīt Hristos să locuiască īn inimile voastre prin credinţă; pentruca, avīnd rădăcina şi temelia pusă īn dragoste,

18.         să puteţi pricepe īmpreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adīncimea şi īnălţimea;

19.         şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care īntrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

20.         Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează īn noi, poate să facă nespus mai mult decīt cerem sau gīndim noi,

21.         a Lui să fie slava īn Biserică şi īn Hristos Isus, din neam īn neam, īn vecii vecilor! Amin.

 

4

 

1.           Vă sfătuiesc dar eu, cel īntemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi īntr'un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o,

2.           cu toată smerenia şi blīndeţa, cu īndelungă răbdare; īngăduiţi-vă unii pe alţii īn dragoste,

3.           şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.

4.           Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.

5.           Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

6.           Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este īn toţi.

7.           Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.

8.           De aceea este zis: „S'a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.“

9.           Şi acest: „S'a suit“, ce īnsemnează decīt că īnainte Se pogorīse īn părţile mai de jos ale pămīntului?

10.         Cel ce S'a pogorīt, este acelaş cu cel ce s'a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.

11.         Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi īnvăţători,

12.         pentru desăvīrşirea sfinţilor, īn vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

13.         pīnă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la īnălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

14.         ca să nu mai fim copii, plutind īncoace şi īncolo, purtaţi de orice vīnt de īnvăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor īn mijloacele de amăgire;

15.         ci, credincioşi adevărului, īn dragoste, să creştem īn toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

16.         Din El tot trupul, bine īnchegat şi strīns legat, prin ceiace dă fiecare īncheitură, īşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi īn măsura ei, şi se zideşte īn dragoste.

17.         Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu īn Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgīnii, īn deşertăciunea gīndurilor lor,

18.         avīnd mintea īntunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei īn care se află īn urma īmpietririi inimii lor.

19.         Ei şi-au perdut orice pic de simţire, s'au dedat la desfrīnare, şi săvīrşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.

20.         Dar voi n'aţi īnvăţat aşa pe Hristos;

21.         dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este īn Isus, aţi fost īnvăţaţi,

22.         cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele īnşelătoare;

23.         şi să vă īnoiţi īn duhul minţii voastre,

24.         şi să vă īmbrăcaţi īn omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

25.         De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul“, pentrucă sīntem mădulare unii altora.

26.         „Mīniaţi-vă şi nu păcătuiţi“. Să n'apună soarele peste mīnia voastră,

27.         şi să nu daţi prilej diavolului.

28.         Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mīnile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.

29.         Niciun cuvīnt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.

30.         Să nu īntristaţi pe Duhul Sfīnt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

31.         Orice amărăciune, orice iuţime, orice mīnie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.

32.         Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v'a iertat şi Dumnezeu pe voi īn Hristos.

 

5

 

1.           Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi.

2.           Trăiţi īn dragoste, dupăcum şi Hristos ne-a iubit, şi S'a dat pe Sine pentru noi „ca un  prinos şi ca o jertfă de bun miros“, lui Dumnezeu.

3.           Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite īntre voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.

4.           Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, cari nu sīnt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţămire.

5.           Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un īnchinător la idoli, n'are parte de moştenire īn Īmpărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.

6.           Nimeni să nu vă īnşele cu vorbe deşerte; căci din pricina acestor lucruri vine mīnia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.

7.           Să nu vă īntovărăşiţi dar deloc cu ei.

8.           Odinioară eraţi īntunerec; dar acum sīnteţi lumină īn Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii.

9.           Căci roada luminii stă īn orice bunătate, īn neprihănire şi īn adevăr.

10.         Cercetaţi ce este plăcut īnaintea Domnului,

11.         şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale īntunerecului, ba īncă mai de grabă osīndiţi-le.

12.         Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei īn ascuns.

13.         Dar toate aceste lucruri, cīnd sīnt osīndite de lumină, sīnt date la iveală; pentrucă ceiace scoate totul la iveală, este lumina.

14.         De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.“

15.         Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neīnţelepţi, ci ca nişte īnţelepţi.

16.         Răscumpăraţi vremea, căci zilele sīnt rele.

17.         De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci īnţelegeţi care este voia Domnului.

18.         Nu vă īmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.

19.         Vorbiţi īntre voi cu psalmi, cu cīntări de laudă şi cu cīntări duhovniceşti, şi cīntaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

20.         Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, īn Numele Domnului nostru Isus Hristos.

21.         Supuneţi-vă unii altora īn frica lui Hristos.

22.         Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;

23.         căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mīntuitorul trupului.

24.         Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor īn toate lucrurile.

25.         Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S'a dat pe Sine pentru ea,

26.         ca s'o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvīnt,

27.         ca să īnfăţişeze īnaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără sbīrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfīntă şi fără prihană.

28.         Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine īşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine īnsuş.

29.         Căci nimeni nu şi-a urīt vreodată trupul lui, ci īl hrăneşte, īl īngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;

30.         pentrucă noi sīntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.

31.         De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup“.

32.         Taina aceasta este mare - (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). -

33.         Īncolo fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.

 

6

 

1.           Copii, ascultaţi īn Domnul de părinţii voştri, căci este drept.

2.           „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta“ - este cea dintīi poruncă īnsoţită de o făgăduinţă -

3.           „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pămīnt.“

4.           Şi voi, părinţilor, nu īntărītaţi la mīnie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, īn mustrarea şi īnvăţătura Domnului.

5.           Robilor, ascultaţi de stăpīnii voştri pămīnteşti, cu frică şi cutremur, īn curăţie de inimă, ca de Hristos.

6.           Slujiţi-le nu numai cīnd sīnteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, cari fac din inimă voia lui Dumnezeu.

7.           Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor,

8.           căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată dela Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.

9.           Şi voi, stăpīnilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii cari ştiţi că Stăpīnul lor şi al vostru este īn cer, şi că īnaintea Lui nu se are īn vedere faţa omului.

10.         Īncolo, fraţilor, īntăriţi-vă īn Domnul şi īn puterea tăriei Lui.

11.         Īmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept īmpotriva uneltirilor diavolului.

12.         Căci noi n'avem de luptat īmpotriva cărnii şi sīngelui, ci īmpotriva căpeteniilor, īmpotriva domniilor, īmpotriva stăpīnitorilor īntunerecului acestui veac, īmpotriva duhurilor răutăţii cari sīnt īn  locurile cereşti.

13.         De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi īmpotrivi īn ziua cea rea, şi să rămīneţi īn picioare, după ce veţi fi biruit totul.

14.         Staţi gata dar, avīnd mijlocul īncins cu adevărul, īmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,

15.         avīnd picioarele īncălţate cu rīvna Evangheliei păcii.

16.         Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

17.         Luaţi şi coiful mīntuirii şi sabia Duhului, care este Cuvīntul lui Dumnezeu.

18.         Faceţi īn toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii,

19.         şi pentru mine, ca, oridecīteori īmi deschid gura, să mi se dea cuvīnt, ca să fac cunoscut cu īndrăzneală taina Evangheliei,

20.         al cărei sol īn lanţuri sīnt; pentruca, zic, să vorbesc cu īndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.

21.         Acum, ca să ştiţi şi voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate şi slujitor credincios īn Domnul, vă va face cunoscut totul.

22.         Vi l-am trimes īnadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră, şi să vă īmbărbăteze inimile.

23.         Pace fraţilor, şi dragoste īmpreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea Domnului Isus Hristos!

24.         Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos īn curăţie. Amin.