[ Page principale | Commentaires | La Bible ]

 

ĪNTĪIA EPISTOLĂ

SOBORNICEASCĂ

A  LUI  PETRU

 

1

 

1.           Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii cari trăiesc ca străini, īmprăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,

2.           după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sīngele lui Isus Hristos: Harul  şi pacea să vă fie īnmulţite!

3.           Binecuvīntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după īndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin īnvierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,

4.           şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neīntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată īn ceruri pentru voi.

5.           Voi sīnteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mīntuirea gata să fie descoperită īn vremurile de apoi!

6.           Īn ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sīnteţi īntristaţi pentru puţină vreme, prin felurite īncercări,

7.           pentruca īncercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decīt aurul care piere şi care totuş este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,

8.           pe care voi Īl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi īn El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,

9.           pentrucă veţi dobīndi, ca sfīrşit al credinţei voastre, mīntuirea sufletelor voastre.

10.         Proorocii, cari au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mīntuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare.

11.         Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce īmprejurări avea īn vedere Duhul lui Hristos, care era īn ei, cīnd vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.

12.         Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei īnşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi le-au vestit acum cei ce v'au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfīnt trimes din cer şi īn cari chiar īngerii doresc să privească.

13.         De aceea, īncingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea īn harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.

14.         Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi tīrīţi īn poftele, pe cari le aveaţi altădată, cīnd eraţi īn neştiinţă.

15.         Ci, după cum Cel ce v'a chemat este sfīnt, fiţi şi voi sfinţi īn toată purtarea voastră.

16.         Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sīnt sfīnt“.

17.         Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică īn timpul pribegiei voastre;

18.         căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri,

19.         ci cu sīngele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

20.         El a fost cunoscut mai īnainte de īntemeierea lumii, şi a fost arătat la sfīrşitul vremurilor pentru voi,

21.         cari, prin El, sīnteţi credincioşi īn Dumnezeu, care L-a īnviat din morţi, şi I-a dat slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea voastră să fie īn Dumnezeu.

22.         Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v'aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;

23.         fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr'o sămīnţă, care poate putrezi, ci dintr'una care nu poate putrezi, prin Cuvīntul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămīne īn veac.

24.         Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos,

25.         dar Cuvīntul Domnului rămīne īn veac. Şi acesta este Cuvīntul, care v'a fost propovăduit prin Evanghelie.

 

2

 

1.           Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire;

2.           şi, ca nişte prunci născuţi de curīnd, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentruca prin el să creşteţi spre mīntuire,

3.           dacă aţi gustat īn adevăr că bun este Domnul.

4.           Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă īnaintea lui Dumnezeu.

5.           Şi voi, ca nişte pietre vii, sīnteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfīntă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

6.           Căci este scris īn Scriptură: „Iată că pun īn Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se īncrede īn El, nu va fi dat de ruşine

7.           Cinstea aceasta este dar pentru voi cari aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, „piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă īn capul unghiului“;

8.           şi „o piatră de poticnire, şi o stīncă de cădere“. Ei se lovesc de ea, pentrucă n'au crezut Cuvīntul, şi la aceasta sīnt rīnduiţi.

9.           Voi īnsă sīnteţi o seminţie aleasă, o preoţie īmpărătească, un neam sfīnt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a cīştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v'a chemat din īntunerec la lumina Sa minunată;

10.         pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor, dar acum sīnteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, cari nu căpătaserăţi īndurare, dar acum aţi căpătat īndurare.

11.         Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pămīnteşti cari se războiesc cu sufletul.

12.         Să aveţi o purtare bună īn mijlocul Neamurilor, pentruca īn ceiace vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe cari le văd, să slăvească pe Dumnezeu īn ziua cercetării.

13.         Fiţi supuşi oricărei stăpīniri omeneşti, pentru Domnul: atīt īmpăratului, ca īnalt stăpīnitor,

14.         cīt şi dregătorilor, ca unii cari sīnt trimeşi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe ceice fac bine.

15.         Căci voia lui Dumnezeu este, ca, făcīnd ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti.

16.         Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu.

17.         Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste īmpăratului!

18.         Slugilor, fiţi supuse stăpīnilor voştri cu toată frica, nu numai celorce sīnt buni şi blīnzi, ci şi celor greu de mulţămit.

19.         Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, sufere īntristare, şi sufere pe nedrept.

20.         Īn adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, cīnd aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, cīnd aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.

21.         Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v'a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.

22.         „El n'a făcut păcat, şi īn gura Lui nu s'a găsit vicleşug“.

23.         Cīnd era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, cīnd era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.

24.         El a purtat păcatele noastre īn trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

25.         Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v'aţi īntors la Păstorul şi Episcopul1 (1. Sau: priveghetorul.) sufletelor voastre.

 

3

 

1.           Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentruca, dacă unii nu ascultă Cuvīntul, să fie cīştigaţi fără cuvīnt, prin purtarea nevestelor lor,

2.           cīnd vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi īn temere.

3.           Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă īn īmpletitura părului, īn purtarea de scule de aur sau īn īmbrăcarea hainelor,

4.           ci să fie omul ascuns al inimii, īn curăţia neperitoare a unui duh blīnd şi liniştit, care este de mare preţ īnaintea lui Dumnezeu.

5.           Astfel se īmpodobeau odinioară sfintele femei, cari nădăjduiau īn Dumnezeu, şi erau supuse bărbaţilor lor;

6.           ca Sara, care asculta pe Avraam, şi-l numea „domnul ei“. Fiicele ei v'aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva.

7.           Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rīndul vostru, cu īnţelepciune cu nevestele voastre, dīnd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cari vor moşteni īmpreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie īmpiedecate rugăciunile voastre.

8.           Īncolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gīnduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi.

9.           Nu īntoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvīntaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvīntarea.

10.         „Căci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă zile bune, să-şi īnfrīneze limba dela rău, şi buzele dela cuvinte īnşelătoare.

11.         Să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea, şi s'o urmărească.

12.         Căci ochii Domnului sīnt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este īmpotriva celor ce fac răul

13.         Şi cine vă va face rău, dacă sīnteţi plini de rīvnă pentru bine?

14.         Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N'aveţi nici o teamă de ei, şi nu vă tulburaţi!

15.         Ci sfinţiţi īn inimile voastre pe Hristos ca Domn Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este īn voi; dar cu blīndeţă şi teamă,

16.         avīnd un cuget curat; pentruca cei ce bīrfesc purtarea voastră bună īn Hristos, să rămīnă de ruşine tocmai īn lucrurile īn cari vă vorbesc de rău.

17.         Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentrucă faceţi binele decīt pentrucă faceţi răul!

18.         Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorīt īn trup, dar a fost īnviat īn duh,

19.         īn care S'a dus să propovăduiască duhurilor din īnchisoare,

20.         cari fuseseră răzvrătite odinioară, cīnd īndelunga răbdare a lui Dumnezeu era īn aşteptare, īn zilele lui Noe, cīnd se făcea corabia, īn care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.

21.         Icoana aceasta īnchipuitoare vă mīntuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de īntinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat īnaintea lui Dumnezeu, prin īnvierea lui Isus Hristos,

22.         care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s'a īnălţat la cer, şi Şi-a supus īngerii, stăpīnirile şi puterile.

 

4

 

1.           Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit īn trup, īnarmaţi-vă şi voi cu acelaş fel de gīndire. Căci Cel ce a pătimit īn trup, a sfīrşit-o cu păcatul;

2.           pentruca, īn vremea care-i mai rămīne de trăit īn trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

3.           Ajunge, īn adevăr, că īn trecut aţi făcut voia Neamurilor, şi aţi trăit īn desfrīnări, īn pofte, īn beţii, īn ospeţe, īn chefuri şi īn slujiri idoleşti neīngăduite.

4.           Deaceea se miră ei că nu alergaţi īmpreună cu ei la acelaş potop de desfrīu, şi vă batjocoresc.

5.           Dar au să dea socoteală īnaintea Celuice este gata să judece viii şi morţii.

6.           Căci tocmai īn vederea aceasta a fost vestită Evanghelia şi celor morţi, pentruca să fie judecaţi ca oameni īn trup, dar să trăiască după Dumnezeu, īn duh.

7.           Sfīrşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi īnţelepţi dar, şi vegheaţi īn vederea rugăciunii.

8.           Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste ferbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.

9.           Fiţi primitori de oaspeţi īntre voi, fără cīrtire.

10.         Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul, pe care l-a primit.

11.         Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentruca īn toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea īn vecii vecilor! Amin.

12.         Prea iubiţilor, nu vă miraţi de īncercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă īncerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi:

13.         dimpotrivă, bucuraţi-vă, īntrucīt aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.

14.         Dacă sīnteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.

15.         Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă īn treburile altuia.

16.         Dimpotrivă, dacă sufere pentrucă este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

17.         Căci sīntem īn clipa cīnd judecata stă să īnceapă dela casa lui Dumnezeu. Şi dacă īncepe cu noi, care va fi sfīrşitul celorce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?

18.         Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?

19.         Aşa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-şi īncredinţeze sufletele credinciosului Ziditor, şi să facă ce este bine.

 

5

 

1.           Sfătuiesc pe presbiterii (Sau: bătrīn.) dintre voi, eu, care sīnt un presbiter (Sau: bătrīn.) ca şi ei, un martur al patimilor lui Hristos, şi părtaş al slavei care va fi descoperită:

2.           Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un cīştig mīrşav, ci cu lepădare de sine.

3.           Nu ca şi cum aţi stăpīni peste cei ce v'au căzut la īmpărţeală, ci făcīndu-vă pilde turmei.

4.           Şi cīnd Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.

5.           Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrīni. Şi toţi īn legăturile voastre, să fiţi īmpodobiţi cu smerenie. Căci, „Dumnezeu stă īmpotriva celor mīndri, dar celor smeriţi le dă har

6.           Smeriţi-vă dar supt mīna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă īnalţe.

7.           Şi aruncaţi asupra Lui toate īngrijorările voastre, căci El īnsuş īngrijeşte de voi.

8.           Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă tīrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să īnghită.

9.           Īmpotriviţi-vă lui tari īn credinţă, ştiind că şi fraţii voştri īn lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.

10.         Dumnezeul oricărui har, care v'a chemat īn Hristos Isus la slava Sa vecinică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvīrşi, vă va īntări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

11.         A Lui să fie slava şi puterea īn vecii vecilor! Amin.

12.         V'am scris aceste puţine rīnduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc şi să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta, de care v'aţi alipit.

13.         Biserica aleasă cu voi, care este īn Babilon, vă trimete sănătate. Tot aşa şi Marcu, fiul meu.

14.         Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste.

              Pacea să fie cu voi cu toţi cari sīnteţi īn Hristos Isus! Amin.