[ Page principale | Commentaires | La Bible ]

 

ĪNTĪIA EPISTOLĂ

SOBORNICEASCĂ

A LUI IOAN

 

1

 

1.           Ce era dela īnceput, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mīnile noastre, cu privire la Cuvīntul vieţii, -

2.           pentrucă viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa vecinică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; -

3.           deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.

4.           Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

5.           Vestea, pe care am auzit-o dela El şi pe care v'o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi īn El nu este īntunerec.

6.           Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm īn īntunerec, minţim, şi nu trăim adevărul.

7.           Dar dacă umblăm īn lumină, după cum El īnsuş este īn lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sīngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

8.           Dacă zicem că n'avem păcat, ne īnşelăm singuri, şi adevărul nu este īn noi.

9.           Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

10.         Dacă zicem că n'am păcătuit, Īl facem mincinos, şi Cuvīntul Lui nu este īn noi.

 

2

 

1.           Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

2.           El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale īntregei lumi.

3.           Şi prin aceasta ştim că Īl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.

4.           Cine zice: „Īl cunosc“, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este īn el.

5.           Dar cine păzeşte Cuvīntul Lui, īn el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvīrşită; prin aceasta ştim că sīntem īn El.

6.           Cine zice că rămīne īn El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

7.           Prea iubiţilor nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o dela īnceput. Porunca aceasta veche este Cuvīntul, pe care l-aţi auzit.

8.           Totuş vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atīt cu privire la El, cīt şi cu privire la voi; căci īntunerecul se īmprăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.

9.           Cine zice că este īn lumină, şi urăşte pe fratele său, este īncă īn īntunerec pīnă acum.

10.         Cine iubeşte pe fratele său, rămīne īn lumină, şi īn el nu este niciun prilej de poticnire.

11.         Dar cine urăşte pe fratele său, este īn īntunerec, umblă īn īntunerec, şi nu ştie īncotro merge, pentrucă īntunerecul i-a orbit ochii.

12.         Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sīnt iertate pentru Numele Lui.

13.         Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este dela īnceput. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V'am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.

14.         V'am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este dela īnceput. V'am scris, tinerilor, fiindcă sīnteţi tari, şi Cuvīntul lui Dumnezeu rămīne īn voi, şi aţi biruit pe cel rău.

15.         Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este īn El.

16.         Căci tot ce este īn lume: pofta firii pămīnteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume.

17.         Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămīne īn veac.

18.         Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s'au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.

19.         Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri.  Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sīnt dintre ai noştri.

20.         Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfīnt, şi ştiţi orice lucru.

21.         V'am scris nu că n'aţi cunoaşte adevărul, ci pentrucă īl cunoaşteţi, şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.

22.         Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.

23.         Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n'are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl.

24.         Ce aţi auzit dela īnceput, aceea rămīnă īn voi. Dacă rămīne īn voi ce aţi auzit dela īnceput, şi voi veţi rămīnea īn Fiul şi īn Tatăl.

25.         Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa vecinică.

26.         V'am scris aceste lucruri īn vederea celor ce caută să vă rătăcească.

27.         Cīt despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o dela El, rămīne īn voi, şi n'aveţi trebuinţă să vă īnveţe cineva; ci,după cum ungerea Lui vă īnvaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămīneţi īn El, după cum v'a īnvăţat ea.

28.         Şi acum, copilaşilor, rămīneţi īn El, pentruca atunci cīnd Se va arăta El, să avem īndrăsneală, şi, la venirea Lui, să nu rămīnem de ruşine şi depărtaţi de El.

29.         Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte īn neprihănire este născut din El.

 

3

 

1.           Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi sīntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L-a cunoscut nici pe El.

2.           Prea iubiţilor, acum sīntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s'a arătat īncă. Dar ştim că atunci cīnd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Īl vom vedea aşa cum este.

3.           Oricine are nădejdea aceasta īn El, se curăţeşte, după cum El este curat.

4.           Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.

5.           Şi ştiţi că El S'a arătat ca să ia păcatele; şi īn El nu este păcat.

6.           Oricine rămīne īn El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.

7.           Copilaşilor, nimeni să nu vă īnşele! Cine trăieşte īn neprihănire, este neprihănit, cum El īnsuş este neprihănit.

8.           Cine păcătuieşte, este dela diavolul, căci diavolul păcătuieşte dela īnceput.    Fiul lui Dumnezeu S'a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

9.           Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentrucă sămīnţa Lui rămīne īn el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

10.         Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte īn neprihănire, nu este dela Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.

11.         Căci vestirea, pe care aţi auzit-o dela īnceput, este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;

12.         nu cum a fost Cain, care era dela cel rău, şi a ucis pe fratele său. Şi pentruce l-a ucis? Pentrucă faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.

13.         Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea.

14.         Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentrucă iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămīne īn moarte.

15.         Oricine urăşte pe fratele său, este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n'are viaţa vecinică rămīnīnd īn el.

16.         Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.

17.         Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său īn nevoie, şi īşi īnchide inima faţă de el, cum rămīne īn el dragostea de Dumnezeu?

18.         Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.

19.         Prin aceasta vom cunoaşte că sīntem din adevăr, şi ne vom linişti inimile īnaintea Lui,

20.         ori īn ce ne osīndeşte inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decīt inima noastră, şi cunoaşte toate lucrurile.

21.         Prea iubiţilor, dacă nu ne osīndeşte inima noastră, avem īndrăzneală la Dumnezeu.

22.         Şi orice vom cere, vom căpăta dela El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut īnaintea Lui.

23.         Şi porunca Lui este să credem īn Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.

24.         Cine păzeşte poruncile Lui, rămīne īn El, şi El īn el. Şi cunoaştem că El rămīne īn noi prin Duhul, pe care ni L-a dat.

 

4

 

1.           Prea iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sīnt dela Dumnezeu; căci īn lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.

2.           Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit īn trup, este de la Dumnezeu;

3.           şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este dela Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este īn lume acum.

4.           Voi, copilaşilor, sīnteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentrucă Cel ce este īn voi, este mai mare decīt cel ce este īn lume.

5.           Ei sīnt din lume; deaceea vorbesc ca din lume, şi lumea īi ascultă.

6.           Noi īnsă sīntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

7.           Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

8.           Cine nu iubeşte, n'a cunoscut pe Dumnezeu; pentrucă Dumnezeu este dragoste.

9.           Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s'a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimes īn lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.

10.         Şi dragostea stă nu īn faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci īn faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

11.         Prea iubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.

12.         Nimeni n'a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămīne īn noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvīrşită īn noi.

13.         Cunoaştem că rămīnem īn El şi că El rămīne īn noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.

14.         Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie Mīntuitorul lumii.

15.         Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămīne īn el, şi el īn Dumnezeu.

16.         Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămīne īn dragoste, rămīne īn Dumnezeu, şi Dumnezeu rămīne īn el.

17.         Cum este El, aşa sīntem şi noi īn lumea aceasta: astfel se face că dragostea este desăvīrşită īn noi, pentru ca să avem deplină īncredere īn ziua judecăţii.

18.         Īn dragoste nu este frică; ci dragostea desăvīrşită izgoneşte frica; pentrucă frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n'a ajuns desăvīrşit īn dragoste.

19.         Noi Īl iubim pentrucă El ne-a iubit īntīi.

20.         Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu“, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?

21.         Şi aceasta este porunca, pe care o avem dela El: cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe fratele său.

 

5

 

1.           Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Celce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.

2.           Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.

3.           Căci dragostea de Dumnezeu stă īn păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sīnt grele;

4.           pentrucă oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceeace cīştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.

5.           Cine este celce a biruit lumea, dacă nu celce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

6.           El, Isus Hristos, este Celce a venit cu apă şi cu sīnge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sīnge; şi Duhul este Celce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.

7.           (Căci trei sīnt cari mărturisesc īn cer: Tatăl, Cuvīntul şi Duhul Sfīnt, şi aceşti trei una sīnt.)

8.           Şi trei sīnt cari mărturisesc (pe pămīnt): Duhul, apa şi sīngele, şi aceşti trei sīnt una īn mărturisirea lor.

9.           Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea, pe care a făcut-o El despre Fiul Său.

10.         Cine crede īn Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta īn el; cine nu crede pe Dumnezeu, Īl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea, pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.

11.         Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa vecinică, şi această viaţă este īn Fiul Său.

12.         Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n'are pe Fiul lui Dumnezeu, n'are viaţa.

13.         V'am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi īn Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa vecinică.

14.         Īndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.

15.         Şi dacă ştim  că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că sīntem stăpīni pe lucrurile pe cari I le-am cerut.

16.         Dacă vede cineva pe fratele său săvīrşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu īi va da viaţa, pentru ceice n'au săvīrşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.

17.         Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat, care nu duce la moarte.

18.         Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu īl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.

19.         Ştim că sīntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace īn cel rău.

20.         Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Celce este adevărat. Şi noi sīntem īn Celce este adevărat, adică īn Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa vecinică.

21.         Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.