[ Page principale | Commentaires | La Bible ]

 

EPISTOLA

SOBORNICEASCĂ

A  LUI  IUDA

 

1.           Iuda, rob al lui Isus Hristos, şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, cari sīnt iubiţi īn Dumnezeu Tatăl, şi păstraţi pentru Isus Hristos:

2.           īndurarea, pacea şi dragostea fie īnmulţite.

3.           Prea iubiţilor, pe cīnd căutam cutot dinadinsul scriu despre mīntuirea noastră de obşte, m'am văzut silit scriu ca īndemn luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.

4.           Căci s'au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osīnda aceasta, oameni neevlavioşi, cari schimbă īn desfrīnare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpīn şi Domn Isus Hristos.

5.           Vreau aduc aminte, măcar ştiţi odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, īn urmă a nimicit pe cei ce n'au crezut.

6.           El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi īn lanţuri vecinice, īn īntunerec, pe īngerii cari nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.

7.           Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, cari se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau īnainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc vecinic.

8.           Totuş oamenii aceştia, tīrīţi de visările lor, īşi pīngăresc la fel trupul, nesocotesc stăpīnirea şi batjocoresc dregătoriile.

9.           Arhanghelul Mihail, cīnd se īmpotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n'a īndrăznit rostească īmpotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul te mustre!“

10.         Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc, şi se pierd singuri īn ceeace ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte.

11.         Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S'au aruncat īn rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de cīştig! Au pierit īntr'o răscoală ca a lui Core!

12.         Sīnt nişte stīnci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine īmpreună cu voi, şi se īndoapă deabinele; nişte nori fără apă, mīnaţi īncoace şi īncolo de vīnturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, desrădăcinaţi;

13.         nişte valuri īnfuriate ale mării, cari īşi spumegă ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura īntunerecului pentru vecie.

14.         Şi pentru ei a proorocit Enoh, al şaptelea patriarh dela Adam, cīnd a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,

15.         ca să facă o judecată īmpotriva tuturor, şi să īncredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite, pe cari le-au făcut īn chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară, pe cari le-au rostit īmpotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.“

16.         Ei sīnt nişte cīrtitori, nemulţămiţi cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufaşe, şi slăvesc pe oameni pentru cīştig.

17.         Dar voi, prea iubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.

18.         Cum vă spuneau că īn vremurile din urmă vor fi batjocoritori, cari vor trăi după poftele lor nelegiuite.

19.         Ei sīnt aceia cari dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, cari n'au Duhul.

20.         Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfīntă, rugaţi-vă prin Duhul Sfīnt,

21.         ţineţi-vă īn dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi īndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa vecinică.

22.         Mustraţi pe cei ce se despart de voi;

23.         căutaţi să mīntuiţi pe unii, smulgīndu-i din foc; de alţii iarăş fie-vă milă cu frică, urīnd pīnă şi cămaşa mīnjită de carne.

24.         Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă īnfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie īnaintea slavei Sale,

25.         singurului Dumnezeu, Mīntuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpīnire, mai īnainte de toţi vecii, şi acum şi īn veci. Amin.