[Site Bibliq | Site Bibliquest | Site Bibliq-Vietnam | Site Cantiquest | Bible]

 

Lu-ca

 

Lu-ca 1

1:1 Hỡi Th--phi-lơ qu nhn, v c nhiều kẻ dốc lng chp sử về những sự đ lm nn trong chng ta, 1:2 theo như cc người chứng kiến từ lc ban đầu v trở nn người giảng đạo đ truyền lại cho chng ta, 1:3 vậy, sau khi đ xt kỹ cng từ đầu mọi sự ấy, ti cũng tưởng nn theo thứ tự viết m tỏ ra cho ng, 1:4 để ng biết những điều mnh đ học l chắc chắn. 1:5 Trong đời H-rốt, vua nước Giu-đ, c một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tn l Xa-cha-ri; vợ người l -li-sa-bt, thuộc về chi phi A-rn. 1:6 Cả hai đều l cng bnh trước mặt Đức Cha Trời, vng giữ mọi điều răn v lễ nghi của Cha một cch khng chỗ trch được. 1:7 Hai người khng c con, v -li-sa-bt son sẻ, v cả hai đều cao tuổi. 1:8 Vả, Xa-cha-ri cứ theo thứ tự trong ban mnh m lm chức tế lễ trước mặt Đức Cha Trời. 1:9 Khi đ bắt thăm theo lệ cc thầy cả lập ra rồi, th người được gọi vo nơi thnh của Cha để dng hương. 1:10 Đang giờ dng hương, cả đon dn đng đều ở ngoi cầu nguyện. 1:11 Bấy giờ c một thin sứ của Cha hiện ra cng Xa-cha-ri, đứng bn hữu bn thờ xng hương. 1:12 Xa-cha-ri thấy th bối rối sợ hi. 1:13 Nhưng thin sứ ni cng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, v lời cầu nguyện ngươi đ được nhậm rồi. -li-sa-bt vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi kh đặt tn l Giăng. 1:14 Con trai đ sẽ lm cho ngươi vui mừng hớn hở, v nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. 1:15 V người sẽ nn tn trọng trước mặt Cha; khng uống rượu hay l giống g lm cho say, v sẽ được đầy dẫy Đức Thnh Linh từ khi cn trong lng mẹ. 1:16 Người sẽ lm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-n trở lại cng Cha, l Đức Cha Trời của họ; 1:17 chnh người lại sẽ lấy tm thần quyền php -li m đi trước mặt Cha, để đem lng cha trở về con ci, kẻ loạn nghịch đến sự khn ngoan của người cng bnh, đặng sửa soạn cho Cha một dn sẵn lng. 1:18 Xa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao ti biết được điều đ? V ti đ gi, vợ ti đ cao tuổi rồi. 1:19 Thin sứ trả lời rằng: Ta l Gp-ri-n, đứng trước mặt Đức Cha Trời; Ngi đ sai ta đến truyền cho ngươi v bo tin mừng nầy. 1:20 Nầy, ngươi sẽ cm, khng ni được cho đến ngy no cc điều ấy xảy ra, v ngươi khng tin lời ta, l lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. 1:21 Bấy giờ, dn chng đợi Xa-cha-ri, v lấy lm lạ, v người ở lu trong nơi thnh. 1:22 Khi Xa-cha-ri ra, khng ni với chng được, th họ mới hiểu rằng người đ thấy sự hiện thấy g trong đền thnh; người ra dấu cho họ, m vẫn cn cm. 1:23 Khi những ngy về phần việc mnh đ trọn, người trở về nh. 1:24 Khỏi t lu, vợ người l -li-sa-bt chịu thai, ẩn mnh đi trong năm thng, m ni rằng: 1:25 Ấy l ơn Cha đ lm cho ti, khi Ngi đ đoi đến ti, để cất sự xấu hổ ti giữa mọi người. 1:26 Đến thng thứ su, Đức Cha Trời sai thin sứ Gp-ri-n đến thnh Na-xa- rt, xứ Ga-li-l, 1:27 tới cng một người nữ đồng trinh tn l Ma-ri, đ hứa gả cho một người nam tn l Gi-sp, về dng vua Đa-vt. 1:28 Thin sứ vo chỗ người nữ ở, ni rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Cha ở cng ngươi. 1:29 Ma-ri nghe ni th bối rối, tự hỏi rằng lời cho ấy c nghĩa g. 1:30 Thin-sứ bn ni rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, v ngươi đ được ơn trước mặt Đức Cha Trời. 1:31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai v sanh một con trai m đặt tn l Jsus. 1:32 Con trai ấy sẽ nn tn trọng, được xưng l Con của Đấng Rất Cao; v Cha, l Đức Cha Trời, sẽ ban cho Ngi ngi Đa-vt l tổ phụ Ngi. 1:33 Ngi sẽ trị v đời đời nh Gia-cốp, nước Ngi v cng. 1:34 Ma-ri bn thưa rằng: Ti chẳng hề nhận biết người nam no, th lm sao c được sự đ? 1:35 Thin sứ truyền rằng: Đức Thnh Linh sẽ đến trn ngươi, v quyền php Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bng mnh, cho nn con thnh sanh ra, phải xưng l Con Đức Cha Trời. 1:36 Ka, -li-sa-bt, b con ngươi, cũng đ chịu thai một trai trong lc gi nua; người ấy vốn c tiếng l son, m nay cưu mang được su thng rồi. 1:37 Bởi v khng việc chi Đức Cha Trời chẳng lm được. 1:38 Ma-ri thưa rằng: Ti đy l ti tớ Cha; xin sự ấy xảy ra cho ti như lời người truyền! Đoạn thin sứ la khỏi Ma-ri. 1:39 Trong những ngy đ, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền ni, đến một thnh về xứ Giu-đa, 1:40 vo nh Xa-cha-ri m cho -li-sa-bt. 1:41 Vả, -li-sa-bt vừa nghe tiếng Ma-ri cho, con nhỏ ở trong lng liền nhảy nht; v -li-sa-bt được đầy Đức Thnh Linh, 1:42 bn cất tiếng ku rằng: Ngươi c phước trong đm đn b, thai trong lng ngươi cũng được phước. 1:43 Nhn đu ta được sự vẻ vang nầy, l mẹ Cha ta đến thăm ta? 1:44 Bởi v tai ta mới nghe tiếng ngươi cho, th con nhỏ ở trong lng ta liền nhảy mừng. 1:45 Phước cho người đ tin, v lời Cha truyền cho sẽ được ứng nghiệm! 1:46 Ma-ri bn ni rằng: Linh hồn ti ngợi khen Cha, 1:47 Tm thần ti mừng rỡ trong Đức Cha Trời, l Cứu Cha ti. 1:48 V Ngi đ đoi đến sự hn hạ của ti tớ Ngi. Nầy, từ ry về sau, mun đời sẽ khen ti l kẻ c phước; 1:49 Bởi Đấng Ton Năng đ lm cc việc lớn cho ti. Danh Ngi l thnh, 1:50 V Ngi thương xt kẻ knh sợ Ngi từ đời nầy sang đời kia. 1:51 Ngi đ dng cnh tay mnh để tỏ ra quyền php; V ph tan mưu của kẻ kiu ngạo toan trong lng. 1:52 Ngi đ cch người c quyền khỏi ngi họ, V nhắc kẻ khim nhượng ln. 1:53 Ngi đ lm cho kẻ đi được đầy thức ngon, V đuổi kẻ giu về tay khng. 1:54 Ngi đ va gip Y-sơ-ra-n, ti tớ Ngi, V nhớ lại sự thương xt mnh. Đối với p-ra-ham cng con chu người lun lun, 1:55 Như Ngi đ phn cng tổ phụ chng ta vậy. 1:56 Ma-ri ở với -li-sa-bt chừng ba thng, rồi trở về nh mnh. 1:57 Bấy giờ, đến ngy mn nguyệt, -li-sa-bt sanh được một trai. 1:58 Xm riềng b con nghe Cha tỏ ra sự thương xt cả thể cho -li-sa-bt, th chia vui cng người. 1:59 Qua ngy thứ tm, họ đều đến để lm lễ cắt b cho con trẻ; v đặt tn l Xa-cha-ri theo tn của cha. 1:60 Nhưng mẹ ni rằng: Khng! phải đặt tn con l Giăng. 1:61 Họ ni: Trong b con ngươi khng ai c tn đ. 1:62 Họ bn ra dấu hỏi cha muốn đặt tn g cho con. 1:63 Xa-cha-ri biểu lấy bảng nhỏ, v viết rằng: Giăng l tn n. Ai nấy đều lấy lm lạ. 1:64 Tức th miệng người mở ra, lưỡi được thong thả, ni v ngợi khen Đức Cha Trời. 1:65 Hết thảy xm giềng đều kinh sợ, v người ta ni chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền ni xứ Giu-đ. 1:66 Ai nghe cũng ghi vo lng m ni rằng: Ấy vậy, con trẻ đ sẽ ra thể no? V tay Cha ở cng con trẻ ấy. 1:67 Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thnh Linh, th ni tin tri rằng: 1:68 Ngợi khen Cha, l Đức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, V đ thăm viếng v chuộc dn Ngi, 1:69 Cng sanh ra cho chng ti trong nh Đa-vt, ti tớ Ngi, Một Đấng Cứu thế c quyền php! 1:70 Như lời Ngi đ dng miệng cc thnh tin tri phn từ thuở trước, 1:71 Ngi cứu chng ti khỏi kẻ th v tay mọi người ghen ght chng ti; 1:72 Ngi tỏ lng thương xt đến tổ tng chng ti, V nhớ lại lời giao ước thnh của Ngi, 1:73 Theo như Ngi đ thề với p-ra-ham l tổ phụ chng ti, 1:74 M hứa rằng khi chng ti đ được cứu khỏi tay kẻ nghịch th, Ngi sẽ ban ơn lnh cho chng ti, trước mặt Ngi, 1:75 Lấy sự thnh khiết v cng bnh m hầu việc Ngi, trọn đời mnh khng sợ hi g hết. 1:76 Hỡi con trẻ, người ta sẽ ku con l tin tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Cha, dọn đường Ngi, 1:77 Để cho dn Ngi bởi sự tha tội họ m biết sự rỗi. 1:78 V Đức Cha Trời chng ti động lng thương xt, V mặt trời mọc ln từ nơi cao thăm viếng chng ti, 1:79 Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm v trong bng sự chết, Cng đưa chn chng ti đi đường bnh an. 1:80 Vả, con trẻ ấy lớn ln, tm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngy tỏ mnh ra cng dn Y-sơ-ra-n.

 

 

Lu-ca 2

 

2:1 Lc ấy, S-sa Au-gt-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dn trong cả thin hạ. 2:2 Việc lập sổ dn nầy l trước hết, v nhằm khi Qui-ri-ni-u lm quan tổng đốc xứ Sy-ri. 2:3 Ai nấy đều đến thnh mnh khai tn vo sổ. 2:4 V Gi-sp l dng di nh Đa-vt, cho nn cũng từ thnh Na-xa-rt, xứ Ga- li-l, ln thnh Đa-vt, gọi l Bết-l-hem, xứ Giu-đ, 2:5 để khai vo sổ tn mnh v tn Ma-ri, l người đ hứa gả cho mnh đang c thai. 2:6 Đang khi hai người ở nơi đ, th ngy sanh đẻ của Ma-ri đ đến. 2:7 Người sanh con trai đầu lng, lấy khăn bọc con mnh, đặt nằm trong mng cỏ, v nh qun khng c đủ chỗ ở. 2:8 Vả, cũng trong miền đ, c mấy kẻ chăn chin tr ngoi đồng, thức đm canh giữ bầy chin. 2:9 Một thin sứ của Cha đến gần họ, v sự vinh hiển của Cha chi la xung quanh, họ rất sợ hi. 2:10 Thin sứ bn phn rằng: Đừng sợ chi; v nầy, ta bo cho cc ngươi một Tin Lnh, sẽ lm một sự vui mừng lớn cho mun dn; 2:11 ấy l hm nay tại thnh Đa-vt đ sanh cho cc ngươi một Đấng Cứu thế, l Christ, l Cha. 2:12 Nầy l dấu cho cc ngươi nhn nhận Ngi: Cc ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong mng cỏ. 2:13 Bỗng chc c mun vn thin binh với thin sứ đ ngợi khen Đức Cha Trời rằng: 2:14 Sng danh Cha trn cc từng trời rất cao, Bnh an dưới đất, n trạch cho loi người! 2:15 Sau khi cc thin sứ la họ ln trời rồi, bọn chăn ni với nhau rằng: Chng ta hy tới thnh Bết-l-hem, xem việc đ xảy đến m Cha cho chng ta hay. 2:16 Vậy, họ vội vng đi đến đ, thấy Ma-ri, Gi-sp, v thấy con trẻ đang nằm trong mng cỏ. 2:17 Đ thấy vậy, họ bn thuật lại những lời thin sứ ni về con trẻ đ. 2:18 Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chin ni, đều lấy lm lạ. 2:19 Cn Ma-ri th ghi nhớ mọi lời ấy v suy nghĩ trong lng. 2:20 Bọn chăn chin trở về, lm sng danh v ngợi khen Đức Cha Trời về mọi điều mnh đ nghe v thấy y như lời đ bảo trước cng mnh. 2:21 Đến ngy thứ tm, l ngy phải lm php cắt b cho con trẻ, th họ đặt tn l Jsus, l tn thin sứ đ đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lng mẹ. 2:22 Khi đ hết những ngy tinh sạch rồi, theo luật php Mi-se, Gi-sp v Ma-ri đem con trẻ ln thnh Gi-ru-sa-lem để dng cho Cha, 2:23 như đ chp trong luật php Cha rằng: Hễ con trai đầu lng, phải dng cho Cha, 2:24 lại dng một cặp chim cu, hoặc chim b cu con, như luật php Cha đ truyền. 2:25 Vả, trong thnh Gi-ru-sa-lem c một người cng bnh đạo đức, tn l Si- m-n, trng đợi sự yn ủi dn Y-sơ-ra-n, v Đức Thnh Linh ngự trn người. 2:26 Đức Thnh Linh đ bảo trước cho người biết mnh sẽ khng chết trước khi thấy Đấng Christ của Cha. 2:27 Vậy người cảm bởi Đức Thnh Linh vo đền thờ, lc c cha mẹ đem con trẻ l Jsus đến, để lm trọn cho Ngi cc thường lệ m luật php đ định, 2:28 th người bồng ẵm con trẻ, m ngợi khen Đức Cha Trời rằng: 2:29 Lạy Cha, by giờ xin Cha cho ti tớ Cha được qua đời bnh an, theo như lời Ngi; 2:30 V con mắt ti đ thấy sự cứu vớt của Ngi, 2:31 M Ngi đ sắm sửa đặng lm nh sng trước mặt mun dn, 2:32 Soi khắp thin hạ, V lm vinh hiển cho dn Y-sơ-ra-n l dn Ngi. 2:33 Cha mẹ con trẻ lấy lm lạ về mấy lời người ta ni về con. 2:34 Si-m-n bn chc phước cho hai vợ chồng, ni với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đy, con trẻ nầy đ định lm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-n vấp ng hoặc dấy ln, v định lm một dấu gy nn sự ci trả; 2:35 cn phần ngươi, c một thanh gươm sẽ đm thấu qua lng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lng nhiều người sẽ được by tỏ. 2:36 Lại c b tin tri An-ne, con gi của Pha-nu-n, về chi phi A-se, đ cao tuổi lắm. Từ lc cn đồng trinh đ ở với chồng được bảy năm; 2:37 rồi th ở ga. Bấy giờ đ tm mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đm ngy hầu việc Đức Cha Trời, king ăn v cầu nguyện. 2:38 Một lc ấy, người cũng thnh lnh đến đ, ngợi khen Đức Cha Trời, v ni chuyện về con trẻ với mọi người trng đợi sự giải cứu của thnh Gi-ru-sa-lem. 2:39 Khi Gi-sp v Ma-ri đ lm trọn mọi việc theo luật php Cha rồi, th trở về thnh của mnh l Na-xa-rt trong xứ Ga-li-l. 2:40 Con trẻ lớn ln, v mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khn ngoan, v ơn Đức Cha Trời ngự trn Ngi. 2:41 Vả, hằng năm đến ngy lễ Vượt qua, cha mẹ Đức Cha Jsus thường đến thnh Gi-ru-sa-lem. 2:42 Khi Ngi ln mười hai tuổi, theo lệ thường ngy lễ, cng ln thnh Gi- ru-sa-lem. 2:43 Cc ngy lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ l Jsus ở lại thnh Gi-ru-sa-lem, m cha mẹ khng hay chi hết. 2:44 Hai người tưởng rằng Ngi cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trt một ngy, rồi mới tm hỏi trong đm b con quen biết; 2:45 nhưng khng thấy Ngi, bn trở lại thnh Gi-ru-sa-lem m tm. 2:46 Khỏi ba ngy, gặp Ngi tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thng thi, vừa nghe vừa hỏi. 2:47 Ai nấy nghe, đều lạ khen về sự khn ngoan v lời đối đp của Ngi. 2:48 Khi cha mẹ thấy Ngi, th lấy lm lạ, v mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con lm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha v mẹ đ kh nhọc lắm m tm con. 2:49 Ngi thưa rằng: Cha mẹ kiếm ti lm chi? H chẳng biết ti phải lo việc Cha ti sao? 2:50 Nhưng hai người khng hiểu lời Ngi ni chi hết. 2:51 Đoạn, Ngi theo về thnh Na-xa-rt v chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngi ghi cc lời ấy vo lng. 2:52 Đức Cha Jsus khn ngoan cng thm, thn hnh cng lớn, cng được đẹp lng Đức Cha Trời v người ta.

 

Lu-ca 3

 

3:1 Năm thứ mười lăm đời S-sa Ti-be-rơ, khi Bn-xơ Phi-lt lm quan tổng đốc xứ Giu-đ, H-rốt lm vua chư hầu xứ Ga-li-l, Phi-lp em vua ấy lm vua chư hầu xứ Y-tu-r v tỉnh Tra-c-nt, Ly-sa-ni-a lm vua chư hầu xứ A-by-len, 3:2 An-ne v Cai-phe lm thầy cả thượng phẩm, th c lời Đức Cha Trời truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng vắng. 3:3 Giăng bn dạo qua hết thảy miền ln cận sng Gi-đanh, giảng dạy php bp-tem về sự ăn năn để được tha tội, 3:4 như lời đ chp trong sch đấng tin tri -sai rằng: C tiếng ku la trong đồng vắng: Hy dọn đường Cha, ban bằng cc nẻo Ngi. 3:5 Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy, Cc ni cc g th bị hạ xuống; Đường quanh quẹo th lm cho ngay, Đường gập ghềnh th lm cho bằng; 3:6 V mọi loi xc thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Cha Trời. 3:7 Vậy, Giăng ni cng đon dn đến để chịu mnh lm php bp-tem rằng: Hỡi dng di rắn lục, ai đ dạy cc ngươi trnh khỏi cơn thạnh nộ ngy sau? 3:8 Thế th, hy kết quả xứng đng với sự ăn năn; v đừng tự ni rằng: p-ra- ham l tổ phụ chng ta; v ta ni cng cc ngươi, Đức Cha Trời c thể khiến từ những đ nầy sanh ra con ci cho p-ra-ham được. 3:9 Ci ba đ để kề gốc cy; hễ cy no khng sanh tri tốt th sẽ bị đốn v chụm. 3:10 Chng bn hỏi Giăng rằng: Vậy th chng ti phải lm g? 3:11 Người đp rằng: Ai c hai o, hy lấy một ci cho người khng c; v ai c đồ ăn cũng nn lm như vậy. 3:12 Cũng c những người thu thuế đến để chịu php bp-tem; họ hỏi rằng: Thưa thầy, chng ti phải lm g? 3:13 Người ni rằng: Đừng đi chi ngoi số luật định. 3:14 Qun lnh cũng hỏi rằng: Cn chng ti phải lm g? Người ni rằng: Đừng h hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hy bằng lng về lương hướng mnh. 3:15 Bởi dn chng vẫn trng đợi, v ai nấy đều tự hỏi trong lng nếu Giăng phải l Đấng Christ chăng, 3:16 nn Giăng cất tiếng ni cng mọi người rằng: Phần ta lm php bp-tem cho cc ngươi bằng nước; song c một Đấng quyền php hơn ta sẽ đến, ta khng đng mở dy giy Ngi. Chnh Ngi sẽ lm php bp-tem cho cc ngươi bằng Đức Thnh Linh v bằng lửa. 3:17 Tay Ngi sẽ cầm nia m gi thật sạch sn la mnh, v thu la m vo kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. 3:18 Trong khi Giăng rao truyền Tin Lnh, th cũng khuyn bảo dn chng nhiều điều nữa. 3:19 Song H-rốt, vua chư hầu, đ bị Giăng can gin về việc H-r-đia vợ của em mnh, cng về cc điều c vua đ lm, 3:20 th lại thm một điều c nữa, l bắt Giăng bỏ t. 3:21 Vả, khi hết thảy dn chng đều chịu php bp-tem, Đức Cha Jsus cũng chịu php bp-tem. Ngi đang cầu nguyện th trời mở ra, 3:22 Đức Thnh Linh lấy hnh chim b cu ngự xuống trn Ngi; lại c tiếng từ trn trời phn rằng: Ngươi l Con yu dấu của ta, đẹp lng ta mọi đường. 3:23 Khi Đức Cha Jsus khởi sự lm chức vụ mnh th Ngi c độ ba mươi tuổi. Theo người ta tin, th Ngi l con Gi-sp, Gi-sp con H-li, 3:24 H-li con Mt-tt, Mt-tt con L-vi, L-vi con Mn-chi, Mn-chi con Gia- n, Gia-n con Gi-sp, 3:25 Gi-sp con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt, A-mốt con Na-hum, Na-hum con Ếch-li, Ếch-li con Na-gh, 3:26 Na-gh con Ma-t, Ma-t con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con S-m-in, S-m-in con Gi-sếch, Gi-sếch con Gi-đa, 3:27 Gi-đa con Gi-a-nan, Gi-a-nan, con R-sa, R-sa con X-r-ba-bn, X- r-ba-bn con Sa-la-thi-n, Sa-la-thi-n con N-ri, 3:28 N-ri con Mn-chi, Mn-chi con A-đi, A-đi con C-sam, C-sam con n-ma- đan, n-ma-đan con -rơ, 3:29 -rơ con Gi-su, Gi-su con -li--se, -li--se con Gi-rim, Gi-rim con Mt-tht, Mt-tht con L-vi, 3:30 L-vi con Si-m-n, Si-m-n con Giu-đa, Giu-đa con Gi-sp, Gi-sp con Gi-nam, Gi-nam con -li-a-kim, -li-a-kim con M-l-a, 3:31 M-l-a con Men-na, Men-na con Mt-ta-tha, Mt-ta-tha con Na-than, Na- than con Đa-vt, 3:32 Đa-vt con Gie-s, Gie-s con Gi-bết, Gi-bết con B-, B- con Sa-la, Sa-la con Na-ch-son, Na-ch son con A-mi-na-đp, 3:33 A-mi-na-đp con t-min, t-min con A-rơ-ni, A-rơ-ni con Ếch-rm, Ếch-rn con Pha-r, Pha-r con Giu-đa, 3:34 Giu-đa con Gia-cốp, Gia-cốp con Y-sc, Y-sc con p-ra-ham, p-ra-ham con Tha-r, Tha-r con Na-c, 3:35 Na-c con S-rc, S-rc con Ra-gao, Ra-gao con Pha-lc, Pha-lc con H- be, H-be con Sa-la, 3:36 Sa-la con Cai-nam, Cai-nam con A-bc-st, A-bc-st con Sem, Sem con N- , N- con La-mc, 3:37 La-mc con Ma-tu-s-la, Ma-tu-s-la con H-nc, H-nc con Gia-rết, Gia- rết con M-l-l-n, M-l-l-n con Cai-nam, 3:38 Cai-nam con -nt, -nt con Sết, Sết con A-đam, A-đam con Đức Cha Trời.

 

Lu-ca 4

 

4:1 Đức Cha Jsus đầy dẫy Đức Thnh Linh, ở bờ sng Gi-đanh về, th được Đức Thnh Linh đưa đến trong đồng vắng, 4:2 tại đ, Ngi bị ma quỉ cm dỗ trong bốn mươi ngy. Trong những ngy ấy, Ngi khng ăn chi hết, kỳ đ mn th Ngi đi. 4:3 Ma quỉ bn ni với Ngi rằng: Nếu ngươi l Con Đức Cha Trời, th hy khiến đ nầy trở nn bnh đi. 4:4 Đức Cha Jsus đp: C chp rằng: Loi người được sống chẳng phải chỉ nhờ bnh m thi. 4:5 Ma quỉ đem Ngi ln, cho xem mọi nước thế gian trong giy pht; 4:6 v ni rằng: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền php v sự vinh hiển của cc nước đ; v đ giao cho ta hết, ta muốn cho ai ty ta. 4:7 Vậy, nếu ngươi sấp mnh xuống trước mặt ta, mọi sự đ sẽ thuộc về ngươi cả. 4:8 Đức Cha Jsus đp: C chp rằng: Ngươi phải thờ phượng Cha, l Đức Cha Trời ngươi, v chỉ hầu việc một mnh Ngi m thi. 4:9 Ma quỉ cũng đem Ngi đến thnh Gi-ru-sa-lem, để Ngi trn nc đền thờ, m ni rằng: Nếu ngươi l Con Đức Cha Trời, hy gieo mnh xuống đi; 4:10 v c chp rằng: Cha sẽ truyền cho thin sứ gn giữ ngươi, 4:11 Cc đấng ấy sẽ nng ngươi trong tay, Kẻo ngươi vấp chn nhằm đ no chăng. 4:12 Đức Cha Jsus đp: C phn rằng: Ngươi đừng thử Cha, l Đức Cha Trời ngươi. 4:13 Ma quỉ dng hết cch cm dỗ Ngi rồi, bn tạm la Ngi. 4:14 Đức Cha Jsus được quyền php Đức Thnh Linh, trở về xứ Ga-li-l, v danh tiếng Ngi đồn khắp cc xứ chung quanh. 4:15 Ngi dạy dỗ trong cc nh hội, ai nấy đều khen ngợi Ngi. 4:16 Đức Cha Jsus đến thnh Na-xa-rt, l nơi dưỡng dục Ngi. Theo thi quen, nhằm ngy Sa-bt, Ngi vo nh hội, đứng dậy v đọc. 4:17 C người trao sch tin tri -sai cho Ngi, Ngi dở ra, gặp chỗ c chp rằng: 4:18 Thần của Cha ngự trn ta: V Ngi đ xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lnh cho kẻ ngho; 4:19 Ngi đ sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ m được sng, Kẻ bị h hiếp được tự do; V để đồn ra năm lnh của Cha. 4:20 Đoạn, Ngi xếp sch, trả lại cho kẻ gip việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nh hội đều chăm chỉ ng Ngi. 4:21 Ngi bn phn rằng: Hm nay đ được ứng nghiệm lời Kinh Thnh m cc ngươi mới vừa nghe đ. 4:22 Ai nấy đều lm chứng về Ngi, lấy lm lạ về cc lời đầy ơn lnh từ miệng Ngi ra, v ni rằng: C phải con Gi-sp chăng? 4:23 Ngi phn rằng: Chắc cc ngươi lấy lời tục ngữ nầy m ni cng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hy tự chữa lấy mnh; mọi điều chng ta nghe ngươi đ lm tại Ca-b-na-um, th cũng hy lm tại đy, l qu hương ngươi. 4:24 Ngi lại phn rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, khng c một đấng tin tri no được trọng đi trong qu hương mnh. 4:25 Ta ni thật cng cc ngươi, về đời -li, khi trời đng chặt trong ba năm su thng, cả xứ bị đi km, trong dn Y-sơ-ra-n c nhiều đn b ga; 4:26 dầu vậy, -li chẳng được sai đến cng một người no trong đm họ, nhưng được sai đến cng một đn b ga ở Sa-rp-ta, xứ Si-đn. 4:27 Trong đời đấng tin tri -li-s, dn Y-sơ-ra-n cũng c nhiều kẻ mắc tật phung; song khng c ai lnh sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Sy-ri m thi. 4:28 Ai nấy ở trong nh hội nghe những điều đ, th tức giận lắm. 4:29 Họ đứng dậy ko Ngi ra ngoi thnh, đưa Ngi ln đến cht ni, l nơi họ xy thnh ở trn, để quăng Ngi xuống; 4:30 song Ngi qua giữa bọn họ v đi khỏi. 4:31 Ngi xuống thnh Ca-b-na-um, thuộc xứ Ga-li-l, dạy dỗ trong ngy Sa- bt. 4:32 Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngi; v Ngi dng quyền php m phn. 4:33 Vả, trong nh hội c một người bị t ma m, cất tiếng ku lớn ln rằng: Hỡi Jsus Na-xa-rt! 4:34 Chng ti với Ngi c sự g chăng? Ngi đến để diệt chng ti sao? Ti biết Ngi l ai: l Đấng Thnh của Đức Cha Trời! 4:35 Song Đức Cha Jsus quở nặng n, m rằng: Hy nn đi, v ra khỏi người nầy. Quỉ bn vật ng người giữa đm đng, rồi ra khỏi khng lm hại chi đến người. 4:36 Mọi người đều sững sờ, ni cng nhau rằng: Ấy l đạo g đ? Người lấy php v quyền đuổi t ma, v chng n liền ra! 4:37 Vậy danh tiếng Ngi đồn khắp cc nơi xung quanh. 4:38 Đức Cha Jsus ra khỏi nh hội, vo nh Si-mn. B gia Si-mn đang đau rt nặng lắm. Người ta xin Ngi chữa cho, 4:39 Ngi bn nghing mnh trn người, truyền cho cơn rt, rt liền la khỏi. Tức th người chờ dậy hầu việc. 4:40 Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy c người đau, bất kỳ bịnh g, đều đem đến cng Ngi; Ngi đặt tay ln từng người m chữa cho họ. 4:41 Cũng c cc quỉ ra khỏi nhiều kẻ, m ku ln rằng: Ngi l Đấng Christ, Con Đức Cha Trời! Nhưng Ngi quở nặng chng n, cấm khng cho ni mnh biết Ngi l Đấng Christ. 4:42 Vừa rạng ngy, Ngi ra đi đến nơi vắng vẻ, một đon dn đng ko đi tm Ngi. Họ theo kịp, giữ Ngi ở lại, khng muốn để Ngi đi. 4:43 Nhưng Ngi phn cng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lnh của nước Đức Cha Trời nơi cc thnh khc; v cốt tại việc đ m ta được sai đến. 4:44 Vậy Ngi giảng dạy trong cc nh hội xứ Ga-li-l.

 

 

Lu-ca 5

 

5:1 Khi Đức Cha Jsus, trn bờ hồ Gh-n-xa-rết, đon dn đng chen lấn nhau xung quanh Ngi đặng nghe đạo Đức Cha Trời. 5:2 Ngi thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đnh c đ xuống khỏi thuyền giặt lưới, 5:3 th Ngi ln một chiếc thuyền trong hai chiếc, l chiếc của Si-mn, biểu người đem ra khỏi bờ một cht; rồi Ngi ngồi m dạy dỗ dn chng. 5:4 Khi Ngi phn xong th biểu Si-mn rằng: Hy cho ra ngoi su, thả lưới m đnh c. 5:5 Si-mn thưa rằng: Thưa thầy, chng ti đ lm suốt đm khng bắt được chi hết; dầu vậy, ti cũng theo lời thầy m thả lưới. 5:6 Họ thả lưới xuống, được nhiều c lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. 5:7 Họ bn ra vọi gọi đồng bạn mnh ở thuyền khc đến gip; bạn kia đến chở c đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chm. 5:8 Si-mn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mnh xuống ngang đầu gối Đức Cha Jsus, m thưa rằng: Lạy Cha, xin ra khỏi ti, v ti l người c tội. 5:9 Số l, v đnh c dường ấy, nn Si-mn cng mọi người ở với mnh đều thất kinh; Gia-cơ v Giăng con X-b-đ, l những kẻ đồng bạn với Si-mn cũng đồng một thể ấy. 5:10 Đức Cha Jsus bn phn cng Si-mn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nn tay đnh lưới người. 5:11 Đoạn, họ đem thuyền vo bờ, bỏ hết thảy m theo Ngi. 5:12 Đức Cha Jsus đang ở trong thnh kia, c một người mắc bịnh phung đầy mnh, thấy Ngi th sấp mặt xuống đất, m ni xin rằng: Lạy Cha, nếu Cha khứng, chắc c thể lm cho ti được sạch! 5:13 Đức Cha Jsus giơ tay rờ đến người ấy, m phn rằng: Ta khứng, hy sạch đi. Tức th, bịnh phung liền hết. 5:14 Đức Cha Jsus cấm người đ học chuyện lại với ai; nhưng dặn rằng: Hy đi tỏ mnh cng thầy tế lễ; v dng của lễ về sự ngươi được sạch, theo như Mi-se dạy, để điều đ lm chứng cho họ. 5:15 Danh tiếng Ngi cng ngy cng vang ra, v một đon dn đng nhm họp để nghe Ngi v để được chữa lnh bịnh. 5:16 Song Ngi lnh đi nơi đồng vắng m cầu nguyện. 5:17 Một ngy kia, Đức Cha Jsus đang dạy dỗ, c người Pha-ri-si v mấy thầy dạy luật từ cc lng xứ Ga-li-l, xứ Giu-đ, v thnh Gi-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đ, quyền php Cha ở trong Ngi để chữa lnh cc bịnh. 5:18 Bấy giờ, c mấy người khing một kẻ đau bại trn giường, kiếm cch đem vo để trước mặt Đức Cha Jsus. 5:19 Nhn v người ta đng lắm, khng biết bởi đu m qua, họ bn tro ln mi nh, dỡ ngi ra, dng người v giường nhỏ xuống trước mặt Ngi, giữa đm đ hội. 5:20 Đức Cha Jsus thấy đức tin của họ, bn phn rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đ được tha. 5:21 Cc thầy thng gio v người Pha-ri-si bn nghị luận rằng: Người nầy l ai m ni phạm thượng vậy? Ngoi Đức Cha Trời, h c ai tha tội được sao? 5:22 Nhưng Đức Cha Jsus biết tưởng họ, cất tiếng phn rằng: Cc ngươi nghị luận g trong lng? 5:23 Nay ni rằng: Tội ngươi đ được tha, hoặc rằng: Ngươi hy đứng dậy m đi, th bn no dễ hơn? 5:24 Vả, hầu cho cc ngươi biết Con người ở thế gian c quyền tha tội: Ngi phn cng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi đứng dậy, vc giường trở về nh. 5:25 Tức th kẻ bại đứng dậy trước mặt chng, vc giường mnh đ nằm, v đi về nh, ngợi khen Đức Cha Trời. 5:26 Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Cha Trời; v sợ sệt lắm m ni rằng: Hm nay chng ta đ thấy những việc dị thường. 5:27 Kế đ, Đức Cha Jsus ra ngoi, thấy một người thu thuế, tn l L-vi, đang ngồi tại sở thu thuế. Ngi phn cng người rằng: Hy theo ta! 5:28 L-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngi. 5:29 L-vi dọn tiệc trọng thể đi Ngi tại nh mnh, c nhiều người thu thuế v kẻ khc cng ngồi ăn đồng bn. 5:30 Cc người Pha-ri-si v cc thầy thng gio họ lằm bằm, ni cng mn đồ Ngi rằng: Sao cc ngươi ăn uống với người thu thuế v kẻ phạm tội? 5:31 Đức Cha Jsus phn cng họ rằng: Khng phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song l người đau ốm. 5:32 Ta khng phải đến gọi kẻ cng bnh hối cải, song gọi kẻ c tội. 5:33 Họ thưa Ngi rằng: mn đồ của Giăng thường king ăn cầu nguyện, cũng như mn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như mn đồ của thầy ăn v uống. 5:34 Ngi đp rằng: Trong khi chng rể cn ở cng bạn mừng cưới mnh, cc ngươi dễ bắt họ phải king ăn được sao?

5:35 Song đến ngy no chng rể phải đem đi khỏi họ, th trong những ngy ấy họ mới king ăn vậy. 5:36 Ngi lại lấy th dụ m phn cng họ rằng: Khng ai x một miếng o mới m v o cũ. Nếu vậy, o mới phải rch, v miếng giẻ mới cũng khng xứng với o cũ. 5:37 Cũng khng ai đổ rượu mới vo bầu da cũ, nếu vậy, rượu mới lm nứt bầu ra; rượu chảy mất v bầu cũng phải hư đi. 5:38 Song rượu mới phải đổ vo bầu mới. 5:39 Lại cũng khng ai uống rượu cũ lại đi rượu mới; v người ni rằng: Rượu cũ ngon hơn.

Top of Form

 

Lu-ca 6

 

6:1 Nhằm ngy Sa-bt, Đức Cha Jsus đi qua giữa đồng la m, mn đồ bứt bng la, lấy tay v đi v ăn. 6:2 C mấy người Pha-ri-si ni rằng: Sao cc ngươi lm điều khng nn lm trong ngy Sa-bt? 6:3 Đức Cha Jsus phn rằng: Vậy cc ngươi chưa đọc chuyện vua Đa-vt lm trong khi vua cng kẻ đi theo bị đi sao? 6:4 Thể no vua vo đền Đức Cha Trời, lấy bnh by ra m ăn, v cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu l bnh chỉ cc thầy tế lễ mới được php ăn thi? 6:5 Ngi lại phn rằng: Con người cũng l Cha ngy Sa-bt. 6:6 Một ngy Sa-bt khc, Đức Cha Jsus vo nh hội dạy dỗ. Tại đ, c một người bn tay hữu bị teo. 6:7 Vả, cc thầy thng gio v người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngi, coi thử Ngi c chữa bịnh trong ngy Sa-bt chăng, để tm dịp m co Ngi. 6:8 Nhưng Ngi biết tưởng họ, nn phn cng người teo tay rằng: Hy chờ dậy, đứng giữa chng ta. Người ấy chờ dậy, v đứng ln. 6:9 Đức Cha Jsus liền phn cng họ rằng: Ta hỏi cc ngươi: Trong ngy Sa-bt, nn lm điều lnh hay l lm điều dữ, nn cứu người hay l giết người? 6:10 Đoạn, Ngi lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mnh, rồi phn cng người bịnh rằng: Hy giơ tay ra. Người giơ ra, th tay được lnh. 6:11 Nhưng họ giận lắm, bn bn cng nhau về việc mnh c thể xử với Đức Cha Jsus cch no. 6:12 Trong lc đ, Đức Cha Jsus đi ln ni để cầu nguyện; v thức thu đm cầu nguyện Đức Cha Trời. 6:13 Đến sng ngy, Ngi đi mn đồ đến, chọn mười hai người, gọi l sứ đồ: 6:14 Si-mn, Ngi đặt tn l Phi-e-rơ, Anh-r em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ v Giăng, Phi-lp v Ba-th-l-my, 6:15 Ma-thi-ơ v Th-ma, Gia-cơ con của A-ph, Si-mn gọi l X-lốt, 6:16 Giu-đ con của Gia-cơ v Giu-đa ch-ca-ri-ốt l kẻ phản Ngi. 6:17 Kế đ, Ngi cng mn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đ, c nhiều mn đồ Ngi cng đon dn rất đng từ khắp xứ Giu-đ, thnh Gi-ru-sa-lem, v miền biển Ty-rơ, Si-đn m đến, để nghe Ngi dạy v cho được chữa lnh bịnh mnh. 6:18 Những kẻ mắc t ma khuấy hại cũng đều được lnh. 6:19 Cả đon dn đến kiếm cch rờ Ngi, v từ Ngi c quyền php ra, chữa lnh hết mọi người. 6:20 Đức Cha Jsus bn ngước mắt ng mn đồ, m phn rằng: Phước cho cc ngươi ngho kh, v nước Đức Cha Trời thuộc về cc ngươi! 6:21 Phước cho cc ngươi hiện đang đi, v sẽ được no đủ! Phước cho cc ngươi hiện đang khc lc, v sẽ được vui mừng! 6:22 Phước cho cc ngươi khi v cớ Con người, thin hạ sẽ ght, đuổi, mắng nhiếc cc ngươi, bỏ tn cc ngươi như đồ uế! 6:23 Ngy đ, hy vui vẻ, nhảy nht v mừng rỡ, v phần thưởng cc ngươi trn trời sẽ lớn lắm; bởi tổ phụ họ cũng đối đi cc đấng tin tri dường ấy. 6:24 Song, khốn cho cc ngươi v người giu c, v đ được sự yn ủi của mnh rồi! 6:25 Khốn cho cc ngươi l kẻ hiện đang no, v sẽ đi! Khốn cho cc ngươi l kẻ hiện đang cười, v sẽ để tang v khc lc! 6:26 Khốn cho cc ngươi, khi mọi người sẽ khen cc ngươi, v tổ phụ họ cũng xử với cc tin tri giả như vậy! 6:27 Nhưng ta phn cng cc ngươi, l người nghe ta: Hy yu kẻ th mnh, lm ơn cho kẻ ght mnh, 6:28 chc phước cho kẻ rủa mnh, v cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mnh. 6:29 Ai vả ngươi m bn nầy, hy đưa lun m bn kia cho họ; cn nếu ai dựt o ngoi của ngươi, th cũng đừng ngăn họ lấy lun o trong. 6:30 Hễ ai xin, hy cho, v nếu c ai đoạt lấy của cc ngươi, th đừng đi lại. 6:31 Cc ngươi muốn người ta lm cho mnh thể no, hy lm cho người ta thể ấy. 6:32 Nếu cc ngươi yu kẻ yu mnh, th c ơn chi? Người c tội cũng yu kẻ yu mnh. 6:33 Nếu cc ngươi lm ơn cho kẻ lm ơn mnh, th c ơn chi? Người c tội cũng lm như vậy. 6:34 Nếu cc ngươi cho ai mượn m mong họ trả, th c ơn chi? Người c tội cũng cho người c tội mượn, để được thu lại y số. 6:35 Song cc ngươi hy yu kẻ th mnh; hy lm ơn, hy cho mượn, m đừng ng lng. Vậy, phần thưởng của cc ngươi sẽ lớn, v cc ngươi sẽ lm con của Đấng Rất Cao, v Ngi lấy nhn từ đối đi kẻ bạc v kẻ dữ. 6:36 Hy thương xt như Cha cc ngươi hay thương xt. 6:37 Đừng đon xt ai, th cc ngươi khỏi bị đon xt; đừng ln n ai, th cc ngươi khỏi bị ln n; hy tha thứ, người sẽ tha thứ mnh. 6:38 Hy cho, người sẽ cho mnh; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy trn, m nộp trong lng cc ngươi; v cc ngươi lường mực no, th họ cũng lường lại cho cc ngươi mực ấy. 6:39 Ngi cũng phn cng họ một th dụ rằng: Kẻ m c thể dắt kẻ m được chăng? Cả hai h chẳng cng t xuống hố sao? 6:40 Mn đồ khng hơn thầy; nhưng hễ mn đồ được trọn vẹn th sẽ bằng thầy mnh. 6:41 Sao ngươi nhn thấy ci rc trong mắt anh em mnh, m khng thấy cy đ trong mắt ngươi? 6:42 Sao ngươi ni được với anh em rằng: Anh ơi, để ti lấy ci rc trong mắt anh ra, cn ngươi, th khng thấy cy đ trong mắt mnh? Hỡi kẻ giả hnh, hy lấy cy đ ra khỏi mắt mnh trước đ, rồi mới thấy r m lấy ci rc ra khỏi mắt anh em. 6:43 Cy sanh tri xấu khng phải l cy tốt, cy sanh tri tốt khng phải l cy xấu; 6:44 v hễ xem tri th biết cy. Người ta khng hi được tri vả nơi bụi gai, hay l tri nho nơi chm kinh cước. 6:45 Người lnh bởi lng chứa điều thiện m pht ra điều thiện, kẻ dữ bởi lng chứa điều c m pht ra điều c; v do sự đầy dẫy trong lng m miệng ni ra. 6:46 Sao cc ngươi gọi ta: Cha, Cha, m khng lm theo lời ta phn? 6:47 Ta sẽ chỉ cho cc ngươi biết kẻ no đến cng ta, nghe lời ta, v lm theo, th giống ai. 6:48 Kẻ ấy giống như một người kia cất nh, đo đất cho su, xy nền trn vầng đ: nước trn lan, dng nước chảy mạnh x vo nh đ, nhưng khng x động được, v đ cất chắc chắn. 6:49 Song kẻ no nghe lời ta m khng lm theo, th giống như một người kia cất nh trn đất khng xy nền: dng nước chảy mạnh x vo nh đ, tức th nh sụp xuống, v sự hư hại lớn lao.Top of Form

 

 

Lu-ca 7

 

7:1 Khi Đức Cha Jsus rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dn chng nghe rồi, th Ngi vo thnh Ca-b-na-um. 7:2 Vả, một thầy đội kia c đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết, 7:3 nghe ni Đức Cha Jsus, bn sai mấy trưởng lo trong dn Giu-đa xin Ngi đến chữa cho đầy tớ mnh. 7:4 Mấy người đ đến cng Đức Cha Jsus, m ni xin rằng: Thầy đội thật đng cho thầy nhậm điều nầy; 7:5 v người yu dn ta, v đ cất nh hội cho chng ti. 7:6 Đức Cha Jsus bn đi với họ. Khi Ngi gần tới nh, thầy đội sai bạn hữu mnh đi thưa Ngi rằng: Lạy Cha, xin đừng tự phiền đến thế, v ti khng đng rước Cha vo nh ti. 7:7 Ti cũng nghĩ mnh khng đng đến cng Cha; song xin phn một lời, th đầy tớ ti sẽ được lnh. 7:8 V chnh mnh ti l người thuộc dưới quyền kẻ khc, ti cũng c qun lnh dưới quyền ti; ti biểu tn nầy rằng: Hy đi! th n đi; biểu tn khc rằng: Hy đến! th n đến; v biểu đầy tớ ti rằng: Hy lm việc nầy! th n lm. 7:9 Đức Cha Jsus nghe những lời ấy, lấy lm lạ cho thầy đội, bn xy lại cng đon dn theo mnh, m phn rằng: Ta ni cng cc ngươi, dầu trong dn Y-sơ-ra-n, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. 7:10 Những kẻ sai đến trở về nh, thấy đầy tớ lnh mạnh. 7:11 Bữa sau, Đức Cha Jsus đi đến một thnh, gọi l Na-in c nhiều mn đồ v một đon dn đng cng đi với Ngi. 7:12 Khi Ngi đến gần cửa thnh, họ vừa khing ra một người chết, l con trai một của mẹ ga kia; c nhiều người ở thnh đ đi đưa với b ga ấy. 7:13 Cha thấy, động lng thương xt người, m phn rằng: Đừng khc! 7:14 Đoạn, Ngi lại gần, rờ quan ti, th kẻ khing dừng lại. Ngi bn phn rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. 7:15 Người chết vng ngồi dậy v khởi sự ni. Đức Cha Jsus giao người lại cho mẹ. 7:16 Ai nấy đều sợ hi, v ngợi khen Đức Cha Trời rằng: C đấng tin tri lớn đ dấy ln giữa chng ti, v Đức Cha Trời đ thăm viếng dn Ngi. 7:17 Tin nầy đồn ra khắp xứ Giu-đ, v khắp xứ xung quanh nơi đ nữa. 7:18 Mn đồ của Giăng trnh lại hết cả chuyện đ với người. 7:19 Người bn gọi hai mn đồ mnh, sai đến thưa cng Cha rằng: Thầy c phải l Đấng phải đến, hay chng ti cn phải đợi Đấng khc? 7:20 Hai người đ đến cng Đức Cha Jsus, thưa rằng: Giăng Bp-tt sai chng ti đến hỏi thầy: Thầy c phải l Đấng phải đến, hay chng ti cn phải đợi Đấng khc? 7:21 Vả, chnh giờ đ, Đức Cha Jsus chữa lnh nhiều kẻ bịnh, kẻ tn tật, kẻ mắc quỉ dữ, v lm cho nhiều người đui được sng. 7:22 Đoạn, Ngi đp rằng: hy về bo cho Giăng sự cc ngươi đ thấy v đ nghe: kẻ đui được sng, kẻ qu được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin Lnh đ rao giảng cho kẻ ngho. 7:23 Phước cho kẻ khng vấp phạm v cớ ta! 7:24 Hai người của Giăng sai đến đ đi rồi, Đức Cha Jsus mới phn cng đon dn về việc Giăng rằng: Cc ngươi đ đi xem chi nơi đồng vắng? Xem cy sậy bị gi rung chăng? 7:25 Lại cc ngươi cn đi xem g? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Ka, những người mặc o sang trọng, v ăn ở sung sướng, th ở trong đền đi cc vua! 7:26 Song, rốt lại, cc ngươi đi xem g? Xem một đấng tin tri ư? Phải, ta ni, một đấng trọng hơn tin tri nữa. 7:27 Ấy về đấng đ m c lời chp rằng: Nầy, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường trước ngươi. 7:28 Ta ni cng cc ngươi, trong những người bởi đn b sanh ra, khng c ai lớn hơn Giăng Bp-tt đu; nhưng trong nước Đức Cha Trời, kẻ rất nhỏ cn lớn hơn Giăng vậy. 7:29 Cả dn chng cng kẻ thu thuế chịu Giăng lm php bp-tem, đều xưng Đức Cha Trời l cng bnh. 7:30 Song người Pha-ri-si cng cc thầy dạy luật khng chịu Giăng lm php bp-tem, nn ch bỏ Đức Cha Trời định về mnh. 7:31 Vậy, ta sẽ snh người đời nầy với g, họ giống như ai? 7:32 Họ giống như con trẻ ngồi ngoi chợ, ni cng nhau rằng: Ta đ thổi so, m bay khng nhảy ma; ta đ than vn, m bay khng khc. 7:33 Vả, Giăng Bp-tt đ đến, khng ăn bnh, khng uống rượu; th cc ngươi ni rằng: Người mắc quỉ dữ. 7:34 Con người đến, ăn v uống, th cc ngươi ni rằng: Ấy đ l người ham ăn m uống, bạn với người thu thuế v kẻ c tội. 7:35 Song sự khn ngoan được xưng cng bnh nhờ những việc lm của n. 7:36 C một người Pha-ri-si mời Đức Cha Jsus ăn tại nh mnh. Vậy, khi đ vo nh người Pha-ri-si th Ngi ngồi bn. 7:37 Vả, c một người đn b xấu nết ở thnh đ, nghe ni Đức Cha Jsus đang ngồi bn tại nh người Pha-ri-si, bn đem đến một bnh ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. 7:38 Người đứng đằng sau, nơi chn Đức Cha Jsus, khc, sa nước mắt trn chn Ngi, rồi lấy tc mnh m chi; lại hn chn Ngi, v xức dầu thơm cho. 7:39 Người Pha-ri-si đ mời Ngi, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người nầy l đấng tin tri, chắc biết người đn b rờ đến mnh đ l ai, cng biết ấy l người đn b xấu nết. 7:40 Đức Cha Jsus bn cất tiếng phn cng người rằng: Hỡi Si-mn, ta c vi lời ni cng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ ni. 7:41 Một chủ nợ c hai người mắc nợ: một người mắc năm trăm đơ-ni-, một người mắc năm chục. 7:42 V hai người đều khng c chi m trả, nn chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đ, ai yu chủ nợ hơn? 7:43 Si-mn thưa rằng: Ti tưởng l người m chủ nợ đ tha nhiều nợ hơn. Đức Cha Jsus phn rằng: Ngươi đon phải lắm. 7:44 Đoạn, Ngi xy lại người đn b m phn cng Si-mn rằng: Ngươi thấy đn b nầy khng? Ta vo nh ngươi, ngươi khng cho nước rửa chn; nhưng người đ lấy nước mắt thấm ướt chn ta, rồi lấy tc mnh m chi. 7:45 Ngươi khng hn ta; nhưng người từ khi vo nh ngươi, th hn chn ta hoi. 7:46 Ngươi khng xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu thơm xức chn ta. 7:47 Vậy nn ta ni cng ngươi, tội lỗi đn b nầy nhiều lắm, đ được tha hết, v người đ yu mến nhiều; song kẻ được tha t th yu mến t. 7:48 Ngi bn phn cng người đn b rằng: Tội lỗi ngươi đ được tha rồi. 7:49 Cc người ngồi bn với Ngi nghĩ thầm rằng: Người nầy l ai, m cũng tha tội? 7:50 Nhưng Ngi phn cng người đn b rằng: Đức tin của ngươi đ cứu ngươi; hy đi cho bnh an.

 

 

Lu-ca 8

 

8:1 Kế đ, Đức Cha Jsus đi thnh nầy đến thnh kia, lng nầy đến lng khc, giảng dạy v rao truyền tin lnh của nước Đức Cha Trời. C mười hai sứ đồ ở với Ngi. 8:2 Cũng c mấy người đn b đi theo Ngi, l những người đ được cứu khỏi quỉ dữ v chữa khỏi bịnh: Ma-ri, gọi l Ma-đơ-len, từ người bảy quỉ dữ đ ra, 8:3 Gian-nơ vợ Chu-xa, l quan nội vụ của vua H-rốt, Su-xan-nơ v nhiều người khc nữa gip của cải cho Ngi. 8:4 Khi c đon dn đng nhm lại, v người hết thảy cc thnh đều đến cng Ngi, th Ngi lấy th dụ m phn cng họ rằng: 8:5 Người gieo đi ra để gieo giống mnh. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giy đạp v chim trời xuống ăn hết. 8:6 Một phần khc rơi ra nơi đất đ sỏi, khi mới mọc ln, liền ho đi, v khng c hơi ẩm. 8:7 Một phần khc rơi vo bụi gai, gai mọc ln với hột giống, lm cho nghẹt ngi. 8:8 Lại c một phần khc rơi xuống nơi đất tốt, th mọc ln, v kết quả, một thnh trăm. Đang phn mấy lời đ, Ngi ku ln rằng: Ai c tai m nghe, hy nghe. 8:9 Mn đồ hỏi Ngi th dụ ấy c nghĩa g. 8:10 Ngi đp rằng: Đ ban cho cc ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Cha Trời; song, với kẻ khc th dng th dụ m ni, để họ xem m khng thấy, nghe m khng hiểu. 8:11 Nầy, lời th dụ đ nghĩa như vầy: Hột giống l đạo Đức Cha Trời. 8:12 Phần rơi ra dọc đường, l những kẻ nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lng họ, e rằng họ tin m được cứu chăng. 8:13 Phần rơi ra đất đ sỏi l kẻ nghe đạo, bn vui mừng chịu lấy; nhưng họ khng c rễ, chỉ tin tạm m thi; nn khi sự thử thch đến, th họ tho lui. 8:14 Phần rơi vo bụi gai, l những kẻ đ nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giu sang, sung sướng đời nầy lm cho đạo phải nghẹt ngi, đến nỗi khng sanh tri no được chn. 8:15 Song phần rơi vo nơi đất tốt, l kẻ c lấy lng thật th tử tế nghe đạo, gn giữ v kết quả một cch bền lng. 8:16 Khng ai đ thắp đn tại lấy thng p lại, hay l để dưới giường; nhưng để trn chn đn, hầu cho ai vo nh đều thấy sng. 8:17 Thật khng c điều g kn m khng phải lộ ra, khng c điều g giấu m chẳng bị biết v tỏ ra. 8:18 Vậy, hy coi chừng về cch cc ngươi nghe; v kẻ đ c, sẽ cho thm; kẻ khng c, sẽ cất lấy sự họ tưởng mnh c. 8:19 Mẹ v anh em Đức Cha Jsus đến tm Ngi; song v người ta đng lắm, nn khng đến gần Ngi được. 8:20 Vậy c kẻ bo cho Ngi biết rằng: Mẹ v anh em thầy ở ngoi, muốn thấy thầy. 8:21 Nhưng Ngi đp rằng: Mẹ ta v anh em ta l kẻ nghe đạo Đức Cha Trời v lm theo đạo ấy. 8:22 Một ngy kia, Ngi xuống thuyền với mn đồ, m phn rằng: Hy qua bn kia hồ; rồi đi. 8:23 Khi thuyền đang chạy, th Ngi ngủ. C cơn bo nổi ln trong hồ, nước vo đầy thuyền, đang nguy hiểm lắm. 8:24 Mn đồ bn đến thức Ngi dậy, rằng: Thầy i, Thầy i, chng ta chết! Nhưng Ngi, vừa thức dậy, khiến gi v sng phải bnh tịnh th liền bnh tịnh v yn lặng như tờ. 8:25 Ngi bn phn cng mn đồ rằng: Đức tin cc ngươi ở đu? Mn đồ sợ hi v bỡ ngỡ, ni với nhau rằng: Người nầy l ai, khiến đến gi v nước, m cũng phải vng lời người? 8:26 Kế đ, gh vo đất của dn Gi-ra-s, ngang xứ Ga-li-l. 8:27 Khi Đức Cha Jsus ln bờ, c một người ở thnh ấy bị nhiều quỉ m đi gặp Ngi. Đ lu nay, người khng mặc o, khng ở nh, song ở nơi mồ mả. 8:28 Người ấy vừa thấy Đức Cha Jsus th la ln inh ỏi, v đến gieo mnh nơi chn Ngi, ni lớn tiếng rằng: Lạy Đức Cha Jsus, Con Đức Cha Trời Rất Cao, ti với Ngi c sự chi chăng? Ti cầu xin Ngi, đừng lm khổ ti. 8:29 V Đức Cha Jsus đang truyền cho t ma phải ra khỏi người đ m n đ m từ lu; dầu họ giữ người, xiềng v cng chn lại, người cứ bẻ xiềng tho cng, v bị quỉ dữ đem vo nơi đồng vắng. 8:30 Đức Cha Jsus hỏi người rằng: Mầy tn g? Người thưa rằng: Qun đội; v nhiều quỉ đ m vo người. 8:31 Chng n bn cầu xin Đức Cha Jsus đừng khiến mnh xuống vực su. 8:32 Vả, ở đ c một bầy heo đng đang ăn trn ni. Cc quỉ xin Đức Cha Jsus cho chng n nhập vo những heo ấy, Ngi bn cho php. 8:33 Vậy, cc quỉ ra khỏi người đ, nhập vo bầy heo, bầy heo từ trn bực cao đm đầu xuống hồ v chết chm. 8:34 Cc kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thnh v trong nh qu. 8:35 Thin hạ bn đổ ra xem việc mới xảy ra; khi họ đến cng Đức Cha Jsus, thấy người m cc quỉ mới ra khỏi ngồi dưới chn Đức Cha Jsus, mặc o quần, bộ tỉnh to, th sợ hi lắm. 8:36 Những người đ xem thấy sự lạ đ, thuật lại cho thin hạ biết người bị quỉ m được cứu khỏi thế no. 8:37 Hết thảy dn ở miền người Gi-ra-s xin Đức Cha Jsus la khỏi xứ họ, v họ sợ hi lắm. Ngi bn xuống thuyền trở về. 8:38 Người đ khỏi những quỉ m xin php ở với Ngi, nhưng Đức Cha Jsus biểu về, m rằng: 8:39 Hy về nh ngươi, thuật lại mọi điều Đức Cha Trời đ lm cho ngươi. Vậy, người ấy đi, đồn khắp cả thnh mọi điều Đức Cha Jsus đ lm cho mnh. 8:40 Khi trở về, c đon dn đng rước Ngi; v ai nấy cũng trng đợi Ngi. 8:41 C người cai nh hội tn l Giai-ru đến sấp mnh xuống nơi chn Đức Cha Jsus, xin Ngi vo nh mnh. 8:42 V người c con gi một, mười hai tuổi, gần chết. Khi Đức Cha Jsus đang đi, dn chng lấn p Ngi tứ pha. 8:43 Bấy giờ, c một người đn b đau bịnh mất huyết mười hai năm rồi, cũng đ tốn hết tiền của về thầy thuốc, khng ai chữa lnh được, 8:44 đến đằng sau Ngi rờ trn o; tức th huyết cầm lại. 8:45 Đức Cha Jsus bn phn rằng: Ai sờ đến ta? Ai nấy đều chối; Phi-e-rơ v những người đồng bạn thưa rằng: Thưa thầy, đon dn vy lấy v p thầy. 8:46 Đức Cha Jsus phn rằng: C người đ rờ đến ta, v ta nhận biết c quyền php từ ta m ra. 8:47 Người đn b thấy mnh khng thể giấu được nữa, th run sợ, đến sấp mnh xuống nơi chn Ngi, tỏ thật trước mặt dn chng v cớ no mnh đ rờ đến, v liền được lnh lm sao. 8:48 Nhưng Đức Cha Jsus phn rằng: Hỡi con gi ta, đức tin ngươi đ chữa lnh ngươi; hy đi cho bnh an. 8:49 Ngi cn đang phn, c kẻ ở nh người cai nh hội đến ni với người rằng: Con gi ng chết rồi; đừng lm phiền thầy chi nữa. 8:50 Song Đức Cha Jsus nghe vậy, phn cng Giai-ru rằng: Đừng sợ, hy tin m thi, th con ngươi sẽ được cứu. 8:51 Khi đến nh, Ngi chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, v cha mẹ con ấy vo cng Ngi. 8:52 Ai nấy đều khc lc than vn về con đ. Nhưng Ngi phn rằng: Đừng khc, con nầy khng phải chết, song n ngủ. 8:53 Họ biết n thật chết rồi, bn nhạo bng Ngi. 8:54 nhưng Đức Cha Jsus cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng ln rằng: Con ơi, hy chờ dậy! 8:55 Thần linh bn hon lại, con ấy chờ dậy liền; rồi Ngi truyền cho n ăn. 8:56 Cha mẹ n lấy lm lạ; nhưng Ngi cấm ni lại sự xảy ra đ với ai.

 

 

Lu-ca 9

 

9:1 Đức Cha Jsus nhm họp mười hai sứ đồ, ban quyền năng php tắc để trị quỉ chữa bịnh. 9:2 Rồi Ngi sai đi rao giảng về nước Đức Cha Trời cng chữa lnh kẻ c bịnh. 9:3 Ngi dạy rằng: Đi đường chớ đem g theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bnh, hoặc tiền bạc; cũng đừng đem hai o. 9:4 Hễ cc ngươi vo nh no, hy ở đ cho đến khi đi. 9:5 Cn ai khng tiếp rước cc ngươi, hy ra khỏi thnh họ, v phủi bụi chn mnh để lm chứng nghịch cng họ. 9:6 Vậy, cc sứ đồ ra đi, từ lng nầy tới lng kia, rao giảng Tin Lnh khắp nơi v chữa lnh người c bịnh. 9:7 Bấy giờ, H rốt l vua chư hầu, nghe ni về cc việc xảy ra, th khng biết nghĩ lm sao; v kẻ nầy ni rằng: Giăng đ từ kẻ chết sống lại; 9:8 kẻ khc ni rằng: -li đ hiện ra; v kẻ khc nữa th rằng: Một trong cc đấng tin tri đời xưa đ sống lại. 9:9 Song H-rốt th ni: Ta đ truyền chm Giăng rồi: vậy người nầy l ai, m ta nghe lm những việc dường ấy? Vua bn tm cch thấy Đức Cha Jsus. 9:10 Cc sứ đồ trở về trnh cng Đức Cha Jsus mọi việc mnh đ lm. Ngi bn đem cc sứ đồ đi tẻ ra với mnh đến gần thnh kia gọi l Bết-sai-đa. 9:11 Nhưng dn chng nghe vậy, th đi theo Ngi. Đức Cha Jsus tiếp đi dn chng, giảng cho họ về nước Đức Cha Trời, v chữa cho những kẻ cần được lnh bịnh. 9:12 Khi gần tối, mười hai sứ đồ đến gần Ngi m thưa rằng: Xin truyền cho dn chng về, để họ đến cc lng cc ấp xung quanh m trọ v kiếm chi ăn; v chng ta ở đy l nơi vắng vẻ. 9:13 Song Ngi phn rằng: Chnh cc ngươi hy cho họ ăn. Cc sứ đồ thưa rằng: V thử chnh mnh chng ti khng đi mua đồ ăn cho hết thảy dn nầy, th chỉ c năm ci bnh v hai con c m thi. 9:14 Vả, bấy giờ c độ năm ngn người nam ở đ. Ngi bn phn cng mn đồ rằng: Hy biểu chng ngồi từng hng năm mươi người. 9:15 Mn đồ lm theo lời; chng ngồi xuống hết thảy. 9:16 Đoạn, Đức Cha Jsus lấy năm ci bnh v hai con c, ngước mắt ln trời, chc tạ, rồi bẻ ra trao cho mn đồ, đặng pht cho đon dn. 9:17 Ai nấy ăn no rồi, người ta thu được mười hai giỏ đầy những miếng thừa. 9:18 Một ngy kia, Đức Cha Jsus đang cầu nguyện ring, mn đồ nhm lại xung quanh Ngi, Ngi hỏi rằng: Trong dn chng, họ ni ta l ai? 9:19 Thưa rằng: Người nầy ni l Giăng Bp-tt, người kia ni l -li; kẻ khc ni l một trong cc đấng tin tri đời xưa sống lại. 9:20 Ngi lại hỏi rằng: Cn về phần cc ngươi th ni ta l ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy l Đấng Christ của Đức Cha Trời. 9:21 Đức Cha Jsus nghim cấm mn đồ ni sự ấy với ai, 9:22 v phn thm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị cc trưởng lo, cc thầy tế lễ cả, v cc thầy thng gio bỏ ra, phải bị giết, ngy thứ ba phải sống lại. 9:23 Đoạn, Ngi phn cng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mnh đi, mỗi ngy vc thập tự gi mnh m theo ta. 9:24 V ai muốn cứu sự sống mnh th sẽ mất, cn ai v cớ ta mất sự sống, th sẽ cứu. 9:25 Nếu ai được cả thin hạ, m chnh mnh phải mất hoặc hư đi, th c ch g? 9:26 V nếu ai hổ thẹn về ta v lời ta, th Con người sẽ hổ thẹn về họ, khi Ngi ngự trong sự vinh hiển của mnh, của Cha, v của thin sứ thnh m đến. 9:27 Quả thật, ta ni cng cc ngươi, một vi người trong cc ngươi đang đứng đy sẽ khng chết trước khi chưa thấy nước Đức Cha Trời. 9:28 Độ tm ngy sau khi phn cc lời đ, Đức Cha Jsus đem Phi-e-rơ, Giăng v Gia-cơ đi với mnh ln trn ni để cầu nguyện. 9:29 Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngi khc thường, o Ngi trở nn sắc trắng chi la. 9:30 V nầy, c hai người ni chuyện cng Ngi; ấy l Mi-se v -li, 9:31 hiện ra trong sự vinh hiển, v ni về sự Ngi qua đời, l sự sẽ phải ứng nghiệm tại thnh Gi-ru-sa-lem. 9:32 Phi-e-rơ cng đồng bạn mnh buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra, thấy vinh hiển của Đức Cha Jsus v hai đấng ấy đứng gần Ngi. 9:33 Lc hai đấng ấy la khỏi Đức Cha Jsus, Phi-e-rơ thưa Ngi rằng: Thưa thầy, chng ta ở đy tốt lắm, hy đng ba trại, một ci cho thầy, một ci cho Mi-se v một ci cho -li. V Phi-e-rơ khng biết mnh ni chi. 9:34 Khi người cn đang ni, c một đm my ko đến, bao phủ lấy; v khi vo trong đm my, cc mn đồ đều sợ hi. 9:35 Bấy giờ, nghe c tiếng từ trong đm my phn ra rằng: Nầy l Con ta, Người được lựa chọn của ta, hy nghe Người. 9:36 Khi tiếng ấy pht ra, th Đức Cha Jsus ở một mnh. Cc mn đồ nn lặng, khng ni cng ai về sự mnh đ thấy. 9:37 Bữa sau, khi Cha cng mn đồ từ ni xuống, c đon dn đng đến đn rước Ngi. 9:38 Một người trong đm đng ku ln rằng: Lạy thầy, xin thầy đoi đến con trai ti, v l con một ti. 9:39 Một quỉ m n, thnh lnh ku la; quỉ vật v n dữ tợn, lm cho si bọt miếng, mnh mẩy nt hết, rồi mới ra khỏi. 9:40 Ti đ xin mn đồ thầy đuổi quỉ đ, nhưng họ đuổi khng được. 9:41 Đức Cha Jsus đp rằng: Hỡi dng di khng tin v bội nghịch kia, ta ở với cc ngươi v nhịn cc ngươi cho đến chừng no? Hy đem con của ngươi lại đy. 9:42 Đứa con trai vừa lại gần, quỉ x n nho xuống đất, v vật v dữ tợn. Song Đức Cha Jsus quở nặng t ma, chữa lnh con trẻ ấy, v giao lại cho cha n. 9:43 Ai nấy đều lấy lm lạ về quyền php cao trọng của Đức Cha Trời. Khi mọi người đang khen lạ cc việc Đức Cha Jsus lm, Ngi phn cng mn đồ rằng: 9:44 Về phần cc ngươi, hy nghe kỹ điều ta sẽ ni cng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. 9:45 Nhưng cc mn đồ khng hiểu lời ấy, v đ che khuất cho mnh để chẳng r nghĩa lm sao; v sợ khng dm hỏi Ngi về lời ấy. 9:46 Cc mn đồ biện luận cng nhau cho biết ai l lớn hơn hết trong hng mnh. 9:47 Nhưng Đức Cha Jsus biết tưởng trong lng mn đồ, th lấy một đứa con trẻ để gần mnh, 9:48 m phn rằng: Hễ ai v danh ta m tiếp con trẻ nầy, tức l tiếp ta; cn ai tiếp ta, tức l tiếp Đấng đ sai ta. V kẻ no hn mọn hơn hết trong vng cc ngươi, ấy chnh người đ l kẻ cao trọng. 9:49 Giăng cất tiếng ni rằng: Thưa thầy, chng ti từng thấy c kẻ nhn danh thầy m trừ quỉ; chng ti đ cấm họ, v khng cng chng ti theo thầy. 9:50 Nhưng Đức Cha Jsus phn rằng: Đừng cấm họ, v ai khng nghịch cng cc ngươi, l thuận với cc ngươi. 9:51 Khi gần đến kỳ Đức Cha Jsus được đem ln khỏi thế gian, Ngi quyết định đi thnh Gi-ru-sa-lem. 9:52 Ngi sai kẻ đem tin đi trước mnh. Họ ra đi, vo một lng của người Sa- ma-ri, để sửa soạn nh trọ cho Ngi; 9:53 song người Sa-ma-ri khng tiếp rước Ngi, v Ngi đi thẳng ln thnh Gi- ru-sa-lem. 9:54 Gia-cơ v Giăng l mn đồ Ngi, thấy vậy, ni rằng: Thưa Cha, Cha c muốn chng ti khiến lửa từ trn trời xuống thiu họ chăng? 9:55 Nhưng Đức Cha Jsus xy lại quở hai người, m rằng: Cc ngươi khng biết tm thần no xui giục mnh. 9:56 Rồi Ngi cng mn đồ đi qua lng khc. 9:57 Đang khi đi đường, c kẻ thưa Ngi rằng: Cha đi đu ti sẽ theo đ. 9:58 Đức Cha Jsus đp rằng: Con co c hang, chim trời c ổ; song Con người khng c chỗ m gối đầu. 9:59 Ngi phn cng kẻ khc rằng: Ngươi hy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho php ti đi chn cha ti trước đ. 9:60 Nhưng Đức Cha Jsus phn rằng: Hy để kẻ chết chn kẻ chết; cn ngươi, hy đi rao giảng nước Đức Cha Trời. 9:61 C kẻ khc nữa thưa rằng: Lạy Cha, ti sẽ theo Cha, song xin cho php ti trước về từ gi người trong nh ti. 9:62 Đức Cha Jsus phn rằng: Ai đ tra tay cầm cy, cn ng lại đằng sau, th khng xứng đng với nước Đức Cha Trời.

 

Lu-ca 10

 

10:1 Kế đ, Cha chọn bảy mươi mn đồ khc, sai từng đi đi trước Ngi, đến cc thnh cc chỗ m chnh Ngi sẽ đi. 10:2 Ngi phn cng mn đồ rằng: Ma gặt th trng, song con gặt th t. Vậy, hy xin Chủ ma gặt sai con gặt đến trong ma của mnh. 10:3 Hy đi; nầy, ta sai cc ngươi đi, khc no như chin con ở giữa bầy mung si. 10:4 Đừng đem ti, bao, giy, v đừng cho ai dọc đường. 10:5 Hễ cc ngươi vo nh no, trước hết hy ni rằng: Cầu sự bnh an cho nh nầy! 10:6 Nếu nh đ c người no đng được bnh an, sự bnh an của cc ngươi sẽ ging cho họ; bằng khng, sẽ trở về cc ngươi. 10:7 Hy ở nh đ, ăn uống đồ người ta sẽ cho cc ngươi, v người lm cng đng được tiền lương mnh. Đừng đi nh nầy sang nh khc. 10:8 Hễ cc ngươi vo thnh no, m người ta tiếp rước, hy ăn đồ họ sẽ dọn cho. 10:9 Hy chữa kẻ bịnh ở đ, v ni với họ rằng: Nước Đức Cha Trời đến gần cc ngươi. 10:10 Song hễ cc ngươi vo thnh no, họ khng tiếp rước, hy đi ra ngoi chợ, m ni rằng: 10:11 Đối với cc ngươi, chng ta cũng phủi bụi của thnh cc ngươi đ dnh chn chng ta; nhưng phải biết nước Đức Cha Trời đ đến gần cc ngươi rồi. 10:12 Ta phn cng cc ngươi, đến ngy cuối cng, thnh S-đm sẽ chịu nhẹ hơn thnh nầy. 10:13 Khốn cho mầy, thnh C-ra-xin! Khốn cho mầy, thnh Bết-sai-đa! V nếu cc php lạ đ lm giữa bay, đem lm trong thnh Ty-rơ v thnh Si-đn, th hai thnh ấy đ mặc o gai v đội tro m ăn năn từ lu rồi. 10:14 Vậy, đến ngy phn xt, thnh Ty-rơ v thnh Si-đn sẽ chịu nhẹ hơn bay. 10:15 Cn mầy, thnh Ca-b-na-um, mầy sẽ được nhắc ln tận trời sao? Khng, sẽ bị hạ xuống tới dưới m phủ! 10:16 Ai nghe cc ngươi, ấy l nghe ta; ai bỏ cc ngươi, ấy l bỏ ta; cn ai bỏ ta, ấy l bỏ Đấng đ sai ta. 10:17 Bảy mươi mn đồ trở về cch vui vẻ, thưa rằng: Lạy Cha, v danh Cha, cc quỉ cũng phục chng ti. 10:18 Đức Cha Jsus bn phn rằng: Ta đ thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 10:19 Nầy, ta đ ban quyền cho cc ngươi giy đạp rắn, b cạp, v mọi quyền của kẻ nghịch dưới chn; khng g lm hại cc ngươi được. 10:20 Dầu vậy, chớ mừng v cc quỉ phục cc ngươi; nhưng hy mừng v tn cc ngươi đ ghi trn thin đng. 10:21 Cũng giờ đ, Đức Cha Jsus nức lng bởi Đức Thnh Linh, bn ni rằng: Lạy Cha, l Cha trời đất, ti ngợi khen Cha, v Cha đ giấu những sự nầy với kẻ khn ngoan, người sng dạ, m tỏ ra cho trẻ nhỏ hay! Thưa Cha, phải, thật như vậy, v Cha đ thấy điều đ l tốt lnh. 10:22 Cha ta đ giao mọi sự cho ta; ngoi Cha khng ai biết Con l ai; ngoi Con, v người no m Con muốn tỏ ra cng, th cũng khng c ai biết Cha l ai. 10:23 Đoạn, Ngi xy lại cng mn đồ m phn ring rằng: Phước cho mắt no được thấy điều cc ngươi thấy! 10:24 V ta ni cng cc ngươi, c nhiều đấng tin tri v vua cha ước ao thấy điều cc ngươi thấy, m chẳng từng thấy, ước ao nghe điều cc ngươi nghe, m chẳng từng nghe. 10:25 Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Cha Jsus rằng: Thưa thầy, ti phải lm g để được hưởng sự sống đời đời? 10:26 Ngi phn rằng: Trong luật php c chp điều g? Ngươi đọc g trong đ? 10:27 Thưa rằng: Ngươi phải hết lng, hết linh hồn, hết sức, hết tr m knh mến Cha l Đức Cha Trời ngươi; v yu người ln cận như mnh. 10:28 Đức Cha Jsus phn rằng: Ngươi đp phải lắm; hy lm điều đ, th được sống. 10:29 Song thầy ấy muốn xưng mnh l cng bnh, nn thưa cng Đức Cha Jsus rằng: Ai l người ln cận ti? 10:30 Đức Cha Jsus lại cất tiếng phn rằng: C một người từ thnh Gi-ru-sa-lem xuống thnh Gi-ri-c, lm vo kẻ cướp, n giựt lột hết, đnh cho mnh mẩy bị thương rồi đi, để người đ nửa sống nửa chết. 10:31 Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đ, thấy người ấy, th đi qua khỏi. 10:32 Lại c một người L-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. 10:33 Song c một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đ, ng thấy th động lng thương; 10:34 bn p lại, lấy dầu v rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mnh đem đến nh qun, m săn sc cho. 10:35 Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni- đưa cho chủ qun, dặn rằng: Hy săn sc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi ti trở về sẽ trả. 10:36 Trong ba người đ, ngươi tưởng ai l ln cận với kẻ bị cướp? 10:37 Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy l người đ lấy lng thương xt đi người. Đức Cha Jsus phn rằng: Hy đi, lm theo như vậy. 10:38 Khi Đức Cha Jsus cng mn đồ đi đường, đến một lng kia, c người đn b, tn l Ma-th, rước Ngi vo nh mnh. 10:39 Người c một em gi, tn l Ma-ri, ngồi dưới chn Cha m nghe lời Ngi. 10:40 Vả, Ma-th mảng lo việc vặt, đến thưa Đức Cha Jsus rằng: Lạy Cha, em ti để một mnh ti hầu việc, Cha h khng nghĩ đến sao? Xin biểu n gip ti. 10:41 Cha đp rằng: Hỡi Ma-th, Ma-th, ngươi chịu kh v bối rối về nhiều việc; 10:42 nhưng c một việc cần m thi. Ma-ri đ lựa phần tốt, l phần khng c ai cất lấy được.

 

Lu-ca 11

 

11:1 C một ngy, Đức Cha Jsus cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một mn đồ thưa Ngi rằng: Lạy Cha, xin dạy chng ti cầu nguyện, cũng như Giăng đ dạy mn đồ mnh. 11:2 Ngi phn rằng: Khi cc ngươi cầu nguyện, hy ni: Lạy Cha! danh Cha được thnh; nước Cha được đến; 11:3 xin cho chng ti ngy no đủ bnh ngy ấy; 11:4 xin tha tội chng ti, v chng ti cũng tha kẻ mch lng mnh; v xin chớ đem chng ti vo sự cm dỗ! 11:5 Đoạn, Ngi phn cng mn đồ rằng: Nếu một người trong cc ngươi c bạn hữu, nửa đm đến ni rằng: Bạn ơi, cho ti mượn ba ci bnh, 11:6 v người bạn ti đi đường mới tới, ti khng c chi đi người. 11:7 Nếu người kia ở trong nh trả lời rằng: Đừng khuấy rối ti, cửa đng rồi, con ci v ti đ đi ngủ, khng dậy được m lấy bnh cho anh; 11:8 ta ni cng cc ngươi, dầu người ấy khng chịu dậy cho bnh v l bạn mnh, nhưng v cớ người kia lm rộn, sẽ dậy v cho người đủ sự cần dng. 11:9 Ta lại ni cng cc ngươi: Hy xin, sẽ ban cho; hy tm, sẽ gặp; hy g cửa, sẽ mở cho. 11:10 V hễ ai xin th được, ai tm th gặp, v sẽ mở cửa cho ai g. 11:11 Trong cc ngươi c ai lm cha, khi con mnh xin bnh m cho đ chăng? Hay l xin c, m cho rắn thay v c chăng? 11:12 Hay l xin trứng, m cho b cạp chăng? 11:13 Vậy nếu cc ngươi l người xấu, cn biết cho con ci mnh vật tốt thay, huống chi Cha cc ngươi ở trn trời lại chẳng ban Đức Thnh Linh cho người xin Ngi! 11:14 Đức Cha Jsus đuổi một quỉ cm; khi quỉ ra khỏi, người cm liền ni được. Dn chng đều lấy lm lạ; 11:15 song c mấy kẻ ni rằng: Người nầy nhờ B-n-x-bun l cha quỉ m trừ quỉ. 11:16 Kẻ khc muốn thử Ngi, th xin Ngi một dấu lạ từ trời xuống. 11:17 Đức Cha Jsus biết tưởng họ, bn phn rằng: Nước no tự chia rẽ nhau th tan hoang, nh no tự chia rẽ nhau th đổ xuống. 11:18 Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự chia rẽ nhau, th nước n cn sao được, v cc ngươi ni ta nhờ B--x-bun m trừ quỉ? 11:19 Nếu ta nhờ B-n-x-bun m trừ quỉ, th con cc ngươi nhờ ai m trừ quỉ? Bởi vậy, chnh con cc ngươi sẽ lm quan n cc ngươi. 11:20 Nhưng nếu ta cậy ngn tay Đức Cha Trời m trừ quỉ, th nước Đức Cha Trời đ đến nơi cc ngươi rồi. 11:21 Khi một người mạnh sức cầm kh giới giữ cửa nh mnh, th của cải n vững vng. 11:22 Nhưng c người khc mạnh hơn đến thắng được, th cướp lấy kh giới người kia đ nhờ cậy, v phn pht sạch của cải. 11:23 Phm ai khng theo ta, th nghịch cng ta, ai khng thu hiệp với ta, th tan lạc. 11:24 Khi t ma đ ra khỏi một người, th đi dng di cc nơi kh khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm khng được, th n ni rằng: Ta sẽ trở về nh ta l nơi ta mới ra khỏi. 11:25 N trở về, thấy nh qut sạch v dọn dẹp tử tế, 11:26 bn đi rủ bảy quỉ khc dữ hơn mnh vo nh m ở; vậy số phận người nầy lại khốn khổ hơn phen trước. 11:27 Đức Cha Jsus đang phn những điều ấy, c một người đn b ở giữa dn chng cất tiếng thưa rằng: Phước cho dạ đ mang Ngi v v đ cho Ngi b! 11:28 Đức Cha Jsus đp rằng: Những kẻ nghe v giữ lời Đức Cha Trời cn c phước hơn! 11:29 Khi dn chng nhm lại đng lắm, Đức Cha Jsus phn rằng: Dng di nầy l dng di độc c; họ xin một dấu lạ, song sẽ khng cho dấu lạ no khc hơn dấu lạ của Gi-na. 11:30 V Gi-na l dấu lạ cho dn thnh Ni-ni-ve, th cũng một thể ấy, Con người sẽ l dấu lạ cho dng di nầy. 11:31 Đến ngy phn xt, nữ hong Nam phương sẽ đứng dậy với người của dng di nầy v ln n họ, v người từ nơi đầu cng đất đến nghe lời khn ngoan vua Sa-l-mn, m nầy, ở đy c Đấng hơn vua Sa-l-mn! 11:32 Đến ngy phn xt, dn thnh Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với người của dng di nầy v ln n họ, v dn ấy đ nghe lời Gi-na giảng dạy v ăn năn; m nầy, ở đy c Đấng hơn Gi-na. 11:33 Khng ai thắp đn m để chỗ khuất hay l dưới thng, nhưng để trn chn đn, hầu cho kẻ vo được thấy sng. 11:34 Mắt l đn của thn thể; nếu mắt ngươi si sng, cả thn thể ngươi được sng lng; song nếu mắt ngươi xấu, thn thể ngươi phải tối tăm. 11:35 Ấy vậy, hy coi chừng kẻo sự sng trong mnh ngươi ha ra sự tối chăng. 11:36 Nếu cả thn thể ngươi sng lng, khng c phần no tối tăm, th sẽ được sng hết thảy, cũng như khi c ci đn soi sng cho ngươi vậy. 11:37 Đức Cha Jsus đang phn, c một người Pha-ri-si mời Ngi về nh dng bữa. Ngi vo ngồi bn. 11:38 Người Pha-ri-si thấy Ngi khng rửa trước bữa ăn, th lấy lm lạ. 11:39 Nhưng Cha phn rằng: Hỡi cc ngươi l người Pha-ri-si, cc ngươi rửa sạch bề ngoi chn v mm, song bề trong đầy sự trộm cướp v điều dữ. 11:40 Hỡi kẻ dại dột! Đấng đ lm nn bề ngoi, h khng lm nn bề trong nữa sao? 11:41 Th cc ngươi lấy của mnh c m bố th, th mọi điều sẽ sạch cho cc ngươi. 11:42 Song khốn cho cc ngươi, người Pha-ri-si, v cc ngươi nộp một phần mười về bạc h, hồi hương, cng mọi thứ rau, cn sự cng bnh v sự knh mến Đức Cha Trời, th cc ngươi bỏ qua! Ấy l cc việc phải lm, m cũng khng nn bỏ qua cc việc khc. 11:43 Khốn cho cc ngươi, người Pha-ri-si, v cc ngươi ưa ngi cao nhất trong nh hội, v thch người ta cho mnh giữa chợ! 11:44 Khốn cho cc ngươi, v cc ngươi giống như mả loạn, người ta bước ln trn m khng biết! 11:45 Một thầy dạy luật bn cất tiếng ni rằng: Thưa thầy, thầy ni vậy cũng lm sỉ nhục chng ti. 11:46 Đức Cha Jsus đp rằng: Khốn cho cc ngươi nữa, l thầy dạy luật, v cc ngươi chất cho người ta gnh nặng kh mang, m tự mnh th khng động ngn tay đến! 11:47 Khốn cho cc ngươi, v cc ngươi xy mồ mả cc đấng tin tri m tổ phụ mnh đ giết! 11:48 Như vậy, cc ngươi lm chứng v ưng thuận việc tổ phụ mnh đ lm; v họ đ giết cc đấng tin tri, cn cc ngươi lại xy mồ cho. 11:49 Vậy nn, sự khn ngoan của Đức Cha Trời đ phn rằng: Ta sẽ sai đấng tin tri v sứ đồ đến cng chng n; chng n sẽ giết kẻ nầy, bắt bớ kẻ kia, 11:50 hầu cho huyết mọi đấng tin tri đổ ra từ khi sng thế, cứ dng di nầy m đi, 11:51 l từ huyết A-bn cho đến huyết Xa-cha-ri đ bị giết giữa khoảng bn thờ v đền thờ; phải, ta ni cng cc ngươi, sẽ cứ dng di nầy m đi huyết ấy. 11:52 Khốn cho cc ngươi, l thầy dạy luật, v cc ngươi đ đoạt lấy cha kha của sự biết, chnh mnh khng vo, m người khc muốn vo, lại ngăn cấm khng cho! 11:53 Khi Đức Cha Jsus ra khỏi đ rồi, cc thầy thng gio v người Pha-ri-si bn ra sức p Ngi dữ tợn, lấy nhiều cu hỏi khu chọc Ngi, 11:54 v lập mưu để bắt bẻ lời no từ miệng Ngi ni ra.

 

Lu-ca 12

 

12:1 Khi ấy, dn chng nhm lại kể hng ngn người, đến nỗi giy đạp nhau, Đức Cha Jsus mới trước hết phn cng mn đồ rằng: Hy giữ mnh về men của người Pha-ri-si, l sự giả hnh. 12:2 Chẳng c sự g giấu m khng phải lộ ra, chẳng c sự g kn m khng được biết. 12:3 Vậy nn mọi điều m cc ngươi đ ni nơi tối, sẽ nghe ra nơi sng; mọi điều m cc ngươi đ ni vo lỗ tai trong buồng kn, sẽ giảng ra trn mi nh. 12:4 Ta ni cng cc ngươi, l bạn hữu ta: Đừng sợ kẻ giết xc rồi sau khng lm g được nữa. 12:5 Song ta chỉ cho cc ngươi biết phải sợ ai: phải sợ Đấng khi đ giết rồi, c quyền bỏ xuống địa ngục; phải ta ni cng cc ngươi, ấy l Đấng cc ngươi phải sợ! 12:6 Người ta h chẳng bn năm con chim sẻ gi hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Cha Trời khng qun một con no hết. 12:7 Dầu đến tc trn đầu cc ngươi cũng đ đếm cả rồi. Đừng sợ chi, v cc ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. 12:8 Ta ni cng cc ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thin hạ, th Con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thin sứ của Đức Cha Trời. 12:9 Nhưng ai chối ta trước mặt thin hạ, th họ sẽ bị chối trước mặt thin sứ của Đức Cha Trời. 12:10 Ai ni nghịch cng Con người, th sẽ được tha; song kẻ ni lộng ngn phạm đến Đức Thnh Linh, th khng được tha đu. 12:11 Khi người ta đem cc ngươi đến nh hội, trước mặt quan n v quan cai trị, th chớ lo về ni cch no để binh vực mnh, hoặc ni lời g; 12:12 bởi v chnh giờ đ Đức Thnh Linh sẽ dạy cc ngươi những lời phải ni. 12:13 Bấy giờ, một người giữa dn chng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh ti chia gia ti cho ti. 12:14 Nhưng Đức Cha Jsus đp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta lm quan xử kiện hay l chia của cho cc ngươi? 12:15 Đoạn, Ngi phn cng chng rằng: Hy giữ cẩn thận chớ h tiện g hết; v sự sống của người ta khng phải cốt tại của cải mnh dư dật đu. 12:16 Ngi lại phn cng chng lời v dụ nầy: Ruộng của một người giu kia sinh lợi nhiều lắm, 12:17 người bn tự nghĩ rằng: Ta phải lm thể no? V khng c đủ chỗ chứa hết sản vật. 12:18 Lại ni: Nầy, việc ta sẽ lm: ta ph cả kho tng v cất ci khc lớn hơn, thu trữ sản vật v gia ti vo đ; 12:19 rồi sẽ ni với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đ được nhiều của để dnh dng lu năm; thi, hy nghỉ, ăn uống, v vui vẻ. 12:20 Song Đức Cha Trời phn cng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chnh đm nay linh hồn ngươi sẽ bị đi lại; vậy những của cải ngươi đ sắm sẵn sẽ thuộc về ai? 12:21 Hễ ai thu trữ của cho mnh m khng giu c nơi Đức Cha Trời th cũng như vậy. 12:22 Đức Cha Jsus bn phn cng mn đồ rằng: Ấy vậy, ta ni cng cc ngươi, đừng v sự sống m lo đồ mnh ăn, cũng đừng v thn thể m lo đồ mnh mặc. 12:23 Sự sống trọng hơn đồ ăn, thn thể trọng hơn đồ mặc. 12:24 Hy xem con quạ: n khng gieo, khng gặt, cũng khng c hầm vựa kho tng chi, m Đức Cha Trời cn nui n; huống chi cc ngươi qu hơn chim chc l dường no! 12:25 C ai trong cc ngươi lo lắng m lm cho đời mnh di thm một khắc khng? 12:26 Vậy nếu đến việc rất nhỏ cc ngươi cũng khng c thể được sao cc ngươi lo việc khc? 12:27 Hy xem hoa huệ mọc ln thể no: n chẳng lm kh nhọc, cũng khng ko chỉ; song ta phn cng cc ngươi, dầu vua Sa-l-mn sang trọng đến đu, cũng khng được mặc o như một hoa no trong giống ấy. 12:28 Hỡi kẻ t đức tin, nếu loi cỏ ngoi đồng l loi nay sống mai bỏ vo l, m Đức Cha Trời cn cho mặc thể ấy, huống chi l cc ngươi! 12:29 Vậy cc ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng c lng lo lắng. 12:30 V mọi sự đ, cc dn ngoại ở thế gian vẫn thường tm, v Cha cc ngươi biết cc ngươi cần dng mọi sự đ rồi. 12:31 Nhưng th cc ngươi hy tm kiếm nước Đức Cha Trời, rồi mọi sự đ sẽ được cho thm. 12:32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; v Cha cc ngươi đ bằng lng cho cc ngươi nước thin đng. 12:33 Hy bn gia ti mnh m bố th. Hy sắm cho mnh ti khng hư, v của bu khng hề hao km ở trn trời, l nơi kẻ trộm khng đến gần, su mọt khng lm hư nt. 12:34 V của bu cc ngươi ở đu, th lng cũng ở đ. 12:35 Lưng cc ngươi phải thắt lại, đn cc ngươi phải thắp ln. 12:36 Hy lm như người chờ đợi chủ mnh ở tiệc cưới về, để lc chủ đến g cửa th liền mở. 12:37 Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh! Quả thật, ta ni cng cc ngươi, chủ sẽ thắt lưng mnh, cho đầy tớ ngồi bn mnh, v đến hầu việc họ. 12:38 Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy th phước cho họ! 12:39 Hy biết r, nếu chủ nh hay kẻ trộm đến giờ no, th sẽ tỉnh thức, chẳng để cho n đo ngạch nh đu. 12:40 Cc ngươi cũng vậy, hy chực cho sẵn sng, v Con người sẽ đến trong giờ cc ngươi khng ngờ. 12:41 Phi-e-rơ bn thưa Ngi rằng: Lạy Cha, th dụ nầy Cha phn cho chng ti, hay l cũng cho mọi người? 12:42 Cha đp rằng: Ai l người quản gia ngay thật khn ngoan, chủ nh đặt coi cả người nh mnh, để đến dịp tiện, pht lương phạn cho họ? 12:43 Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nh về, thấy lm như vậy! 12:44 Quả thật, ta ni cng cc ngươi, chủ sẽ cho n quản l cả gia ti mnh. 12:45 Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng: Chủ ta chậm đến; rồi cứ đnh đập đầy tớ trai v gi, ăn uống say sưa, 12:46 th chủ n sẽ đến trong ngy n khng d, v giờ n khng biết; lấy roi đnh x da n, v để cho n đồng số phận với kẻ bất trung. 12:47 Đầy tớ nầy đ biết chủ mnh, m khng sửa soạn sẵn v khng theo ấy, th sẽ bị đn nhiều. 12:48 Song đầy tớ khng biết chủ, m lm việc đng phạt, th bị đn t. V ai được ban cho nhiều, th sẽ bị đi lại nhiều; v ai đ được giao cho nhiều, th sẽ bị đi lại nhiều hơn. 12:49 Ta đ đến quăng lửa xuống đất; nếu chy ln rồi, ta cn ước ao chi nữa! 12:50 C một php bp-tem m ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng no php ấy được hon thnh! 12:51 Cc ngươi tưởng ta đến đem sự bnh an cho thế gian sao? Ta ni cng cc ngươi, khng, nhưng th đem sự phn rẽ. 12:52 V từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nh, th sẽ phn li nhau, ba người nghịch cng hai, hai người nghịch cng ba; 12:53 cha nghịch cng con trai, con trai nghịch cng cha; mẹ nghịch cng con gi, con gi nghịch cng mẹ; b gia nghịch cng du, du nghịch cng b gia. 12:54 Ngi lại phn cng đon dn rằng: Khi cc ngươi thấy đm my nổi ln phương ty, liền ni rằng: Sẽ c mưa; th quả c vậy. 12:55 Lại khi gi nam thổi, cc ngươi ni rằng: Sẽ nng nực; th quả c vậy. 12:56 Hỡi kẻ giả hnh! cc ngươi biết phn biệt kh sắc của trời đất; vậy sao khng biết phn biệt thời nầy? 12:57 Lại sao cc ngươi cũng khng tự mnh xt đon điều g l cng bnh? 12:58 Vậy, khi ngươi đi với kẻ kiện mnh đến trước mặt quan ta, dọc đường hy gắng sức giải ha cng họ, e họ ko ngươi đến trước mặt quan n, quan n giao cho thầy đội, rồi bỏ t ngươi chăng. 12:59 Ta ni cng ngươi, ngươi trả cn thiếu một đồng tiền, th khng ra khỏi t được.

 

 

Lu-ca 13

13:1 Cũng lc ấy, c mấy người ở đ thuật cho Đức Cha Jsus nghe về việc Phi-lt giết mấy người Ga-li-l, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. 13:2 Đức Cha Jsus cất tiếng đp rằng: Cc ngươi tưởng mấy người đ v chịu khốn nạn dường ấy, c tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-l khc sao? 13:3 Ta ni cng cc ngươi, khng phải; song nếu cc ngươi chẳng ăn năn, th hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. 13:4 Hay l mười tm người bị thp Si-l- ng xuống đ chết kia, cc ngươi tưởng họ c tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khc ở thnh Gi-ru-sa-lem sao? 13:5 Ta ni cng cc ngươi, khng phải; nhưng nếu cc ngươi chẳng ăn năn, th hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. 13:6 Ngi lại phn th dụ nầy: Người kia c một cy vả trồng trong vườn nho mnh, đến hi tri m khng thấy; 13:7 bn ni cng kẻ trồng nho rằng: Ka đ ba năm nay ta đến hi tri nơi cy vả nầy m khng thấy: hy đốn n đi; cớ sao n chon đất v ch? 13:8 Kẻ trồng nho rằng: Thưa cha, xin để lại năm nầy nữa, ti sẽ đo đất xung quanh n rồi đổ phn vo. 13:9 C lẽ về sau n sẽ ra tri; bằng khng, cha sẽ đốn. 13:10 Một ngy Sa-bt, Đức Cha Jsus giảng dạy trong nh hội kia. 13:11 Vả, tại đ, c người đn b mắc quỉ m, phải đau liệt đ mười tm năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được. 13:12 Đức Cha Jsus vừa thấy, gọi m phn rằng: Hỡi đn b kia, ngươi đ được cứu khỏi bịnh; 13:13 Ngi bn đặt tay trn mnh người. Tức th, người đứng thẳng ln được, v ngợi khen Đức Cha Trời. 13:14 Bấy giờ người cai nh hội nhn Đức Cha Jsus đ chữa bịnh trong ngy Sa-bt, th giận m cất tiếng ni cng đon dn rằng: C su ngy phải lm việc, vậy hy đến trong những ngy ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngy Sa-bt. 13:15 Nhưng Cha đp rằng: Hỡi kẻ giả hnh, mỗi người trong cc ngươi, đang ngy Sa-bt, h khng mở b hoặc lừa mnh ra khỏi mng cỏ, dắt đi uống nước hay sao? 13:16 Con gi của p-ra-ham nầy, quỉ Sa-tan đ cầm buộc mười tm năm, h chẳng nn mở tri cho n trong ngy Sa-bt sao? 13:17 Ngi phn như vậy, th cc kẻ th nghịch cng Ngi đều hổ thẹn, v cả dn chng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngi đ lm. 13:18 Vậy, Đức Cha Jsus phn rằng: Nước Đức Cha Trời giống như g, ta lấy chi m snh với? 13:19 Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn; n mọc ln trở nn cy cối, v chim trời lm ổ trn nhnh. 13:20 Ngi lại phn rằng: Ta sẽ snh nước Đức Cha Trời với g? 13:21 Nước ấy giống như men, người đn b kia lấy trộn vo ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả ln. 13:22 Đức Cha Jsus trải qua cc thnh cc lng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thnh Gi-ru-sa-lem. 13:23 C người thưa Ngi rằng: Lạy Cha, c phải chỉ t kẻ được cứu chăng? 13:24 Ngi đp rằng: Hy gắng sức vo cửa hẹp, v, ta ni cng cc ngươi, nhiều người sẽ tm cch vo m khng vo được. 13:25 Khi chủ nh chờ dậy, đng cửa lại rồi, cc ngươi ở ngoi g cửa ku rằng: Lạy Cha, xin mở cho chng ti! Chủ sẽ trả lời rằng: Ta khng biết cc ngươi đến từ đu. 13:26 Bấy giờ cc ngươi sẽ thưa rằng: Chng ti đ ăn uống trước mặt Cha, v Cha đ dạy dỗ trong cc chợ chng ti. 13:27 Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta ni cng cc ngươi, khng biết cc ngươi đến từ đu; hết thảy những kẻ lm dữ kia, hy lui ra khỏi ta! 13:28 Khi ấy, cc ngươi thấy p-ra-ham, Y-sc v Gia-cốp, cng hết thảy cc đấng tin tri đều ở trong nước Đức Cha Trời, cn cc ngươi sẽ bị quăng ra ngoi, l nơi c khc lc v nghiến răng. 13:29 Lại từ Đng Ty Nam Bắc, người ta sẽ đến m ngồi bn ở trong nước Đức Cha Trời. 13:30 Nầy, khi ấy c kẻ rốt sẽ nn đầu, kẻ đầu sẽ l rốt. 13:31 Cũng trong lc đ, c mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngi rằng: Thầy nn bỏ chỗ nầy m đi, v vua H-rốt muốn giết thầy. 13:32 Ngi đp rằng: Hy đi ni với con chồn co ấy rằng: Ngy nay, ngy mai, ta đuổi quỉ chữa bịnh, đến ngy thứ ba, th đời ta sẽ xong rồi. 13:33 Nhưng ngy nay, ngy mai, v ngy kia ta phải đi, v khng c lẽ một đấng tin tri phải chết ngoi thnh Gi-ru-sa-lem. 13:34 Hỡi Gi-ru-sa-lem, Gi-ru-sa-lem, ngươi giết cc tin tri, v quăng đ cc đấng chịu sai đến cng ngươi, bao phen ta muốn nhm họp con ci ngươi, như g mi tc v ấp con mnh dưới cnh, m cc ngươi chẳng muốn! 13:35 Nầy, nh cc ngươi sẽ bỏ hoang. Ta ni cng cc ngươi, cc ngươi khng cn thấy ta nữa cho đến chừng no sẽ ni rằng: Phước cho Đấng nhn danh Cha m đến!

 

 

Lu-ca 14

 

14:1 Một ngy Sa-bt, Đức Cha Jsus vo nh một người kẻ cả dng Pha-ri-si để dng bữa, những người ở đ dm hnh Ngi. 14:2 Số l c một người mắc bịnh thủy thũng ở trước mặt Ngi. 14:3 Đức Cha Jsus cất tiếng hỏi thầy dạy luật v người Pha-ri-si rằng: Trong ngy Sa-bt, c nn chữa bịnh hay khng? 14:4 Họ đều lm thinh. Ngi bn đem người bịnh chữa lnh, rồi cho về. 14:5 Đoạn, Ngi phn cng họ rằng: No c ai trong cc ngươi, đang ngy Sa- bt, nếu c con trai hay l b mnh t xuống giếng m khng ko liền ln sao? 14:6 Họ khng đối đp g về điều đ được. 14:7 Ngi thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trn, nn phn cng họ th dụ nầy: 14:8 Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất, v e rằng trong những khch mời c ai tn trọng hơn ngươi, 14:9 người đứng mời sẽ đến ni cng ngươi rằng: Hy nhường chỗ cho người nầy ngồi, m ngươi xấu hổ v phải xuống chỗ cht chăng. 14:10 Nhưng khi ngươi được mời, hy ngồi chỗ cht, người đứng mời sẽ đến ni cng ngươi rằng: Hỡi bạn, xin ngồi ln cao hơn. Vậy th điều đ sẽ lm cho ngươi được knh trọng trước mặt những người đồng bn mnh. 14:11 Bởi v ai tự nhắc mnh ln, sẽ phải hạ xuống, cn ai tự hạ mnh xuống, sẽ được nhắc ln. 14:12 Ngi cũng phn với người mời Ngi rằng: Khi ngươi đi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, b con v lng giềng giu, e rằng họ cũng mời lại m trả cho ngươi chăng. 14:13 Song khi ngươi đi tiệc, hy mời những kẻ ngho kh, tn tật, qu, đui, 14:14 th ngươi sẽ được phước, v họ khng c thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ cng bnh sống lại, ngươi sẽ được trả. 14:15 Một người đồng tiệc nghe lời đ, th thưa Ngi rằng: Phước cho kẻ sẽ được ăn bnh trong nước Đức Cha Trời! 14:16 Nhưng Đức Cha Jsus đp rằng: C người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. 14:17 Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mnh đi ni với những kẻ được mời rằng: Hy đến, mọi sự đ sẵn rồi. 14:18 Song họ đồng tnh xin kiếu hết. Người thứ nhất ni rằng: Ti c mua một đm ruộng, cần phải đi coi; xin cho ti kiếu. 14:19 Kẻ khc rằng: Ti c mua năm cặp b, phải đi xem thử; xin cho ti kiếu. 14:20 Kẻ khc nữa rằng: Ti mới cưới vợ, vậy ti đi khng được. 14:21 Đầy tớ trở về, trnh việc đ cho chủ mnh. Chủ bn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hy đi mau ra ngoi chợ, v cc đường phố, đem những kẻ ngho kh, tn tật, đui, qu vo đy. 14:22 Sau lại đầy tớ trnh rằng: Thưa chủ, điều chủ dạy, đ lm rồi, m hy cn thừa chỗ. 14:23 Chủ nh lại biểu rằng: Hy ra ngoi đường v dọc hng ro, gặp ai th p mời vo, cho được đầy nh ta. 14:24 V, ta ni cng cc ngươi, trong những kẻ đ mời trước, khng c ai được nếm bữa tiệc của ta đu. 14:25 C đon dn đng cng đi với Đức Cha Jsus; Ngi xy lại cng họ m phn rằng: 14:26 Nếu c ai đến theo ta m khng ght cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mnh, v chnh sự sống mnh nữa, th khng được lm mn đồ ta. 14:27 Cn ai khng vc thập tự gi mnh m theo ta, cũng khng được lm mn đồ ta. 14:28 Vả, trong cc ngươi c ai l người muốn xy một ci thp, m trước khng ngồi tnh ph tổn cho biết mnh c đủ của đặng lm xong việc cng chăng sao? 14:29 e khi đ xy nền rồi, khng lm xong được, th mọi người thấy liền ch cười, 14:30 v rằng: Người nầy khởi cng xy, m khng thể lm xong được! 14:31 Hay l c vua no đi đnh trận cng vua khc, m trước khng ngồi bn luận xem mnh đem đi một mun lnh c thể địch nổi vua kia đem hai mun cng chăng sao? 14:32 Bằng chẳng nổi, khi vua kia cn ở xa, sai sứ đi xin ha. 14:33 Như vậy, nếu ai trong cc ngươi khng bỏ mọi sự mnh c, th khng được lm mn đồ ta. 14:34 Muối l giống tốt; nhưng nếu muối mất mặn, th lấy chi lm cho n mặn lại được? 14:35 Khng dng chi được cho ruộng hoặc cho phn; người ta phải bỏ n ra ngoi. Ai c tai m nghe, hy nghe. Top of Form

 

 

Lu-ca 15

 

15:1 Hết thảy cc người thu thuế v người c tội đến gần Đức Cha Jsus đặng nghe Ngi giảng. 15:2 Cc người Pha-ri-si v cc thầy thng gio lằm bằm m ni rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, v cng ăn với họ! 15:3 Ngi bn phn cho họ lời th dụ nầy: 15:4 Trong cc ngươi ai l người c một trăm con chin, nếu mất một con, m khng để chn mươi chn con nơi đồng vắng, đặng đi tm con đ mất cho kỳ được sao? 15:5 Khi đ kiếm được, th vui mừng vc n ln vai; 15:6 đoạn, về đến nh, ku bạn hữu v kẻ ln cận, m rằng: Hy chung vui với ta, v ta đ tm được con chin bị mất. 15:7 Ta ni cng cc ngươi, trn trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ c tội ăn năn hơn l chn mươi chn kẻ cng bnh khng cần phải ăn năn. 15:8 Hay l, c người đn b no c mười đồng bạc, mất một đồng, m khng thắp đn, qut nh, kiếm kỹ cng cho kỳ được sao? 15:9 Khi tm được rồi, gọi bầu bạn v người ln cận mnh, m rằng: Hy chung vui với ta, v ta đ tm được đồng bạc bị mất. 15:10 Ta ni cng cc ngươi, trước mặt thin sứ của Đức Cha Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ c tội ăn năn. 15:11 Ngi lại phn rằng: Một người kia c hai con trai. 15:12 Người em ni với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho ti phần của m ti sẽ được. Người cha liền chia của mnh cho hai con. 15:13 Cch t ngy, người em tm thu hết, đi phương xa, ở đ, ăn chơi hoang đng, tiu sạch gia ti mnh. 15:14 Khi đ xi hết của rồi, trong xứ xảy c cơn đi lớn; n mới bị ngho thiếu, 15:15 bn đi lm mướn cho một người bổn xứ, th họ sai ra đồng chăn heo. 15:16 N muốn lấy vỏ đậu của heo ăn m ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. 15:17 Vậy n mới tỉnh ngộ, m rằng: Tại nh cha ta, biết bao người lm mướn được bnh ăn dư dật, m ta đy phải chết đi! 15:18 Ta sẽ đứng dậy trở về cng cha, m rằng: Thưa cha, ti đ đặng tội với trời v với cha, 15:19 khng đng gọi l con của cha nữa; xin cha đi ti như đứa lm mướn của cha vậy. 15:20 N bn đứng dậy m về cng cha mnh. Khi cn ở đng xa, cha n thấy th động lng thương xt, chạy ra m lấy cổ m hn. 15:21 Con thưa cng cha rằng: Cha ơi, ti đ đặng tội với trời v với cha, chẳng cn đng gọi l con của cha nữa. 15:22 nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hy mau mau lấy o tốt nhất mặc cho n; đeo nhẫn vo ngn tay, mang giy vo chn. 15:23 Hy bắt b con mập lm thịt đi. Chng ta hy ăn mừng, 15:24 v con ta đy đ chết m by giờ lại sống, đ mất m by giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng. 15:25 Vả, con trai cả đang ở ngoi đồng. Khi trở về gần đến nh, nghe tiếng đn ca nhảy ma, 15:26 bn gọi một đầy tớ m hỏi cớ g. 15:27 Đầy tớ thưa rằng: Em cậu by giờ trở về, nn cha cậu đ lm thịt b con mập, v thấy em về được mạnh khỏe. 15:28 Con cả liền nổi giận, khng muốn vo nh. Vậy cha n ra khuyn n vo. 15:29 Nhưng n thưa cha rằng: Nầy, ti gip việc cha đ bấy nhiu năm, chưa từng tri php, m cha chẳng hề cho ti một con d con đặng ăn chơi với bạn hữu ti. 15:30 Nhưng nay con của cha kia, l đứa đ ăn hết gia ti cha với phường điếm đĩ rồi trở về, th cha v n lm thịt b con mập! 15:31 Người cha ni rằng: Con ơi, con ở cng cha lun, hết thảy của cha l của con. 15:32 Nhưng thật nn dọn tiệc v vui mừng, v em con đy đ chết m lại sống, đ mất m lại thấy được.

 

 

Lu-ca 16

 

16:1 Đức Cha Jsus lại phn cng mn đồ rằng: người giu kia c một quản gia bị co với chủ rằng người tiu ph của chủ. 16:2 Vậy, chủ đi người đ m ni rằng: Ta nghe ni về ngươi nỗi chi? Hy khai ra việc quản trị của ngươi, v từ nay ngươi khng được cai quản gia ti ta nữa. 16:3 Người quản gia tự nghĩ rằng: Chủ cch chức ta, ta sẽ lm g? Lm ruộng th ta khng c sức lm nổi, cn đi ăn my th hổ ngươi. 16:4 Ta biết điều ta sẽ lm, để khi bị cch chức, c kẻ tiếp rước ta về nh. 16:5 Người ấy bn gọi ring từng người mắc nợ chủ mnh đến, v hỏi người thứ nhất rằng: Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiu? 16:6 Trả lời rằng: Một trăm thng dầu. Quản gia ni rằng: Hy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đ, viết mau: Năm chục. 16:7 Rồi hỏi người kia rằng: Cn ngươi, mắc bao nhiu? Trả lời rằng: Một trăm hộc la m. Quản gia rằng: Hy cầm lấy tờ khế v viết: Tm chục. 16:8 Chủ bn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đ lm khn kho như vậy. V con đời nầy trong việc thng cng với người đồng đời mnh th khn kho hơn con sng lng. 16:9 Cn ta ni cho cc ngươi: Hy dng của bất nghĩa m kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp cc ngươi vo nh đời đời. 16:10 Ai trung tn trong việc rất nhỏ, cũng trung tn trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. 16:11 Vậy nếu cc ngươi khng trung tn về của bất nghĩa, c ai đem của thật giao cho cc ngươi? 16:12 Nếu cc ngươi khng trung tn về của người khc, ai sẽ cho cc ngươi được của ring mnh? 16:13 Khng c đầy tớ no lm ti hai chủ được; v sẽ ght chủ nầy m yu chủ kia, hay l hiệp với chủ nầy m khinh dể chủ kia. Cc ngươi khng c thể đ lm ti Đức Cha Trời, lại lm ti Ma-mn nữa. 16:14 Người Pha-ri-si l kẻ ham tiền ti, nghe mọi điều đ, bn ch cười Ngi. 16:15 Ngi phn cng họ rằng: Cc ngươi lm bộ cng bnh qua mặt người ta, song Đức Cha Trời biết lng cc ngươi; v sự người ta tn trọng l gớm ghiếc trước mặt Đức Cha Trời. 16:16 Luật php v cc lời tin tri c đến đời Giăng m thi; từ đ tin lnh của nước Đức Cha Trời được truyền ra, v ai nấy dng sức mạnh m vo đ. 16:17 Trời đất qua đi cn dễ hơn một nt chữ trong luật php phải bỏ đi. 16:18 Ai bỏ vợ mnh m cưới vợ khc, th phạm tội t dm, ai cưới đn b bị chồng để, th cũng phạm tội t dm. 16:19 C một người giu mặc o ta v o bằng vải gai mịn, hằng ngy ăn ở rất l sung sướng. 16:20 Lại c một người ngho, tn l La-xa-rơ, nằm ngoi cửa người giu đ, mnh đầy những ghẻ. 16:21 Người ước ao được ăn những đồ ở trn bn người giu rớt xuống; cũng c ch đến liếm ghẻ người. 16:22 Vả, người ngho chết, thin sứ đem để vo lng p-ra-ham; người giu cũng chết, người ta đem chn. 16:23 Người giu ở nơi m phủ đang bị đau đớn, ngước mắt ln, xa thấy p-ra- ham, v La-xa-rơ trong lng người; 16:24 bn ku ln rằng: Hỡi p-ra-ham tổ ti, xin thương lấy ti, sai La-xa-rơ nhng đầu ngn tay vo nước đặng lm cho mt lưỡi ti; v ti bị khổ trong lửa nầy qu đỗi. 16:25 Nhưng p-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hy nhớ lại lc ngươi cn sống đ được hưởng những sự lnh của mnh rồi, cn La-xa-rơ phải những sự dữ; by giờ, n ở đy được yn ủi, cn ngươi phải bị khổ hnh. 16:26 Vả lại, c một vực su ở giữa chng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đy qua đ khng được, m ai muốn từ đ qua đy cũng khng được. 16:27 Người giu ni rằng: Tổ ti ơi! vậy th xin sai La-xa-rơ đến nh cha ti, 16:28 v ti c năm anh em, đặng người lm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. 16:29 p-ra-ham trả lời rằng: Chng n đ c Mi-se v cc đấng tin tri; chng n phải nghe lời cc đấng ấy! 16:30 Người giu ni rằng: Thưa p-ra-ham tổ ti, khng phải vậy đu; nhưng nếu c kẻ chết sống lại đến cng họ, th họ sẽ ăn năn. 16:31 Song p-ra-ham rằng: Nếu khng nghe Mi-se v cc đấng tin tri, th dầu c ai từ kẻ chết sống lại, chng n cũng chẳng tin vậy.

 

Lu-ca 17

17:1 Đức Cha Jsus lại phn cng mn đồ rằng: Khng c thể khỏi xảy đến sự gy nn phạm tội được; song khốn thay cho ai l kẻ lm ra sự ấy! 17:2 Nếu ai gy cho chỉ một kẻ nhỏ nầy phạm tội, th th rằng buộc cối đ vo cổ n m quăng xuống biển cn hơn. 17:3 Cc ngươi hy giữ lấy mnh. Nếu anh em ngươi đ phạm tội, hy quở trch họ; v nếu họ ăn năn, th hy tha thứ. 17:4 Dầu trong một ngy, họ phạm tội cng ngươi bảy lần v bảy lần trở lại cng ngươi m ni rằng: Ti ăn năn, th hy tha tội cho họ. 17:5 Cc sứ đồ thưa Cha rằng: Xin thm đức tin cho chng ti! 17:6 Cha đp rằng: Nếu cc ngươi c đức tin trộng bằng hột cải, cc ngươi khiến cy du nầy rằng: Hy nhổ đi m trồng dưới biển, th n sẽ vng lời. 17:7 Ai trong cc ngươi c đầy tớ đi cy hoặc đi chăn, khi ở ngoi đồng về, biểu n rằng: Hy đến ngay m ngồi ăn, hay sao? 17:8 Tri lại, h khng biểu n rằng: Hy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng no ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? 17:9 Đầy tớ vng lịnh m lm, th chủ c biết ơn g n chăng? 17:10 Cc ngươi cũng vậy, khi lm xong việc truyền phải lm, th hy ni rằng: Chng ti l đầy tớ v ch; điều chng ti đ lm l điều chắc phải lm. 17:11 Đức Cha Jsus đang ln thnh Gi-ru-sa-lem, trải qua bờ ci xứ Sa-ma- ri v Ga-li-l. 17:12 Nhằm khi vo lng kia, c mười người phung đến đn rước Ngi, đứng đằng xa, 17:13 ln tiếng rằng: Lạy Jsus, lạy Thầy, xin thương xt chng ti cng! 17:14 Khi Ngi thấy họ liền phn rằng: Hy đi, tỏ mnh cng thầy tế lễ. Họ đang đi th phung lnh hết thảy. 17:15 C một người trong bọn họ thấy mnh đ được sạch, bn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Cha Trời; 17:16 lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chn Đức Cha Jsus, m tạ ơn Ngi. Vả, người đ l người Sa-ma-ri. 17:17 Đức Cha Jsus bn cất tiếng phn rằng: Khng phải mười người đều được sạch cả sao? Cn chn người kia ở đu? 17:18 Chỉ c người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Cha Trời ư! 17:19 Ngi lại phn rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đ cứu ngươi. 17:20 Người Pha-ri-si hỏi Đức Cha Jsus nước Đức Cha Trời chừng no đến, th Ngi đp rằng: Nước Đức Cha Trời khng đến cch r rng, 17:21 v người ta sẽ khng ni: Ở đy, hay l: Ở đ; v nầy, nước Đức Cha Trời ở trong cc ngươi. 17:22 Ngi lại phn cng mn đồ rằng: Sẽ c kỳ cc ngươi ước ao thấy chỉ một ngy của Con người, m khng thấy được. 17:23 Người ta sẽ ni cng cc ngươi rằng: Ngi ở đy, hay l: Ngi ở đ; nhưng đừng đi, đừng theo họ. 17:24 V như chớp nhng le từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, th Con người trong ngy Ngi cũng như vậy. 17:25 Nhưng Ngi trước phải chịu đau đớn nhiều, v bị dng di nầy bỏ ra. 17:26 Việc đ xảy đến trong đời N-, th cũng sẽ xảy đến trong ngy Con người: 17:27 người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngy N- vo tu, v nước lụt đến hủy diệt thin hạ hết. 17:28 Việc đ xảy ra trong đời Lt cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bn, trồng tỉa, cất dựng; 17:29 đến ny Lt ra khỏi thnh S-đm, th trời mưa lửa v dim sinh, giết hết dn thnh ấy. 17:30 Ngy Con người hiện ra cũng một thể nầy. 17:31 Trong ngy đ, ai ở trn mi nh, c của để trong nh, đừng xuống m chuyn đi; ai ở ngoi đồng, cũng đừng trở về nữa. 17:32 Hy nhớ lại vợ của Lt. 17:33 Ai kiếm cch cứu sự sống mnh, th sẽ mất; ai mất sự sống mnh, th sẽ được lại. 17:34 Ta phn cng cc ngươi, trong đm đ, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, cn một bị để lại. 17:35 Hai người đn b xay chung cối, một người được rước đi, cn một bị để lại. 17:36 [Hai người ở ngoi đồng, một người được rước đi, cn một bị để lại.] 17:37 Cc mn đồ bn thưa Ngi rằng: Thưa Cha, sự ấy sẽ ở tại đu? Ngi đp rằng: Xc chết ở đu, chim nhm tại đ.

Top of Form

 

Lu-ca 18

18:1 Đức Cha Jsus phn cng mn đồ một th dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện lun, chớ hề mỏi mệt: 18:2 Trong thnh kia, c một quan n khng knh sợ Đức Cha Trời, khng vị nể ai hết. 18:3 Trong thnh đ cũng c một người đn b ga, đến thưa quan rằng: Xin xt lẽ cng bnh cho ti về kẻ nghịch cng ti. 18:4 Quan ấy từ chối đ lu. Nhưng kế đ, người tự nghĩ rằng: Dầu ta khng knh sợ Đức Cha Trời, khng vị nể ai hết, 18:5 song v đn b ga nầy khuấy rầy ta, ta sẽ xt lẽ cng bnh cho n, để n khng tới lun lm nhức đầu ta. 18:6 Đoạn, Cha phn thm rằng: Cc ngươi c nghe lời quan n khng cng bnh đ đ ni chăng? 18:7 Vậy, c lẽ no Đức Cha Trời chẳng xt lẽ cng bnh cho những người đ được chọn, l kẻ đm ngy ku xin Ngi, m lại chậm chạp đến cứu họ sao! 18:8 Ta ni cng cc ngươi, Ngi sẽ vội vng xt lẽ cng bnh cho họ. Song khi Con người đến, h sẽ thấy đức tin trn mặt đất chăng? 18:9 Ngi lại phn th dụ nầy về kẻ cậy mnh l người cng bnh v khinh dể kẻ khc: 18:10 C hai người ln đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si v một người thu thuế. 18:11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Cha Trời, ti tạ ơn Ngi, v ti khng phải như người khc, tham lam, bất nghĩa, gian dm, cũng khng phải như người thu thuế nầy. 18:12 Ti king ăn một tuần lễ hai lần, v nộp một phần mười về mọi mn lợi của ti. 18:13 Người thu thuế đứng xa xa, khng dm ngước mắt ln trời, đấm ngực m rằng: Lạy Đức Cha Trời, xin thương xt lấy ti, v ti l kẻ c tội! 18:14 Ta ni cng cc ngươi, người nầy trở về nh mnh, được xưng cng bnh hơn người kia; v ai tự nhắc mnh ln sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mnh xuống sẽ được nhắc ln. 18:15 Người ta cũng đem con trẻ đến cng Đức Cha Jsus, cho được Ngi rờ đến chng n. Mn đồ thấy vậy, trch những người đem đến. 18:16 Nhưng Đức Cha Jsus gọi họ m phn rằng: hy để con trẻ đến cng ta, đừng ngăn cấm; v nước Đức Cha Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. 18:17 Quả thật, ta ni cng cc ngươi, ai khng nhận lnh nước Đức Cha Trời như một đứa trẻ, th sẽ khng được vo đ. 18:18 Bấy giờ c một quan hỏi Đức Cha Jsus rằng: Thưa thầy nhn lnh, ti phải lm g cho được hưởng sự sống đời đời? 18:19 Đức Cha Jsus phn rằng: Sao ngươi gọi ta l nhn lnh? Chỉ c một Đấng nhn lnh, l Đức Cha Trời. 18:20 Ngươi đ biết cc điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội t dm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ ni chứng dối; hy hiếu knh cha mẹ. 18:21 Người ấy thưa rằng: Ti đ giữ cc điều ấy từ thuở nhỏ. 18:22 Đức Cha Jsus nghe vậy, bn phn rằng: Cn thiếu cho ngươi một điều; hy bn hết gia ti mnh, phn pht cho kẻ ngho, th ngươi sẽ c của cải ở trn trời; bấy giờ hy đến m theo ta. 18:23 Nhưng người ấy nghe mấy lời th trở nn buồn rầu, v giu c lắm. 18:24 Đức Cha Jsus thấy người buồn rầu, bn phn rằng: Kẻ giu vo nước Đức Cha Trời l kh dường no! 18:25 Lạc đ chui qua lỗ kim cn dễ hơn người giu vo nước Đức Cha Trời! 18:26 Những người nghe điều đ, ni rằng: Vậy th ai được cứu? 18:27 Ngi đp rằng: Sự chi người ta khng lm được, th Đức Cha Trời lm được. 18:28 Phi-e-rơ bn thưa rằng: nầy chng ti đ bỏ sự mnh c m theo thầy. 18:29 Đức Cha Jsus phn rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, người no v cớ nước Đức Cha Trời m bỏ nh cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, 18:30 th trong đời nầy được lnh nhiều hơn, v đời sau được sự sống đời đời. 18:31 Kế đ, Đức Cha Jsus đem mười hai sứ đồ ring ra m phn rằng: Nầy, chng ta ln thnh Gi-ru-sa-lem, mọi điều m cc đấng tin tri đ chp về Con người sẽ ứng nghiệm. 18:32 V Ngi sẽ bị nộp cho dn ngoại; họ sẽ nhạo bng Ngi, mắng nhiếc Ngi, nhổ trn Ngi, 18:33 sau khi đnh đn rồi, th giết Ngi đi; đến ngy thứ ba, Ngi sẽ sống lại. 18:34 Song cc mn đồ khng hiểu chi hết; v nghĩa những lời đ kn giấu cho mn đồ nn khng r Đức Cha Jsus ni l g. 18:35 Đức Cha Jsus đến gần thnh Gi-ri-c, c một người đui ngồi xin ở bn đường, 18:36 nghe đon dn đi qua, bn hỏi việc g đ. 18:37 Người ta trả lời rằng: Ấy l Jsus, người Na-xa-rt đi qua. 18:38 Người đui bn ku ln rằng: Lạy Jsus, con vua Đa-vt, xin thương xt ti cng! 18:39 Những kẻ đi trước rầy người cho nn đi; song người cng ku lớn hơn nữa rằng: Lạy con vua Đa-vt, xin thương xt ti cng! 18:40 Đức Cha Jsus dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đui lại gần, th Ngi hỏi rằng: 18:41 Ngươi muốn ta lm g cho? Thưa rằng: Lạy Cha, xin cho ti được sng mắt lại. 18:42 Đức Cha Jsus phn rằng: Hy sng mắt lại; đức tin của ngươi đ chữa lnh ngươi. 18:43 Tức th, người sng mắt, đi theo Đức Cha Jsus, ngợi khen Đức Cha Trời. Hết thảy dn chng thấy vậy, đều ngợi khen Đức Cha Trời.

Lu-ca 19

19:1 Đức Cha Jsus vo thnh Gi-ri-c, đi ngang qua phố. 19:2 Tại đ, c một người tn l Xa-ch, lm đầu bọn thu thuế, v giu c. 19:3 Người đ tm xem Đức Cha Jsus l ai, nhưng khng thấy được, v đon dn đng lắm, m mnh lại thấp. 19:4 Vậy, Xa-ch chạy trước, tro ln cy sung, để ng thấy Đức Cha Jsus, v Ngi phải đi qua đ. 19:5 Đức Cha Jsus đến chỗ ấy, ngước mắt ln m phn rằng: Hỡi Xa-ch, hy xuống cho mau, v hm nay ta phải ở nh ngươi. 19:6 Xa-ch vội vng xuống v mừng rước Ngi. 19:7 Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng: Người nầy vo nh kẻ c tội m trọ! 19:8 Song Xa-ch đứng trước mặt Cha, thưa rằng: Lạy Cha, nầy, ti lấy nửa gia ti mnh m cho kẻ ngho, v nếu c lm thiệt hại ai, bất kỳ việc g, ti sẽ đền gấp tư. 19:9 Đức Cha Jsus bn phn rằng: Hm nay sự cứu đ vo nh nầy, v người nầy cũng l con chu p-ra-ham. 19:10 Bởi Con người đ đến tm v cứu kẻ bị mất. 19:11 Họ nghe những lời ấy, th Đức Cha Jsus thm một th dụ nữa, v Ngi gần đến thnh Gi-ru-sa-lem, v người ta tưởng rằng nước Đức Cha Trời sẽ hiện ra ngay. 19:12 Vậy, Ngi phn rằng: C một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức lm vua rồi trở về; 19:13 bn gọi mười người trong đm đầy tớ mnh, giao cho mười nn bạc, v dạy rằng: Hy dng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về. 19:14 Song dn xứ ấy ght người, th sai sứ theo đặng ni rằng: Chng ti khng muốn người nầy cai trị chng ti! 19:15 Khi người đ chịu phong chức lm vua rồi, trở về, đi cc đầy tớ đ lnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người lm lợi được bao nhiu. 19:16 Đầy tớ thứ nhất đến trnh rằng: Lạy Cha, nn bạn của cha sanh lợi được mười nn. 19:17 Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lnh kia, được lắm; v ngươi trung tn trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thnh. 19:18 Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy cha, nn bạc của Cha sanh lợi ra được năm nn. 19:19 Chủ rằng: Ngươi được cai trị năm thnh. 19:20 Người khc đến thưa rằng: Lạy cha, đy nầy, nn bạc của cha ti đ gi giữ trong khăn; 19:21 bởi ti sợ cha, v cha l người nghim nhặt, hay lấy trong nơi khng để, gặt trong chỗ khng gieo. 19:22 Chủ rằng: Hỡi đầy tớ gian c kia, ta cứ lời ngươi ni ra m xt ngươi. Ngươi biết ta l người nghim nhặt, hay lấy trong chỗ khng để, gặt trong chỗ khng gieo; 19:23 cớ sao ngươi khng giao bạc ta cho hng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn v lời. 19:24 Chủ lại ni cng cc người đứng đ rằng: Hy lấy nn bạc n đi, cho người c mười nn. 19:25 Họ bn thưa rằng: Lạy cha, người ấy c mười nn rồi. 19:26 Ta ni cng cc ngươi, ai c, th sẽ cho thm; song ai khng c, th sẽ cất lun của họ đ c nữa. 19:27 Cn như những kẻ nghịch cng ta, khng muốn ta cai trị họ, hy ko họ đến đy, v chm đi trước mặt ta. 19:28 Sau khi Đức Cha Jsus phn điều đ, th đi trước mặt dn chng ln thnh Gi-ru-sa-lem. 19:29 Đức Cha Jsus gần đến thnh B-pha-gi v B-tha-ni, ngang ni gọi l -li-ve, sai hai mn đồ đi, 19:30 v dặn rằng: Hy đi đến lng trước mặt cc ngươi; khi vo lng, sẽ thấy một lừa con buộc đ, chưa hề c ai cỡi; hy mở v dắt về cho ta. 19:31 Hoặc c ai hỏi sao cc ngươi mở n ra, hy trả lời rằng: Cha cần dng lừa nầy. 19:32 Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Cha Jsus đ phn. 19:33 Đang mở lừa con, cc chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con nầy ra: 19:34 Hai người trả lời rằng: Cha cần dng n. 19:35 Hai người bn dắt lừa về cho Đức Cha Jsus; rồi lấy o mnh trải trn con lừa, nng Ngi ln cỡi. 19:36 Khi Đức Cha Jsus đang đi tới, c nhiều kẻ trải o trn đường. 19:37 Lc đến gần dốc ni -li-ve, cả đm mn đồ lấy lm mừng rỡ, v cả tiếng ngợi khen Đức Cha Trời về những php lạ mnh đ thấy, 19:38 m ni rằng: Đng ngợi khen Vua nhn danh Cha m đến! Bnh an ở trn trời, v vinh hiển trn cc nơi rất cao! 19:39 Bấy giờ, c mấy người Pha-ri-si ở trong đm dn đng ni cng Ngi rằng: Thưa thầy, xin quở trch mn đồ thầy! 19:40 Ngi đp rằng: Ta phn cng cc ngươi, nếu họ nn lặng th đ sẽ ku ln. 19:41 Khi Đức Cha Jsus gần đến thnh, thấy th khc về thnh, v phn rằng: 19:42 Ước g, t nữa l ngy nay, mầy đ hiểu biết sự lm cho mầy được bnh an! Song hiện nay những sự ấy kn giấu nơi mắt mầy. 19:43 V sẽ c ngy xảy đến cho mầy, khi qun nghịch đo hố xung quanh mầy, vy mầy chặt bốn bề. 19:44 Họ sẽ hủy hết thảy, mầy v con ci ở giữa mầy nữa. Khng để cho mầy hn đ nầy trn hn đ kia, v mầy khng biết lc mnh đ được thăm viếng. 19:45 Đức Cha Jsus vo đền thờ rồi, bn đuổi những kẻ bn ở đ ra, 19:46 m phn rằng: C lời chp rằng: Nh ta sẽ l nh cầu nguyện; song cc ngươi lm thnh ra một ci hang trộm cướp. 19:47 Hằng ngy Ngi giảng dạy trong đền thờ. Cc thầy tế lễ cả, cc thầy thng gio, cng người tn trưởng trong dn tm phương giết Ngi; 19:48 nhưng họ khng biết dng chước chi, v dn sự đều chăm chỉ m nghe Ngi ni.

 

 

 

 

Lu-ca 20

20:1 Một ngy trong những ngy đ, Đức Cha Jsus đang dạy dỗ dn chng trong đền thờ v rao truyền Tin Lnh, th cc thầy tế lễ cả, cc thầy thng gio, v cc trưởng lo đến thnh lnh, 20:2 hỏi Ngi như vầy: Hy ni cho chng ti, bởi quyền php no m thầy lm những điều nầy, hay l ai đ ban cho thầy quyền php ấy? 20:3 Ngi đp rằng: Ta cũng hỏi cc ngươi một cu. Hy ni cho ta: 20:4 Php bp-tem của Giăng đến bởi trn trời, hay l bởi người ta? 20:5 Vả, những người ấy bn cng nhau rằng: Nếu chng ta ni: Bởi trời, th người sẽ ni với ta rằng: Vậy sao cc ngươi khng tin lời người? 20:6 Lại nếu chng ta ni: Bởi người ta, th cả dn sự sẽ nm đ chng ta; v họ đ tin chắc Giăng l một đấng tin tri. 20:7 Vậy nn họ trả lời rằng khng biết php ấy bởi đu m đến. 20:8 Đức Cha Jsus bn phn rằng: Ta cũng khng ni cho cc ngươi bởi quyền php no ta lm những điều nầy. 20:9 Đức Cha Jsus phn cng dn chng lời th dụ nầy: Người kia trồng một vườn nho, đ cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lu ngy. 20:10 Đến ma nho, chủ sai một đầy tớ tới cng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi; song bọn trồng nho đnh đầy tớ, đuổi về tay khng. 20:11 Chủ lại sai một đầy tớ khc nữa; song họ cũng đnh, chưởi, v đuổi về tay khng. 20:12 Chủ lại sai đầy tớ thứ ba; song họ cũng đnh cho bị thương v đuổi đi. 20:13 Chủ vườn nho bn ni rằng: Ta lm thể no? Ta sẽ sai con trai yu dấu ta đến; c lẽ chng n sẽ knh nể! 20:14 Song khi bọn trồng nho thấy con trai ấy, th bn với nhau như vầy: Ka, ấy l con kế tự; hy giết n, hầu cho gia ti n sẽ về chng ta. 20:15 Họ bn liệng con trai ấy ra ngoi vườn nho, v giết đi. Vậy chủ vườn sẽ xử họ lm sao? 20:16 Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho nầy, rồi lấy vườn giao cho người khc. Ai nấy nghe những lời đ, th ni rằng: Đức Cha Trời no nỡ vậy! 20:17 Đức Cha Jsus bn ng họ m rằng: Vậy th lời chp: Hn đ thợ xy nh bỏ ra, Trở nn đ gc nh, nghĩa l g? 20:18 Hễ ai ng nhằm đ nầy, th sẽ bị giập nt, cn đ nầy ng nhằm ai, th sẽ giập người ấy. 20:19 Chnh giờ đ, cc thầy tế lễ cả v cc thầy thng gio tm cch giết Ngi, v hiểu Ngi phn th dụ ấy chỉ về mnh; nhưng lại sợ dn chng. 20:20 Họ bn dm hnh Ngi, sai mấy kẻ do thm giả lm người hiền lnh, để bắt bẻ Ngi trong lời ni, hầu để nộp Ngi cho kẻ cầm quyền v trong tay quan tổng đốc. 20:21 Những người đ hỏi Đức Cha Jsus cu nầy: Thưa thầy, chng ti biết thầy ni v dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, khng ty vị ai, lấy lẽ thật m dạy đạo Đức Cha Trời. 20:22 Chng ti c nn nộp thuế cho S-sa hay khng? 20:23 Song Đức Cha Jsus biết mưu họ, th đp rằng: 20:24 Hy cho ta xem một đơ-ni-. Đơ-ni- nầy mang hnh v hiệu của ai? Họ thưa rằng: Của S-sa. 20:25 Ngi bn phn rằng: Vậy th của S-sa hy trả lại cho S-sa, của Đức Cha Trời hy trả lại cho Đức Cha Trời. 20:26 Trước mặt dn chng, họ khng bắt lỗi lời Ngi phn chi được; v lấy lời đp của Ngi lm lạ, th nn lặng. 20:27 C mấy người Sa-đu-s, l người vẫn quyết rằng khng c sự sống lại, đến gần Đức Cha Jsus, m hỏi rằng: 20:28 Thưa thầy, Mi-se đ truyền lại luật nầy cho chng ti: Nếu người kia c anh, cưới vợ rồi chết, khng con, th người phải cưới lấy vợ ga đ để nối dng cho anh mnh. 20:29 Vậy, c bảy anh em. Người thứ nhất cưới vợ, rồi chết, khng con. 20:30 Người thứ hai cũng lấy vợ đ, 20:31 rồi đến người thứ ba; hết thảy bảy người cũng vậy, đều chết đi khng c con. 20:32 Rốt lại, người đn b cũng chết. 20:33 Vậy th đến ngy sống lại, đn b đ sẽ l vợ ai? v bảy người đều đ lấy lm vợ. 20:34 Đức Cha Jsus phn rằng: Con ci của đời nầy lấy vợ gả chồng; 20:35 song những kẻ đ được kể đng dự phần đời sau v đng từ kẻ chết sống lại, th khng lấy vợ gả chồng. 20:36 Bởi họ sẽ khng chết được nữa, v giống như cc thin sứ, v l con của Đức Cha Trời, tức l con của sự sống lại. 20:37 Cn về sự kẻ chết sống lại, Mi-se đ cho biết trong cu chuyện về Bụi gai, khi người gọi Cha l Đức Cha Trời của p-ra-ham, Đức Cha Trời của Y-sc v Đức Cha Trời của Gia-cốp. 20:38 Vậy, Đức Cha Trời khng phải l Đức Cha Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; v ai nấy đều sống cho Ngi. 20:39 C mấy thầy thng gio cất tiếng thưa Ngi rằng: Lạy thầy, thầy ni phải lắm. 20:40 Họ khng dm hỏi Ngi cu no nữa. 20:41 Đức Cha Jsus hỏi họ rằng: Lm sao người ta ni được rằng Đấng Christ l con vua Đa-vt? 20:42 v chnh vua Đa-vt đ ni trong sch Thi thin rằng: Cha phn cng Cha ti rằng: Hy ngồi bn hữu ta, 20:43 Cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi lm bệ chn ngươi. 20:44 Vậy, vua Đa-vt gọi Ngi bằng Cha; c lẽ no Ngi l con vua ấy được? 20:45 Khi dn chng đang nghe, th Ngi phn cng mn đồ rằng: 20:46 Hy giữ mnh về cc thầy thng gio, l người ưa mặc o di đi dạo, v thch những sự cho hỏi giữa chợ, muốn ngi cao trong nh hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, 20:47 lm bộ đọc lời cầu nguyện di, m nuốt gia ti của đn b ga. Họ sẽ bị đon phạt nặng hơn.

Lu-ca 21

21:1 Đức Cha Jsus vừa ng ln, thấy những kẻ giu bỏ tiền lễ vo rương, 21:2 lại thấy một mụ ga ngho bỏ vo hai đồng tiền. 21:3 Ngi phn rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, mụ ga ngho nầy đ bỏ vo nhiều hơn hết mọi người khc. 21:4 V mọi người kia đều lấy của dư mnh m lm của dng; nhưng mụ nầy thiếu thốn, m đ dng hết của mnh c để nui mnh. 21:5 C mấy người ni về đền thờ, về đ đẹp v đồ dng lm rực rỡ trong đền thờ. Đức Cha Jsus phn rằng: 21:6 Những ngy sẽ đến, mọi điều cc ngươi ng thấy đy, sẽ khng cn một hn đ no chồng trn hn khc m khng đổ xuống. 21:7 Họ bn hỏi Ngi rằng: Lạy thầy, vậy việc đ chừng no sẽ xảy đến, v c điềm g cho người ta biết rằng việc gần xảy đến khng? 21:8 Ngi đp rằng: Cc ngươi hy giữ, kẻo bị cm dỗ; v c nhiều người sẽ mạo danh ta m đến, v ni rằng: Ấy chnh ta l Đấng Christ, th giờ đ đến gần. Cc ngươi đừng theo họ. 21:9 Lại khi cc ngươi nghe ni về giặc gi loạn lạc, th đừng kinh khiếp, v cc điều đ phải đến trước; nhưng chưa phải cuối cng liền đu. 21:10 Ngi cũng phn cng họ rằng: Dn nầy sẽ dấy ln nghịch cng dn khc, nước n nghịch cng nước kia; 21:11 sẽ c sự động đất lớn, c đi km v dịch lệ trong nhiều nơi, c những điềm lạ kinh khiếp v dấu lớn ở trn trời. 21:12 Song trước những điều đ thin hạ sẽ v cớ danh ta m tra tay bắt bớ cc ngươi, nộp tại cc nh hội, bỏ vo ngục, ko đến trước mặt cc vua v cc quan tổng đốc. 21:13 Điều ấy xảy ra cho cc ngươi để lm chứng cớ. 21:14 Vậy cc ngươi hy nhớ kỹ trong tr, đừng lo trước về sự binh vực mnh thể no. 21:15 V ta sẽ ban cho cc ngươi lời lẽ v sự khn ngoan, m kẻ nghịch khng chống cự v bẻ bc được. 21:16 Cc ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, b con, bạn hữu mnh nộp mnh; v họ sẽ lm cho nhiều người trong cc ngươi phải chết. 21:17 Cc ngươi sẽ v cớ danh ta bị mọi người ghen ght. 21:18 Nhưng một sợi tc trn đầu cc ngươi cũng khng mất đu. 21:19 Nhờ sự nhịn nhục của cc ngươi m giữ được linh hồn mnh. 21:20 Vả, khi cc ngươi sẽ thấy qun lnh vy thnh Gi-ru-sa-lem, hy biết sự tn ph thnh ấy gần đến. 21:21 Lc đ, ai ở trong xứ Giu-đ hy trốn ln ni; ai ở trong thnh phải đi ra ngoi, ai ở ngoi đồng đừng trở vo thnh. 21:22 V những ngy đ l ngy bo th, hầu cho mọi lời đ chp được ứng nghiệm. 21:23 Trong những ngy ấy, khốn cho đn b c thai, v đn b cho con b! V sẽ c tai nạn lớn trong xứ, v cơn thạnh nộ nghịch cng dn nầy. 21:24 Họ sẽ bị ng dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi lm phu t giữa cc dn ngoại, thnh Gi-ru-sa-lem sẽ bị dn ngoại giy đạp, cho đến chừng no cc kỳ dn ngoại được trọn. 21:25 Sẽ c cc điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cng cc ngi sao; cn dưới đất, dn cc nước sầu no rối loạn v biển nổi tiếng om sm v sng đo. 21:26 Người ta nhn trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, th thất kinh mất va, v cc thế lực trn trời sẽ rng động. 21:27 Bấy giờ thin hạ sẽ thấy Con người dng đại quyền đại vinh m ngự đến trn đm my. 21:28 Chừng no cc việc đ khởi xảy đến, hy đứng thẳng ln, ngước đầu ln, v sự giải cứu của cc ngươi gần tới. 21:29 Đoạn, Ngi phn cng họ một lời v dụ rằng: Hy xem cy vả v cc cy khc; 21:30 khi n mới nứt lộc, cc ngươi thấy th tự biết rằng ma hạ đ gần đến. 21:31 Cũng vậy, khi cc ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hy biết nước Đức Cha Trời gần đến. 21:32 Quả thật, ta ni cng cc ngươi, dng di nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. 21:33 Trời đất sẽ qua, song lời ta ni sẽ khng qua đu. 21:34 Vậy, hy tự giữ lấy mnh, e rằng v sự ăn uống qu độ, sự say sưa v sự lo lắng đời nầy lm cho lng cc ngươi m mẩn chăng, v e ngy ấy đến thnh lnh trn cc ngươi như lưới bủa; 21:35 v ngy đ sẽ đến cho mọi người ở khắp trn mặt đất cũng vậy. 21:36 Vậy, hy tỉnh thức lun v cầu nguyện, để cc ngươi được trnh khỏi cc tai nạn sẽ xảy ra, v đứng trước mặt Con người. 21:37 Vả, ban ngy, Đức Cha Jsus dạy dỗ trong đền thờ; cn đến chiều, Ngi đi ln ni, gọi l ni -li-ve, m ở đm tại đ. 21:38 Vừa tảng sng, cả dn sự đến cng Ngi trong đền thờ, đặng nghe Ngi dạy.

 

Top of Form

 

Lu-ca 22

22:1 Ngy lễ ăn bnh khng men tức l lễ Vượt Qua đến gần. 22:2 Cc thầy tế lễ cả cng cc thầy thng gio tm phương đặng giết Đức Cha Jsus; v họ sợ dn. 22:3 Vả, quỉ Sa-tan m vo Giu-đa, gọi l ch-ca-ri-ốt, l người trong số mười hai sứ đồ, 22:4 n đi kiếm cc thầy tế lễ cả v cc thầy đội, để đồng mưu dng cch no nộp Ngi cho họ. 22:5 Cc người kia mừng lắm, hứa sẽ cho n tiền bạc. 22:6 N đ ưng thuận với họ, bn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Cha Jsus trong khi dn chng khng biết. 22:7 Đến ngy lễ ăn bnh khng men, l ngy người ta phải giết con sinh lm lễ Vượt Qua, 22:8 Đức Cha Jsus sai Phi-e-rơ v Giăng đi, m phn rằng: Hy đi dọn lễ Vượt Qua cho chng ta ăn. 22:9 Hai người thưa rằng: Thầy muốn chng ti dọn lễ ấy tại đu? 22:10 Ngi đp rằng: Khi cc ngươi vo thnh, sẽ gặp một người mang v nước; hy theo người vo nh. 22:11 v ni cng chủ nh rằng: Thầy phn cng ngươi rằng: Phng khch l chỗ ta sẽ ăn lễ Vượt Qua với mn đồ ta ở đu? 22:12 Chủ nh sẽ chỉ cho một ci phng rộng v cao, đồ đạc sẵn sng; cc ngươi hy dọn ở đ. 22:13 Hai mn đồ đi, quả gặp những điều như Ngi đ phn, bn dọn lễ Vượt Qua. 22:14 Đến giờ, Ngi ngồi bn ăn, cc sứ đồ cng ngồi với Ngi. 22:15 Ngi phn rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với cc ngươi trước khi ta chịu đau đớn. 22:16 V, ta ni cng cc ngươi, ta sẽ khng ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Cha Trời. 22:17 Ngi bn cầm chn, tạ ơn, rồi phn rằng: Hy lấy ci nầy phn pht cho nhau. 22:18 V, ta ni cng cc ngươi, từ nay ta sẽ khng uống tri nho nữa, cho tới khi nước Đức Cha Trời đến rồi. 22:19 Đoạn, Ngi cầm lấy bnh, tạ ơn xong, bẻ ra phn pht cho mn đồ, m phn rằng: Nầy l thn thể ta, đ v cc ngươi m ph cho; hy lm sự nầy để nhớ đến ta. 22:20 Khi ăn xong, Ngi cũng lm như vậy, lấy chn đưa cho mn đồ, m phn rằng: Chn nầy l giao ước mới trong huyết ta v cc ngươi m đổ ra. 22:21 Vả lại, nầy, bn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bn nầy. 22:22 Con người đi, theo như điều đ chỉ định; nhưng khốn cho người nầy phản Ngi! 22:23 Mn đồ bn hỏi nhau trong bọn mnh ai l người sẽ lm điều đ. 22:24 Mn đồ lại ci lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tn l lớn hơn hết trong đm mnh. 22:25 Nhưng Ngi phn cng mn đồ rằng: Cc vua của cc dn ngoại lấy php ring mnh m cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng l người lm ơn. 22:26 Về phần cc ngươi, đừng lm như vậy; song ai lớn hơn trong cc ngươi phải như kẻ rất nhỏ, v ai cai trị phải như kẻ hầu việc. 22:27 V một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai l lớn hơn? C phải l kẻ ngồi ăn khng? Nhưng ta ở giữa cc ngươi như kẻ hầu việc vậy. 22:28 Cn như cc ngươi, đ bền lng theo ta trong mọi sự thử thch ta, 22:29 nn ta ban nước cho cc ngươi, cũng như Cha ta đ ban cho ta vậy, 22:30 để cc ngươi được ăn uống chung bn trong nước ta, v được ngồi ngai để xt đon mười hai chi phi Y-sơ-ra-n. 22:31 Hỡi Si-mn, Si-mn, nầy quỉ Sa-tan đ đi sng sảy ngươi như la m. 22:32 Song ta đ cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi khng thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đ hối cải, hy lm cho vững ch anh em mnh. 22:33 Phi-e-rơ thưa rằng: Thưa Cha, ti sẵn lng đi theo Cha, đồng t đồng chết. 22:34 Đức Cha Jsus đp rằng: Hỡi Phi-e-rơ, ta ni cng ngươi, hm nay khi g chưa gy, ngươi sẽ ba lần chối khng biết ta. 22:35 Đoạn, Ngi lại phn rằng: Khi ta đ sai cc ngươi đi, khng đem ti, bao, giy chi hết, cc ngươi c thiếu g khng? Mn đồ thưa rằng: Khng thiếu chi hết. 22:36 Ngi phn rằng: Nhưng by giờ, ai c ti bạc, hy lấy đi, ai c bao, cũng vậy; ai khng c gươm, hy bn o ngoi đi m mua. 22:37 V ta rao cho cc ngươi, c lời chp rằng: Ngi đ bị kể vo hng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chnh mnh ta. Thật vậy, sự đ chỉ về ta hầu được trọn. 22:38 Cc sứ đồ thưa rằng: Thưa Cha, c hai thanh gươm đy. Ngi phn rằng: Ấy l đủ. 22:39 Đoạn, Đức Cha Jsus ra đi, ln ni -li-ve theo như thi quen; cc mn đồ cng đi theo Ngi. 22:40 Khi đ đến nơi đ, Ngi phn cng mn đồ rằng: Hy cầu nguyện, hầu cho cc ngươi khỏi sa vo sự cm dỗ. 22:41 Ngi bn đi khỏi cc mn đồ, cch chừng liệng một cục đ, qu xuống m cầu nguyện 22:42 rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chn nầy khỏi ti! Dầu vậy, xin Cha được nn, chớ khng theo ti! 22:43 C một thin sứ từ trn trời hiện xuống cng Ngi, m thm sức cho Ngi. 22:44 Trong cơn rất đau thương, Ngi cầu nguyện cng thiết, mồ hi trở nn như giọt mu lớn rơi xuống đất. 22:45 Cầu nguyện xong, Ngi đứng dậy trở lại cng cc mn đồ, thấy đang ngủ m v buồn rầu. 22:46 Ngi phn rằng: Sao cc ngươi ngủ? Hy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vo sự cm dỗ. 22:47 Khi Ngi cn đang phn, một lũ đng ko đến. Tn Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đi trước hết, lại gần Đức Cha Jsus đặng hn Ngi. 22:48 Đức Cha Jsus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, ngươi lấy ci hn để phản Con người sao? 22:49 Những người ở với Ngi thấy sự sắp xảy đến, bn ni rằng: Thưa Cha, chng ti nn dng gươm đnh chăng: 22:50 Một người trong cc sứ đồ đnh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm v chm đứt tai bn hữu. 22:51 Nhưng Đức Cha Jsus cất tiếng phn rằng: Hy để cho họ đến thế! Ngi bn rờ tai đầy tớ ấy, lm cho n được lnh. 22:52 Đoạn, Đức Cha Jsus phn cng cc thầy tế lễ cả, cc thầy đội coi đền thờ, v cc trưởng lo đ đến bắt Ngi, rằng: Cc ngươi cầm gươm v gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. 22:53 Hằng ngy ta ở trong đền thờ với cc ngươi, m cc ngươi khng ra tay bắt ta. Nhưng nầy l giờ của cc người, v quyền của sự tối tăm vậy. 22:54 Bấy giờ họ bắt Đức Cha Jsus đem đi, giải Ngi đến nh thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngi xa xa. 22:55 Họ nhm lửa giữa sn, rồi ngồi với nhau; Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đm họ. 22:56 Một con đi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, th ng chăm chỉ, m ni rằng: Người nầy vốn cũng ở với người ấy. 22:57 Song Phi-e-rơ chối Đức Cha Jsus, ni rằng: Hỡi đn b kia, ta khng biết người đ. 22:58 Một lt, c người khc thấy Phi-e-rơ, ni rằng: Ngươi cũng thuộc về bọn đ! Phi-e-rơ đp rằng: Hỡi người, ta khng phải thuộc về bọn đ đu. 22:59 Độ cch một giờ, c kẻ khc đề quyết như vậy m rằng: Thật người nầy cũng ở với Jsus, v người l dn Ga-li-l. 22:60 Nhưng Phi-e-rơ ci rằng: Hỡi người, ta khng biết ngươi ni chi! Đang lc Phi-e-rơ cn ni, th g liền gy; 22:61 Cha xy mặt lại ng Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Cha đ phn cng mnh rằng: Hm nay trước khi g chưa gy, ngươi sẽ chối ta ba lần; 22:62 rồi đi ra ngoi, khc lc thảm thiết. 22:63 Vả, những kẻ canh Đức Cha Jsus nhạo bng v đnh Ngi; 22:64 che mặt Ngi lại rồi ni rằng: Hy ni tin tri đi, hy đon xem ai đnh ngươi! 22:65 Họ lại nhiếc mc Ngi nhiều lời khc nữa. 22:66 Đến sng ngy, cc trưởng lo trong dn, cc thầy tế lễ cả, v cc thầy thng gio nhm lại, rồi sai đem Đức Cha Jsus đến nơi ta cng luận. 22:67 Họ hỏi Ngi rằng: Nếu ngươi phải l Đấng Christ, hy xưng ra cho chng ta. Ngi đp rằng: Nếu ta ni, th cc ngươi khng tin; 22:68 nếu ta tra gạn cc ngươi, th cc ngươi khng trả lời. 22:69 Nhưng từ nay về sau, Con người sẽ ngồi bn hữu quyền php Đức Cha Trời. 22:70 ai nấy đều hỏi rằng: Vậy, ngươi l Con Đức Cha Trời sao? Ngi đp rằng: Chnh cc ngươi ni ta l Con Ngi. 22:71 Họ bn ni rằng: Chng ta no c cần chứng cớ nữa lm chi? Chnh chng ta đ nghe từ miệng n ni ra rồi.

Lu-ca 23

23:1 Đoạn, cả hội đồng đứng dậy, điệu Ngi đến trước mặt Phi-lt 23:2 Họ bn khởi co Ngi rằng: Chng ti đ thấy người nầy xui dn ta lm loạn, cấm nộp thuế cho S-sa, v xưng mnh l Đấng Christ, l Vua. 23:3 Phi-lt gạn Ngi rằng: Chnh ngươi l Vua dn Giu-đa phải khng? Đức Cha Jsus đp rằng: Thật như lời. 23:4 Phi-lt bn ni với cc thầy tế lễ cả v dn chng rằng: Ta khng thấy người nầy c tội g. 23:5 Nhưng họ cố ni rằng: Người nầy xui giục dn sự, truyền gio khắp đất Giu-đ, bắt đầu từ xứ Ga-li-l rồi đến đy. 23:6 Khi Phi-lt nghe điều đ, th hỏi nếu người nầy thật l dn Ga-li-l chăng. 23:7 Biết Ngi thuộc quyền cai trị của vua H-rốt, bn giải đến cho vua H-rốt, vua ấy ở tại thnh Gi-ru-sa-lem trong mấy ngy đ. 23:8 Vua H-rốt thấy Đức Cha Jsus th mừng lắm; v lu nay vua muốn gặp Ngi, nhn đ nghe ni về chuyện Ngi, v mong xem Ngi lm php lạ. 23:9 Vậy, vua hỏi Ngi nhiều cu, song Ngi khng trả lời g hết. 23:10 Cc thầy tế lễ cả v cc thầy thng gio ở đ, co Ngi dữ lắm. 23:11 Bấy giờ vua H-rốt v qun lnh hầu vua đều đi Ngi cch khinh dể v nhạo bng Ngi; đoạn, họ mặc o hoa he cho Ngi, rồi giao Ngi về cho Phi-lt. 23:12 Trước kia Phi-lt với vua H-rốt th hiềm nhau, nhưng nội ngy ấy trở nn bạn hữu. 23:13 Phi-lt hiệp cc thầy tế lễ cả, cc quan đề hnh v dn chng lại, m ni rằng: 23:14 Cc ngươi đ đem nộp người nầy cho ta, về việc xui dn lm loạn; nhưng đ tra hỏi trước mặt cc ngươi đy, th ta khng thấy người mắc một tội no m cc ngươi đ co; 23:15 vua H-rốt cũng vậy, v đ giao người về cho ta. Vậy, người nầy đ khng lm điều g đng chết, 23:16 nn ta sẽ đnh đn rồi tha đi. 23:17 (Số l đến ngy lễ, quan phải tha một tn t cho dn.) 23:18 Chng bn đồng thanh ku ln rằng: Hy giết người nầy đi, m tha Ba-ra- ba cho chng ti! 23:19 Vả, tn nầy bị t v dấy loạn trong thnh, v v tội giết người. 23:20 Phi-lt c muốn tha Đức Cha Jsus, nn lại ni cng dn chng nữa. 23:21 Song chng ku ln rằng: Đng đinh n trn cy thập tự đi! Đng đinh n trn cy thập tự đi! 23:22 Phi-lt lại ni đến lần thứ ba, rằng: Vậy người nầy đ lm điều c g? Ta khng tm thấy người c sự g đng chết. Vậy, đnh đn xong, ta sẽ tha. 23:23 Nhưng chng cố ni, ku lớn tiếng rằng phải đng đinh Ngi trn cy thập tự; tiếng ku của họ được thắng. 23:24 Phi-lt truyền lm y như lời chng xin. 23:25 Bn tha tn t v tội dấy loạn v giết người, l người chng đ xin tha; rồi ph Đức Cha Jsus cho mặc họ. 23:26 Khi chng điệu Đức Cha Jsus đi, bắt một người xứ Sy-ren, tn l Si- mn, từ ngoi đồng về, buộc phải vc cy thập tự theo sau Ngi. 23:27 C đon dn đng lắm đi theo Đức Cha Jsus, v c mấy người đn b đấm ngực khc về Ngi. 23:28 Nhưng Đức Cha Jsus xy mặt lại với họ m phn rằng: Hỡi con gi thnh Gi-ru-sa-lem, đừng khc về ta, song khc về chnh mnh cc ngươi v về con ci cc ngươi. 23:29 V nầy, ngy hầu đến, người ta sẽ ni rằng: Phước cho đn b son, phước cho dạ khng sanh đẻ v v khng cho con b! 23:30 Bấy giờ, người ta sẽ ni với ni rằng: Hy đổ xuống trn chng ta! với g rằng: Hy che chng ta! 23:31 V nếu người ta lm những sự ấy cho cy xanh, th cy kh sẽ xảy ra sao? 23:32 Chng cũng đem hai người đi nữa, l kẻ trộm cướp, để giết cng với Ngi. 23:33 Khi đến một chỗ gọi l chỗ Sọ, họ đng đinh Ngi trn cy thập tự tại đ, cng hai tn trộm cướp, một tn bn hữu Ngi, một tn bn tả. 23:34 Song Đức Cha Jsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, v họ khng biết mnh lm điều g. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau o xống của Ngi. 23:35 Dn chng đứng đ m ng. Cc người coi việc nhạo cười Ngi, rằng: N đ cứu kẻ khc; nếu n l Đấng Christ, Đấng Đức Cha Trời đ lựa, th hy cứu mnh đi! 23:36 Qun lnh cũng giỡn cợt Ngi, lại gần đưa giấm cho Ngi uống, 23:37 m rằng: Nếu ngươi l Vua dn Giu-đa, hy tự cứu lấy mnh đi! 23:38 Pha trn đầu Ngi, c đề rằng: Người Nầy L Vua Dn Giu-đa. 23:39 Vả, một tn trộm cướp bị đng đinh cũng mắng nhiếc Ngi rằng: Ngươi khng phải l Đấng Christ sao? Hy tự cứu lấy mnh ngươi cng chng ta nữa! 23:40 Nhưng tn kia trch n rằng: Ngươi cũng chịu một hnh phạt ấy, cn chẳng sợ Đức Cha Trời sao? 23:41 Về phần chng ta, chỉ l sự cng bnh, v hnh ta chịu xứng với việc ta lm; nhưng người nầy khng hề lm một điều g c. 23:42 Đoạn lại ni rằng: Hỡi Jsus, khi Ngi đến trong nước mnh rồi, xin nhớ lấy ti! 23:43 Đức Cha Jsus đp rằng: Quả thật, ta ni cng ngươi, hm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. 23:44 Khi đ, ước giờ thứ su, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chn. 23:45 Mặt trời trở nn tối, v mn trong đền thờ x chnh giữa ra lm hai. 23:46 Đức Cha Jsus bn ku lớn rằng: Hỡi Cha, ti giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngi vừa ni xong th tắt hơi. 23:47 Thầy đội thấy sự đ xảy ra, ngợi khen Đức Cha Trời rằng: Thật người nầy l người cng bnh. 23:48 Cả dn chng đi xem, thấy nng nổi lm vậy, đấm ngực m trở về. 23:49 Song những kẻ quen biết Đức Cha Jsus v cc người đn b theo Ngi từ xứ Ga-li-l, đều đứng đằng xa m ng. 23:50 C một người, tn l Gi-sp, lm nghị vin ta cng luận, l người chnh trực cng bnh, 23:51 khng đồng v cũng khng dự việc cc người kia đ lm. Người ở A-ri- ma-th, l thnh thuộc về xứ Giu-đ, vẫn trng đợi nước Đức Cha Trời. 23:52 Người bn đi đến Phi-lt m xin xc Đức Cha Jsus. 23:53 Khi đ đem xc Ngi xuống khỏi cy thập tự, người lấy vải liệm m bọc, rồi chn trong huyệt đ đục nơi hn đ, l huyệt chưa chn ai hết. 23:54 Bấy giờ l ngy sắm sửa, v ngy Sa-bt gần tới. 23:55 Cc người đn b đ từ xứ Ga-li-l đến với Đức Cha Jsus, theo Gi-sp, xem mả v cũng xem xc Ngi đặt thể no. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm v sp thơm. 23:56 Ngy Sa-bt, họ nghỉ ngơi theo luật lệ.

Top of Form

 

Lu-ca 24

24:1 Ngy thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sng, cc người đn b ấy lấy thuốc thơm đ sửa soạn đem đến mồ Ngi. 24:2 Họ thấy hn đ đ lăn ra khỏi cửa mồ; 24:3 nhưng bước vo, khng thấy xc Đức Cha Jsus. 24:4 Đang khi khng biết nghĩ lm sao, xảy c hai người nam mặt o sng như chớp, hiện ra trước mặt họ. 24:5 Họ đang thất kinh, p mặt xuống đất; th hai người ấy ni rằng: Sao cc ngươi tm người sống trong vng kẻ chết? 24:6 Ngi khng ở đy đu, song Ngi đ sống lại. Hy nhớ khi Ngi cn ở xứ Ga-li-l, phn cng cc ngươi thể no, 24:7 Ngi đ phn rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ c tội, phải bị đng đinh trn cy thập tự, v ngy thứ ba phải sống lại. 24:8 Họ bn nhớ lại những lời Đức Cha Jsus đ phn. 24:9 Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho mười một sứ đồ v những người khc. 24:10 Ấy l Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, v Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cng cc đn b khc đi với họ đ rao truyền như vậy cho cc sứ đồ. 24:11 Song cc sứ đồ khng tin, cho lời ấy như l hư khng. 24:12 Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, ci xuống m dm, chỉ thấy vải liệm ở trn đất, đoạn về nh, lạ lng cho việc đ xảy ra. 24:13 Cũng trong ngy ấy, c hai mn đồ đi đến lng kia, gọi l Em-ma-t, cch thnh Gi-ru-sa-lem su mươi ếch-ta-đơ; 24:14 họ đm luận về những sự đ xảy ra. 24:15 Đang khi ni v ci lẽ nhau, chnh Đức Cha Jsus đến gần cng đi đường với họ. 24:16 nhưng mắt hai người ấy bị che khuất khng nhn biết Ngi được. 24:17 Ngi phn cng họ rằng: Cc ngươi đang đi đường, ni chuyện g cng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. 24:18 Một trong hai người tn l Cơ-l--ba, trả lời rằng: C phải chỉ ngươi l khch lạ ở thnh Gi-ru-sa-lem, khng hay việc đ xảy đến tại đ cch mấy bữa ry sao? 24:19 Ngi hỏi rằng: Việc g vậy? Họ trả lời rằng: Ấy l việc đ xảy ra cho Jsus Na-xa-rt, một đấng tin tri, c quyền php trong việc lm v trong lời ni, trước mặt Đức Cha Trời v cả chng dn; 24:20 lm sao m cc thầy tế lễ cả cng cc quan đề hnh ta đ nộp Ngi để xử tử, v đ đng đinh trn cy thập tự. 24:21 Chng ti trng mong Ngi sẽ cứu lấy dn Y-sơ-ra-n; dầu thể ấy, việc xảy ra đ được ba ngy rồi. 24:22 Thật c mấy người đn b trong vng chng ti đ lm cho chng ti lấy lm lạ lắm: khi mờ sng, họ đến mồ, 24:23 khng thấy xc Ngi, th về bo rằng c thin sứ hiện đến, ni Ngi đang sống. 24:24 C mấy người trong vng chng ti cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ ni; cn Ngi th khng thấy. 24:25 Đức Cha Jsus bn phn rằng: Hỡi những kẻ dại dột, c lng chậm tin lời cc đấng tin tri ni! 24:26 H chẳng phải Đấng Christ chịu thương kh thể ấy, mới được vo sự vinh hiển mnh sao? 24:27 Đoạn, Ngi bắt đầu từ Mi-se rồi kế đến mọi đấng tin tri m cắt nghĩa cho hai người đ những lời chỉ về Ngi trong cả Kinh Thnh. 24:28 Khi hai người đi gần đến lng mnh định đi, th Đức Cha Jsus dường như muốn đi xa hơn nữa. 24:29 Nhưng họ p Ngi dừng lại, m thưa rằng: Xin ở lại với chng ti; v trời đ xế chiều hầu tối. Vậy, Ngi vo ở lại cng họ. 24:30 Đang khi Ngi ngồi ăn cng hai người, th lấy bnh, chc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. 24:31 Mắt họ bn mở ra, m nhn biết Ngi; song Ngi thoạt biến đi khng thấy. 24:32 hai người ni cng nhau rằng: Khi ny đi đường, Ngi ni cng chng ta v cắt nghĩa Kinh Thnh, lng chng ta h chẳng nng nảy sao? 24:33 Nội giờ đ, họ liền đứng dậy, trở về thnh Gi-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cng cc mn đồ khc đang nhm lại, 24:34 ni với họ rằng: Cha thật đ sống lại, v hiện ra với Si-mn. 24:35 Rồi hai người thuật lại sự đ xảy đến khi đi đường, v nhn biết Ngi lc bẻ bnh ra l thể no. 24:36 Mn đồ đang ni chuyện như vậy, chnh Đức Cha Jsus hiện ra giữa đ m phn rằng: Bnh an cho cc ngươi! 24:37 Nhưng mn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. 24:38 Ngi phn rằng: Sao cc ngươi bối rối, v sao trong lng cc ngươi nghi lm vậy? 24:39 Hy xem tay chn ta: thật chnh ta. Hy rờ đến ta, v hy xem; thần th khng c thịt xương, m cc ngươi thấy ta c. 24:40 Đang phn vậy, Ngi giơ tay v chn ra cho xem. 24:41 Nhưng v cớ mn đồ vui mừng nn chưa tin chắc, v lấy lm lạ, th Ngi phn rằng: Ở đy cc ngươi c g ăn khng? 24:42 Mn đồ dng cho Ngi một miếng c nướng. 24:43 Ngi nhận lấy m ăn trước mặt mn đồ. 24:44 Đoạn, Ngi phn rằng: Ấy đ l điều m khi ta cn ở với cc ngươi, ta bảo cc ngươi rằng mọi sự đ chp về ta trong luật php Mi-se, cc sch tin tri, cng cc Thi Thin phải được ứng nghiệm. 24:45 Bấy giờ Ngi mở tr cho mn đồ được hiểu Kinh Thnh. 24:46 Ngi phn: C lời chp rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngy thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, 24:47 v người ta sẽ nhn danh Ngi m rao giảng cho dn cc nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thnh Gi-ru-sa-lem. 24:48 Cc ngươi lm chứng về mọi việc đ; ta đy sẽ ban cho cc ngươi điều Cha ta đ hứa, 24:49 cn về phần cc ngươi, hy đợi trong thnh cho đến khi được mặc lấy quyền php từ trn cao. 24:50 Kế đ, Ngi đem mn đồ đi đến nơi xung quanh lng B-tha-ni, giơ tay ln m ban phước cho. 24:51 Đang khi ban phước, Ngi la mn đồ m được đem ln trời. 24:52 Mn đồ thờ lạy Ngi rồi trở về thnh Gi-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm. 24:53 Mn đồ cứ ở trong đền thờ lun, ngợi khen Đức Cha Trời.