[Site Bibliq | Site Bibliquest | Site Bibliq-Vietnam | Site Cantiquest | Bible]

 

2 T-sa-l-ni-ca

2 T-sa-l-ni-ca 1

1:1 Phao-l, Sin-vanh v Ti-m-th gởi cho Hội thnh T-sa-l-ni-ca, l Hội thnh ở trong Đức Cha Trời, Cha chng ta, v trong Đức Cha Jsus Christ, l Cha: 1:2 nguyền xin anh em được n điển v sự bnh an ban cho bởi Đức Cha Trời, Cha chng ta, v bởi Đức Cha Jsus Christ ! 1:3 Hỡi anh em, chng ti phải v anh em cảm tạ Đức Cha Trời lun lun; điều đ l phải lắm, v đức tin anh em rất tấn tới, v lng yu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau cng ngy cng thm. 1:4 Chng ti cũng v anh em m khoe mnh cng cc Hội thnh của Đức Cha Trời, v lng nhịn nhục v đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn kh đang chịu. 1:5 Đ đủ chứng cớ về sự đon xt cng bnh của Đức Cha Trời, Ngi muốn khiến anh em nn xứng đng cho nước Ngi, l v nước đ m anh em chịu khổ. 1:6 Vả, theo sự cng bnh Đức Cha Trời, th ắt l Ngi lấy điều khổ bo cho những kẻ lm khổ anh em, 1:7 v cho anh em, l kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chng ti, trong khi Đức Cha Jsus từ trời hiện đến với cc thin sứ của quyền php Ngi, giữa ngọn lửa hừng, 1:8 bo th những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Cha Trời, v khng vng phục Tin Lnh của Đức Cha Jsus Christ chng ta. 1:9 Họ sẽ bị hnh phạt hư mất đời đời, xa cch mặt Cha v sự vinh hiển của quyền php Ngi, 1:10 tức l khi Ngi sẽ đến trong ngy đ, để được sng danh trong cc thnh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; v anh em đ tin lời chng ti lm chứng trước mặt anh em. 1:11 Cho nn, chng ti v anh em cầu nguyện khng thi, hầu cho Đức Cha Trời chng ta khiến anh em xứng đng với sự gọi của Ngi, v cho Ngi lấy quyền php lm trọn trong anh em mọi định thương xt của lng nhn Ngi v cng việc của đức tin; 1:12 đến nỗi lm sng danh Đức Cha Jsus chng ta trong anh em, v anh em trong Ngi, ty theo n điển của Đức Cha Trời chng ta v của Đức Cha Jsus Christ.

 

2 T-sa-l-ni-ca 2

2:1 Luận về sự đến của Đức Cha Jsus Christ chng ta, v về sự chng ta hội hiệp cng Ngi, 2:2 th, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối v kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời ni hay l bởi bức thơ no tựa như chng ti đ gởi m ni rằng ngy Cha gần đến. 2:3 Mặc ai dng cch no, cũng đừng để họ lừa dối mnh. V phải c sự bỏ đạo đến trước, v c người tội c, con của sự hư mất hiện ra, 2:4 tức l kẻ đối địch, tn mnh ln trn mọi sự m người ta xưng l Đức Cha Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Cha Trời, chnh mnh tự xưng l Đức Cha Trời. 2:5 Anh em h khng nhớ khi ti cn ở với anh em, th đ ni về những sự đ sao? 2:6 Hiện nay anh em biết r điều lm ngăn trở n, hầu cho n chỉ hiện ra đng kỳ n thi. 2:7 V đ c sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hnh động rồi; song Đấng cn ngăn trở cần phải cất đi. 2:8 Bấy giờ kẻ nghịch cng luật php kia sẽ hiện ra, Đức Cha Jsus sẽ dng hơi miệng Ngi m hủy diệt n, v trừ bỏ n bởi sự chi sng của sự Ngi đến. 2:9 Kẻ đ sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan m hiện đến, lm đủ mọi thứ php lạ, dấu dị v việc kỳ dối giả; 2:10 dng mọi cch phỉnh dổ khng cng bnh m dổ những kẻ hư mất, v chng n đ khng nhận lnh sự yu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. 2:11 Ấy v thế m Đức Cha Trời cho chng n mắc phải sự lầm lạc, l sự khiến chng n tin điều dối giả, 2:12 hầu cho hết thảy những người khng tin lẽ thật, song chuộng sự khng cng bnh, điều bị phục dưới sự phn xt của Ngi. 2:13 Hỡi anh em yu dấu của Cha, cn như chng ti, phải v anh em tạ ơn Đức Cha Trời khng thi, v vừa lc ban đầu, Ngi đ chọn anh em bởi sự nn thnh của Thnh Linh, v bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. 2:14 Ấy cũng l v đ m Ngi đ dng Tin Lnh chng ti gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Cha Jsus Christ chng ta. 2:15 Hỡi anh em, vậy th hy đứng vững, hy vng giữ những điều dạy dỗ m chng ti đ truyền cho anh em, hoặc bằng lời ni, hoặc bằng thơ từ của chng ti. 2:16 Nguyền xin chnh Đức Cha Jsus Christ chng ta, v Đức Cha Trời Cha chng ta, l Đấng đ yu thương chng ta, v đ lấy n điển Ngi m ban cho chng ta sự yn ủi đời đời v sự trng cậy tốt lnh, 2:17 hy yn ủi lng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lnh cng mọi lời ni lnh.

 

2 T-sa-l-ni-ca 3

3:1 Vả lại, hỡi anh em, hy cầu nguyện cho chng ti, hầu cho đạo Cha được đồn ra v được sng danh, như thể ở trong anh em vậy, 3:2 lại hầu cho chng ti được giải thot khỏi kẻ v l v người c; v chẳng phải hết thảy đều c đức tin. 3:3 Cha l thnh tn, sẽ lm cho anh em bền vững v giữ cho khỏi c giả. 3:4 Về phần anh em, chng ti c lng tin cậy trong Cha rằng anh em đang lm v sẽ lm những việc chng ti dặn biểu. 3:5 Nguyền xin Cha soi dẫn lng anh em tới đến sự yu mến Đức Cha Trời, v sự nhịn nhục của Đấng Christ! 3:6 Hỡi anh em, nhn danh Đức Cha Jsus Christ chng ta, chng ti khuyn anh em phải lnh người anh em no khng biết tu đức hạnh mnh, v khng bước theo cc điều dạy dỗ m anh em đ nhận lnh nơi chng ti. 3:7 Chnh anh em biết điều mnh phải lm để học đi chng ti; v chng ti khng c ăn ở si bậy giữa anh em, 3:8 chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đm ngy lm lụng kh nhọc, để khỏi lụy đến một người no trong anh em hết. 3:9 Chẳng phải chng ti khng c quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn lm gương cho anh em, để anh em bắt chước. 3:10 Khi chng ti ở cng anh em, cũng đ rao bảo cho anh em rằng: nếu ai khng khứng lm việc, th cũng khng nn ăn nữa. 3:11 Vả, chng ti nghe trong anh em c kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề lm lụng, trở chăm những sự v ch thi. 3:12 Chng ti nhn danh Đức Cha Jsus Christ, bảo v khuyn những kẻ đ phải yn lặng m lm việc, hầu cho ăn bnh của mnh lm ra. 3:13 Hỡi anh em, phần anh em chớ nn chn mệt lm sự lnh. 3:14 V bằng c ai khng tun theo lời chng ti ni trong thơ nầy, th hy ghi lấy, chớ giao thng với họ, hầu cho họ nhn đ biết xấu hổ. 3:15 Tuy vậy, chớ coi người đ như kẻ nghịch th, nhưng hy răn bảo người như anh em vậy. 3:16 Nguyền xin chnh Cha bnh an ban sự bnh an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cch! Lại xin Cha ở cng anh em hết thảy ! 3:17 Chnh tay ti, l Phao-l, viết lời cho thăm nầy cho anh em: ấy đ l dấu k của ti trong mọi thơ từ của ti, ti viết như vậy. 3:18 Nguyền xin n điển của Đức Cha Jsus Christ chng ta ở cng anh em hết thảy !