[Site Bibliq | Site Bibliquest | Site Bibliq-Vietnam | Site Cantiquest | Bible]

 

1 Ti-m-th

1 Ti-m-th 1

1:1 Phao-l, vng mạng Đức Cha Trời l Cứu Cha chng ta, v vng mạng Đức Cha Jsus Christ l sự trng cậy chng ta, lm sứ đồ của Đức Cha Jsus Christ, 1:2 gởi cho Ti-m-th, l con thật của ta trong đức tin: nguyền xin con được n điển, sự thương xt v sự bnh an ban cho bởi Đức Cha Trời, Cha chng ta, v bởi Đức Cha Jsus Christ, Cha chng ta! 1:3 Ta nay nhắc lại mạng lịnh m ta đ truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-x-đoan, con phải ở lại -ph-s, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo gio khc, 1:4 đừng nghe ph ngn v gia phổ v cng, l những điều gy nn sự ci lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang cng việc của Đức Cha Trời, l cng việc được trọn bởi đức tin. 1:5 Mục đch của sự răn bảo, ấy l sự yu thương, bởi lng tinh sạch, lương tm tốt v đức tin thật m sanh ra. 1:6 C vi kẻ xy bỏ mục đch đ, đi tm những lời v ch; 1:7 họ muốn lm thầy dạy luật, m khng hiểu điều mnh ni hoặc điều mnh tự quyết. 1:8 Vả, chng ta biết luật php vẫn tốt lnh cho kẻ dng ra cch chnh đng, 1:9 v biết r rng luật php khng phải lập ra cho người cng bnh, bn l v những kẻ tri luật php, bạn nghịch, v những kẻ khng tin knh, phạm tội, những kẻ v đạo, ni phạm thnh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, 1:10 v những kẻ t dm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, ni dối, thề dối, v v hết thảy sự tri nghịch với đạo lnh. 1:11 Ấy đ l điều đạo Tin Lnh vinh hiển của Đức Cha Trời hạnh phước dạy dỗ, m sự truyền đạo đ đ giao ph cho ta. 1:12 Ta cảm tạ Đấng ban thm sức cho ta, l Đức Cha Jsus Christ, Cha chng ta, về sự Ngi đ xt ta l trung thnh, lập ta lm kẻ gip việc; 1:13 ta ngy trước vốn l người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đ đội ơn thương xt, v ta đ lm những sự đ đang lc ta ngu muội chưa tin. 1:14 n điển của Cha chng ta đ dư dật trong ta, với đức tin cng sự thương yu trong Đức Cha Jsus Christ. 1:15 Đức Cha Jsus Christ đ đến trong thế gian để cứu vớt kẻ c tội, ấy l lời chắc chắn, đng đem lng tin trọn vẹn m nhận lấy; trong những kẻ c tội đ ta l đầu. 1:16 Nhưng ta đ đội ơn thương xt, hầu cho Đức Cha Jsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngi ra trong ta l kẻ lm đầu, để dng ta lm gương cho những kẻ sẽ tin Ngi được sự sống đời đời. 1:17 Nguyền xin sự tn qu, vinh hiển đời đời v cng về nơi Vua mun đời, khng hề hư nt, khng thấy được, tức l Đức Cha Trời c một m thi! A-men. 1:18 Hỡi Ti-m-th, con ta, sự răn bảo m ta truyền cho con, theo cc lời tin tri đ chỉ về con, tức l, phải nhờ những lời đ m đnh trận tốt lnh, 1:19 cầm giữ đức tin v lương tm tốt. Mấy kẻ đ chối bỏ lương tm đ, th đức tin họ bị chm đắm: 1:20 trong số ấy c Hy-m-n v A-lc-xan-đơ, ta đ ph cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa.

 

1 Ti-m-th 2

2:1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, ku van, tạ ơn cho mọi người, 2:2 cho cc vua, cho hết thảy cc bậc cầm quyền, để chng ta được lấy điều nhn đức v thnh thật m ở đời cho bnh tịnh yn ổn. 2:3 Ấy l một sự lnh v đẹp mắt Đức Cha Trời, l Cứu Cha chng ta, 2:4 Ngi muốn cho mọi người được cứu rỗi v hiểu biết lẽ thật. 2:5 V chỉ c một Đức Cha Trời, v chỉ c một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Cha Trời v loi người, tức l Đức Cha Jsus Christ, l người; 2:6 Ngi đ ph chnh mnh Ngi lm gi chuộc mọi người. Ấy l lời chứng đ lm đng kỳ 2:7 (ta ni thật, khng ni dối), v lời chứng ấy, ta đ được cử lm thầy giảng, l sứ đồ v gio sư cho dn ngoại, để dạy họ về đức tin v về lẽ thật. 2:8 Vậy, ta muốn những người đn ng đều giơ tay thnh sạch ln trời, m cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ c giận dữ v ci cọ. 2:9 Ta cũng muốn rằng những người đn b ăn mặc một cch gọn ghẽ, lấy nết na v đức hạnh giồi mnh, khng dng những tc gic, vng, chu ngọc v o quần qu gi, 2:10 nhưng dng việc lnh, theo lẽ đang nhin của người đn b tin knh Cha. 2:11 Đn b phải yn lặng m nghe dạy, lại phải vng phục mọi đng. 2:12 Ta khng cho php đn b dạy dỗ, cũng khng được cầm quyền trn đn ng; nhưng phải ở yn lặng. 2:13 V A-đam được dựng nn trước nhất, rồi mới tới -va. 2:14 Lại khng phải A-đam bị dỗ dnh, bn l người đn b bị dỗ dnh m sa vo tội lỗi. 2:15 Dầu vậy, nếu đn b lấy đức hạnh m bền đỗ trong đức tin, trong sự yu thương, v trong sự nn thnh, th sẽ nhn đẻ con m được cứu rỗi.

 

1 Ti-m-th 3

3:1 V bằng c kẻ mong được lm gim mục, ấy l ưa muốn một việc tốt lnh; lời đ l phải lắm. 3:2 Vậy, người gim mục cần phải khng chỗ trch được, l chồng chỉ một vợ m thi, c tiết độ, c ti tr, xứng đng, hay tiếp khch v kho dạy dỗ. 3:3 Đừng m rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại ha nh; lại đừng ham tiền bạc; 3:4 phải kho cai trị nh ring mnh, giữ con ci mnh cho vng phục v ngay thật trọn vẹn; 3:5 v nếu c ai khng biết cai trị nh ring mnh, th lm sao cai trị được Hội thnh của Đức Cha Trời? 3:6 Người mới tin đạo khng được lm gim mục, e người tự kiu m sa vo n phạt của ma quỉ chăng. 3:7 Người gim mục lại phải được người ngoại lm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục v mắc bẫy ma quỉ. 3:8 Cc chấp sự cũng phải cho nghim trọng, khng được ni hai lời, khng được ghiền rượu, khng được tham lợi phi nghĩa, 3:9 nhưng phải lấy lương tm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. 3:10 Những người đ cũng phải chịu thử thch trước đ, nếu khng chỗ trch được th mới được lm chức chấp sự. 3:11 Vợ cc chấp sự cũng phải nghim trọng, chớ ni xấu, phải c tiết độ v trung tn trong mọi việc. 3:12 Cc chấp sự chỉ nn lm chồng của một vợ m thi, phải kho cai trị con ci v nh ring mnh. 3:13 V ai kho lm chức vụ mnh th được bực cao trọng v lng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Cha Jsus Christ. 3:14 Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy, 3:15 phng ta c chậm đến, th con biết lm thể no trong nh Đức Cha Trời, tức l Hội thnh của Đức Cha Trời hằng sống, trụ v nền của lẽ thật vậy. 3:16 Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin knh l lớn lắm: Đấng đ được tỏ ra trong xc thịt, Th đ được Đức Thnh Linh xưng l cng bnh, Được thin sứ trng thấy, Được giảng ra cho dn ngoại, Được thin hạ tin cậy, Được cất ln trong sự vinh hiển.

 

 

 

1 Ti-m-th 4

4:1 Vả, Đức Thnh Linh phn tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, c mấy kẻ sẽ bội đạo m theo cc thần lừa dối, v đạo l của quỉ dữ, 4:2 bị lầm lạc bởi sự giả hnh của gio sư dối, l kẻ c lương tm đ l, 4:3 họ sẽ cấm cưới gả, v biểu king cc thức ăn Đức Cha Trời đ dựng nn cho kẻ c lng tin v biết lẽ thật, tạ ơn m dng lấy. 4:4 Vả, mọi vật Đức Cha Trời đ dựng nn đều l tốt lnh cả, khng một vật chi đng bỏ, miễn l mnh cảm ơn m ăn lấy th được; 4:5 v nhờ lời Đức Cha Trời v lời cầu nguyện m vật đ được nn thnh. 4:6 Con giải tỏ cc việc đ cho anh em, th con sẽ nn kẻ gip việc ngay lnh của Đức Cha Jsus Christ, được nui bởi cc lời của đức tin v đạo l lnh m con đ theo. 4:7 Những lời hư ngụy phm tục giống như chuyện bịa cc b gi, th hy bỏ đi, v tập tnh sự tin knh. 4:8 V sự tập tnh thn thể ch lợi chẳng bao lăm, cn như sự tin knh l ch cho mọi việc, v c lời hứa về đời nầy v về đời sau nữa. 4:9 Ấy đ l một lời ni chắc chắn, đng đem lng tin trọn vẹn m nhận lấy. 4:10 Vả, nếu chng ta kh nhọc v đnh trận, ấy l đ để sự trng cậy ta trong Đức Cha Trời hằng sống, Ngi l Cứu Cha của mọi người, m nhất l của tn đồ. 4:11 Ka l điều con phải rao truyền v dạy dỗ. 4:12 Chớ để người ta khinh con v trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời ni, nết lm, sự yu thương, đức tin v sự tinh sạch m lm gương cho cc tn đồ. 4:13 Hy chăm chỉ đọc sch, khuyn bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến. 4:14 Đừng bỏ qun ơn ban trong lng con, l ơn bởi lời tin tri nhn hội trưởng lo đặt tay m đ ban cho con vậy. 4:15 Hy săn sc chuyn lo những việc đ, hầu cho thin hạ thấy sự tấn tới của con. 4:16 Hy giữ chnh mnh con v sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đ, v lm như vậy th con v kẻ nghe con sẽ được cứu.

 

1 Ti-m-th 5

5:1 Chớ quở nặng người gi cả, nhưng hy khuyn dỗ họ như cha, cn kẻ trẻ th như anh em, 5:2 đn b c tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, m phải lấy cch thanh sạch trọn vẹn. 5:3 Hy knh những người đn b ga thật l ga. 5:4 Nhưng nếu b ga c con hoặc chu, th con chu trước phải học lm điều thảo đối với nh ring mnh v bo đp cha mẹ; v điều đ đẹp lng Đức Cha Trời. 5:5 Người thật ga ở một mnh, đ để lng trng cậy nơi Đức Cha Trời, ngy đm bền lng cầu nguyện ni xin. 5:6 Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, th dẫu sống cũng như chết. 5:7 Hy nhắc lại những điều đ cho họ hầu cho họ khng chỗ trch được. 5:8 V bằng c ai khng săn sc đến b con mnh, nhất l khng săn sc đến người nh mnh, ấy l người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người khng tin nữa. 5:9 Cho được ghi tn vo sổ đn b ga, th người đn b phải đủ su mươi tuổi, vốn chỉ c một chồng m thi, 5:10 phải l người được tiếng khen v việc phước đức mnh, như đ nui con ci, đi đằng khch lạ, rửa chn thnh đồ, cứu gip kẻ khốn nạn, v lm đủ cc việc phước đức. 5:11 Nhưng hy từ chối những đn b ga cn trẻ qu; v lc th vui xui họ la khỏi Đấng Christ, th họ muốn lấy chồng, 5:12 bội lời thệ ước ban đầu m chuốc lấy điều quở trch vo mnh. 5:13 Đ l v họ hay ở khng, quen thi chạy nh nầy sang nh khc; no những họ ở khng thi đu, lại cn thy lay thc mch, hay ni những việc khng đng ni nữa. 5:14 Vậy ta muốn những gi ga cn trẻ nn lấy chồng, sanh con ci, cai trị nh mnh, khỏi lm cớ cho kẻ th nghịch ni xấu. 5:15 V đ c một vi b ga bội đi m theo quỉ Sa-tan. 5:16 Nếu tn đồ no c đn b ga trong nh mnh, th phải gip đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội thnh, hầu cho Hội thnh c thể gip đỡ những người thật ga. 5:17 Cc trưởng lo kho cai trị Hội thnh th mnh phải knh trọng bội phần, nhất l những người chịu chức rao giảng v dạy dỗ. 5:18 V Kinh Thnh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con b đang đạp la; v người lm cng th đng được tiền cng mnh. 5:19 Đừng chấp một ci đơn no kiện một trưởng lo m khng c hai hoặc ba người lm chứng. 5:20 Kẻ c lỗi, hy quở trch họ trước mặt mọi người, để lm cho kẻ khc sợ. 5:21 Trước mặt Đức Cha Trời, trước mặt Đức Cha Jsus Christ, v trước mặt cc thin sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đ, đừng in tr trước, phm việc g cũng chớ ty vị bn no. 5:22 Đừng vội vng đặt tay trn ai, chớ hề nhng vo tội lỗi kẻ khc; hy giữ mnh cho thanh sạch. 5:23 Đừng chỉ uống nước lun; nhưng phải uống một t rượu, v cớ t vị con, v con hay kh ở. 5:24 C người th tội lỗi bị by tỏ v chỉ người đ ra trước khi phn xt; cn c người th sau rồi mới bị by tỏ ra. 5:25 Cc việc lnh cũng vậy: c việc th by ra, lại c việc th khng by ra, m sau rồi cũng khng giấu kn được.

 

1 Ti-m-th 6

6:1 Hết thảy những kẻ dưới ch đầy tớ phải coi chủ mnh l đng trọng mọi đng, hầu cho danh hiệu v đạo l của Đức Cha Trời khỏi bị lm tr cho người phạm thượng. 6:2 Ai c chủ l tn đồ, th khng nn lấy cớ anh em m khinh dể, nhưng phải cng hầu việc hơn, v kẻ được cng của mnh l tn đồ v người rất yu dấu. Đ l điều con phải dạy dỗ khuyn bảo họ. 6:3 V thử c người dạy dỗ đạo khc, khng theo lời c ch của Đức Cha Jsus Christ chng ta v đạo l theo sự tin knh, 6:4 th người đ l ln mnh kiu ngạo, khng biết chi hết; nhưng c bịnh hay gạn hỏi, ci lẫy, bởi đ sanh sự ghen ght, tranh cạnh, gim ch, nghi ngờ xấu xa, 6:5 cng những lời ci lẽ hư khng của kẻ c lng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin knh như l nguồn lợi vậy. 6:6 Vả, sự tin knh cng sự thỏa lng ấy l một lợi lớn. 6:7 V chng ta ra đời chẳng hề đem g theo, chng ta qua đời cũng chẳng đem g đi được. 6:8 Như vậy, miễn l đủ ăn đủ mặc th phải thỏa lng; 6:9 Cn như kẻ muốn nn giu c, ắt sa vo sự cm dỗ, mắc bẫy d, ng trong nhiều sự tham muốn v l thiệt hại kia, l sự lm đắm người ta vo sự hủy diệt hư mất. 6:10 Bởi chưng sự tham tiền bạc l cội rễ mọi điều c, c kẻ v đeo đuổi n m bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. 6:11 Nhưng, hỡi con, l người của Đức Cha Trời, hy trnh những sự đ đi, m tm điều cng bnh, tin knh, đức tin, yu thương, nhịn nhục, mềm mại. 6:12 Hy v đức tin m đnh trận tốt lnh, bắt lấy sự sống đời đời, l sự m con đ được gọi đến, v v đ m con đ lm chứng tốt lnh trước mặt nhiều người chứng kiến. 6:13 Trước mặt Đức Cha Trời l Đấng ban sự sống cho mọi vật, v trước mặt Đức Cha Jsus Christ l Đấng lm chứng tốt nơi Bn-xơ Phi-lt, ta khuyn con 6:14 phải giữ điều răn, ở cho khng vết tch v khng chỗ trch được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Cha Jsus Christ chng ta, 6:15 l sự m Đấng Chủ tể hạnh phước v c một đến kỳ sẽ tỏ ra, l Vua của mọi vua, Cha của mọi cha, 6:16 một mnh Ngi c sự khng hề chết, ở nơi sự sng khng thể đến gần được, chẳng người no từng thấy Ngi v cũng khng thấy được, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngi đời đời! A-men. 6:17 Hy răn bảo kẻ giu ở thế gian nầy đừng kiu ngạo v đừng để lng trng cậy nơi của cải khng chắc chắn, nhưng hy để lng trng cậy nơi Đức Cha Trời, l Đấng mỗi ngy ban mọi vật dư dật cho chng ta được hưởng. 6:18 Hy răn bảo họ lm điều lnh, lm nhiều việc phước đức, kp ban pht v phn chia của mnh c, 6:19 vậy th dồn chứa về ngy sau một ci nền tốt v bền vững cho mnh, để được cầm lấy sự sống thật. 6:20 Hỡi Ti-m-th, hy giữ lấy sự giao ph đ nấy cho con, trnh những lời hư khng phm tục v những sự ci lẽ bằng tri thức ngụy xưng l tri thức. 6:21 Ấy v muốn luyện tập tri thức đ, nn c người bội đạo. Nguyền xin n điển ở cng cc anh em!