[Site Bibliq | Site Bibliquest | Site Bibliq-Vietnam | Site Cantiquest | Bible]

 

2 Ti-m-th

 

2 Ti-m-th 1

1:1 Ta, Phao-l, theo muốn Đức Cha Trời, lm sứ đồ của Đức Cha Jsus Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Cha Jsus Christ, 1:2 gởi cho Ti-m-th, l con rất yu dấu của ta: nguyền con được n điển, sự thương xt, sự bnh an ban cho bởi Đức Cha Trời, l Cha, v bởi Đức Cha Jsus Christ, Cha chng ta! 1:3 Ta cảm tạ Đức Cha Trời m ta hầu việc bằng lương tm thanh sạch như tổ tin ta đ lm, cả ngy lẫn đm ta ghi nhớ con khng thi trong khi cầu nguyện. 1:4 V ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con qu chừng, để được đầy lng vui vẻ. 1:5 Ta cũng nhớ đến đức tin thnh thật của con, l đức tin trước đ ở trong L-t, b nội con, v trong Ơ-nt, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. 1:6 Vậy nn ta khuyn con hy nhen lại ơn của Đức Cha Trời ban cho, m con đ nhận lnh bởi sự đặt tay của ta. 1:7 V Đức Cha Trời chẳng ban cho chng ta tm thần nht nht, bn l tm thần mạnh mẽ, c tnh thương yu v d giữ. 1:8 Vậy con chớ thẹn v phải lm chứng cho Cha chng ta, cũng đừng lấy sự ta v Ngi ở t lm xấu hổ; nhưng hy cậy quyền php Đức Cha Trời m chịu khổ với Tin Lnh. 1:9 Ấy chnh Cha đ cứu chng ta, đ gọi chng ta bởi sự ku gọi thnh, chẳng phải theo việc lm chng ta, bn l theo ring Ngi chỉ định, theo n điển đ ban cho chng ta trong Đức Cha Jsus Christ từ trước mun đời v cng, 1:10 m by giờ mới by ra bởi sự hiện ra của Đức Cha Jsus Christ, Cứu Cha chng ta, Ngi đ hủy ph sự chết, dng Tin Lnh ph by sự sống v sự khng hề chết ra cho r rng. 1:11 Ấy l v Tin Lnh đ m ta đ được lập lm người giảng đạo, sứ đồ v gio sư, 1:12 ấy lại l cớ m ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn v biết ta đ tin Đấng no, chắc rằng Đấng ấy c quyền php giữ sự ta đ ph thc cho đến ngy đ. 1:13 Hy lấy lng tin v yu trong Đức Cha Jsus Christ m giữ lấy mẫu mực của cc sự dạy dỗ c ch, l sự con đ nhận lnh nơi ta. 1:14 Hy nhờ Đức Thnh Linh ngự trong chng ta m giữ lấy điều ph thc tốt lnh. 1:15 Con biết rằng mọi người ở xứ A-si đ la bỏ ta; trong số ấy c Phy-ghen v Hẹt-m-ghen. 1:16 Cầu xin Cha thương xt lấy nh -n-si-ph-rơ, v người đi phen yn ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xch lm xấu hổ. 1:17 Lại cn, khi người vừa đến thnh R-ma, đ vội vả kiếm ta, v kiếm được. 1:18 Xin chnh mnh Cha cho người tm thấy sự thương xt của Cha trong ngy đ! Con lại biết hơn kẻ khc, người ở -ph-s đ hầu việc ta mọi đng.

 

 

2 Ti-m-th 2

2:1 Vậy, hỡi con, hy cậy n điển trong Đức Cha Jsus Christ m lm cho mnh mạnh mẽ. 2:2 Những điều con đ nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hy giao ph cho mấy người trung thnh, cũng c ti dạy dỗ kẻ khc. 2:3 Hy cng ta chịu khổ như một người lnh giỏi của Đức Cha Jsus Christ. 2:4 Khi một người đi ra trận, th chẳng cn lấy việc đời lụy mnh, lm vậy đặng đẹp lng kẻ chiu mộ mnh. 2:5 Cũng một lẽ đ, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật th mới được mo triều thin. 2:6 Người cy ruộng đ kh nhọc th phải trước nhất được thu hoa lợi. 2:7 Hy hiểu r điều ta ni cho con, v chnh Cha sẽ ban sự khn ngoan cho con trong mọi việc. 2:8 Hy nhớ rằng Đức Cha Jsus Christ, sanh ra bởi dng vua Đa-vt, đ từ kẻ chết sống lại, theo như Tin Lnh của ta, 2:9 v Tin Lnh đ m ta chịu khổ, rất đỗi bị tri như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Cha Trời khng hề bị tri đu. 2:10 Vậy nn, ta v cớ những người được chọn m chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Cha Jsus Christ, với sự vinh hiển đời đời. 2:11 Lời nầy chắc chắn lắm: V bằng chng ta chết với Ngi, th cũng sẽ sống với Ngi; 2:12 lại nếu chng ta chịu thử thch nổi, th sẽ cng Ngi đồng trị; nếu chng ta chối Ngi, th Ngi cũng sẽ chối chng ta; 2:13 nếu chng ta khng thnh tn, song Ngi vẫn thnh tn, v Ngi khng thể tự chối mnh được. 2:14 Nầy l điều con hy nhắc lại v răn bảo trước mặt Đức Cha Trời rằng, phải trnh sự ci lẫy về lời ni, sự đ thật l v dụng, chỉ hại cho kẻ nghe m thi. 2:15 Hy chuyn tm cho được đẹp lng Đức Cha Trời như người lm cng khng chỗ trch được, lấy lng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. 2:16 Nhưng phải bỏ những lời hư khng phm tục; v những kẻ giữ điều đ cng sai lạc lun trong đường khng tin knh, 2:17 v lời ni của họ như chm bao ăn lan. Hy-m-n v Phi-lết thật như thế, 2:18 họ xy bỏ lẽ thật; ni rằng sự sống lại đ đến rồi, m ph đổ đức tin của một vi người cch như vậy. 2:19 Tuy vậy, nền vững bền của Đức Cha Trời đ đặt vẫn cn nguyn, c mấy lời như ấn đng rằng: Cha biết kẻ thuộc về Ngi; lại rằng: Phm người ku cầu danh Cha th phải trnh khỏi sự gian c. 2:20 Trong một nh lớn, khng những c bnh vng bnh bạc m thi, cũng c ci bằng gỗ bằng đất nữa, thứ th dng việc sang, thứ th dng việc hn. 2:21 Vậy, ai giữ mnh cho khỏi những điều uế đ, th sẽ như ci bnh qu trọng, lm của thnh, c ch cho chủ mnh v sẵn sng cho mọi việc lnh. 2:22 Cũng hy trnh khỏi tnh dục trai trẻ, m tm những điều cng bnh, đức tin, yu thương, ha thuận với kẻ lấy lng tinh sạch ku cầu Cha. 2:23 Hy cự những lời biện luận đin dại v tri lẽ, v biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh m thi. 2:24 Vả, ti tớ của Cha khng nn ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, c ti dạy dỗ, nhịn nhục, 2:25 dng cch mềm mại m sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Cha Trời ban cho họ sự ăn năn để nhn biết lẽ thật, 2:26 v họ tỉnh ngộ m gỡ mnh khỏi lưới ma quỉ, v đ bị ma quỉ bắt lấy đặng lm theo n.

 

2 Ti-m-th 3

3:1 Hy biết rằng trong ngy sau rốt, sẽ c những thời kỳ kh khăn. 3:2 V người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay ni xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, khng tin knh, 3:3 v tnh, kh ha thuận, hay phao vu, khng tiết độ, dữ tợn, th người lnh, 3:4 lường thầy phản bạn, hay nng giận, ln mnh kiu ngạo, ưa thch sự vui chơi hơn l yu mến Đức Cha Trời, 3:5 bề ngoi giữ điều nhn đức, nhưng chối bỏ quyền php của nhn đức đ. Những kẻ thể ấy, con hy lnh xa đi. 3:6 Trong bọn họ c kẻ lẻn vo cc nh, quyến dụ lng những người đn b mang tội lỗi, bị bao nhiu tnh dục xui khiến, 3:7 vẫn học lun m khng hề thng biết lẽ thật được. 3:8 Xưa kia Gian-nt với Giam-be chống trả Mi-se thể no, th những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lng họ hoại bại, đức tin họ khng thể chịu thử thch được. 3:9 Nhưng họ khng lm thm được nữa, v sự đin dại của họ sẽ by tỏ ra cho thin hạ, cũng như của hai người kia. 3:10 Về phần con, con đ noi theo ta trong sự dạy dỗ, tnh hạnh, muốn, đức tin, nhịn nhục, yu thương, bền đỗ của ta, 3:11 trong những sự bắt bớ, v hoạn nạn đ xảy đến cho ta tại thnh An-ti-ốt, Y-c-ni v Lt-trơ. Những sự bắt bớ đ ta đều chịu cả, v Cha đ cứu ta thot khỏi lun lun. 3:12 Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cch nhn đức trong Đức Cha Jsus Christ, th sẽ bị bắt bớ. 3:13 Nhưng những người hung c, kẻ giả mạo th cng chm đắm lun trong điều dữ, lm lầm lạc kẻ khc m cũng lầm lạc chnh mnh nữa. 3:14 Về phần con, hy đứng vững trong những sự con đ đem lng tin chắc m học v nhận lấy, v biết con đ học những điều đ với ai, 3:15 v từ khi con cn thơ ấu đ biết Kinh Thnh vốn c thể khiến con khn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Cha Jsus Christ. 3:16 Cả Kinh Thnh đều l bởi Đức Cha Trời soi dẫn, c ch cho sự dạy dỗ, bẻ trch, sửa trị, dạy người trong sự cng bnh, 3:17 hầu cho người thuộc về Đức Cha Trời được trọn vẹn v sắm sẵn để lm mọi việc lnh.

 

2 Ti-m-th 4

4:1 Ta ở trước mặt Đức Cha Trời v trước mặt Đức Cha Jsus Christ l Đấng sẽ đon xt kẻ sống v kẻ chết, nhn sự đến của Ngi v nước Ngi m răn bảo con rằng: 4:2 hy giảng đạo, cố khuyn, bất luận gặp thời hay khng gặp thời, hy đem lng rất nhịn nhục m bẻ trch, ni khuyn, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thi. 4:3 V sẽ c một thời kia, người ta khng chịu nghe đạo lnh; nhưng v họ ham nghe những lời m tai, theo tư dục m nhm họp cc gio sư xung quanh mnh, 4:4 bịt tai khng nghe lẽ thật, m xy hướng về chuyện huyễn. 4:5 Nhưng con, phải c tiết độ trong mọi sự, hy chịu cực khổ, lm việc của người giảng Tin Lnh, mọi phận sự về chức vụ con phải lm cho đầy đủ. 4:6 Về phần ta, ta đang bị đổ ra lm lễ qun, kỳ qua đời của ta gần rồi. 4:7 Ta đ đnh trận tốt lnh, đ xong sự chạy, đ giữ được đức tin. 4:8 Hiện nay mo triều thin của sự cng bnh đ để dnh cho ta; Cha l quan n cng bnh, sẽ ban mo ấy cho ta trong ngy đ, khng những cho ta m thi, nhưng cũng cho mọi kẻ yu mến sự hiện đến của Ngi. 4:9 Hy cố gắng đến cng ta cho kp; 4:10 v Đ-ma đ la bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, v đ đi qua thnh T-sa-l-ni-ca. Cơ-rết-xen đi trong xứ Ga-li-l, cn Tt th đi xứ Đa-ma-ti rồi. 4:11 Chỉ c một mnh Lu-ca ở với ta. Hy đem Mc đến với con, v người thật c ch cho ta về sự hầu việc lắm. 4:12 Ta đ sai Ti-chi-cơ sang thnh -ph-s. 4:13 Khi con sẽ đến, hy đem o chong m ta để lại tại nh Ca-bt, thnh Tr- ch, cng những sch vở nữa, nhất l những sch bằng giấy da. 4:14 A-lc-xan-đơ; thợ đồng, đ lm hại ta nhiều lắm; ty theo cng việc hắn, Cha sẽ bo ứng. 4:15 Con cũng phải coi chừng người đ, v hắn hết sức chống trả lời chng ta. 4:16 Khi ta binh vực mnh lần thứ nhất, chẳng c ai gip đỡ; hết thảy đều la bỏ ta. Nguyền xin điều đ đừng đổ tội về họ! 4:17 Nhưng Cha đ gip đỡ ta v thm sức cho ta, hầu cho Tin Lnh bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dn ngoại đều nghe; ta lại đ được cứu khỏi hm sư tử. 4:18 Cha sẽ giải thot ta khỏi mọi điều c v cứu vớt ta vo trong nước trn trời của Ngi. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ngi mun đời khng cng! A-men. 4:19 Hy cho thăm Bơ-rt-ca v A-qui-la, cng người nh -n-si-ph-rơ. 4:20 -rt ở lại tại thnh C-rinh-t, cn Tr-phim đang đau ốm, ta để ở lại tại thnh Mi-l. 4:21 Con hy cố sức đến trước ma đng. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nt, Cơ-lau-đia cng anh em thảy đều cho thăm con. 4:22 Nguyền xin Cha ở cng tm thần con! Cầu xin n điển ở cng cc anh em!