[Site Bibliq | Site Bibliquest | Site Bibliq-Vietnam | Site Cantiquest | Bible]

 

Tt

Tt 1

1:1 Ta, Phao-l, ti tớ của Đức Cha Trời v sứ đồ của Đức Cha Jsus Christ, để đưa cc người được chọn của Đức Cha Trời đến đức tin v sự thng hiểu lẽ thật, l sự sanh lng nhn đức, 1:2 trng cậy sự sống đời đời, l sự sống m Đức Cha Trời khng thể ni dối đ hứa từ mun đời về trước, 1:3 tới kỳ chỉ định, Ngi đ by tỏ lời của Ngi ra bởi sự giảng dạy, l sự ta đ chịu giao ph theo mạng lịnh Đức Cha Trời, l Cứu Cha chng ta, 1:4 gởi cho Tt, l con thật ta trong đức tin chung: nguyền xin con được n điển v sự bnh an ban cho bởi Đức Cha Trời, l Cha, v bởi Đức Cha Jsus Christ, Cứu Cha chng ta! 1:5 Ta đ để con ở lại Cơ-rết, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, v theo như ta đ răn bảo cho con m lập những trưởng lo trong mỗi thnh. 1:6 Mỗi người trong vng trưởng lo đ phải cho khng chỗ trch được, chỉ chồng của một vợ; con ci phải tin Cha, khng được bị co l bung tuồng hoặc ngỗ nghịch. 1:7 V người gim mục lm kẻ quản l nh Đức Cha Trời th phải cho khng chỗ trch được. Chẳng nn kiu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tn, tham lợi; 1:8 nhưng phải hay tiếp đi khch, bạn với người hiền, khn ngoan, cng bnh, thnh sạch, tiết độ, 1:9 hằng giữ đạo thật y như đ nghe dạy, hầu cho c thể theo đạo lnh m khuyn dỗ người ta v bc lại kẻ chống trả. 1:10 Vả, c nhiều người nhất l trong những người chịu cắt b, chẳng chịu vng phục, hay ni hư khng v phỉnh dỗ, đng phải bịt miệng họ đi. 1:11 Họ v mối lợi đng bỉ m dạy điều khng nn dạy, v ph đổ cả nh người ta. 1:12 Một người trong bọn họ, tức l bậc tin tri của họ, c ni rằng: Người Cơ-rết thay ni dối, l th dữ, ham ăn m lm biếng. 1:13 Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hy quở nặng họ, hầu cho họ c đức tin vẹn lnh, 1:14 chớ nghe truyện huyễn của người Giu-đa, v điều răn của người ta tri với lẽ thật. 1:15 Mọi sự l tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng, cho những kẻ dơ dy v chẳng tin, th khng sự g l tinh sạch cả; tri lại, tm thần v lương tm họ l dơ dy nữa. 1:16 Họ xưng mnh biết Đức Cha Trời, nhưng theo những việc lm th đều từ chối Ngi, thật l đng ght, tri nghịch v khng thể lm một việc lnh no hết.

 

Tt 2

2:1 Nhưng con hy dạy điều hiệp với đạo lnh. 2:2 Khuyn những người gi cả phải tiết độ, nghim trang, khn ngoan, c đức tin, lng yu thương v tnh nhịn nhục vẹn lnh. 2:3 Cc b gi cũng vậy, phải c thi độ hiệp với sự thnh; đừng ni xấu, đừng uống rượu qu độ; phải lấy điều khn ngoan dạy bảo; 2:4 phải dạy đn b trẻ tuổi biết yu chồng con mnh, 2:5 c nết na, trinh chnh, trng nom việc nh; lại biết ở lnh, vng phục chồng mnh, hầu cho đạo Đức Cha Trời khỏi bị một lời ch bai no. 2:6 Cũng phải khuyn những người tuổi trẻ ở cho c tiết độ. 2:7 Hy lấy mnh con lm gương về việc lnh cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghim trang, 2:8 ni năng phải lời, khng chỗ trch được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, khng được ni xấu chng ta điều chi. 2:9 Hy khuyn những ti tớ phải vng phục chủ mnh, phải lm đẹp lng chủ trong mọi việc, chớ ci trả, 2:10 chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lng trung thnh trọn vẹn, để lm cho tn qu đạo Đức Cha Trời, l Cứu Cha chng ta, trong mọi đường. 2:11 Vả, n điển Đức Cha Trời hay cứu mọi người, đ được by tỏ ra rồi. 2:12 n ấy dạy chng ta chừa bỏ sự khng tin knh v tnh dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, cng bnh, nhn đức, 2:13 đang chờ đợi sự trng cậy hạnh phước của chng ta, v sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Cha Trời lớn v Cứu Cha chng ta, l Đức Cha Jsus Christ, 2:14 l Đấng liều mnh v chng ta, để chuộc chng ta khỏi mọi tội v lm cho sạch, đặng lấy chng ta lm một dn thuộc ring về Ngi, l dn c lng sốt sắng về cc việc lnh. 2:15 Hy dạy cc điều đ, lấy quyền đầy đủ m khuyn bảo quở trch. Chớ để ai khinh dể con.

 

Tt 3

3:1 Hy nhắc lại cho cc tn đồ phải vng phục những bậc cầm quyền chấp chnh, phải vng lời cc bậc ấy, sẵn sng lm mọi việc lnh, 3:2 chớ ni xấu ai, chớ tranh cạnh, hy dong thứ, đối với mọi người tỏ ra một cch mềm mại trọn vẹn. 3:3 V chưng chng ta ngy trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tnh dục dm dật sai khiến, sống trong sự hung c tham lam, đng bị người ta ght v tự chng ta cũng ght lẫn nhau. 3:4 Nhưng từ khi lng nhn từ của Đức Cha Trời, l Cứu Cha chng ta, v tnh thương yu của Ngi đối với mọi người ta đ được by ra, th Ngi cứu chng ta, 3:5 khng phải cứu v việc cng bnh chng ta đ lm, nhưng cứ theo lng thương xt Ngi, bởi sự rửa về sự lại sanh v sự đổi mới của Đức Thnh Linh 3:6 m Ngi đ rải ra trn chng ta cch dư dật bởi Đức Cha Jsus Christ, Cứu Cha chng ta; 3:7 hầu cho chng ta nhờ ơn Ngi được xưng cng bnh, trở nn con kế tự của Ngi trong sự trng cậy của sự sống đời đời. 3:8 Lời nầy l chắc chắn, ta muốn con ni quyết sự đ, hầu cho những kẻ đ tin Đức Cha Trời lo chăm chỉ lm việc lnh: đ l điều tốt lnh v c ch cho mọi người. 3:9 Nhưng hy lnh những điều ci lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật php, v mấy sự đ đều l v ch v hư khng. 3:10 Sau khi mnh đ khuyn bảo kẻ theo t gio một hai lần rồi, th hy lnh họ, 3:11 v biết rằng người như thế đ bội nghịch m cứ phạm tội, th tự đon phạt lấy mnh. 3:12 Đến chừng ta sẽ sai A-te-ma hoặc Ti-chi-cơ đến cng con, th hy vội vả sang thnh Ni-c-b-li nhập với ta; v ta định qua ma đng tại đ. 3:13 Hy lo liệu cho X-na, l thầy dạy luật, v A-b-l, đừng thiếu đồ chi hết, trong khi họ ra đi. 3:14 Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyn lm việc lnh, đặng gim gip khi tng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi m khng ra tri. 3:15 Hết thảy những người ở cng ta gởi lời thăm con. Cho thăm những kẻ yu chng ta bởi lng tin đạo. Nguyền xin n điển ở với anh em hết thảy!