[Site Bibliq | Site Bibliquest | Site Bibliq-Vietnam | Site Cantiquest | Bible]

 

Phi-l-mn

 

Phi-l-mn 1

1:1 Phao-l, kẻ t của Đức Cha Jsus Christ, v Ti-m-th, anh em chng ta, gởi cho Phi-l-mn, l người rất yu dấu v cng lm việc với chng ta, 1:2 cng cho p-bi v người chị em, A-chp, l bạn cng đnh trận, lại cho Hội thnh nhm họp trong nh anh: 1:3 nguyền xin anh em được n điển v sự bnh an ban cho bởi Đức Cha Trời, Cha chng ta, v bởi Đức Cha Jsus Christ! 1:4 Ti cảm tạ Đức Cha Trời ti, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, 1:5 v nghe ni anh c lng yu thương v đức tin trong Đức Cha Jsus v cng cc thnh đồ. 1:6 Ti cầu xin Ngi rằng đức tin đ, l đức tin chung cho chng ta, được c hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy l v Đấng Christ m mọi điều lnh được lm trong chng ta. 1:7 Vả, hỡi anh, ti đ được vui mừng yn ủi lắm bởi lng yu thương của anh, v nhờ anh m lng cc thnh đồ được yn ủi. 1:8 Vậy nn, dầu trong Đấng Christ, ti c quyền truyền dạy anh việc nn lm, 1:9 song v lng yu thương của anh, nn ti ni xin th hơn. Ti, Phao-l, đ gi rồi, hiện nay lại v Đức Cha Jsus Christ chịu t nữa, 1:10 ti v con ti đ sanh trong vng xiềng xch, tức l -n-sim, m ni xin anh; 1:11 ngy trước người khng ch g cho anh, nhưng by giờ sẽ ch lắm, v cũng ch cho ti nữa: ti sai người về cng anh, 1:12 người như lng dạ ti vậy. 1:13 Ti vốn muốn cầm ngườilại cng ti, đặng thế cho anh m gip việc ti trong cơn v Tin Lnh chịu xiềng xch. 1:14 Nhưng ti khng muốn lm điều g m chưa được anh đồng , hầu cho điều lnh anh sẽ lm chẳng phải bởi p buộc, bn l bởi lng thnh. 1:15 Vả, c lẽ người đ tạm xa cch anh, cốt để anh nhận lấy người mi mi, 1:16 khng coi như ti mọi nữa, nhưng coi hơn ti mọi, coi như anh em yu dấu, nhứt l yu dấu cho ti, huống chi cho anh, cả về phần xc, cả về phần trong Cha nữa. 1:17 Vậy nếu anh coi ti l bạn hữu anh, th hy nhận lấy người như chnh mnh ti vậy. 1:18 Nhược bằng người c lm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, th hy cứ kể cho ti. 1:19 Ti, Phao-l, chnh tay ti viết điều nầy: sẽ trả cho anh, cn anh mắc nợ ti về chnh mnh anh th khng nhắc đến. 1:20 Phải, hỡi anh em, ước chi ti được nhận sự vui vẻ nầy bởi anh trong Cha; anh hy lm cho ti được thỏa lng trong Đấng Christ. 1:21 Ti viết cho anh, đ tin chắc anh hay vng lời, biết anh sẽ lm qu sự ti ni đy. 1:22 Nhn thể hy liệu sắm nh trọ cho ti, v ti mong rằng nhờ anh em cầu nguyện, sẽ được trở về cng anh em. 1:23 -php-ra, l bạn đồng t trong Đức Cha Jsus Christ với ti, c lời thăm anh, 1:24 Mc, A-ri-tạc, Đ-ma v Lu-ca, cng l bạn cng lm việc với ti cũng vậy. 1:25 Nguyện xin n điển của Đức Cha Jsus Christ ở với tm thần anh em!