[Site Bibliq | Site Bibliquest | Site Bibliq-Vietnam | Site Cantiquest | Bible]

 

1 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 1

1:1 Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Cha Jsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rc trong xứ Bng, Ga-la-ti, Cp-ba-đốc, A-si v Bi-thi-ni, l những người được chọn, 1:2 theo sự biết trước của Đức Cha Trời, l Đức Cha Cha, v được nn thnh bởi Đức Thnh Linh, đặng vng phục Đức Cha Jsus Christ v c phần trong sự rải huyết Ngi: nguyền xin n điển v bnh an thm ln cho anh em! 1:3 Ngợi khen Đức Cha Trời, l Cha Đức Cha Jsus Christ chng ta, Ngi lấy lng thương xt cả thể khiến chng ta lại sanh, đặng chng ta nhờ sự Đức Cha Jsus Christ sống lại từ trong kẻ chết m c sự trng cậy sống, 1:4 l cơ nghiệp khng hư đi, khng uế, khng suy tn, để dnh trong cc từng trời cho anh em, 1:5 l kẻ bởi đức tin nhờ quyền php của Đức Cha Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! 1:6 Anh em vui mừng về điều đ, dầu hiện nay anh em v sự thử thch trăm bề buộc phải buồn b t lu; 1:7 hầu cho sự thử thch đức tin anh em qu hơn vng hay hư nt, dầu đ bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Cha Jsus Christ hiện ra. 1:8 Ngi l Đấng anh em khng thấy m yu mến; dầu by giờ anh em khng thấy Ngi, nhưng tin Ngi, v vui mừng lắm một cch khng xiết kể v vinh hiển: 1:9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, l sự cứu rỗi linh hồn mnh. 1:10 Về sự cứu rỗi đ, cc đấng tin tri đ tm ti suy xt, v đ ni tin tri về n điển định sẵn cho anh em: 1:11 nghĩa l tm cho biết thời kỳ no v thời kỳ cch no m Thnh Linh Đấng Christ ở trong lng mnh đ chỉ cho, l khi lm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ v về sự vinh hiển sẽ theo sau. 1:12 Cc đấng ấy đ được tỏ cho rằng chẳng phải v mnh, bn l v anh em m truyền ra những điều đ, l những điều hiện nay đ rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thnh Linh từ trn trời sai xuống, m giảng Tin Lnh cho anh em; cc thin sứ cũng ước ao xem thấu những sự đ. 1:13 Vậy, anh em hy bền ch như thể thắt lưng, hy tiết độ, lấy sự trng cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mnh trong khi Đức Cha Jsus Christ hiện ra. 1:14 Anh em đ nn như con ci hay vng lời, th chớ c lm theo sự dm dục, l sự cai trị trong anh em ngy trước, về lc anh em cn m muội. 1:15 Nhưng, như Đấng gọi anh em l thnh, th anh em cũng phải thnh trong mọi cch ăn ở mnh, 1:16 bởi c chp rằng: Hy nn thnh, v ta l thnh. 1:17 Nếu anh em xưng Đấng khng ty vị anh em, xt đon từng người theo việc họ lm, bằng Cha, th hy lấy lng knh sợ m ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy, 1:18 v biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nt như bạc hoặc vng m anh em đ được chuộc khỏi sự ăn ở khng ra chi của tổ tin truyền lại cho mnh, 1:19 bn l bởi huyết bu Đấng Christ, dường như huyết của chin con khng lỗi khng vt, 1:20 đ định sẵn trước buổi sng thế, v hiện ra trong cuối cc thời kỳ v cớ anh em, 1:21 l kẻ nhn Đức Cha Jsus tin đến Đức Cha Trời, tức l Đấng đ khiến Ngi từ kẻ chết sống lại, v ban sự vinh hiển cho Ngi đến nỗi đức tin v sự trng cậy anh em được nương nhờ Đức Cha Trời. 1:22 Anh em đ vng theo lẽ thật lm sạch lng mnh, đặng c lng yu thương anh em cch thật th, nn hy yu nhau sốt sắng hết lng; 1:23 anh em đ được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nt, nhưng bởi giống chẳng hư nt, l bởi lời hằng sống v bền vững của Đức Cha Trời. 1:24 V, Mọi xc thịt v như cỏ, Mọi sự vinh hiển của n v như hoa cỏ. Cỏ kh, hoa rụng, 1:25 Nhưng lời Cha cn lại đời đời. V lời đ l đạo Tin Lnh đ giảng ra cho anh em.

 

 

1 Phi-e-rơ 2

2:1 Vậy anh em đ từ bỏ mọi điều độc c, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả tr, lng ghen ght v sự ni hnh, 2:2 th hy ham thch sữa thing ling của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đ lớn ln m được rỗi linh hồn, 2:3 nếu anh em đ nếm biết Cha l ngọt ngo. 2:4 Hy đến gần Ngi, l hn đ sống, bị người ta loại ra, song được chọn v qu trước mặt Đức Cha Trời, 2:5 v anh em cũng như đ sống, được xy nn nh thing ling, lm chức tế lễ thnh, đặng dng của tế lễ thing ling, nhờ Đức Cha Jsus Christ m đẹp Đức Cha Trời. 2:6 V trong Kinh Thnh c chp rằng: Nầy, ta đặt tại Si-n hn đ gc nh đ chọn lựa v qu bu; Ai tin đến đ ấy sẽ khng bị xấu hổ. 2:7 Vậy nn, cho anh em l kẻ đ tin, th l đ qu; nhưng cho những kẻ khng tin, th Hn đ m bị thợ xy nh loại ra, Bn trở nn đ gc nh, l Đ gy cho vấp vp, l đ lớn lm cho sa ng; 2:8 họ bị vấp đ đ, v khng vng phục Đạo, v điều ấy đ định sẵn cho họ rồi. 2:9 Nhưng anh em l dng giống được lựa chọn, l chức thầy tế lễ nh vua, l dn thnh l dn thuộc về Đức Cha Trời, hầu cho anh em rao giảng nhn đức của Đấng đ gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sng lng lạ lng của Ngi; 2:10 anh em ngy trước khng phải l một dn, m by giờ l dn Đức Cha Trời, trước khng được thương xt, m by giờ được thương xt. 2:11 Hỡi kẻ rất yu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, ti khuyn phải king những điều xc thịt ưa thch, l điều chống trả với linh hồn. 2:12 phải ăn ở ngay lnh giữa dn ngoại, hầu cho họ l kẻ vẫn gim ch anh em như người gian c, đ thấy việc lnh anh em, th đến ngy Cha thăm viếng, họ ngợi khen Đức Cha Trời. 2:13 V cớ Cha, hy phục theo mọi php tắc loi người lập ln, hoặc vua, như đấng rất cao, 2:14 hoặc cc quan, như người vua sai ra để phạt kẻ lm dữ v khen người lm lnh. 2:15 V anh em lm điều lnh để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy l muốn của Đức Cha Trời. 2:16 Hy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dng tự do lm ci mn che sự hung c, song phải coi mnh l ti mọi Đức Cha Trời. 2:17 Hy knh mọi người; yu anh em; knh sợ Đức Cha Trời; tn trọng vua. 2:18 Hỡi kẻ lm ti tớ, hy lấy lng rất knh sợ m phục theo chủ mnh, chẳng những phục những chủ hiền lnh m thi, lại phải phục người chủ kh tnh nữa. 2:19 V nhn cớ lương tm đối với Đức Cha Trời, m chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy l một ơn phước. 2:20 Vả, mnh lm điều c, bị đnh m hay nhịn chịu, th c đng khoe g: Nhưng nếu anh em lm lnh, m nhịn chịu sự khốn kh, ấy l một ơn phước trước mặt Đức Cha Trời. 2:21 anh em đ được ku gọi đến sự đ, v Đấng Christ cũng đ chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chn Ngi; 2:22 Ngi chưa hề phạm tội, trong miệng Ngi khng thấy c cht chi dối tr; 2:23 Ngi bị rủa m chẳng rủa lại, chịu nạn m khng hề hăm dọa, nhưng cứ ph mnh cho Đấng xử đon cng bnh; Ngi gnh tội lỗi chng ta trong thn thể Ngi trn cy gỗ, hầu cho chng ta l kẻ đ chết về tội lỗi, được sống cho sự cng bnh; lại nhn những lằn đn của Ngi m anh em đ được lnh bịnh. 2:24 V anh em vốn giống như con chin lạc, m by giờ đ trở về cng Đấng chăn chin v Gim mục của linh hồn mnh.

 

1 Phi-e-rơ 3

3:1 Hỡi người lm vợ, hy phục chồng mnh, hầu cho nếu c người chồng no khng vng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyn bảo, chỉ bởi cch ăn ở của vợ, cũng đủ ha theo, 3:2 v thấy cch ăn ở của chị em l tinh sạch v cung knh. 3:3 Chớ tm kiếm sự trang sức bề ngoi, như gic tc, đeo đồ vng, mặc o quần la loẹt; 3:4 nhưng hy tm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lng, tức l sự tinh sạch chẳng hư nt của tm thần dịu dng im lặng, ấy l gi qu trước mặt Đức Cha Trời. 3:5 V cc b thnh xưa kia, trng cậy Đức Cha Trời, vng phục chồng mnh, đều trau giồi mnh dường ấy; 3:6 như Sa-ra vng phục p-ra-ham, gọi người l Cha mnh; nếu cc chị em lm điều lnh, khng sợ chi hết m rối tr, th trở nn con gi của Sa-ra vậy. 3:7 Hỡi người lm chồng, hy tỏ điều khn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mnh, như l với giống yếu đuối hơn; v họ sẽ cng anh em hưởng phước sự sống, nn phải knh nể họ, hầu cho khng điều g lm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. 3:8 Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lng đầy thương xt v tnh yu anh em, c lng nhn từ v đức khim nhường. 3:9 Đừng lấy c trả c, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; tri lại phải chc phước, ấy v điều đ m anh em được gọi để hưởng phước lnh. 3:10 Vả, Ai muốn yu sự sống V thấy ngy tốt lnh, Th phải giữ gn miệng lưỡi, Đừng ni điều c v lời gian giảo; 3:11 Phải lnh điều dữ, lm điều lnh, Tm sự ha bnh m đuổi theo, 3:12 V mắt Cha đoi trng người cng bnh, Tai Ngi lắng nghe lời cầu nguyện người, Nhưng mặt Cha sấp lại nghịch với kẻ lm c. 3:13 V bằng anh em sốt sắng lm lnh th c ai lm dữ lại cho anh em? 3:14 Nếu anh em phải v sự cng bnh m chịu khổ, ấy thật l c phước. Chớ sợ điều họ sợ v đừng rối tr; 3:15 nhưng hy tn Đấng Christ, l Cha, lm thnh trong lng mnh. Hy thường thường sẵn sng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trng cậy trong anh em, song phải hiền ha v knh sợ, 3:16 phải c lương tm tốt, hầu cho những kẻ gim ch cch ăn ở lnh của anh em trong Đấng Christ biết mnh xấu hổ trong sự m anh em đ bị ni hnh; 3:17 v nếu muốn Đức Cha Trời dường ấy, th th lm điều thiện m chịu khổ, cn hơn lm điều c m chịu khổ vậy. 3:18 Vả, Đấng Christ cũng v tội lỗi chịu chết một lần, l Đấng cng bnh thay cho kẻ khng cng bnh, để dẫn chng ta đến cng Đức Cha Trời; về phần xc thịt th Ngi đ chịu chết, nhưng về phần linh hồn th được sống. 3:19 Ấy bởi đồng một linh hồn đ, Ngi đi giảng cho cc linh hồn bị t, 3:20 tức l kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ N-, khi Đức Cha Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tu đng nn, trong đ c t người được cứu bởi nước, l chỉ c tm người. 3:21 Php bp-tem by giờ bn l ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, php ấy chẳng phải sự lm sạch uế của thn thể, nhưng một sự lin lạc lương tm tốt với Đức Cha Trời, bởi sự sống lại của Đức Cha Jsus Christ, 3:22 l Đấng đ được ln trời, nay ngự bn hữu Đức Cha Trời, cc thin sứ, cc vương hầu, cc quyền thế thảy đều phục Ngi.

 

1 Phi-e-rơ 4

4:1 Vậy, v Đấng Christ đ chịu khổ trong xc thịt, th anh em cũng phải lấy sự đ lm gip trụ, v người no đ chịu khổ trong xc thịt, th đ dứt khỏi tội lỗi, 4:2 hầu cho cn sống trong xc thịt bao lu th chớ lại theo những sự người ta ưa thch, một phải theo muốn Đức Cha Trời. 4:3 Ngy trước cũng đ đủ lm theo muốn người ngoại đạo rồi, m ăn ở theo t tịch, tư dục, say rượu, ăn uống qu độ, chơi bời, v thờ hnh tượng đng gớm ghiếc. 4:4 Họ thấy anh em chẳng cng họ theo sự dm dật bậy bạ ấy, th họ lấy lm lạ v gim ch. 4:5 Nhưng họ sẽ khai trnh với Đấng đ sẵn sng xt đon kẻ sống v kẻ chết. 4:6 V ấy bởi điều đ m Tin Lnh cũng đ giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xt đon theo loi người về phần xc, th họ được sống theo Đức Cha Trời về phần hồn. 4:7 Sự cuối cng của mun vật đ gần; vậy hy khn ngoan tỉnh thức m cầu nguyện. 4:8 Nhất l trong vng anh em phải c lng yu thương sốt sắng; v sự yu thương che đậy v số tội lỗi. 4:9 Người nầy người khc phải tiếp đi nhau, chớ c cằn rằn. 4:10 Mỗi người trong anh em hy lấy ơn mnh đ được m gip lẫn nhau, khc no người quản l trung tn giữ cc thứ ơn của Đức Cha Trời. 4:11 V bằng c người giảng luận, th hy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Cha Trời; nếu c kẻ lm chức g, th hy lm như nhờ sức Đức Cha Trời ban, hầu cho Đức Cha Trời được sng danh trong mọi sự bởi Đức Cha Jsus Christ; l Đấng được sự vinh hiển quyền php đời đời v cng. A-men. 4:12 Hỡi kẻ rất yu dấu, khi anh em bị trong l lửa thử thch, chớ lấy lm lạ như mnh gặp một việc khc thường. 4:13 Nhưng anh em c phần trong sự thương kh của Đấng Christ bao nhiu, th hy vui mừng bấy nhiu, hầu cho đến ngy vinh hiển của Ngi hiện ra, th anh em cũng được vui mừng nhảy nht. 4:14 V bằng anh em v cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, th anh em c phước; v sự vinh hiển v Thnh Linh của Đức Cha Trời đậu trn anh em. 4:15 Trong anh em chớ c ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung c, như kẻ thy lay việc người khc. 4:16 Nhưng nếu c ai v lm tn đồ Đấng Christ m chịu khổ, th đừng hổ thẹn; th hy v danh ấy ngợi khen Đức Cha Trời l hơn. 4:17 V thời kỳ đ đến, l khi sự phn xt sẽ khởi từ nh Đức Cha Trời; vả, nếu khởi từ chng ta, th sự cuối cng của những kẻ chẳng vng theo Tin Lnh Đức Cha Trời sẽ ra thế no? 4:18 Lại nếu người cng bnh cn kh được rỗi, th những kẻ nghịch đạo v c tội sẽ trở nn thế no? 4:19 Vậy những kẻ chịu khổ theo muốn Đức Cha Trời, hy cứ lm lnh m ph linh hồn mnh cho Đấng Tạo ha thnh tn.

 

 

1 Phi-e-rơ 5

5:1 Ti gởi lời khuyn nhủ nầy cho cc bậc trưởng lo trong anh em, ti đy cũng l trưởng lo như họ, l người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, v cũng c phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra: 5:2 hy chăn bầy của Đức Cha Trời đ giao ph cho anh em; lm việc đ chẳng phải bởi p tnh, bn l bởi vui lng, chẳng phải v lợi dơ bẩn, bn l hết lng m lm, 5:3 chẳng phải quản trị phần trch nhiệm chia cho anh em, song để lm gương tốt cho cả bầy. 5:4 Khi Đấng lm đầu cc kẻ chăn chin hiện ra, anh em sẽ được mo triều thin vinh hiển, chẳng hề tn ho. 5:5 Cũng khuyn bọn trẻ tuổi, hy phục theo cc trưởng lo. Hết thảy đối đi với nhau phải trang sức bằng khim nhường; v Đức Cha Trời chống cự kẻ kiu ngạo, m ban ơn cho kẻ khim nhường. 5:6 Vậy, hy hạ mnh xuống dưới tay quyền php của Đức Cha Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngi nhắc anh em ln; 5:7 lại hy trao mọi điều lo lắng mnh cho Ngi, v Ngi hay săn sc anh em. 5:8 Hy tiết độ v tỉnh thức: kẻ th nghịch anh em l ma quỉ, như sư tử rống, đi rnh m chung quanh anh em, tm kiếm người no n c thể nuốt được. 5:9 Hy đứng vững trong đức tin m chống cự n, v biết rằng anh em mnh ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mnh. 5:10 Đức Cha Trời ban mọi ơn đ gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngi trong Đấng Christ, th sau khi anh em tạm chịu khổ, chnh Ngi sẽ lm cho anh em trọn vẹn, vững vng, v thm sức cho. 5:11 Nguyền xin quyền php về nơi Ngi, đời đời v cng! A-men. 5:12 Ti cậy Sin-vanh, l kẻ ti coi như một người anh em trung tn, viết mấy chữ nầy đặng khuyn anh em, v lm chứng với anh em rằng ấy l ơn thật của Đức Cha Trời, anh em phải đứng vững trong đ. 5:13 Hội thnh của cc người được chọn, tại thnh Ba-by-ln, cho anh em, con ti l Mc cũng vậy. 5:14 Anh em hy lấy ci hn yu thương m cho nhau. Nguyền xin sự bnh an ở cng hết thảy anh em trong Đấng Christ!