[Site Bibliq | Site Bibliquest | Site Bibliq-Vietnam | Site Cantiquest | Bible]

 

2 Giăng

 

2 Giăng 1

1:1 Trưởng lo đạt cho b được chọn kia cng con ci b m ti thật yu dấu, no những ti yu dấu thi đu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yu dấu nữa; 1:2 điều đ, v cớ chnh lẽ thật ở trong chng ta, lại sẽ ở với chng ta đời đời: 1:3 nguyền xin n điển, sự thương xt, sự bnh an, bởi Đức Cha Trời l Cha, v bởi Đức Cha Jsus Christ l Con của Cha, được ở cng chng ta, trong lẽ thật v sự yu thương! 1:4 Ti c lng vui mừng lắm m thấy trong con ci b c mấy kẻ lm theo lẽ thật, theo điều răn chng ta đ nhận lnh nơi Đức Cha Cha. 1:5 Hỡi b được chọn, hiện nay ti khuyn b, khng phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chng ta đ nhận lnh từ ban đầu, ấy l chng ta phải yu thương nhau. 1:6 Vả, sự yu thương l tại lm theo cc điều răn của Đức Cha Trời. Đ l điều răn m cc ngươi đ nghe từ lc ban đầu, đặng lm theo. 1:7 Trong thế gian đ rải nhiều kẻ dỗ dnh, l kẻ chẳng xưng Đức Cha Jsus Christ lấy xc thịt m đến: ấy đ thật l kẻ dỗ dnh v kẻ địch lại Đấng Christ. 1:8 Chnh cc ngươi hy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của cng việc mnh, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. 1:9 Hễ ai đi dng di, chẳng bền lng theo đạo Đấng Christ, th người ấy khng c Đức Cha Trời. Cn ai bền lng trong đạo ấy, th người đ c Đức Cha Cha v Đức Cha Con. 1:10 Nếu ai đến cng cc ngươi m khng đem đạo ấy theo, th chớ rước họ vo nh, v đừng cho hỏi họ. 1:11 V người no cho hỏi họ, tức l dự vo cng việc c của họ. 1:12 Ta cn nhiều điều muốn viết cho cc ngươi; ta khng muốn viết bằng giấy v mực, nhưng ta ước ao đi thăm cc ngươi, v đối mặt ni chuyện cng nhau, hầu cho sự vui mừng của chng ta được đầy dẫy. 1:13 Con ci của chị em b, l b được chọn kia, cho thăm b.